Asbesti tappaa yhä

Asbestipurussa voi yhä altistua tappavalle asbestille, kun pölyn leviämistä estävän osastoinnin ilma ei vaihdu tarpeeksi, ei käytetä kohdepoistoja tai hengityssuojaimet vuotavat.

builders-building-construction-159306

Työsuojelurahaston tuottamassa Tiedonsilta-lehden artikkelissa käy ilmi, että eniten korjattavaa on osastoinnin ja ilmanvaihdon toiminnassa sekä hengityssuojainten tiiviydessä. Näin päätellään Työterveyslaitoksen johtamassa tutkimuksessa, jossa myös kehitettiin ratkaisuja asbestipurkutöiden ongelmiin.

Työterveyslaitoksen tutkijakumppaneita olivat Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Itä-Suomen yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto (2019 alusta Tampereen yliopisto).

Vaikka Suomessa asbestin käyttö kiellettiin kokonaan 1994, silti asbestille yhä altistutaan purkutöissä. Asbestipurkajia on noin 3 000.

Työterveyslaitoksen kesäkuussa julkistaman ammattitautitilaston mukaan vuonna 2015 työikäisille vahvistui 95 asbestiplakkitautia eli keuhkopussin paksuuntumaa, 11 mesotelioomaa eli keuhkopussin syöpää, kaksi asbestin aiheuttamaa ammattikeuhkosyöpää ja yksi asbestoosi eli pölykeuhkosairaus. Suurin osa asbestisairauksista todetaan kuitenkin vasta työuran jälkeen.

Ilma ei vaihdu tarpeeksi

Asbestipurkukohde yleensä osastoidaan ja alipaineistetaan, jotta kuidut eivät leviäisi. Työterveyslaitoksen vanhempi asiantuntija Markku Linnainmaa painottaa, että jo ennen purun aloittamista pitää varmistaa, että ilmanvaihto riittää joka tilanteessa. Ilman pitäisi vaihtua osastoinnin sisällä vähintään kymmenen kertaa tunnissa. Tässä ilmeni isoja puutteita.

Purkutyössä alipaineistajan eli ilmankäsittelylaitteen suodattimet kuormittuvat, ja pöly pienentää ilmavirtaa. Tila ei puhdistu tarpeeksi nopeasti.

Tutkimuksessa havaittiin, että valmistajat ilmoittavat yläkanttiin alipaineistuslaitteiden tehon. Linnainmaa sanookin, että valmistajan ilmoitukseen ei voi luottaa.

Alipaineistajan suodattimet saattavat myös vuotaa. Linnainmaa konkretisoi, että uusi suodatin päästi sallittuun nähden läpi jopa satakertaisen kuitupitoisuuden.

Hän taustoittaa, että tutkimukseen osallistui yrityksiä, jotka huolehtivat työsuojelusta keskimääräistä paremmin, joten työntekijät luulivat olevansa turvassa.

 – Omavalvontaa pitäisi parantaa, Linnainmaa yleistää.

 Maskin oltava tiivis

Tutkijat yllättyivät asbestipurkajien hengityssuojainten tiiviystestissä, kun 32 työntekijästä noin joka toisella naamari vuoti reunoiltaan. Työterveyslaitoksen erikoistyöhygieenikko Heli Kähkönen selventää, että naamarit eivät olleet viallisia, mutta ne eivät tiivistyneet käyttäjänsä kasvoihin tarpeeksi.

– Työntekijän pitää kokeilla monia suojanaamarimalleja ja -kokoja, että hän saa itselleen sopivan naamarin. Suojaimia pitää myös huoltaa säännöllisesti, Kähkönen opastaa.

Parta heikentää ratkaisevasti suojanaamarin tiivistymistä kasvoille. Kähkönen suosittaa, että parranajosta sovitaan työpaikalla ennen purkutyön aloittamista.

Testaukset tavaksi

Kähkönen toivoo, että asbestipurkuyrityksissä testattaisiin työntekijöiden suojainten tiiviys säännöllisesti.

Osa alipaineistajien vuodoista selittyy heikkolaatuisilla suodattimilla. Johtava tutkija Ilpo Kulmala VTT:ltä suosittaa käyttämään tunnettujen valmistajien suodattimia.

– Kun suodatin vaihdetaan, on se aina testattava, hän neuvoo.

Kun laitteisiin liitetään kuristavia letkuja, ilmavirtaus pienenee. Kulmala suosittaa mittaamaan ilmavirrat työpaikalla ennen töiden aloitusta.

Alipaineistuslaitteiden ja osastoinnin ulkopuolisten kohdepoistoimurien suodatinten kunto on varminta testata juuri ennen käyttöä.

 Ratkaisut tehtiin käytettäviksi

Tutkijat kehittivät ja testasivat mittausmenetelmiä, joilla voidaan kätevästi todentaa osastoinnin, ilmankäsittely­laitteiden ja hengityssuojainten toimivuus. Esimerkiksi ilmanvaihdon riittävyys voidaan nyt mitata tarkalla ja helppokäyttöisellä ilmavirran mittauslaitteistolla.

