Tieliikenteen automaatiota talviolosuhteissa tutkiva hanke huipentuu kevään testiviikkoihin

Väylän ja Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin rahoittamassa Arctic Challenge -tutkimushankkeessa etsitään ratkaisuja yhteistyössä 15 yrityksen kanssa, joilla mahdollistetaan automaattiset ajoneuvot tulevaisuudessa pohjoisissa haastavissa olosuhteissa. Pian käynnistyvässä talvitestauksessa ajoneuvoihin välitetään tietoa edessä olevista vaaroista sekä paikannetaan ajoneuvon tarkka sijainti kelistä huolimatta.

winter_road

Vuonna 2017 käynnistyneen Arctic Challenge -hankkeen kaikki neljä osa-aluetta ovat tutkittavana kevään testiviikoilla: reunapaalut ja aurauskepit, tieliikenteen olosuhdetiedon ennakoivat viestit (esimerkiksi varoitus tienviereen pysähtyneestä ajoneuvosta), etäohjaus ja langaton tiedonsiirto sekä paikkatieto ja paikantaminen.

- Automaattisen liikenteen turvallisuuteen, sujuvuuteen ja ympäristöön ennakoidut hyödyt mahdollistuvat Suomessa vain, mikäli varmistetaan ajoneuvojen ympärivuotinen toiminta. Hankkeesta vuonna 2019 saatavien lopputulosten avulla voidaan paitsi kehittää automaatiota, myös esittää mahdollisia suosituksia viranomaisten toimenpiteiksi, mm. maanteiden infrastruktuuriin, kertoo projektipäällikkö Niklas Fieandt Väylästä.

- Odotamme innolla viimeisiä testiviikkoja, muun muassa ajoneuvon etäohjaus matkaviestinverkolla tuo varmasti uutta näkökulmaa automaattiautojen toimintaan säällä kuin säällä. Suomalaista näkökulmasta on tärkeää, että tuomme talviliikenteen haasteet mukaan kansanväliseen automaatiokeskusteluun, painottaa projektipäällikkö Ilkka Kotilainen Liikenne- ja viestintävirasto Traficomista.

Kokeilussa uudet palvelut ja innovaatiot

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy yhdessä Infotripla Oy:n, Dynniq Oy:n ja Indagon Oy:n kanssa toteutti keskustelevien ajoneuvojen palvelukokeilun marraskuussa. Kokeilussa välitettiin kuljettajalle varoitus edessä olevasta tienviereen pysähtyneestä ajoneuvosta matkaviestinverkolla. Aikaisemmin vastaava toteutettiin myös lyhyen kantaman radioteknologialla.

- Nykyinen matkaviestinverkko toimii hyvin Muonion älytiellä. Autoilijoille tarjottavissa palveluissa ja niiden yhteentoimivuudessa on kuitenkin vielä kehitettävää, toteaa erikoistutkija Risto Öörni VTT:ltä.

Sensible 4 Oy, joka julkaisee yhdessä MUJI:n kanssa ensimmäisen talviajoon soveltuvan robottibussin maaliskuussa Helsingissä, johtaa kahdeksan yrityksen ryhmittymää. Vuodenvaihteen tuloksissa on päästy vertailemana ajoneuvolla eri olosuhteissa kerättyjä pistepilvikartta-aineistoja sekä ajoneuvon sijainnin tarkkuutta.

- Laserkeilauksella kesä- ja talviolosuhteissa tuotetulla pistepilvikartalla ajoneuvon sijainti on pystytty määrittelemään noin 20 cm tarkkuudella. Mittaustulosten vaikutuksia tullaan jatkossa hyödyntämään automaatti- ajoneuvon kehityksessä sekä analysoimaan myöhemmin julkaistavissa lopputuloksissa, kertoo Sensible 4 Oy:n toimitusjohtaja Harri Santamala.

Muonion älytiellä valmistaudutaan viimeisiin testiviikkoihin

Lapin Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Roadscanners Oy:n työyhteenliittymä tuo kokeiluun tienvarsille ensimmäistä kertaa hankkeen aikana kehitetyt muovikoteloidut reunapaalut, joiden sisällä on alumiiniset kulmaheijasteet.

