Tutkimus ja koulutus | 14.1.2020

SSAB mukana Alustatalous metallinjalostuksessa -tutkimushankkeessa

Kaksivuotinen Alustatalous metallinjalostuksessa (AMET) tutkimushanke kokoaa yhteen kaksi yliopistoa, viisi pk-yritystä ja kaksi teollista partneria, joista SSAB Europe on toinen. Hankkeen tavoitteena on metallurgisten valmistusprosessien ja metallituotteiden toimitusketjujen tehostaminen. 

SSAB

AMET-hanke edistää kansantaloudelle elintärkeän teollisuuden uudistumista.

AMET -hankkeessa kehitetään teräksenvalmistukseen teollisen mittakaavan prosessimonitorointi- ja asiantuntijajärjestelmiä valituille prosesseille, kuten valokaariuunille, jatkuvavalulle ja valssaukselle. Sen keskipisteessä on valmistusprosessin parantaminen uusien innovatiivisten mittausratkaisujen, niihin liitettyjen mallien, tietovirtojen horisontaalisen linkittämisen sekä prosesseista kerättävän tiedon aiempaa kehittyneemmän analysoinnin avulla.

- Tavoitteenamme on muun muassa uudenlaisten, innovatiivisten ja ainutkertaisten mittausten hyödyntäminen prosessin seurannassa ja laaduntuottokyvyn parantamisessa. Haluamme myös ottaa käyttöön tiettyjä mittauksia, joita muualla ei ole käytössä. Tällaisia ovat esimerkiksi kiihtyvyysantureihin perustuva mittaus raakaraudan rikinpoistolanssista ja on-line vesianalytiikan hyödyntäminen, sanoo SSAB Europen Raahen tehtaan prosessikehityspäällikkö Jarmo Lilja.

- Lisäksi haluamme parantaa kustannus- ja tuotantotehokkuutta masuunin optimaalisemmalla käynnillä raaka-ainesyötön ja briketöinnin laadunvalvontaa kehittämällä. Tavoitteena on myös teräksen puhtauden monitoroinnin nopeuttaminen sekä jatkuvavaluprosessin laaduntuottokyvyn optimointi ja kuumavalssauksessa entistä haastavampien tuotteiden läpimenon ja tuotelaadun parantaminen malleja, monitorointia ja parempaa prosessinohjausta hyödyntämällä, jatkaa Jarmo Lilja.

Valokaariuuniprosessi yleistyy vähähiilisen teräksenvalmistuksen pääprosessina 

AMET-hanke edistää kansantaloudelle elintärkeän teollisuuden uudistumista sekä madaltaa pk-yritysten kynnystä päästä kehittämään teollisen mittakaavan ratkaisuja ja uutta liiketoimintaa terästeollisuuden tarpeisiin. Hankkeella on myös merkittäviä positiivisia ympäristövaikutuksia teollisten prosessien kehittymisen kautta, kertoo asiantuntija Sakari Karppinen Business Finlandista.

Yhtiön mukaan yksi esimerkki hankkeen sovelluskohteista on BAT-teknologiana pidetty valokaariuuniprosessi, joka tulee yleistymään vähähiilisen teräksenvalmistuksen pääprosessina myös SSAB:llä fossiilivapaaseen teräksenvalmistukseen tähtäävän HYBRIT-teknologian myötä. Valokaariuuniprosessiin pk-yritykset kehittävät hankkeessa romukorin tunnistusta bluetooth-tekniikalla, romukorin täyttöasteen ja kaadon monitorointia sekä sulatuskohtaista elektrodien kulutusmittausta.

Hankkeessa kehitettyjen ratkaisujen teollisina testiympäristöinä toimivat SSAB Europe Oy:n ja Ovako Imatra Oy Ab:n terästehtaat. Pk-yrityssektoria edustavat Kaltio Technologies Oy, Luxmet Oy, Quva Oy, Sapotech Oy ja Sensmet Oy. Yliopistoista mukana ovat Oulun yliopisto ja Åbo Akademi. Kaksivuotisen hankkeen kokonaisbudjetti on noin 5,65 miljoonaa euroa. Hankkeen rahoittavat Business Finland ja konsortion partnerit.

Uusimmat artikkelit

30.3.2020 | Alan Uutiset

Luotsit varautuivat koronavirusepidemiaan – toiminta varmistetaan poikkeusoloissakin

Finnpilot aloitti koronavirusepidemiaa varten varautumisen jo tammikuussa. Tiukoilla ohjeistuksilla pyritään turvaamaan meriliikenteen tärkeän lenkin, luotsauksen sujuminen myös poikkeusoloissa.

Ennätyksellinen 6 000 tonnin tavarajuna liikennöi Vainikkalasta Haminaan

VR Transpoint on pilotoinut maaliskuun aikana ennätyksellisen suurta tavarajunaa transitoliikenteen kuljetuksissa Vainikkalasta Haminan satamaan. 6 000 tonnia painavassa junassa on 66 vaunua ja vajaa kilometrin mittainen kokoonpano liikkuu kahden Vectron-sähköveturin voimin. Suuret junakoot tuovat tehokkuutta rautatiekuljetuksiin.

Ilman typpidioksidipitoisuus on laskenut Suomessa 40 prosenttia poikkeustilan aikana

Koronaviruksen myötä vähentyneet liikennemäärät ovat parantaneet kaupunkien ilmanlaatua. Katupöly kuitenkin heikentää monin paikoin ilmanlaatua.

Kevään kelirikosta ennustetaan keskimääräistä helpompaa - talvi ei ole ollut yhtä hellä päällysteille

Maanteillä kelirikosta ennustetaan keskimääräistä helpompaa, mutta alueellisia eroja on. Talven runsaat vesisateet Etelä-Suomessa ja runsas lumimäärä Pohjois-Suomessa aiheuttavat eniten epävarmuutta kelirikon vaikeuden ennustamiseen keväällä, kertoo Väylä virasto lehdistötiedotteessa.

26.3.2020 | Tutkimus ja koulutus

Tutkijaryhmä selvittää, kuinka etätyö-Suomi pysyy toimintakykyisenä myös koronaepidemian aikana

Fast Expert Teams- asiantuntijaverkosto selvittää etätyöhön siirtymisen vaikutuksia työelämään. Kaikkia etätyöhön siirtyneitä työntekijöitä pyydetään vastaamaan aiheeseen liittyvään kyselyyn.

Voimalaitosten älykäs ohjaus tukemaan uusiutuvan energian kasvua

Kaksivuotisessa SmartFlex-projektissa kehitetään älykkäitä valvonta- ja säätötyökaluja, joiden avulla voimalaitoksia voidaan ohjata nopeasti muuttuvissa tilanteissa. Tavoitteena on pidentää laitosten elinkaarta sekä ylläpitää hyvä hyötysuhde ja pienet päästöt luotettavasti koko elinkaaren ajan.

24.2.2020 | Kumppaniartikkeli

Tunnista kemikaalivuodot ja reagoi ajoissa – uusi DENIOS innovaatio SpillGuard®

Jo pienikin kemikaali- tai öljyvuoto voi aiheuttaa suuret vahingot meille ihmisille ja ympäristölle, etenkin jos vuotoa ei havaita ajoissa. Halusimme ratkaista tämän ongelman, joten heitimme haasteen tuotekehityksestä vastaaville insinööreillemme.