https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Älykkäillä jätepisteillä vähennetään jätehuollon rekkarallia

Suomalaiset ympäristöalan yritykset Hannoa Oy ja Haurun Jäteauto Oy ovat sopineet yhteistyöstä.  Tavoitteena on parantaa jätehuollon asiakastyytyväisyyttä sekä tehokkuutta ja samalla vähentää jätehuollon  aiheuttamia ympäristöpäästöjä.

hannoa_jateastiasuoja (1) (1)

Hauru on tuonut jätehuoltoon mukaan uutta teknologiaa ja varustanut jo tuhansia jätepisteitä Jaete sensoreilla, joilla mitataan jäteastioiden täyttöastetta. Tieto on yhdistetty Haurun käyttämään Vingo ajojärjestelmään, jolloin astioiden tyhjennykset voidaan tehdä älykkäästi. Näin ollen astiat tyhjennetään  oikea-aikaisesti ja toisaalta asukkaita harmittavia ylitäyttötilanteita ei myöskään synny. 

Hannoa toteuttaa jätepisteratkaisuja. Uudistuksissa jätepisteestä saadaan ympäristöönsä sopeutuvia ja  tyylikkäitä piharatkaisuja, joita asukkaiden on miellyttävä käyttää ja jotka nostavat asuntojen arvoa.  

Yhteistyössä pystytään tarjoamaan taloyhtiöille parempia jätehuoltokokonaisuuksia, vähentämään  jätehuollon ympäristövaikutuksia ja parantamaan asumismukavuutta.  

- Yhteistyömahdollisuus Haurun kanssa sopii Hannoan liiketoimintatapaan ja yrityskulttuuriin  erinomaisesti, tiivistää Hannoa Oy:n toimitusjohtaja Juha-Pekka Kotro.

- Näin kahdesta pk yritysten verkostosta saadaan suuri hyöty asiakkaille ja suomalaiseen jätehuoltoon. Yhteistyö on  luonteeltaan kumppaneita verkostoon kutsuvaa, eikä poissulkevaa – näin mahdollistetaan uusia  suomalaisia jätehuoltoinnovaatioita. Ensimmäiset hyödynsaajat yhteistyöstä ovat oululaiset  asiakkaat ja asukkaat. 

Älykkäiden ratkaisujen ja digitaalisuuden lisääminen jätehuoltoon on moderneinta Oulussa, jossa Haurun  älykäs Hauru Smart palvelukonsepti on saanut jo lyhyessä ajassa paljon uusia tyytyväisiä asiakkaita. Näin  myös jätehuoltopäästöt vähenevät. 

- Jätehuolto ja taloyhtiöiden kierrätyspisteet  tuovat nyt siis paitsi kustannussäästöjä, myös nostavat asunnon arvoa – tämä kaikki  mahdollista siis paremmilla suomalaisilla roskiksilla! toteaa Haurun toimitusjohtaja Mikko Hauru.

Uusimmat artikkelit

21.6.2022 | Alan Uutiset

ESG näkyy nyt ylimmän johdon agendalla - yli kolmannes eurooppalaisista yrityksistä palkannut kestävän kehityksen johtajan

Vuonna 2021 kansainvälisissä yrityksissä nimitettiin enemmän kestävän kehityksen johtajia kuin viitenä edellisenä vuotena yhteensä, ilmenee PwC:n globaalin strategiakonsultointiin erikoistuneen yksikön Strategy&:n tutkimuksesta.

Digita ja Kymen Vesi ovat solmineet yhteistyön vesihuollon digitalisoinnista

Digita ja Kymen Vesi ovat solmineet yhteistyön vesihuollon digitalisoinnista. Yhteistyö on alkanut vuonna 2018 pilotoinnin merkeissä. Mittarikannan vaihto etäluentaan aloitettiin tämän vuoden alussa. Tähän mennessä etäluettavia mittareita on asennettu jo yli 2000 kappaletta.

15.6.2022 | Tutkimus ja koulutus

Uusilla ruoantuotantoteknologioilla vauhtia Suomen ilmastotavoitteisiin

Suomi pyrkii hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä. Ruoantuotantojärjestelmän uudistaminen, erityisesti uusien tuotantomenetelmien käyttöönotto edistäisi tavoitteen saavuttamista. Samalla Suomen proteiiniomavaraisuus paranisi, mikä on entistä tärkeämpää nykyisessä geopoliittisessa tilanteessa, ilmenee VTT:n ja Luken selvityksestä.

Metron turvallisuutta parannetaan – jopa 40 vuotta vanhoja järjestelmiä uudistetaan

Metro on liikennöinyt pääkaupunkiseudulla pian 40 vuoden ajan. Osa metrossa käytetyistä järjestelmistä on alkuperäisiä, ja ne alkavat tulla elinkaarensa päähän. Vanhojen järjestelmien uusimiseksi laadittu hankesuunnitelma oli 14.6. käsittelyssä HKL:n johtokunnassa. Hankkeen käsittely jatkuu syksyllä Helsingin ja Espoon kaupunginvaltuustoissa.

Tulevaisuuden digiratkaisut vauhdittavat ruokaketjun vastuullisuutta ja läpinäkyvyyttä

Uuden HKScanin johtaman kumppanuusverkoston tavoitteena on tuoda ruokaketjun vastuullisuusdata kaikkien ulottuville. Mukana verkostossa ovat HKScanin lisäksi huippuosaajat Biolanilta, Ilmatieteen laitokselta, Luonnonvarakeskuksesta ja Mtech Digital Solutionsilta.

Automatisointi lievittää logistiikan työvoimapulaa

Finn-ID:n toimitusjohtaja Janne Pyrrö ja teknologiajohtaja Kari Hänninen kertovat, että esimerkiksi logistiikka-alalla robottien harteille voidaan ulkoistaa uuvuttavat ja toisteiset tehtävät.

10.5.2022 | Kumppaniartikkeli

Loppuu se kuluminen – kestävillä ratkaisuilla huolettomuutta teollisuuden kunnossapitoon

Panssariteräksestä valmistetut siirtoruuvit, sykloonit, puhaltimet, putkistot ja monet muut teollisuuslaitteet altistuvat jatkuvasti kulumiselle. Halpa tuotanto ja vääränlaiset sovellukset ovat kuluttaneet laitteiden lisäksi panssariteräksen mainetta. Kestävä ratkaisu on kuitenkin olemassa. Ajatus laadusta, ennakoivasta kunnossapidosta ja elinkaariajattelusta jalkautuu teollisuuteen hitaasti mutta varmasti, luottaa Somotec Oy:n toimitusjohtaja Olli Riihiluoma.