Tutkimus ja koulutus | 1.10.2019

Uusi ohjelma kouluttaa diplomi-insinööreistä data-analytiikan osaajia

Yritykset tarvitsevat yhä enemmän osaajia, jotka osaavat hyödyntää dataa päätöksenteossa ja strategiatyössä. Maailman johtavan analytiikkayrityksen SASin ja Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston LUT:n yhteistyö vastaa elinkeinoelämän huutoon: Uusi Data-analytiikka päätöksenteossa -ohjelma kouluttaa analytiikkataitoisia diplomi-insinöörejä.

close-up-code-coding-374559

LUT-yliopiston tuotantotalouden uusi DI-ohjelma Data-analytiikka päätöksenteossa on kaksivuotinen ja koulutus johtaa diplomi-insinöörin tutkintoon. Analyyttisten liiketoimintaohjelmistojen ja -palvelujen markkinajohtaja SAS toimittaa opiskelussa käytettäviä analytiikkaohjelmistoja.

SAS Akatemiaohjelman johtaja Juha Jokinen toteaa, että yritysten on ollut vaikeaa löytää tekijöitä, jotka ymmärtävät sekä liike-elämän toimintoja että analytiikan tarjoamia mahdollisuuksia.

– Koemme hyvin mielekkääksi sen, että voimme auttaa yhdistämään opiskelijoita ja valmistuneita asiakasyritystemme kanssa. Uuden koulutuksen myötä meillä on yksi taho lisää, josta asiakkaamme voivat saada henkilöstöä, Jokinen kiittelee.

LUT-yliopiston tuotantotalouden ohjelmajohtaja Lasse Metson mukaan uusi koulutusohjelma suunniteltiin juuri elinkeinoelämän ja valtavasti kasvavan datatalouden tarpeisiin. Tulevaisuuden osaajilta kysytään taitoa analysoida liiketoiminnan kannalta oleellista tietoa yrityksen päätöksentekoa ja strategian suunnittelua varten.

– Datatransfer kuvaa ohjelmaa hyvin. Hyödynnetään tietoa ja esitetään se ymmärrettävässä muodossa yrityksille sekä ehdotetaan toimenpiteitä, joihin kannattaa ryhtyä, Metso kiteyttää.

Data-analytiikka päätöksenteossa -DI-ohjelma on jatkoa aiemmin suoritetuille kandidaattitasoisille opinnoille ja laajuudeltaan 120 opintopistettä. Se sisältää analytiikan ja mallinnuksen lisäksi tuotantotalouden, kustannusjohtamisen, ohjelmistotekniikan ja matematiikan opintoja. Ensimmäiset 23 opiskelijaa aloittivat opinnot syyskuussa. Seuraava haku on vuodenvaihteessa 2019–2020.

Yliopisto-opettaja Leena Tynnisen mukaan opetus rakentuu modernien menetelmien ja työkalujen käytölle. SASin ohjelmat ovat opetukselle työkaluja tiedon hyödyntämiseksi ja työelämälähtöisen koulutuksen tueksi, esimerkiksi analytiikan ja mallinnuksen kursseilla opiskelijat ratkaisevat aitoja yritysten ongelmia.

– Käytössämme on SASin akatemiapaketti, jonka lisäksi opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua SASin järjestämille itseopiskelu- ja sertifiointikursseille. Olemme olleet tyytyväisiä myös SASilta saamaamme tukeen opetustyössä ja heidän nopeaan reagointiinsa ongelmiimme, Tynninen kertoo.

Data-analytiikka päätöksenteossa -DI-ohjelma:  www.lut.fi/opiskelu/maisteriohjelmat/tekniikan-maisteriohjelmat/tuotantotalous/data-analytiikka-paatoksenteossa

Uusimmat artikkelit

Fortumilta ratkaisu jätteenpolton tuhkaongelmaan

Fortum avaa lähiviikkojen aikana Suomen ensimmäisen tuhkankäsittelylaitoksen Porin Mäntyluodossa. Kyseessä on merkittävä ratkaisu tuhkan polttamisen mukana syntyvän suolaongelman poistamiseksi.

15.10.2019 | Tutkimus ja koulutus

IoT:n hyödyntäminen yrityksissä on merkittävässä kasvussa

Elisan teettämän tutkimuksen* mukaan jo lähes puolet yli 500 hengen suomalaisista yrityksistä ja organisaatioista hyödyntää esineiden internetiä. Sen käyttäminen on lisääntynyt erityisesti 250–1000 hengen yrityksissä ja organisaatioissa.

Uusi moottoroitu sääsuoja edistää puurakentamista

NCC rakentaa Kruunuasunnoille Turun Linnanfälttiin kahta puukerrostaloa, jotka valmistuvat täysin uudenlaisen sääsuojan alla. 

14.10.2019 | Alan Uutiset

Rakentamisen hyvä suhdannevaihe on päättymässä

Rakentamisen tuotanto pysyy kuluvana vuonna lähellä nykytasoaan tai vähenee enintään kaksi prosenttia vuodentakaisesta, arvioi rakennusalan suhdanneryhmä 14. lokakuuta julkaistussa raportissaan. Ensi vuonna rakentamisen tuotanto vähenee 1,5–3,5 prosenttia.

Empower ja Visuon käynnistävät yhteistyön 360°VR-teknologiaa hyödyntävien digitaalisten ratkaisujen kehittämisessä

Empower ja 360° visuaalisten työkalujen toimittaja Visuon ovat aloittaneet yhteistyön, jossa teollisuudelle älykästä kunnossapitoa ja ylläpidon analytiikkapalveluita tarjoava Empower hyödyntää Visuonin 360° VR-teknologiaan pohjautuvaa alustaa Em360° toimitilojen mallinnus- ja etähallintaratkaisussa Suomessa.

18.9.2019 | Kumppaniartikkeli

Uusi puhtaasti kaasukäyttöinen Wärtsilä 31SG -moottori vähentää merenkulun päästöjä

Teknologiayhtiö Wärtsilä tuo markkinoille puhtaasti  kaasukäyttöisen Wärtsilä 31SG -moottorin  merisovelluksia varten. Wärtsilä 31 -tuotealustaan perustuvan moottorin dieselversio julkaistiin  Guinnessin ennätystenkirjassa maailman tehokkaimpana nelitahtidieselmoottorina

Perusväylänpidon lisärahoitus tulee tiestölle viime tipassa

Hallitus on sopinut vuoden 2020 budjettiesityksestä.  Perusväylänpidon rahoitukseen ehdotetaan pysyvää 300 miljoonan euron tasokorotusta tie-, raide- ja vesiväylien korjausvelan kasvun pysäyttämiseksi ja korjausvelan vähentämiseksi. Yhdessä muiden korotusten kanssa perusväylänpidon rahoitukseen tulee lisäystä 362 miljoonaa euroa vuonna 2020.