Tutkimus ja koulutus | 28.10.2019

Selvitys: Tekniikan alan koulutus voisi ratkaista osaajapulan opiskelijamääriä kasvattamalla

Suomen korkeakoulut eivät tuota tarvittavaa määrää uusia osaajia teknologiayritysten tarpeisiin, kertoo Teknologiateollisuus ry:n tuore selvitys. Sen mukaan teknologia-alalle vuonna 2018 ennustettu, noin 53 000 uuden osaajan tarve vuosille 2018–2021 on toteutumassa jopa ennakoitua nopeammin.

AEL_WorldClassMaintenance_koulutusohjelma

– 80 prosenttia arvioidusta yritysten henkilöstön nettomäärän lisäyksestä on toteutunut viime ja tämän vuoden aikana. Lisäksi uusia ihmisiä tarvitaan alalta eläköityvien tilalle. Diplomi-insinöörien osalta ollaan lähellä täystyöllisyyttä. Yrityksissä olisi töitä tarjolla joka puolella Suomea, mutta ne tarvitsevat yhä enemmän ja enemmän osaamista, sanoo johtaja Laura Juvonen.

Jos teknologia-alan yritysten rekrytoinnit jatkuvat samaa tahtia, tarvitsevat ne joka vuosi noin 13 400 uutta osaajaa, joista 9 200 tekniikan aloilta. Korkeakouluista ja ammatillisista oppilaitoksista on viime vuosina valmistunut vuosittain yhteensä alle 6 000 tekniikan opiskelijaa, jotka ovat hakeutuneet töihin teknologiateollisuuteen.

– Osaajien puute on jo merkittävä este jäsenyritystemme sekä työllisyyden kasvulle koko maassa, Juvonen toteaa.

Korkeakoulutettujen osuus alan henkilöstöstä sekä korkeamman osaamisen tarve kasvavat jatkuvasti. Opetus- ja kulttuuriministeriön vuoteen 2030 ulottuvana tavoitteena on, että vähintään 50 prosenttia nuorista aikuisista suorittaa korkeakoulututkinnon. Teknologiateollisuudessa tämä ei kuitenkaan riitä.

– Jo nyt 60 prosentilla teknologia-alalle rekrytoitavista uusista työntekijöistä tulisi olla korkeakoulututkinto tai sitä vastaava osaaminen.Hyvä uutinen on, että alan houkuttelevuus nuorten parissa on kasvanut ja että sekä korkeakoulut että opetus- ja kulttuuriministeriö esittävät tekniikan korkeakoulutuksen tutkintomääriin lisäystä. On tärkeää, että korotukset kohdennetaan osaajatarvealoille.

Lisähaasteita tuo se, että tekniikan koulutuksen suosio vaihtelee maakunnittain ja valmistuneiden liikkuvuus on heikkoa. Suurin vaje opiskelupaikoista on Uudellamaalla. Valmistuneiden heikko liikkuvuus puolestaan näkyy eri puolilla Suomea yritysten rekrytointiongelmina. Osa pk-yrityksistä on joutunut perustamaan erillisiä tuotekehitysyksiköitä yliopistokaupunkeihin osaajien saatavuuden turvaamiseksi.

Teknologiateollisuus esittää:

Jotta suomalaisten työllisyys ja hyvinvointi eri maakunnissa varmistetaan myös lähitulevaisuudessa, Teknologiateollisuus esittää:

1. Korotetaan korkeakoulujen tekniikan alan tutkintotavoitteita.

– Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä korkeakoulujen esitykset tutkintojen määrien lisäämiseksi vuosille 2021–2024 ovat oikeansuuntaisia

2. Lisätään kansainvälisiä maisteriohjelmia, maisterivaiheen sisäänottoa sekä muunto- ja täydennyskoulutuksia esimerkiksi teknikosta tai insinööristä diplomi-insinööriksi.

3. Tiivistetään yritysten ja yliopistojen välisiä kumppanuuksia ja vahvistetaan infrastruktuuria.

–  Korkeakoulujen ja yritysten yhteistyö nykyistä strategisemmaksi ja pitkäjänteiseksi

–  Lisätään yritysten osallistumista koulutuksen toteuttamiseen ja opiskelijoiden harjoittelumahdollisuuksia yrityksissä

–  Varmistetaan koulutuspaikkojen lisäysten kohdentuminen tekniikan alan sisällä osaajatarpeen näkökulmasta oikeille aloille

–  Kiinnitetään erityistä huomiota kansainvälisten opiskelijoiden työllistymiseen

4. Panostetaan korkeakoulujen väliseen verkostomaiseen yhteistyöhön.

–  Vakiinnutetaan FITech-verkostoyliopiston eli tekniikan alojen yliopistojen yhteistyönä toteuttaman koulutuksen toiminta ja lisätään avointa opintotarjontaa yli korkeakoulurajojen

Faktat selvityksestä:

Selvitys tekniikan korkeakoulutuksesta on jatkoa Teknologiateollisuuden vuonna 2018 tekemälle selvitykselle yritysten osaajatarpeista, joka nosti esille korkeakoulutettujen työntekijöiden kasvun tarpeen. Nyt julkaistava selvitys etsii keinoja, joilla tarpeeseen voidaan vastata.

