https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Tutkimus ja koulutus | 15.4.2020

Vaasan yliopisto jäseneksi eurooppalaiseen hajautetun energian huippulaboratorioiden verkostoon

Vaasan yliopiston VEBIC-tutkimusalustan älyverkkolaboratorio FREESI on hyväksytty jäseneksi DERlabiin, joka on hajautettuihin energiaresursseihin keskittyneiden, alan johtavien tutkimuslaboratorioiden kansainvälinen verkosto. Verkostossa on Vaasan yliopiston lisäksi 36 jäsentä, eli yliopistoja ja tutkimuslaitoksia etenkin Euroopasta, mutta myös muualta maailmasta.

vebic

– DERlab tarjoaa jäsentensä laboratorioita, laitteistoja, järjestelmiä ja living lab -ympäristöjä testikäyttöön ulkopuolisille. Toisaalta se on myös tutkimusverkosto, jonka kautta löytyy uusia yhteistyökumppaneita ja joka voi yhdessä valmistella EU-rahoitteisia tutkimushankkeita, kertoo yliopiston sähkötekniikan professori Kimmo Kauhaniemi.

DERlab-verkosto on myös tärkeä vaikutuskanava. Se pyrkii vaikuttamaan tuleviin EU-ohjelmiin ja eri maiden lainsäädäntöön liittyen hajautetun energiantuotannon ja teknologioiden käyttöön.

Vaasan yliopiston pääsy verkoston jäseneksi on osoitus siitä, että yliopisto on saavuttanut alan tutkimuksessa kansainvälisesti tunnustetun tason.

– Älyverkkojen FREESI-laboratorio on osa Vaasan vahvaa energiaklusteria ja sen yhteistyötä. Kehitämme ja laajennamme tällä hetkellä hyvin aktiivisesti laboratorioympäristöjämme, Kauhaniemi sanoo.

Smart Grid -laboratorio laajentui FREESIksi

Vaasan yliopiston älyverkkolaboratorio on laajentunut, ja se nimettiin aivan hiljattain FREESIksi. Nimi tulee sanoista Future Reliable Electricity and Energy Systems Integration eli tulevaisuuden luotettavat sähkö- ja energiajärjestelmäintegraatiot.

FREESI on tärkeä osa yliopiston energian ja kestävän kehityksen tutkimusalustan VEBICin energialaboratoriokokonaisuutta, johon kuuluvat jo ennestään polttomoottorilaboratorio ja polttoainelaboratorio.

– Pääsy DERLab-verkoston jäseneksi antaa, paitsi Vaasan yliopistolle ja VEBICin FREESI-laboratorion tutkimusryhmille, myös alueen yrityksille mahdollisuuden laajempaan tutkimustoimintaan energialiiketoiminnan kehittyessä hajautetumpaan ja joustavampaan energiantuotantoon. Jäsenyys lisää tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa ja vilkastuttaa kansainvälistä tutkijavaihtoa, jolloin kilpaillun kansainvälisen tutkimusrahoituksen määrä ja TKI-toiminnan vaikuttavuus alueella kasvavat, sanoo VEBICin johtaja Suvi Karirinne.

FREESI-laboratorio on laitteistoineen ja ympäristöineen monen osan summa. Näitä ovat esimerkiksi reealiaikasimulaattori, tehoelektroniikkalaboratorio, sähköverkkojen suojaukseen, automaatioon ja ohjaukseen keskittynyt PAC-laboratorio sekä erilaiset living labit kuten Sundomissa sijaitseva Sundom Smart Grid. Lisäksi VEBICin polttomoottorilaboratorio ja sinne suunnitellut laajennukset hybridivoimaloineen täydentävät oleellisesti FREESI-laboratoriota.

Uusimmat artikkelit

Selvitys: Öljyn varastointi jatkossakin osa liikenteen huoltovarmuuspalettia

Fossiilisten polttonesteiden varmuusvarastointia on syytä ylläpitää tulevina vuosikymmeninäkin, vaikka erityisesti henkilöautoliikenteessä sähköistymisen odotetaan etenevän, suositetaan AFRYn tuoreessa selvityksessä. Samalla on syytä valmistautua uusiutuvien nestemäisten polttoaineiden varastointiin ja kehittää järjestelmiä sähkönsaannin turvaamiseksi.

29.6.2021 | Alan Uutiset

SFS:n toimitusjohtaja Helena Vänskä eurooppalaisen standardisointijärjestö CENin hallitukseen

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n toimitusjohtaja Helena Vänskä on valittu eurooppalaisen standardisointijärjestö CENin hallitukseen kaksivuotiselle kaudelle. Valinta tarjoaa Suomelle ja suomalaiselle elinkeinoelämälle merkittävän näköalapaikan eurooppalaisen standardisoinnin kehitykseen.

Kurikan Vesihuolto digitalisoi vesihuollon palveluitaan Digitan IoT-verkon avulla

Kurikan Vesihuolto Oy ja Digita ovat aloittaneet yhteistyön vesihuollon digitalisoinnista. Uudet etäluettavat vesimittarit ja vedenkulutuksen reaaliaikainen seuranta tullaan ottamaan käyttöön vaiheittain vuoteen 2025 mennessä. Vesihuollon digitalisoinnissa hyödynnetään Digitan LoRaWAN-teknologiaan pohjautuvaa IoT-verkkoa.

Terrafamen akkukemikaalitehtaan tuotannon ylösajo on käynnistynyt

Terrafamen uuden akkukemikaalitehtaan tuotannon ylösajo on käynnistynyt. Terrafame teki päätöksen akkukemikaalitehtaan 240 miljoonan euron investoinnista vuonna 2018. Akkukemikaalitehdas on valmistuessaan kapasiteetiltaan yksi maailman suurimmista akkukemikaalien tuotantolinjoista.

21.6.2021 | Tutkimus ja koulutus

Uudet kaukokartoitusmenetelmät soveltuvat hyvin puulajien erotteluun

Itä-Suomen yliopiston historia- ja maantieteiden laitoksen ja Suomen ympäristökeskuksen tutkijat kehittävät IBC-Carbon-tutkimushankkeessa uudenlaisia kaukokartoitusmenetelmiä, joiden avulla voidaan tutkia metsien monimuotoisuutta ja hiilen sidontaa.

VR ottaa käyttöön koneälyisen apukuskin

VR on ottanut kevään aikana sekä matkustaja- että tavaraliikenteen junissa käyttöön veturinkuljettajaa avustavan, koneälyä hyödyntävän DAS-järjestelmän. DAS auttaa optimoimaan junan ajoa niin, että energiatehokkuus lisääntyy, täsmällisyys paranee ja samalla matkustusmukavuus kasvaa.

1.6.2021 | Kumppaniartikkeli

S/Y Christopher -jahdin peräsimien tiivisteiden vaihto – kuinka jahti päätyi Suomeen?

Viisi vuotta sitten S/Y Christopher -jahti oli Mallorcalla kunnostuksessa ja Baltic Yachts auttoi heitä siellä monissa kunnostukseen liittyvissä asioissa. Samalla Baltic Yachts loi hyvät suhteet kapteeni Mark O’Reillyyn.