Tutkimus ja koulutus | 11.3.2020

Turun yliopisto saa lahjoitusvaroin akkuteknologian professuurin

Sandvik sekä Salon kaupunki yhdessä alueen 13 organisaation kanssa lahjoittavat kaksi tekniikan professuuria Turun yliopistolle. Lahjoitusprofessuurit on suunnattu kone- ja materiaalitekniikkaan, joissa yliopisto aloittaa tänä vuonna uudet diplomi-insinöörikoulutukset. 

tekniikan-professuuri-lahjoitustilaisuus-58

Kuvassa Salon kaupunginjohtaja Lauri Inna, Lounean toimitusjohtaja Veli-Matti Viitanen, Valmet Automotiven EV Systems -liiketoimintalinjan johtaja Jyrki Nurmi, Turun yliopiston vararehtori Mika Hannula, Sandvik Suomen toimitusjohtaja Mats Eriksson, yliopiston rehtori Jukka Kola, Fortumin kierrätys- ja jäteliiketoiminnan kehitysjohtaja Tero Holländer ja Kesko Oyj:n aluejohtaja Olli Setänen.

Kaivos- ja metallialan teollisuuskonserni Sandvik lahjoittaa sähköisen voimansiirron professuurin konetekniikan alalle.

– Haluamme tukea ja kehittää edelleen kilpailukykykyisen ja uudenlaisen osaamisen saatavuutta Turun alueella ja koko Suomessa. Oma tutkimuskeskuksemme ja yhteistyö Turun yliopiston kanssa vahvistavat kumppaneidemme kanssa luomaamme ekosysteemiä. Sen avulla voimme kasvattaa johtavia teknologia- ja sähköistymisratkaisuja, mistä muutkin yritykset hyötyvät. Yrityksillä on tärkeä rooli vaihtoehtoisten hiilineutraalien energialähteiden käytön lisäämisessä sekä ympäristöystävällisempien ja energiatehokkaampien tuotantotapojen kehittämisessä, kertoo Sandvikin Suomen toimitusjohtaja Mats Eriksson.

Akkuteknologian professuurin materiaalitekniikan alalle rahoittavat yhdessä Salon kaupunki, Lounea, Osuuspankki, Someron säästöpankki, SSO, LähiTapiola Etelä, Tehtailija Juho Leinon Säätiö, Salon kauppakamari, Valmet Automotive, Kesko Oyj, Finnfoam, Salon messut, Fortum ja Juha Punta säätiö.

– Salon kaupungin tavoitteena on vahvistaa edelleen salolaisten yritysten innovaatioympäristöä ja luoda alueelle akkuteollisuuden osaamiskeskittymä. Tämä edellyttää muun muassa koulutus- ja tutkimusresursseja varmistamaan osaamisen ja työvoiman saatavuus tulevaisuudessa. Huippututkimuksen saaminen Varsinais-Suomeen ja Saloon on akkuteknologian yritysklusterin ja koko Suomen autoteollisuuden kehityksen takaamiseksi erittäin tärkeää, Salon kaupunginjohtaja Lauri Inna toteaa.

Liikenteen sähköistymisen myötä akkuteknologian merkitys Valmet Automotivelle kasvaa jatkuvasti, ja professuuri tukee Valmet Automotiven tarvetta nostaa suomalainen insinööriosaaminen akkuteknologiassa maailman huipputasolle.

– Akkuteknologialla on Valmet Automotivelle strateginen rooli, sillä tavoitteemme on nousta autoteollisuuden johtavien akkuvalmistajien joukkoon. Professuuri vahvistaa asemaamme ja tukee pyrkimystämme kehittyä järjestelmätoimittajaksi myös autoakuissa, toteaa Valmet Automotiven EV Systems -liiketoimintalinjan johtaja Jyrki Nurmi.

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi heinäkuussa 2019 Turun yliopistolle konetekniikan ja materiaalitekniikan koulutusvastuut. Uusiin kone- ja materiaalitekniikan koulutuksiin otetaan tänä vuonna 100 opiskelijaa. Yliopisto kasvattaa myös jo käynnissä olevien biotekniikan sekä tieto- ja viestintätekniikan diplomi-insinöörikoulutusten sisäänottoa, jonka myötä vuonna 2020 tekniikan alan aloituspaikkoja on yhteensä 273. Tähän mennessä yliopistolle on lahjoitettu jo kahdeksan professuuria tekniikan uusiin koulutuksiin.

Uusimmat artikkelit

30.3.2020 | Alan Uutiset

Luotsit varautuivat koronavirusepidemiaan – toiminta varmistetaan poikkeusoloissakin

Finnpilot aloitti koronavirusepidemiaa varten varautumisen jo tammikuussa. Tiukoilla ohjeistuksilla pyritään turvaamaan meriliikenteen tärkeän lenkin, luotsauksen sujuminen myös poikkeusoloissa.

Ennätyksellinen 6 000 tonnin tavarajuna liikennöi Vainikkalasta Haminaan

VR Transpoint on pilotoinut maaliskuun aikana ennätyksellisen suurta tavarajunaa transitoliikenteen kuljetuksissa Vainikkalasta Haminan satamaan. 6 000 tonnia painavassa junassa on 66 vaunua ja vajaa kilometrin mittainen kokoonpano liikkuu kahden Vectron-sähköveturin voimin. Suuret junakoot tuovat tehokkuutta rautatiekuljetuksiin.

Ilman typpidioksidipitoisuus on laskenut Suomessa 40 prosenttia poikkeustilan aikana

Koronaviruksen myötä vähentyneet liikennemäärät ovat parantaneet kaupunkien ilmanlaatua. Katupöly kuitenkin heikentää monin paikoin ilmanlaatua.

Kevään kelirikosta ennustetaan keskimääräistä helpompaa - talvi ei ole ollut yhtä hellä päällysteille

Maanteillä kelirikosta ennustetaan keskimääräistä helpompaa, mutta alueellisia eroja on. Talven runsaat vesisateet Etelä-Suomessa ja runsas lumimäärä Pohjois-Suomessa aiheuttavat eniten epävarmuutta kelirikon vaikeuden ennustamiseen keväällä, kertoo Väylä virasto lehdistötiedotteessa.

26.3.2020 | Tutkimus ja koulutus

Tutkijaryhmä selvittää, kuinka etätyö-Suomi pysyy toimintakykyisenä myös koronaepidemian aikana

Fast Expert Teams- asiantuntijaverkosto selvittää etätyöhön siirtymisen vaikutuksia työelämään. Kaikkia etätyöhön siirtyneitä työntekijöitä pyydetään vastaamaan aiheeseen liittyvään kyselyyn.

Voimalaitosten älykäs ohjaus tukemaan uusiutuvan energian kasvua

Kaksivuotisessa SmartFlex-projektissa kehitetään älykkäitä valvonta- ja säätötyökaluja, joiden avulla voimalaitoksia voidaan ohjata nopeasti muuttuvissa tilanteissa. Tavoitteena on pidentää laitosten elinkaarta sekä ylläpitää hyvä hyötysuhde ja pienet päästöt luotettavasti koko elinkaaren ajan.

24.2.2020 | Kumppaniartikkeli

Tunnista kemikaalivuodot ja reagoi ajoissa – uusi DENIOS innovaatio SpillGuard®

Jo pienikin kemikaali- tai öljyvuoto voi aiheuttaa suuret vahingot meille ihmisille ja ympäristölle, etenkin jos vuotoa ei havaita ajoissa. Halusimme ratkaista tämän ongelman, joten heitimme haasteen tuotekehityksestä vastaaville insinööreillemme.