Tutkimus ja koulutus | 1.10.2019

Uusi ohjelma kouluttaa diplomi-insinööreistä data-analytiikan osaajia

Yritykset tarvitsevat yhä enemmän osaajia, jotka osaavat hyödyntää dataa päätöksenteossa ja strategiatyössä. Maailman johtavan analytiikkayrityksen SASin ja Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston LUT:n yhteistyö vastaa elinkeinoelämän huutoon: Uusi Data-analytiikka päätöksenteossa -ohjelma kouluttaa analytiikkataitoisia diplomi-insinöörejä.

close-up-code-coding-374559

LUT-yliopiston tuotantotalouden uusi DI-ohjelma Data-analytiikka päätöksenteossa on kaksivuotinen ja koulutus johtaa diplomi-insinöörin tutkintoon. Analyyttisten liiketoimintaohjelmistojen ja -palvelujen markkinajohtaja SAS toimittaa opiskelussa käytettäviä analytiikkaohjelmistoja.

SAS Akatemiaohjelman johtaja Juha Jokinen toteaa, että yritysten on ollut vaikeaa löytää tekijöitä, jotka ymmärtävät sekä liike-elämän toimintoja että analytiikan tarjoamia mahdollisuuksia.

– Koemme hyvin mielekkääksi sen, että voimme auttaa yhdistämään opiskelijoita ja valmistuneita asiakasyritystemme kanssa. Uuden koulutuksen myötä meillä on yksi taho lisää, josta asiakkaamme voivat saada henkilöstöä, Jokinen kiittelee.

LUT-yliopiston tuotantotalouden ohjelmajohtaja Lasse Metson mukaan uusi koulutusohjelma suunniteltiin juuri elinkeinoelämän ja valtavasti kasvavan datatalouden tarpeisiin. Tulevaisuuden osaajilta kysytään taitoa analysoida liiketoiminnan kannalta oleellista tietoa yrityksen päätöksentekoa ja strategian suunnittelua varten.

– Datatransfer kuvaa ohjelmaa hyvin. Hyödynnetään tietoa ja esitetään se ymmärrettävässä muodossa yrityksille sekä ehdotetaan toimenpiteitä, joihin kannattaa ryhtyä, Metso kiteyttää.

Data-analytiikka päätöksenteossa -DI-ohjelma on jatkoa aiemmin suoritetuille kandidaattitasoisille opinnoille ja laajuudeltaan 120 opintopistettä. Se sisältää analytiikan ja mallinnuksen lisäksi tuotantotalouden, kustannusjohtamisen, ohjelmistotekniikan ja matematiikan opintoja. Ensimmäiset 23 opiskelijaa aloittivat opinnot syyskuussa. Seuraava haku on vuodenvaihteessa 2019–2020.

Yliopisto-opettaja Leena Tynnisen mukaan opetus rakentuu modernien menetelmien ja työkalujen käytölle. SASin ohjelmat ovat opetukselle työkaluja tiedon hyödyntämiseksi ja työelämälähtöisen koulutuksen tueksi, esimerkiksi analytiikan ja mallinnuksen kursseilla opiskelijat ratkaisevat aitoja yritysten ongelmia.

– Käytössämme on SASin akatemiapaketti, jonka lisäksi opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua SASin järjestämille itseopiskelu- ja sertifiointikursseille. Olemme olleet tyytyväisiä myös SASilta saamaamme tukeen opetustyössä ja heidän nopeaan reagointiinsa ongelmiimme, Tynninen kertoo.

Data-analytiikka päätöksenteossa -DI-ohjelma:  www.lut.fi/opiskelu/maisteriohjelmat/tekniikan-maisteriohjelmat/tuotantotalous/data-analytiikka-paatoksenteossa

Uusimmat artikkelit

K-ryhmän uusi energiankierrätysjärjestelmä leikkaa ruokakauppojen lämmönkulutuksen jopa 95 prosenttia

K-ryhmä ja Granlund ovat kehittäneet K-ruokakaupoille energiankierrätysmallin, jolla lämmönkulutus pienenee parhaimmillaan 95 prosenttia ja joka muuttaa kiinteistön kerralla energian osalta lähes hiilineutraaliksi. Päästösäästöt vastaavat vajaan seitsemän tuhannen asukkaan kunnan vuosittaisia hiilidioksidipäästöjä.

10.12.2019 | Tutkimus ja koulutus

Vaasan yliopisto rakentaa kiertotalouden ekosysteemiä jäte-energia-alalle

Vaasan yliopiston energian ja kestävän kehityksen tutkimusalusta VEBIC ryhtyy rakentamaan kiertotalouden tiekarttaa ja ekosysteemiä jäte-energia-alalle yhdessä alan toimijoiden kanssa. Uusia ratkaisuja kaivataan esimerkiksi hiilidioksidipäästöjen pienentämiseen, aiemmin jätteeksi luokiteltujen sivuvirtojen tehokkaampaan hyödyntämiseen ja hukan minimointiin liittyen.

10.12.2019 | Alan Uutiset

Rakennuskonevuokraus kääntyy ensi vuonna taas kasvuun

Suomen talouden ja rakentamisen aiempaa hieman myönteisemmät odotukset näkyvät rakennuskoneiden vuokrakysynnässä sekä kuluvana että ensi vuonna. Maailmantalouden näkymissä ei ole tapahtunut juurikaan muutoksia: kasvuvauhti hiipuu, mutta taantumaa ei ennakoida.  Vuonna 2021 sekä rakentamisen että rakennuskoneiden käytön ennakoidaan vähenevän selvästi, Forecon Oy:n tuoreesta selvityksestä käy ilmi.

Tieto-ohjautuvia menetelmiä laakerien kunnonvalvontaan

Laakerit ovat yleisin koneissa käytettävä komponentti ja vioittunut laakeri yleisin syy koneiden rikkoutumiseen. Heikkokuntoinen laakeri voi rikkoutuessaan aiheuttaa äkkinäisen konerikon, jonka seuraus saattaa olla merkittävä taloudellinen tappio – tai pahimmillaan ihmishenki. Uusi väitöstutkimus hyödyntää tieto-ohjautuvia menetelmiä ja ohjelmistoarkkitehtuuria laakerien kunnonvalvonnassa.

Posti raivaa esteitä digitalisaation tieltä – Postin palveluihin kirjautuminen SisuID:llä

Posti osallistui digitaalisen identiteetin käyttöä edistävän hankkeen pilottiin. Uusi tunnistusmenetelmä tekisi Postin digitalisaatiotavoitteista helpommin saavutettavia.

Puhtaiden osien merkitys sähköautoteollisuudessa haastaa laitetoimittajat

FinnSonic Oy on saanut historiansa suurimman ultraäänipesulinjatilauksen. Noin kahden miljoonan euron arvoinen linja toimitetaan keväällä 2020 Saksaan sähköautoteollisuuden tarpeisiin.

8.11.2019 | Kumppaniartikkeli

KL-Lämmön osaaminen tulppaa teollisten laitteiden rahareiät

Teollisuuden järjestelmissä kiertää nesteiden lisäksi yllättävän paljon rahaa. Ainakin kun ajatellaan Motivan takavuosina vetämää energiatehokkuuden tutkimusta, jonka mukaan tehoton lämmönsiirto aiheuttaa suomalaisille teollisuusyrityksille 500 miljoonan euron vuosittaiset kustannukset. Tässä on suurten kiinteistöjen omistajille taas yksi hyvä syy pitää järjestelmät kunnossa.