Tutkimus ja koulutus | 17.12.2018

Vanhan kaivostoiminnan vaikutukset luonnonympäristöön huolestuttavat edelleen Kolarissa

Tietoa vanhojen kaivosten ympäristön nykyisestä tilasta, erityisesti niiden vaikutuksista pinta- ja pohjaveteen sekä maaperään ja luonnontuotteiden käytettävyyteen kaivataan nykyistä enemmän, osoittaa tuore tutkimus.

13-3-5767753

– Tutkimus osoittaa, että kaivostoiminnan jälkeiseen maankäytön suunnitteluun olisi syytä kiinnittää enemmän huomiota, erityisesti kun kaivosten koot ovat kasvaneet pohjoisilla alueilla, sanoo tutkija Sonja Kivinen Itä-Suomen yliopistosta.

Kaivoksen varjo ulottuu pitkälle

Tutkimuksesta käy ilmi, että uusi kaivostoiminta jakoi vahvasti tutkimukseen vastanneiden mielipiteitä erityisesti suunnitellun uuden avolouhoksen matkailuelinkeinovaikutusten osalta. Se myös osoittaa, että havaitut ympäristövaikutukset sekä epävarmuus ja tiedonpuute ympäristövaikutuksista voivat vaikuttaa eri toimijoiden jokapäiväiseen maankäyttöön vanhoja kaivoksia ympäröivillä alueilla.

– Vanhan kaivoksen varjo ulottuu kauas vanhoilta kaivosalueilta ja näyttää jatkuvan pitkään kaivosten sulkemisen jälkeen. Hoitamattomat ja maisemoimattomat vanhat kaivosalueet vähentävät maisema-arvoja, luonnonarvoja ja kaivostoiminnan jälkeisen maankäytön mahdollisuuksia, Kivinen toteaa.

Tutkimus osoitti, että vanhoja kaivosalueita ympäröivät alueet sisältävät runsaasti luonnonympäristöön, vapaa-ajan viettoon ja luonnontuotteiden hankkimiseen liittyviä positiivisia arvoja ja kokemuksia. Vanhan kaivostoiminnan vaikutukset luonnonympäristöihin olivat selkeä huolenaihe Hannukaisen ja Rautuvaaran alueella.

Uudet kaivoshankkeet pohjoisilla alueilla ovat yleensä vanhoja kaivosalueita laajempia, mikä korostaa sulkemistoimenpiteiden ja kaivostoiminnan jälkeisen maankäytön suunnittelun merkitystä.

– Eri toimijoiden arvojen, mielipiteiden ja tiedontarpeiden tunnistaminen voisi parantaa huomattavasti kaivostoiminnan jälkeisen maankäytön suunnittelua ja edistää erilaisten toimintojen säilymistä kaivosten lähialueilla.

Tutkimuksessa oli mukana Itä-Suomen yliopiston ja Suomen ympäristökeskuksen tutkijoita. Tutkijat selvittivät paikallisten asukkaiden ja alueella vierailevien käsityksiä Hannukaisen ja Rautuvaaran vanhoista kaivosympäristöistä osallistavan paikkatiedon avulla. Alueelle suunnitellaan parhaillaan uutta kaivostoimintaa. Paikkaan sidottuja arvoja, mielipiteitä ja tiedontarpeita selvitettiin karttapohjaisen Harava-kyselypalvelun avulla.

Tutkimusartikkeli:

Kivinen, S.; Vartiainen, K.; Kumpula, T. People and Post-Mining Environments: PPGIS Mapping of Landscape Values, Knowledge Needs, and Future Perspectives in Northern Finland. Land 2018, 7, 151. https://doi.org/10.3390/land7040151

Uusimmat artikkelit

Tuuliturbiinin siiven eroosio-ongelma ratkesi tekoälyn avulla

Tuuliturbiinin siipimateriaalin eroosio sääolosuhteiden vaikutuksesta on ongelma, joka koskee koko tuulienergiasektoria. VTT:n antiAGE-projektissa materiaaliongelmaan löydettiin tekoälyn ja 3D-tulostuksen avulla toimiva ratkaisu.

Kaivostoiminta tehostuu uusien sensori-innovaatioiden avulla

Uusien röntgen- ja 3D-kuvantamisteknologiaan perustuvien sensorien sensorifuusiolla parannetaan mineraalivarojen 3D-mallinnusta ja tehostetaan arvometallien erottelua. VTT koordinoi sensorikehitystä yhdessä yritysten, kansainvälisten tutkimusinstituuttien sekä kaivosalan yhteisöjen kanssa X-Mine EU-projektissa. 

18.1.2019 | Tutkimus ja koulutus

T&k-kulut ajavat autonvalmistajia alliansseihin

Sähkö- ja robottiautojen kehittäminen on kallista puuhaa, samoin puhtaampien ajopelien rakentelu. Uusien autojen pilviä hipovat t&k-kustannukset pakottavat isotkin autonvalmistajat liittoumiin eli alliansseihin. Ford ja VW toimivat jo yhdessä, mikä lisää paineita vaikkapa Daimlerin ja BMW:n suuntiin.

17.1.2019 | Alan Uutiset

Kunnossapitopalveluihin erikoistunut Viafin Service ostaa Gasum Tekniikan

Gasum myy tytäryhtiönsä Gasum Tekniikka Oy:n teollisuuden kunnossapitokumppanille Viafin Service Oyj:lle. Yrityskauppa on osa Gasumin strategiaa keskittyä pohjoismaisten kaasumarkkinoiden ja energiainfrastruktuurin kehittämiseen. Kaupan odotetaan toteutuvan helmikuun loppuun 2019 mennessä. Yrityskaupassa Gasum Tekniikasta tulee osa Viafin Service-konsernia.

SKAL vaatii miljardin euron lisärahoitusta tiestölle; avaa keskustelun tavaraliikenteen päästövähennyksen keinoista

Kaasu on vaihtoehto kevyimmissä yhdistelmissä ja sähkö taajamien jakeluliikenteessä. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n laskelmien mukaan vielä vuonna 2045 yli 80 prosenttia maanteiden tavaraliikenteen energiankulutuksesta on kuitenkin nestemäistä dieseliä. Panostus uusiutuvista raaka-aineista valmistettuun dieseliin ja biokaasuun olisikin Suomen tavaraliikenteelle paras ympäristövalinta. 

Painelaitteiden korjaus- ja muutostöitä koskeva ohje uudistettu

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on julkaissut uudistetun version painelaitteiden korjaus- ja muutostöitä koskevasta ohjeesta. Ohjeessa kerrotaan, millaisia vaatimuksia painelaitesäädökset asettavat painelaitteiden käytönaikaisille korjaus- ja muutostöille.