Selvitys pohjautuu syyskesällä 2019 tehtyyn tilastokatsaukseen tekniikan yliopistokoulutuksen hakija- ja tutkintomäärien kehityksestä, tutkinnon suorittaneiden sijoittumisesta ja työllisyystiedoista. Selvityksessä tarkasteltiin myös FITech-verkostoyliopiston kokemuksia yliopistojen yhteistyönä toteuttamista koulutuksista.

Lisäksi selvitystä varten haastateltiin tekniikan alan yliopistojen johtoa, Teknologiateollisuuden jäsenyrityksiä ja muita tekniikan korkeakoulutuksen kehittämisen kannalta keskeisiä sidosryhmiä.

Uusimmat artikkelit

22.11.2019 | Alan Uutiset

Caverion on saanut Kilpailu- ja kuluttajavirastolta hyväksynnän Maintpartnerin Suomen toimintojen ostolle

Caverion on saanut Kilpailu- ja kuluttajavirastolta hyväksynnän Maintpartnerin Suomen toimintojen ostolle. Kilpailu- ja kuluttajaviraston päätös sisältää tiettyjä ehtoja, joiden mukaan Caverion sitoutuu divestoimaan noin 6,5 prosenttia Teollisuuden ratkaisut -divisioonan kaupan jälkeisestä Suomen liikevaihdosta (noin 300 miljoonaa euroa vuonna 2018).

22.11.2019 | Tutkimus ja koulutus

BMW keskittää akkujen kehityksen ja testauksen uuteen keskukseen Saksan Müncheniin

Autojätti BMW Group kertoo keskittävänsä akkujensa kehityksen ja testauksen Saksan Müncheniin avattuun akkukennojen kehityskeskukseen. Keskuksen tavoitteena on kaksinkertaistaa akkujen energiatiheys ja parantaa akkujen käytettävyyttä.

Energia-alan päästövähennykset eivät riipu hiilinieluista, omat teot avainasemassa

Energiatuotannon tie puhtaaseen energiajärjestelmään ei ole riippuvainen metsien hiilinieluista, vaan alan omista päästövähennyksistä, toteaa  Energiateollisuus ry lehdistötiedotteessa.

EOS esittelee uusia ratkaisuja metallien 3D-tulostukseen

EOS esittelee formnext 2019 -messuilla tuotantovalmiin EOS Shared Modules -ratkaisun. Useista laitteisto- ja ohjelmistomoduuleista koostuva ratkaisu helpottaa ja suoraviivaistaa työnkulkua ennen varsinaista valmistusprosessia, prosessin aikana ja sen jälkeen. EOS Shared Modules mahdollistaa korkealaatuisten metalliosien valmistuksen tehokkaasti, skaalautuvasti ja kannattavasti etenkin käytettäessä rinnakkain useita 3D-tulostusjärjestelmiä. Järjestelmän odotetaan tulevan myyntiin viimeistään vuoden 2020 jälkipuoliskolla.

Teollisuuden tarkastukset kustannustehokkaasti ja turvallisesti

Viasor Oy palkittiin Teknologia 19-tapahtuman yhteydessä Kunnossapitoyhdistys Promaint ry:n ja Suomen Messusäätiön vuoden 2019 yritysinnovaatiopalkinnolla. Lokakuussa 2018 perustettu yhtiö on kehittänyt droneja hyödyntävän ratkaisun vaikeasti lähestyttävien kohteiden, kuten säiliöiden, kunnon tarkastukseen. Droneilla tehtävät seinämän paksuusmittaukset mahdollistavat käsin suoritettuja mittauksia laajemman otannan kustannustehokkaalla ja turvallisella tavalla.

8.11.2019 | Kumppaniartikkeli

KL-Lämmön osaaminen tulppaa teollisten laitteiden rahareiät

Teollisuuden järjestelmissä kiertää nesteiden lisäksi yllättävän paljon rahaa. Ainakin kun ajatellaan Motivan takavuosina vetämää energiatehokkuuden tutkimusta, jonka mukaan tehoton lämmönsiirto aiheuttaa suomalaisille teollisuusyrityksille 500 miljoonan euron vuosittaiset kustannukset. Tässä on suurten kiinteistöjen omistajille taas yksi hyvä syy pitää järjestelmät kunnossa.

Honeywell Analytics tuottaa tehokkaammin joustavien mobiilirobottien avulla

Kolme tanskalaisen Mobile Industrial Robotsin (MiR) robottia siirtävät automaattisesti materiaaleja ja tuotteita koko matkan tuotannossa Honeywell Analyticsilla Englannissa. Robotit auttavat siinä, että yritys voi työskennellähelposti ja ketterästi tuotantoprosesseissaan.