Tutkimus ja koulutus | 14.1.2020

SSAB mukana Alustatalous metallinjalostuksessa -tutkimushankkeessa

Kaksivuotinen Alustatalous metallinjalostuksessa (AMET) tutkimushanke kokoaa yhteen kaksi yliopistoa, viisi pk-yritystä ja kaksi teollista partneria, joista SSAB Europe on toinen. Hankkeen tavoitteena on metallurgisten valmistusprosessien ja metallituotteiden toimitusketjujen tehostaminen. 

SSAB

AMET-hanke edistää kansantaloudelle elintärkeän teollisuuden uudistumista.

AMET -hankkeessa kehitetään teräksenvalmistukseen teollisen mittakaavan prosessimonitorointi- ja asiantuntijajärjestelmiä valituille prosesseille, kuten valokaariuunille, jatkuvavalulle ja valssaukselle. Sen keskipisteessä on valmistusprosessin parantaminen uusien innovatiivisten mittausratkaisujen, niihin liitettyjen mallien, tietovirtojen horisontaalisen linkittämisen sekä prosesseista kerättävän tiedon aiempaa kehittyneemmän analysoinnin avulla.

- Tavoitteenamme on muun muassa uudenlaisten, innovatiivisten ja ainutkertaisten mittausten hyödyntäminen prosessin seurannassa ja laaduntuottokyvyn parantamisessa. Haluamme myös ottaa käyttöön tiettyjä mittauksia, joita muualla ei ole käytössä. Tällaisia ovat esimerkiksi kiihtyvyysantureihin perustuva mittaus raakaraudan rikinpoistolanssista ja on-line vesianalytiikan hyödyntäminen, sanoo SSAB Europen Raahen tehtaan prosessikehityspäällikkö Jarmo Lilja.

- Lisäksi haluamme parantaa kustannus- ja tuotantotehokkuutta masuunin optimaalisemmalla käynnillä raaka-ainesyötön ja briketöinnin laadunvalvontaa kehittämällä. Tavoitteena on myös teräksen puhtauden monitoroinnin nopeuttaminen sekä jatkuvavaluprosessin laaduntuottokyvyn optimointi ja kuumavalssauksessa entistä haastavampien tuotteiden läpimenon ja tuotelaadun parantaminen malleja, monitorointia ja parempaa prosessinohjausta hyödyntämällä, jatkaa Jarmo Lilja.

Valokaariuuniprosessi yleistyy vähähiilisen teräksenvalmistuksen pääprosessina 

AMET-hanke edistää kansantaloudelle elintärkeän teollisuuden uudistumista sekä madaltaa pk-yritysten kynnystä päästä kehittämään teollisen mittakaavan ratkaisuja ja uutta liiketoimintaa terästeollisuuden tarpeisiin. Hankkeella on myös merkittäviä positiivisia ympäristövaikutuksia teollisten prosessien kehittymisen kautta, kertoo asiantuntija Sakari Karppinen Business Finlandista.

Yhtiön mukaan yksi esimerkki hankkeen sovelluskohteista on BAT-teknologiana pidetty valokaariuuniprosessi, joka tulee yleistymään vähähiilisen teräksenvalmistuksen pääprosessina myös SSAB:llä fossiilivapaaseen teräksenvalmistukseen tähtäävän HYBRIT-teknologian myötä. Valokaariuuniprosessiin pk-yritykset kehittävät hankkeessa romukorin tunnistusta bluetooth-tekniikalla, romukorin täyttöasteen ja kaadon monitorointia sekä sulatuskohtaista elektrodien kulutusmittausta.

Hankkeessa kehitettyjen ratkaisujen teollisina testiympäristöinä toimivat SSAB Europe Oy:n ja Ovako Imatra Oy Ab:n terästehtaat. Pk-yrityssektoria edustavat Kaltio Technologies Oy, Luxmet Oy, Quva Oy, Sapotech Oy ja Sensmet Oy. Yliopistoista mukana ovat Oulun yliopisto ja Åbo Akademi. Kaksivuotisen hankkeen kokonaisbudjetti on noin 5,65 miljoonaa euroa. Hankkeen rahoittavat Business Finland ja konsortion partnerit.

Uusimmat artikkelit

Väylä ja VR FleetCare testaavat uutta teknologiaa liikennehäiriöiden vähentämiseksi

Junaliikenteen sujuvuuden kannalta vaihteet ovat keskeisessä roolissa.Vaihteiden kunnonvalvonnan tehostamiseksi VR FleetCare ja Väylävirasto ovat yhteistyössä aloittaneet pilottihankkeen, jossa dataa keräämällä ja analysoimalla pyritään saamaan reaaliaikaista tietoa vaihteen kunnosta.

20.1.2020 | Alan Uutiset

Energiateollisuus: Kaukolämmön päästöt vähentyneet kaksitoista prosenttia 2019

Kaukolämmön tuotannossa on pystytty tuntuviin päästövähennyksiin ilman, että kuluttajien kustannukset olisivat nousseet samassa suhteessa, ilmenee Energiateollisuus ry:n julkaisemista kaukolämmön vuositilastoista. Vuoden 2019 aikana ilmastopäästöt vähenivät 12 prosenttia.

Metso harkitsee varastotoimintojensa keskittämistä Euroopassa

Osana maailmanlaajuisen jakelu- ja logistiikkaverkostonsa kehittämishanketta Metso harkitsee varastotoimintojensa keskittämistä Euroopassa ja aloittaa tähän liittyvät yhteistyöneuvottelut Euroopassa.

Turvallisuudesta tinkiminen ei saa tuoda kilpailuetua kuljetuksissa

Metsäteollisuus ry:n logistiikkapäällikkö Outi Nietola korosti kuljetusten turvallisuuden ja vastuullisuuden merkitystä toimialalle järjestetyssä Skal ry:n Reilu kuljetus 2020 -seminaarissa.

Fortum jatkaa käyttö- ja kunnossapitoyhteistyötään Caverion-omisteisen Maintpartnerin kanssa Uudellamaalla

Fortum jatkaa Uudenmaan voima- ja lämpölaitoksia sekä verkkoja koskevaa käyttö- ja kunnossapitokumppanuuttaan Maintpartnerin kanssa neljällä vuodella. Maintpartner on hoitanut palvelua vuodesta 2016. Sopimuksen arvoa ei julkisteta.

Metsä Boardin tehtaita innovaatioalustoiksi VTT:n uusien digitaalisten ratkaisujen SEED-hankkeessa

Metsä Groupiin kuuluva Metsä Board osallistuu VTT:n johtamaan SEED-nimiseen yhteishankkeeseen, jossa metsäyhtiöt kehittävät uusia digitaalisia ratkaisuja yhdessä ICT-alan yritysten kanssa.

16.12.2019 | Kumppaniartikkeli

Insta opettaa prosessit tuottavammiksi

Oikein käytetty data on teollisuudessa rahan arvoinen voimavara. Oppivat koneet tehostavat teollisia prosesseja, jolloin energiaa ja raaka-aineita säästyy, päästöt pienenevät ja yrityksen tuottavuus kohentuu. Opetusdata muuttuu prosessiteollisuudessa sen viimeisen viivan alla näkyväksi tulokseksi.