Keskeisistä purkutyön turvalli­suuden varmistamistavoista laadittiin kuusi malliratkaisua. Niitä voi soveltaa kaikessa korjausrakentamisessa.

Tutkijat vetoavat, että tutkimuksessa luodut malliratkaisut otetaan ahkeraan käyttöön työmailla. Valvonta kohenee, kun isännöitsijöiden, korjausrakennuttajien ja kansalaisten tietoisuus kasvaa.

Linnainmaa toivoo, että uudet menetelmät kohentavat myös viranomaisvalvontaa.

– Tyypillisesti työsuojelutarkastaja katsoo, että osastoinnin ja ympäröivän tilan paine-ero on lainsäädännön edellyttämä eli vähintään viisi pascalia. Jotta paine-erovaatimus toteutuisi aina, laboratoriomittausten mukaan paine-eron tavoitearvon pitäisi olla 10–30 pascalia, Linnainmaa erittelee.

Asbestipurkutyön turvallisuus perustuu asbestikartoitukseen. Tutkijat esittävät, että asbestikartoittajilta vaadittaisiin pätevyyden osoittava sertifikaatti. Asbestinäytteitä analysoivilta laboratorioilta pitäisi vaatia akkreditointi eli riippumattoman toimijan toteama pätevyys.

Tutkimusta rahoittivat tutkimuslaitosten lisäksi Työsuojelurahasto sekä sosiaali- ja terveysministeriö ja yritykset Lifa Air Oy Ltd, Tecnocalor Ab, ASTQ Supply House Oy, Suomen Asbestitekniikka Oy, Veljekset Paupek Oy, Aavi Technologies Oy, Delete Finland Oy, Dustcontrol Fin Oy ja Strong Finland Oy. Lisäksi ohjausryhmään kuuluivat Rakennusteollisuus RT:n ja Rakennusliiton edustajat.

 

Lue lisää:  http://www.julkari.fi/handle/10024/138158

Uusimmat artikkelit

Fortumilta ratkaisu jätteenpolton tuhkaongelmaan

Fortum avaa lähiviikkojen aikana Suomen ensimmäisen tuhkankäsittelylaitoksen Porin Mäntyluodossa. Kyseessä on merkittävä ratkaisu tuhkan polttamisen mukana syntyvän suolaongelman poistamiseksi.

15.10.2019 | Tutkimus ja koulutus

IoT:n hyödyntäminen yrityksissä on merkittävässä kasvussa

Elisan teettämän tutkimuksen* mukaan jo lähes puolet yli 500 hengen suomalaisista yrityksistä ja organisaatioista hyödyntää esineiden internetiä. Sen käyttäminen on lisääntynyt erityisesti 250–1000 hengen yrityksissä ja organisaatioissa.

Uusi moottoroitu sääsuoja edistää puurakentamista

NCC rakentaa Kruunuasunnoille Turun Linnanfälttiin kahta puukerrostaloa, jotka valmistuvat täysin uudenlaisen sääsuojan alla. 

14.10.2019 | Alan Uutiset

Rakentamisen hyvä suhdannevaihe on päättymässä

Rakentamisen tuotanto pysyy kuluvana vuonna lähellä nykytasoaan tai vähenee enintään kaksi prosenttia vuodentakaisesta, arvioi rakennusalan suhdanneryhmä 14. lokakuuta julkaistussa raportissaan. Ensi vuonna rakentamisen tuotanto vähenee 1,5–3,5 prosenttia.

Empower ja Visuon käynnistävät yhteistyön 360°VR-teknologiaa hyödyntävien digitaalisten ratkaisujen kehittämisessä

Empower ja 360° visuaalisten työkalujen toimittaja Visuon ovat aloittaneet yhteistyön, jossa teollisuudelle älykästä kunnossapitoa ja ylläpidon analytiikkapalveluita tarjoava Empower hyödyntää Visuonin 360° VR-teknologiaan pohjautuvaa alustaa Em360° toimitilojen mallinnus- ja etähallintaratkaisussa Suomessa.

18.9.2019 | Kumppaniartikkeli

Uusi puhtaasti kaasukäyttöinen Wärtsilä 31SG -moottori vähentää merenkulun päästöjä

Teknologiayhtiö Wärtsilä tuo markkinoille puhtaasti  kaasukäyttöisen Wärtsilä 31SG -moottorin  merisovelluksia varten. Wärtsilä 31 -tuotealustaan perustuvan moottorin dieselversio julkaistiin  Guinnessin ennätystenkirjassa maailman tehokkaimpana nelitahtidieselmoottorina

Perusväylänpidon lisärahoitus tulee tiestölle viime tipassa

Hallitus on sopinut vuoden 2020 budjettiesityksestä.  Perusväylänpidon rahoitukseen ehdotetaan pysyvää 300 miljoonan euron tasokorotusta tie-, raide- ja vesiväylien korjausvelan kasvun pysäyttämiseksi ja korjausvelan vähentämiseksi. Yhdessä muiden korotusten kanssa perusväylänpidon rahoitukseen tulee lisäystä 362 miljoonaa euroa vuonna 2020.