Metsäalan eurooppalainen verkosto hakee digitaalisia keinoja saada puu liikkeelle

Suomi on mukana ROSEWOOD-verkostossa, joka etsii erityisesti digitaalisia käytäntöjä puun liikkeelle saamiseksi metsä- ja puutuoteteollisuuden hyödynnettäväksi.

rosewood

Kuva: ROSEWOOD4.0 hankkeen metsäalan osaamiskeskittymät.

- ROSEWOOD4.0:n tavoitteena on lisätä metsätalouden hankkeiden resursointia EU:n hankepooleissa. Jakamalla ICT-pohjaisia ratkaisuja metsätaloudelle hanke auttaa lisäämään metsäteollisuuden kilpailukykyä ja edistämään maaseudun elintärkeää kehitystä Euroopan biotalouden puitteissa, kertoo Lapin AMK, joka johtaa hankeen pohjoista osaamiskeskittymää.

Samalla hyödynnetään Euroopan eri alueilla olevaa osaamista, joka edistäisi puun kestävää liikkuvuutta ja uusia metsänhoidon lähestymistapoja. Tavoitteena on vahvistaa aiemmassa ROSEWOOD -hankkeessa luotua euroop-palaista alueiden verkostoa ja siirtää tietoa parhaista metsäalan käytännöistä ja uusista innovaatioista muille alueille.

Hankkeessa on mukana 21 partneria ja Suomen lisäksi 17 Euroopan maata. Projektia koordinoi saksalainen Stein-beis 2i GmbH Stuttgartista, Saksasta.

Toimintaa varten on perustettu viisi alueellista metsäalan osaamiskeskittymää Eurooppaan. Lapin AMKin johtamassa pohjoisessa osaamiskeskittymässä ovat Suomesta lisäksi Luonnonvarakeskus, Ruotsista Paper Province ja Norjasta TreTorget. Hankkeeseen otetaan mukaan myös metsäteollisuuden, yksityismetsätalouden, valtion metsien asiantuntijoita, metsänomistajia ja metsäalan yrittäjiä.

Keskittymissä hankekumppanit selvittävät alueensa metsätalouden tarpeita sekä järjestävät työpajoja ja koulutuksia paikallisten sidosryhmien kanssa puun kestävän liikkuvuuden edistämiseksi. Hankkeessa tuotetaan alueellisia tiekarttoja, jotka antavat suuntaviivoja siihen, miten raaka-aine saadaan paremmin hyödynnettyä kestävyyden tavoitteet huomioiden.

ROSEWOOD4.0-hankkeen tavoitteet

  • Laajentaa sekä vahvistaa olemassa olevaa metsäalan verkostoa Euroopassa
  • Kehittää digitaalisia ratkaisuja ja työkaluja sekä tuottaa koulutusmateriaalia
  • Tarkastella koko metsätalouden arvoketjua raaka-aineesta metsä- ja puutuoteteollisuuden tuotteeksi
  • Jakaa metsäalan parhaita digitaalisia käytänteitä ja innovaatioita paikallisesti sekä kansainvälisesti
  • Jakaa tietoa ja koulutusta parhaista käytänteistä muille alueille
  • Hanke on rahoitettu Euroopan unionin Horisontti 2020 -tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta. Hankkeen kesto on 01/2020-12/2021 ja budjetti miljoona euroa. Hankkeen kotisivut ovat osoitteessa https://rosewood-network.eu/

Uusimmat artikkelit

24.9.2020 | Tutkimus ja koulutus

VTT:n uusi prosessikemian pilotointialusta vauhdittaa bio- ja kiertotaloutta

Uusi prosessikemian pilotointialusta VTT Bioruukki -pilotointikeskuksessa on suunniteltu nopeuttamaan yritysten ja tutkimusorganisaatioiden bio- ja kiertotaloushankkeita. Pilotointialustan avajaisia vietettiin 23.9.

Puuhuoltoketjun työhyvinvoinnissa on haasteita

Luonnonvarakeskus (Luke) selvitti koko puuhuoltoketjun työhyvinvointia tähän saakka laajimman ja ketjun eri ammattiryhmät kattavan kyselyn avulla. Puuhuoltoketjussa tehdään pitkää työpäivää, mutta työolosuhteisiin ollaan tyytyväisiä. Liki puolet vastaajista arvioi työn kuitenkin henkisesti rasittavaksi.

20.9.2020 | Kumppaniartikkeli

Somotec: Lisää kulumiskestävyyttä tuotantoprosessiin

Teollisuuden kasvavat kilpailukyky- ja tehokkuusvaatimukset sekä usein raskaat käyttöolosuhteet edellyttävät laitteiden kulutuksen- ja korroosionkestävyyden jatkuvaa parantamista.

Fingrid valitsi Empowerin sähköasemien ja voimajohtojen kunnossapitopartneriksi

Päästöttömien energiaratkaisujen toteuttaja Enersense International Oyj:n omistama Empower on valittu Fingridin julkisen hankinnan kilpailutuksessa ”yhdeksi merkittäväksi kunnossapitopartneriksi". Hankinnan kohteena ovat Fingridin sähköasemien ja voimajohtojen peruskunnossapitopalvelut vuosille 2021–2023.

14.9.2020 | Alan Uutiset

Neste aloittaa yt-neuvottelut, suunnittelee lakkauttavansa Naantalin jalostamon toiminnot

Neste suunnittelee Naantalin jalostamotoimintojen lakkauttamista ja toiminnan keskittämistä terminaali- ja satamatoimintoihin sekä Porvoon jalostamon kehittämistä kohti uusiutuvien ja kierrätys- raaka-aineiden prosessointia.

OL3 EPR:n sähköntuotanto alkaa helmikuussa 2022

Teollisuuden Voima Oyj (TVO) on saanut laitostoimittaja Areva-Siemens -konsortiolta päivitetyn aikataulun OL3 EPR -laitosyksikön käyttöönotosta. Sen mukaan polttoaine ladataan reaktoriin maaliskuussa 2021, laitosyksikkö liitetään valtakunnan sähköverkkoon saman vuoden lokakuussa ja säännöllinen sähköntuotanto alkaa helmikuussa 2022.

Liikuteltavat lasertyökalut tuovat joustavuutta kentälle

Uudet laserteknologiat mahdollistavat uuden joustavuuden tehdashalleissa ja kentällä tapahtuvassa työssä. Koherentti valo kohdistaa energian pienelle alueelle, jolloin alusta tai ympäristö ei vahingoitu, mutta työ käy nopeasti, siististi ja tarkasti.