Tutkimus ja koulutus | 18.5.2020

Wärtsilä ja Vantaan Energia aloittavat yhteistyön hiilineutraalin synteettisen biokaasun tuotantoprojektissa

Teknologiakonserni Wärtsilä ja energiayhtiö Vantaan Energia ovat allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen konseptiselvityksestä, jossa tutkitaan Power-to-Gas -laitoksen kannattavuutta Vantaan Energian jätevoimalan yhteydessä. Yhteistyösopimus allekirjoitettiin toukokuussa, ja se on voimassa 12 kuukautta.

wärt_p2p

Havainnekuva synteettisen biokaasun tuottamisesta kaukolämmön ja liikenteen tarpeisiin Vantaan Energian jätevoimalan yhteydessä toimivan Power-to-Gas -laitoksen avulla.

Sähköenergiaa on mahdollista konvertoida polttoaineeksi ja varastoida, kun se muutetaan elektrolyysin kautta vedyksi ja edelleen hiilidioksidia käyttäen metanoinnin avulla kaasuksi (Power-to-Gas). Vantaan Power-to-Gas -laitoksen on määrä tuottaa hiilineutraalia synteettistä biokaasua.

Yhteistyöhankkeessa Vantaan Energia ja Wärtsilä selvittävät Vantaan Energian jätevoimalassa tuotettavan sähköenergian ja syntyvän hiilidioksidin hyödyntämistä synteettisen biokaasun tuotannossa. Tarkoituksena on selvittää hankkeen optimaalinen koko, hiilineutraalin biokaasun valmistuksen kustannukset ja tekniset toteutusvaihtoehdot. Synteettisellä biokaasulla  on tarkoitus korvata perinteisen maakaasun käyttö kaukolämmityksessä, mikä vähentäisi Vantaan Energian hiilidioksidipäästöjä.

- Ilmastokriisin pysäyttäminen edellyttää nopeita ja päättäväisiä toimia. Energiayhtiöillä on tässä tilanteessa merkittävä rooli. Vantaan Energia haluaa olla eturintamassa ja lopettaa kivihiilen käytön energiantuotannossa jo vuonna 2022. Haluamme johtaa muutosta energiasektorilla. Etsimme aktiivisesti ja ennakkoluulottomasti parhaita mahdollisia tapoja tuottaa energiaa älykkäällä ja kestävällä tavalla kohtuulliseen hintaan. Tämä projekti on tärkeä askel kohti tavoitteitamme, sanoo Vantaan Energian toimitusjohtaja Jukka Toivonen.

Wärtsilä on työskennellyt Power-to-X-tutkimuksen parissa aktiivisesti vuodesta 2018 alkaen.

- Tämän yhteiskehityssopimuksen puitteissa voimme soveltaa osaamistamme konkreettiseen projektiin. Olemme erittäin innoissamme tämän projektin suomasta tilaisuudesta osoittaa, että synteettisten polttoaineiden käyttö olennaisena osana sähkö- ja lämpöjärjestelmiä on toteutettavissa. Samalla projekti on myös esimerkki sähkö-, lämpö- ja polttoainesektorien yhdentymisestä, jota tulemme näkemään yhä enemmän tulevaisuudessa. Vantaan Energia ja Wärtsilä jakavat vision tulevaisuudesta, jossa energia on sataprosenttisesti uusiutuvaa. Tämä projekti on loistava tilaisuus aloittaa visiomme toteuttaminen konkreettisessa liiketoiminnassa, kertoo Wärtsilän energialiiketoiminnan strategiasta ja liiketoiminnan kehityksestä vastaava johtaja Matti Rautkivi.

Wärtsilä tuo konseptiselvitykseen osaamisensa Power-to-Gas prosesseissa ja ‑teknologiassa, Vantaan Energia puolestaan kokemuksensa ja ymmärryksensä kaukolämpöliiketoiminnasta ja projektikohtaisista vaatimuksista.

