Tutkimus ja koulutus | 17.12.2018

Vanhan kaivostoiminnan vaikutukset luonnonympäristöön huolestuttavat edelleen Kolarissa

Tietoa vanhojen kaivosten ympäristön nykyisestä tilasta, erityisesti niiden vaikutuksista pinta- ja pohjaveteen sekä maaperään ja luonnontuotteiden käytettävyyteen kaivataan nykyistä enemmän, osoittaa tuore tutkimus.

13-3-5767753

– Tutkimus osoittaa, että kaivostoiminnan jälkeiseen maankäytön suunnitteluun olisi syytä kiinnittää enemmän huomiota, erityisesti kun kaivosten koot ovat kasvaneet pohjoisilla alueilla, sanoo tutkija Sonja Kivinen Itä-Suomen yliopistosta.

Kaivoksen varjo ulottuu pitkälle

Tutkimuksesta käy ilmi, että uusi kaivostoiminta jakoi vahvasti tutkimukseen vastanneiden mielipiteitä erityisesti suunnitellun uuden avolouhoksen matkailuelinkeinovaikutusten osalta. Se myös osoittaa, että havaitut ympäristövaikutukset sekä epävarmuus ja tiedonpuute ympäristövaikutuksista voivat vaikuttaa eri toimijoiden jokapäiväiseen maankäyttöön vanhoja kaivoksia ympäröivillä alueilla.

– Vanhan kaivoksen varjo ulottuu kauas vanhoilta kaivosalueilta ja näyttää jatkuvan pitkään kaivosten sulkemisen jälkeen. Hoitamattomat ja maisemoimattomat vanhat kaivosalueet vähentävät maisema-arvoja, luonnonarvoja ja kaivostoiminnan jälkeisen maankäytön mahdollisuuksia, Kivinen toteaa.

Tutkimus osoitti, että vanhoja kaivosalueita ympäröivät alueet sisältävät runsaasti luonnonympäristöön, vapaa-ajan viettoon ja luonnontuotteiden hankkimiseen liittyviä positiivisia arvoja ja kokemuksia. Vanhan kaivostoiminnan vaikutukset luonnonympäristöihin olivat selkeä huolenaihe Hannukaisen ja Rautuvaaran alueella.

Uudet kaivoshankkeet pohjoisilla alueilla ovat yleensä vanhoja kaivosalueita laajempia, mikä korostaa sulkemistoimenpiteiden ja kaivostoiminnan jälkeisen maankäytön suunnittelun merkitystä.

– Eri toimijoiden arvojen, mielipiteiden ja tiedontarpeiden tunnistaminen voisi parantaa huomattavasti kaivostoiminnan jälkeisen maankäytön suunnittelua ja edistää erilaisten toimintojen säilymistä kaivosten lähialueilla.

Tutkimuksessa oli mukana Itä-Suomen yliopiston ja Suomen ympäristökeskuksen tutkijoita. Tutkijat selvittivät paikallisten asukkaiden ja alueella vierailevien käsityksiä Hannukaisen ja Rautuvaaran vanhoista kaivosympäristöistä osallistavan paikkatiedon avulla. Alueelle suunnitellaan parhaillaan uutta kaivostoimintaa. Paikkaan sidottuja arvoja, mielipiteitä ja tiedontarpeita selvitettiin karttapohjaisen Harava-kyselypalvelun avulla.

Tutkimusartikkeli:

Kivinen, S.; Vartiainen, K.; Kumpula, T. People and Post-Mining Environments: PPGIS Mapping of Landscape Values, Knowledge Needs, and Future Perspectives in Northern Finland. Land 2018, 7, 151. https://doi.org/10.3390/land7040151

Uusimmat artikkelit

17.5.2019 | Tutkimus ja koulutus

Raportti: Yhteistyö korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa vahvistaa pk-yritysten kasvua

Pk-yrityksistä 17 prosenttia tekee yhteistyötä korkeakoulujen tai tutkimuslaitosten kanssa. Yhteistyötä ammattikorkeakoulujen kanssa harjoittaa 12 prosenttia, yliopistojen 7 prosenttia ja tutkimuslaitosten 4 prosenttia yrityksistä. Yliopistojen ja eritoten tutkimuslaitosten osalta yhteistyötä voidaan pitää matalana.

17.5.2019 | Alan Uutiset

Gasum ostaa Mäkikylän biokaasulaitoksen Kouvola Vesi Oy:lta

Gasumin ja Kouvolan Veden välisen sopimuksen mukaisesti Mäkikylän biokaasulaitos ja sen liiketoiminta sopimuksineen siirtyvät Gasumille 17.6 2019. Laitos koostuu Mäkikylän jätevedenpuhdistamon yhteydessä sijaitsevasta biokaasulaitosrakennuksesta prosessilaitteineen.

Ennakkoarvio: Työpaikkatapaturmien määrä nousi vuonna 2018

Tapaturmavakuutuskeskuksen ennakkoarvion mukaan vakuutuslaitokset korvasivat vuonna 2018 yhteensä noin 127 000 palkansaajille sattunutta työtapaturmaa. Kuolemaan johtaneita työpaikkatapaturmia sattui 16 työntekijälle vuonna 2018. Korvatuista tapaturmista oli työpaikkatapaturmia noin 104 000 ja asunnon ja työn välisellä matkalla sattuneita työmatkatapaturmia noin 23 000.

Koneellisessa hakkuussa tuottavuusharppaus

Koneellisen hakkuun tuottavuus on kohentunut 1990-luvun alkuun verrattuna huomattavasti. Harvennushakkuilla tuottavuus on kasvanut päätehakkuita enemmän.

Digitalisaatiolla säästöjä asumiskuluihin

Energianhallinnan ja automaation asiantuntija Schneider Electric järjesti eilen Helsingin messukeskuksessa jokavuotisen Innovation Summit -tapahtumansa. Viesti oli selvä: tekoäly ja IoT-tekniikka ovat nyt tulossa teollisuuden lisäksi vauhdilla myös kiinteistöihin säästöjä tuomaan

Dronesta apua metsäsuunnitteluun

Metsä Group kuvasi viime kesänä dronella noin 3 500 hehtaaria metsää Etelä- ja Länsi-Suomessa ja teki niiden pohjalta metsäsuunnitelmia metsänomistajille. Saatujen kokemusten perusteella menetelmää on kehitetty ja nyt drone-metsäsuunnitelmia myydään vaihtoehtona perinteiselle maastossa tehdylle metsäsuunnitelmalle.

23.4.2019 | Kumppaniartikkeli

Kolme pointtia kunnossapidon kehittämisestä

Olemme saaneet olla mukana useiden eri organisaatioiden kanssa kehittämässä kunnossapitotoimintaa ja panneet merkille joitakin tärkeitä asioita, jotka ovat edesauttaneet näissä hankkeissa onnistumista. Kerromme tässä kolme asiaa, jotka kannattaa huomioida kunnossapitotoiminnan kehittämiseen tähtäävissä hankkeissa.