Tutkimus ja koulutus | 15.2.2019

Laki sähköisistä rahtikirjoista voimaan huhtikuussa

Suomi liittyy huhtikuussa kansainväliseen sopimukseen sähköisistä rahtikirjoista. Sopimukseen liittyminen toteutetaan tiekuljetussopimuslain muutoksella. Lakimuutoksen on tarkoitus tulla voimana voimaan 11.4.2019.  

Tämä tarkoittaa sitä, että jatkossa sähköistä rahtikirjaa voidaan käyttää kansainvälisissä kuljetuksissa sopimukseen liittyneiden maiden välillä. Samoin muu kuljetukseen liittyvät asiakirjat voivat olla sähköisessä muodossa.  

Tietojen saaminen paperilta sähköiseen muotoon on edellytys logistiikkasektorin laajemmalle digitalisaatiolle. Sähköisen rahtikirjan käyttö tekee rahtitietojen käsittelystä tehokkaampaa ja nopeampaa. Kun tiedot ovat sähköisessä muodossa se edistää joustavimpien palveluiden luomista ja nopeuttaa kuljetuksia.

Sähköistä rahtikirjaa voidaan käyttää sopimukseen liittyneiden maiden välisessä liikenteessä. Maita on tällä hetkellä yhteensä 18. Kotimaisissa kuljetuksissa sähköistä rahtikirjaa voidaan käyttää silloin, kun rahdin lähettäjä ja vastaanottaja niin sopivat.

YK:n tiekuljetussopimus lainsäädännön taustalla

Suomen tiekuljetussopimuksiin liittyvä lainsäädäntö perustuu YK:n yleissopimukseen. Siinä määritellään kansainväliset pelisäännöt rajat ylittäville kuljetuksille. Näihin kuuluvat myös tiekuljetusten rahtikirjoja koskevat yksityiskohdat. Johdonmukaisuuden vuoksi samat säännöt koskevat lähes sellaisinaan myös Suomen sisällä tapahtuvia kuljetuksia.

Tiekuljetussopimuslaki koskee rahdin lähettäjää ja vastaanottajaa. Se ei velvoita viranomaisia. Viranomaiset voivat kuitenkin hyväksyä sähköiset asiakirjat. Koko kuljetusketjun digitalisaation kannalta on tärkeää, että sähköisiä tietoja voidaan käyttää asioinnissa viranomaisten kanssa. Toistaiseksi tämä perustuu viranomaisten omiin päätöksiin.

Mitä seuraavaksi?

Hyväksymistä viranomaistoiminnoissa edistetään mm. valmisteilla olevassa EU:n asetuksessa. Siinä tullaan määrittelemään tilanteet, joissa viranomaisten on hyväksyttävä kuljetustiedot sähköisessä muodossa.

Sähköisen rahtikirjan käyttöönottoa edistetään myös kansallisesti.  Tätä tarkoitusta varten liikenne- ja viestintäministeriö perusti logistiikan digitalisaatioverkoston kesällä 2017.

Hallitus esittää, että Tasavallan presidentti vahvistaisi lakimuutoksen ja määräisi sen tulemaan voimaan 11.4.2019. 

YK:n yleissopimus kansainvälisistä tiekuljetuksista solmittiin vuonna 1956, ja se astui voimaan heinäkuussa 1961. Tammikuussa 2018 sopimusosapuolia on 55. Suomessa sopimus saatettiin voimaan vuonna 1973 tiekuljetussopimuslailla. Sopimuksen sähköisiä rahtikirjoja koskeva muutos tehtiin vuonna 2008 ja se tuli voimaan vuonna 2011.

Uusimmat artikkelit

20.3.2019 | Alan Uutiset

Tekoäly uudistaa teollisuuden palveluita, kunnossapitoa ja työturvallisuutta

Uusi Teollisuus ja Advanced Engineering -tapahtumat alkavat tänään Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa ja ovat avoinna kävijöille keskiviikosta torstaihin 20.−21.3.2019.

Mittava hyökkäys norjalaiseen alumiiniyhtiöön, siirtyy manuaalisiin operaatioihin

Yksi maailman suurimmista alumiinin valmistajista, norjalaisyhtiö Norsk Hydro ASA on tällä hetkellä pahoissa vaikeuksissa maanantaina alkaneiden kyberhyökkäysten vuoksi.

15.3.2019 | Kumppaniartikkeli

Konecranesin asiakasportaali on kunnossapitopalvelun tiedonlähde

Konecranes tuo teollisen internetin edut asiakkaiden ulottuville yourKONECRANES-asiakasportaalin kautta. Asiakasportaali yhdistää laitteiden reaaliaikaisen käyttö- ja kuntotiedon järjestelmällisen kunnossapidon tuottamaan tietoon. Portaalin uusimpana ominaisuutena on online-raportointinäkymä, jonka kautta asiakkaat saavat reaaliajassa tiedot valmistuneesta huollosta digitaalisessa muodossa.

Tamspark tuo esiin additiivisen valmistuksen hybridiratkaisuja Tampereen Advanced Engineering -messuilla

Automaatiosta ja additiivisen valmistuksen hybridiratkaisuista tulee tärkeitä kilpailukeinoja yrityksille, jotka haluavat nostaa tuotantonsa seuraavalle tasolle. Suomalainen 3D-tulostuskoneiden maahantuoja ja toimittaja Tamspark esittelee näitä mahdollisuuksia Tampereella 20.–21.3.2019 järjestettävillä Advanced Engineering -messuilla.

LST Etävalvonta auttaa vähentämään tuotannon hallitsemattomia käyttökatkoja

LST Teollisuuspalvelu esittelee Uusi Teollisuus -messuilla langattoman kunnonvalvontapalvelun LST Etävalvonta -palvelun, joka on tärkeä osa teollisuuden riskienhallintaa.

Finavia kasvattaa aurinkovoiman tuotantoa tuntuvasti

Helsinki-Vantaan terminaalin katolle asennetaan parhaillaan uusia aurinkopaneeleja. Ne kuuluvat Finavian aurinkovoimalaan, jonka ensimmäinen osa otettiin käyttöön vajaat kaksi vuotta sitten. Paneeleja tulee lisää myös ensi vuonna avattavan parkkitalon julkisivuun.

12.3.2019 | Tutkimus ja koulutus

Konecranes perustaa datalaboratorion Ranskaan

Konecranes ilmoitti perustavansa datalaboratorion Ranskaan Lyonin kaupunkiin. Taustalla on pyrkimys lisätä tuotteiden, palveluiden ja toimintojen digitaalisuutta teollisen internetin hyötyjen valjastamiseksi. Konecranesilla on etävalvonnassa 20 000 laitetta maailmanlaajuisesti ja digitaaliset elinkaarenaikaiset tiedot yli 600 0000 laitteesta. Yhtiöllä onkin vahva usko siihen, että datan hyödyntämiseen perustuva arvonluonti tulee mullistamaan materiaalinkäsittelyteollisuuden.