Lue lisää englanniksi:  Synthetic fuels supporting Wärtsilä’s vision of a 100 percent renewable energy future

Uusimmat artikkelit

Kivivillajäte ekologisesti kierrätykseen tehtaalta ja rakennustyömailta

Rakennusten julkisivuissa käytettävien pelti-villa-pelti-elementtien valmistuksessa ja asennuksessa syntyvä kivivillajäte on tähän asti ollut ongelmajätettä. Nyt se voidaan kierrättää ja hyödyntää uusien eristeiden valmistuksessa.

4.6.2020 | Alan Uutiset

Kemianteollisuuden koronakysely: kolmasosa ennakoi investointien laskua

Suurimmalla osalla kemianteollisuuden yrityksistä menee vielä normaalisti tai hyvin, mutta huonosti menevien määrä on kasvanut kuukaudessa kymmenyksellä. Seuraavan kuukauden ja kolmen kuukauden kuluessa tilanteen arvioidaan edelleen heikkenevän, ja koko vuoden liikevaihdon laskua ennakoi 75 prosentttia vastaajista, Kemianteollisuus ry:n toteuttamasta kyselystä selviää.

29.5.2020 | Tutkimus ja koulutus

Rakentajat tehostavat kosteudenhallintaa verkkokoulutuksella

Neljätoista Suomen suurinta rakennusliikettä on yhdessä kehittänyt eKosteus-koulutuksen ja alkaa hyödyntää sitä oman henkilöstönsä koulutukseen. Tavoitteena on parantaa kosteudenhallinnan osaamista sekä torjua kosteusvaurioita. Koulutus kokoaa yhteen perustiedot, jotka rakentamisen kaikkien osapuolten tulee tuntea, jotta kuivaketju ei katkea. Asiasta raportoi Rakennusteollisuus RT ry.

29.5.2020 | Kumppaniartikkeli

Viafin Service jatkaa yrityskaupan jälkeen kasvu-uralla

Teollisuuden kunnossapitoa tarjoava Viafin Service Oyj on vuoden ajan sulatellut suurta kaasualan käyttö- ja kunnossapitopalveluihin liittyvää yrityskauppaa. Nyt Viafin GASiksi nimetyn yhtiön hankinta on saatettu onnistuneesti päätökseen ja listautunut emoyhtiö voi jatkaa matkaa kohti seuraavaa tavoitetta. Päämääränä on nousta sadan miljoonan euron liikevaihtoa pyörittäväksi teollisuuden kunnossapitoyhtiöksi vuoden 2022 aikana.

Myös maatalouskoneiden huoltokirjaukset hoituvat mobiilisti

Maatalouskoneiden huollot merkitään yleisimmin paperiseen huoltovihkoon. Työtehoseuran keväällä tekemän kyselyn mukaan vain seitsemän prosenttia vastaajista käytti sähköistä huoltokirjaa, yleisimmin Exceliä. Tutkimus osoitti, että mobiilisti käytettävälle huoltokirjalle olisi kysyntää. Nyt sellainen löytyy TTS-Koneesta ja on käytettävissä kaikille käyttöoikeuden lunastaneille.

Kestävillä teräksillä pidennetään työvälineiden käyttöikää, säästetään materiaalia

Uddeholms Ab on ruotsalainen työkaluteräsvalmistaja, joka kuuluu itävaltalaiseen voestalpine-teräskonserniin. 

20 prosenttia Kajaanin kaukolämmöstä: CSC ja Loiste Lämpö allekirjoittivat sopimuksen

Loiste Lämpö ja CSC – Tieteen tietotekniikan keskus ovat allekirjoittaneet sopimuksen LUMI-supertietokoneelle rakennettavan datakeskuksen kaukolämpöliittymän rakentamisesta ja hukkalämmön hyödyntämisestä. Sopimuksen mukaan vuoden 2021 alussa käynnistyvä datakeskus kerää talteen toimintansa sivutuotteena syntyvän lämmön, jonka Loiste Lämpö siirtää verkkoonsa lämmittämään kajaanilaisia koteja ja liiketiloja.