Tutkimus ja koulutus | 15.4.2020

Vaasan yliopisto jäseneksi eurooppalaiseen hajautetun energian huippulaboratorioiden verkostoon

Vaasan yliopiston VEBIC-tutkimusalustan älyverkkolaboratorio FREESI on hyväksytty jäseneksi DERlabiin, joka on hajautettuihin energiaresursseihin keskittyneiden, alan johtavien tutkimuslaboratorioiden kansainvälinen verkosto. Verkostossa on Vaasan yliopiston lisäksi 36 jäsentä, eli yliopistoja ja tutkimuslaitoksia etenkin Euroopasta, mutta myös muualta maailmasta.

vebic

– DERlab tarjoaa jäsentensä laboratorioita, laitteistoja, järjestelmiä ja living lab -ympäristöjä testikäyttöön ulkopuolisille. Toisaalta se on myös tutkimusverkosto, jonka kautta löytyy uusia yhteistyökumppaneita ja joka voi yhdessä valmistella EU-rahoitteisia tutkimushankkeita, kertoo yliopiston sähkötekniikan professori Kimmo Kauhaniemi.

DERlab-verkosto on myös tärkeä vaikutuskanava. Se pyrkii vaikuttamaan tuleviin EU-ohjelmiin ja eri maiden lainsäädäntöön liittyen hajautetun energiantuotannon ja teknologioiden käyttöön.

Vaasan yliopiston pääsy verkoston jäseneksi on osoitus siitä, että yliopisto on saavuttanut alan tutkimuksessa kansainvälisesti tunnustetun tason.

– Älyverkkojen FREESI-laboratorio on osa Vaasan vahvaa energiaklusteria ja sen yhteistyötä. Kehitämme ja laajennamme tällä hetkellä hyvin aktiivisesti laboratorioympäristöjämme, Kauhaniemi sanoo.

Smart Grid -laboratorio laajentui FREESIksi

Vaasan yliopiston älyverkkolaboratorio on laajentunut, ja se nimettiin aivan hiljattain FREESIksi. Nimi tulee sanoista Future Reliable Electricity and Energy Systems Integration eli tulevaisuuden luotettavat sähkö- ja energiajärjestelmäintegraatiot.

FREESI on tärkeä osa yliopiston energian ja kestävän kehityksen tutkimusalustan VEBICin energialaboratoriokokonaisuutta, johon kuuluvat jo ennestään polttomoottorilaboratorio ja polttoainelaboratorio.

– Pääsy DERLab-verkoston jäseneksi antaa, paitsi Vaasan yliopistolle ja VEBICin FREESI-laboratorion tutkimusryhmille, myös alueen yrityksille mahdollisuuden laajempaan tutkimustoimintaan energialiiketoiminnan kehittyessä hajautetumpaan ja joustavampaan energiantuotantoon. Jäsenyys lisää tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa ja vilkastuttaa kansainvälistä tutkijavaihtoa, jolloin kilpaillun kansainvälisen tutkimusrahoituksen määrä ja TKI-toiminnan vaikuttavuus alueella kasvavat, sanoo VEBICin johtaja Suvi Karirinne.

FREESI-laboratorio on laitteistoineen ja ympäristöineen monen osan summa. Näitä ovat esimerkiksi reealiaikasimulaattori, tehoelektroniikkalaboratorio, sähköverkkojen suojaukseen, automaatioon ja ohjaukseen keskittynyt PAC-laboratorio sekä erilaiset living labit kuten Sundomissa sijaitseva Sundom Smart Grid. Lisäksi VEBICin polttomoottorilaboratorio ja sinne suunnitellut laajennukset hybridivoimaloineen täydentävät oleellisesti FREESI-laboratoriota.

Uusimmat artikkelit

4.7.2020 | Alan Uutiset

EU satsaa kymmeniä miljardeja vetyyn

Euroopan komissio haluaa kymmenien miljardien investointeja vetyyn. Panostus liittyy EU:n elvytyspakettiin, jolla pyritään elvyttämään taloutta koronakriisin iskuista. Vedyn rooli kasvaa erityisesti teollisuudessa sekä raskaan liikenteen ja merenkulun energialähteenä, kertoo Energiateollisuus ry lehdistötiedotteessa. 

Finn Spring hyödyntää lämmön kausivarastointijärjestelmää tilojensa lämmitykseen

Kokkolalainen teknologiayritys Heliostorage toimitti lämmön kausivarastointijärjestelmän juomavalmistaja Finn Springin Toholammin-tehtaalle. Järjestelmä otettiin käyttöön huhtikuussa 2019 ja sen avulla kesän aikana keräämällä lämmöllä saatiin lämmitettyä toimistotilat koko kuluneen talven ajan. 

Teknologiainvestoinnit voivat vähentää liiketoiminnan strategiariskejä – uusi menetelmä tukee päätöksentekoa

Yrityksen investoinnit teknologiaan ovat erittäin tärkeitä menestykselle ja kilpailuedun löytämiselle, mutta ylimitoitetut investoinnit voivat sisältää riskin. Sara Tilabi on kehittänyt tuotantotalouden väitöstutkimuksessaan uuden menetelmän teknologia- ja osaamisinvestointeihin liittyvän päätöksentekoprosessin tueksi.

Sähköt saatu kaikille - verkon vaurioita tarkastetaan helikopterilennoilla

Uuno-myrskyn tekemien tuhojen korjaustyöt Kajaven sähköverkkoon on saatu päätökseen. Korjaustöihin osallistui 30:n henkilön ryhmä seitsemän metsäkoneen voimin. Pahimmat vauriot sähköverkkoihin tulivat Kajaanissa ja Sotkamossa välillä Korvanniemi-Kuluntalahti.

Signify tuo markkinoille uusia desinfioivia valaisimia

UV-teknologiaan perustuvaan valaistukseen erikoistunut Signify kertoi kasvattavansa UV-C-valaistuksen tuotantokapasiteettiaan ja laajentavansa UV-C-tuotevalikoimaansa maailman kasvaneen desinfiointitarpeen vuoksi.

Asfalttikoneista saatava data parantaa päällysteen laatua, vähentää päästöjä

Asfalttikoneiden anturien tuottaman tiedon avulla voidaan vaikuttaa päällysteen laatuun ja kestävyyteen.

29.5.2020 | Kumppaniartikkeli

Viafin Service jatkaa yrityskaupan jälkeen kasvu-uralla

Teollisuuden kunnossapitoa tarjoava Viafin Service Oyj on vuoden ajan sulatellut suurta kaasualan käyttö- ja kunnossapitopalveluihin liittyvää yrityskauppaa. Nyt Viafin GASiksi nimetyn yhtiön hankinta on saatettu onnistuneesti päätökseen ja listautunut emoyhtiö voi jatkaa matkaa kohti seuraavaa tavoitetta. Päämääränä on nousta sadan miljoonan euron liikevaihtoa pyörittäväksi teollisuuden kunnossapitoyhtiöksi vuoden 2022 aikana.