- Testiviikon aikana kokeilemme yli sadalla hankkeen aikana kehitetyllä reunapaalulla, kuinka tutkasensorit kykenevät niitä havaitsemaan ja siten parantamaan automaattiajoneuvon sijainnin paikantamista. Tämän jälkeen pääsemme arvioimaan vaikutuksia, selvittää Lapin Ammattikorkeakoulun projektipäällikkö Matti Autioniemi.

Arctic Challenge -tutkimushankkeen viimeiset testiviikot järjestetään maaliskuussa ja huhtikuussa. Testiviikkojen sijainti Muoniossa, kymmenen kilometrin mittaisella automaattiajamista tukevalla älytiellä, takaa talviset olosuhteet.

Viimeisiin testiviikkoihin valmistaudutaan suunnittelemalla muun muassa ajoneuvon etäohjausta matkaviestinverkolla sekä aikaisempien mittaustulosten ja tieliikenteen olosuhdetietopalveluiden toimivuuden todentamista. 

Uusimmat artikkelit

17.5.2019 | Tutkimus ja koulutus

Raportti: Yhteistyö korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa vahvistaa pk-yritysten kasvua

Pk-yrityksistä 17 prosenttia tekee yhteistyötä korkeakoulujen tai tutkimuslaitosten kanssa. Yhteistyötä ammattikorkeakoulujen kanssa harjoittaa 12 prosenttia, yliopistojen 7 prosenttia ja tutkimuslaitosten 4 prosenttia yrityksistä. Yliopistojen ja eritoten tutkimuslaitosten osalta yhteistyötä voidaan pitää matalana.

17.5.2019 | Alan Uutiset

Gasum ostaa Mäkikylän biokaasulaitoksen Kouvola Vesi Oy:lta

Gasumin ja Kouvolan Veden välisen sopimuksen mukaisesti Mäkikylän biokaasulaitos ja sen liiketoiminta sopimuksineen siirtyvät Gasumille 17.6 2019. Laitos koostuu Mäkikylän jätevedenpuhdistamon yhteydessä sijaitsevasta biokaasulaitosrakennuksesta prosessilaitteineen.

Ennakkoarvio: Työpaikkatapaturmien määrä nousi vuonna 2018

Tapaturmavakuutuskeskuksen ennakkoarvion mukaan vakuutuslaitokset korvasivat vuonna 2018 yhteensä noin 127 000 palkansaajille sattunutta työtapaturmaa. Kuolemaan johtaneita työpaikkatapaturmia sattui 16 työntekijälle vuonna 2018. Korvatuista tapaturmista oli työpaikkatapaturmia noin 104 000 ja asunnon ja työn välisellä matkalla sattuneita työmatkatapaturmia noin 23 000.

Koneellisessa hakkuussa tuottavuusharppaus

Koneellisen hakkuun tuottavuus on kohentunut 1990-luvun alkuun verrattuna huomattavasti. Harvennushakkuilla tuottavuus on kasvanut päätehakkuita enemmän.

Digitalisaatiolla säästöjä asumiskuluihin

Energianhallinnan ja automaation asiantuntija Schneider Electric järjesti eilen Helsingin messukeskuksessa jokavuotisen Innovation Summit -tapahtumansa. Viesti oli selvä: tekoäly ja IoT-tekniikka ovat nyt tulossa teollisuuden lisäksi vauhdilla myös kiinteistöihin säästöjä tuomaan

Dronesta apua metsäsuunnitteluun

Metsä Group kuvasi viime kesänä dronella noin 3 500 hehtaaria metsää Etelä- ja Länsi-Suomessa ja teki niiden pohjalta metsäsuunnitelmia metsänomistajille. Saatujen kokemusten perusteella menetelmää on kehitetty ja nyt drone-metsäsuunnitelmia myydään vaihtoehtona perinteiselle maastossa tehdylle metsäsuunnitelmalle.

23.4.2019 | Kumppaniartikkeli

Kolme pointtia kunnossapidon kehittämisestä

Olemme saaneet olla mukana useiden eri organisaatioiden kanssa kehittämässä kunnossapitotoimintaa ja panneet merkille joitakin tärkeitä asioita, jotka ovat edesauttaneet näissä hankkeissa onnistumista. Kerromme tässä kolme asiaa, jotka kannattaa huomioida kunnossapitotoiminnan kehittämiseen tähtäävissä hankkeissa.