Tutkimus ja koulutus | 19.6.2020

Neste kehittää raakaöljyn käyttöä vähentäviä uusia ratkaisuja ja lisää tutkimusta Suomessa

Neste kertoo kehittävänä uudessa tutkimusohjelmassaan kaalautuvia raaka-aine- ja teknologiaratkaisuja liikennepolttoaineisiin sekä kemikaalien ja polymeerien tuotantoon. Ratkaisut pohjautuvat toistaiseksi vaikeasti hyödynnettäviin raaka-ainelähteisiin, kuten maa- ja metsätalouden tähteisiin ja yhdyskuntajätteisiin, joiden odotetaan vähentävän raakaöljyn käyttöä ja hillitsevän ilmastonmuutosta.

bf

Kuva: Business Finland

Neste saa hankkeeseen tukea Business Finlandilta ja tekee tiivistä yhteistyötä yritysten, tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa.

- Tavoitteemme on olla globaali johtaja uusiutuvissa ja kiertotalousratkaisuissa. Innovaatiot ovat tärkeä mahdollistaja kunnianhimoisen kasvustrategiamme toteutumisessa. Innovaatiotoimintamme keskittyy nykyisen liiketoimintamme uudistamiseen sekä aivan uusien raaka-aine- ja teknologiaratkaisujen kehittämiseen liikennepolttoaineisiin ja kemikaalien sekä polymeerien tuotantoon, Nesteen innovaatiojohtaja Lars Peter Lindfors sanoo lehdistötiedotteessa.

Neste kertoo lisäävänsä lähivuosina tutkimusta ja kehitystä sekä niihin liittyviä työpaikkoja Suomessa. Innovaatiotoiminnan kasvattamisen odotetaan edistävän suomalaisten tutkimuslaitosten ja teollisuuden kilpailukykyä ja luovan mahdollisuuksia uusille start up -yrityksille.

- Kehitämme viiden, kymmenen tai kahdenkymmenen vuoden päästä kaupallistettavissa olevia ratkaisuja, jotka pohjautuvat uusiin raakaöljyä korvaaviin raaka-aineisiin. Esimerkiksi maa- ja metsätalouden olki- ja metsätähteet saattavat jo lähivuosina soveltua raaka-aineeksi. Yhdyskuntajäte ja jätemuovit ovat myös mielenkiintoisia vaihtoehtoja, jotka voisivat olla kaupallistettavissa nopeastikin, Lindfors sanoo.

Aikajanalla kauempana mahdollisina raaka-ainelähteinä ovat levät sekä uusiutuva vety ja Power-to-X, jotka mahdollistavat uusiutuvien polttoaineiden ja kemikaalien valmistuksen hyödyntämällä raaka-aineina hiilidioksidia ja uusiutuvaa sähköä.

Uusien raaka-aineiden potentiaali on globaalisti suuri, ja arvioiden mukaan niillä voidaan korvata merkittävä määrä maailman liikenteen raakaöljyn käytöstä vuoteen 2040 mennessä.

Uusimmat artikkelit

4.7.2020 | Alan Uutiset

EU satsaa kymmeniä miljardeja vetyyn

Euroopan komissio haluaa kymmenien miljardien investointeja vetyyn. Panostus liittyy EU:n elvytyspakettiin, jolla pyritään elvyttämään taloutta koronakriisin iskuista. Vedyn rooli kasvaa erityisesti teollisuudessa sekä raskaan liikenteen ja merenkulun energialähteenä, kertoo Energiateollisuus ry lehdistötiedotteessa. 

Finn Spring hyödyntää lämmön kausivarastointijärjestelmää tilojensa lämmitykseen

Kokkolalainen teknologiayritys Heliostorage toimitti lämmön kausivarastointijärjestelmän juomavalmistaja Finn Springin Toholammin-tehtaalle. Järjestelmä otettiin käyttöön huhtikuussa 2019 ja sen avulla kesän aikana keräämällä lämmöllä saatiin lämmitettyä toimistotilat koko kuluneen talven ajan. 

Teknologiainvestoinnit voivat vähentää liiketoiminnan strategiariskejä – uusi menetelmä tukee päätöksentekoa

Yrityksen investoinnit teknologiaan ovat erittäin tärkeitä menestykselle ja kilpailuedun löytämiselle, mutta ylimitoitetut investoinnit voivat sisältää riskin. Sara Tilabi on kehittänyt tuotantotalouden väitöstutkimuksessaan uuden menetelmän teknologia- ja osaamisinvestointeihin liittyvän päätöksentekoprosessin tueksi.

Sähköt saatu kaikille - verkon vaurioita tarkastetaan helikopterilennoilla

Uuno-myrskyn tekemien tuhojen korjaustyöt Kajaven sähköverkkoon on saatu päätökseen. Korjaustöihin osallistui 30:n henkilön ryhmä seitsemän metsäkoneen voimin. Pahimmat vauriot sähköverkkoihin tulivat Kajaanissa ja Sotkamossa välillä Korvanniemi-Kuluntalahti.

Signify tuo markkinoille uusia desinfioivia valaisimia

UV-teknologiaan perustuvaan valaistukseen erikoistunut Signify kertoi kasvattavansa UV-C-valaistuksen tuotantokapasiteettiaan ja laajentavansa UV-C-tuotevalikoimaansa maailman kasvaneen desinfiointitarpeen vuoksi.

Asfalttikoneista saatava data parantaa päällysteen laatua, vähentää päästöjä

Asfalttikoneiden anturien tuottaman tiedon avulla voidaan vaikuttaa päällysteen laatuun ja kestävyyteen.

29.5.2020 | Kumppaniartikkeli

Viafin Service jatkaa yrityskaupan jälkeen kasvu-uralla

Teollisuuden kunnossapitoa tarjoava Viafin Service Oyj on vuoden ajan sulatellut suurta kaasualan käyttö- ja kunnossapitopalveluihin liittyvää yrityskauppaa. Nyt Viafin GASiksi nimetyn yhtiön hankinta on saatettu onnistuneesti päätökseen ja listautunut emoyhtiö voi jatkaa matkaa kohti seuraavaa tavoitetta. Päämääränä on nousta sadan miljoonan euron liikevaihtoa pyörittäväksi teollisuuden kunnossapitoyhtiöksi vuoden 2022 aikana.