Austalin telakka kyberiskun kohteena – U.S. Navyn data turvassa

Sotalaivoja ja matkustaja-aluksia rakentava australialainen Austalin telakka ilmoittaa joutuneensa äskettäin kiristyshaittaohjelman kohteeksi. Telakka ei maksanut kiristäjille. 

Tuntematon hakkeri onnistui ryöväämään telakan informaatiota, jonka joukossa oli työntekijöiden yksityistietoja ja vähäinen määrä asiakkaiden dataa.

Telakan mukaan hakkerit yrittivät ensin kiristää telakkaa datan takaisin saamiseksi ja sen jälkeen tietoja kaupattiin internetissä eniten tarjoavalle. Sisäisten sääntöjensä mukaisesti  Austalin telakka  ei maksanut kiristäjille rahaa.

Telakka painottaa tiedotteessaan sitä, että esimerkiksi asiakkaille tai yhteistyökumppaneille tehdyt työpiirustukset eivät ole salaisena pidettävää materiaalia. Austal ei ole paljastanut sitä, onko laivojen piirustuksia saati sopimustekstejä varastettu, The Maritime-Executive kirjoittaa.

U.S. Navyn data turvassa

Siviilitöiden ohella Austalin telakka on rakentanut sotalaivoja oman maansa merivoimille sekä toiminut Yhdysvaltain merivoimien tärkeänä kumppanina U.S. Navyn niin sanotussa Littoral Combat Ship -hankkeessa. Viime mainittu on murtovesissä ja vuorovesialueilla eli matalissa vesissä toimimaan suunniteltu uuden tyyppinen häivealus.

– Austalin liiketoimet Yhdysvaltain kanssa eivät ole joutuneet tietomurron kohteeksi, koska telakan ja USA:n merivoimien it-järjestelmät eivät ole yhteydessä toisiinsa, telakka toteaa tiedotteessaan.

Australian liittovaltion kyberturvakeskus ja maan poliisi tutkivat kyberiskua ja kengurumaan puolustusministeriö tarjoaa tutkijoille teknistä apua.

– Tämä tuorein tapaus osoittaa taas kerran sen, että puolusvälineteollisuus toimii jatkuvien kyberuhkien alaisena ja että tietoturvaa on entisestään tehostettava, ministeriö kommentoi.

Austalin telakka on tehnyt sopimukset kahden eri luokan vartioalusten rakentamisesta ja kunnossapidosta Australian puolustusministeriön kanssa.

Kyberiskut ovat tulleet merialalle

Austalin telakka ei suinkaan ole ainoa merialan toimija, joka on viime aikoina joutunut alttiiksi kyberiskuille. Hiljattain terminaalioperaattori APM Terminals joutui kiristyshaittaohjelmien kohteeksi. Hakkerit ovat tunkeutuneet myös kiinalaisen jättivarustamo Coscon ja San Diegon sataman tietojärjestelmiin.

Viime vuonna maailman suurin konttivarustamo Maersk Line menetti tuloksestaan ainakin 350 miljoonaa dollaria hakkereiden halvaannuttaessa Maerskin tietojärjestelmät pitkäksi aikaa. Tanskalaisvarustamo joutui lopulta rakentamaan koko it-järjestelmänsä uudelleen. Aiheesta kirjoitti ensimmäisenä The Maritime Executive ja raportoi Navigator.fi -verkkosivusto.

Teksti: Markku Pervilä

Uusimmat artikkelit

19.4.2019 | Alan Uutiset

Fortum sai ympäristöluvan Porin tuhkajalostamolle

Etelä-Suomen aluehallintovirasto myönsi Fortumin Porin tuhkajalostamolle ympäristöluvan 18.4.2019. Porin tuhkajalostamossa käsitellään jätteenpolttolaitoksissa syntyvät tuhkat lain vaatimalla tavalla.

VR Kunnossapito selätti kilpailijat HKL:n metrojunien urakassa

VR-Yhtymä Oy on tehnyt merkittävän aluevaltauksen voittamalla Helsingin kaupungin liikennelaitoksen kilpailutuksen metrojunien peruskorjauksesta. Hankkeen kokonaisarvo VR:lle on noin 30 miljoonaa euroa ja sen toteuttaa VR Kunnossapito Oy.

Maailman ensimmäinen markkinapaikka hiilidioksidin poistolle

Puro on maailman ensimmäinen markkinapaikka, joka käy kauppaa hiilidioksidin poistolla ilmakehästä. Puro on 23 yrityksen pilottihanke, jonka tavoitteena on tehdä hiilidioksidin poistosta verifioitavaa, vertailukelpoista ja kaupallista toimintaa.

Lahti Precision tuo markkinoille mobiilipohjaisen punnituspalvelun

Lahti Precision on tuonut markkinoille maailman ensimmäinen järjestelmistä riippumattoman mobiilipohjaisen punnituspalvelun mScalesin.

PostNord ja GKN Powder Metallurgy vauhdittavat 3D-tulostuksen toimitusketjun kehitystä

Globalisaatio ja digitalisaatio vaikuttavat merkittävällä tavalla nykypäivän tuotantoteollisuuteen. Toimitusajoista on tullut keskeinen kilpailutekijä laadukkaan ja tehokkaan tuotannon rinnalle, mikä nostaa automaation merkityksen uudelle tasolle. PostNord ja GKN Powder Metallurgyn ovat ryhtyneet yhteistyöhön tavoitteenaan lisätä 3D-tulostusmarkkinoiden avoimuutta ja saatavuutta.

Ilmastonmuutos kuriin aurinkopolttoaineiden tuotannolla

Uudessa keinotekoisen fotosynteesin tutkimushankkeessa imitoidaan luonnon fotosynteesiprosessia ja kehitetään teknologia, joka tuottaa auringonvalosta, ilmakehän hiilidioksidista ja vedestä uusiutuvaa hiilineutraalia energiaa yhteiskunnan tarpeisiin.

3.4.2019 | Kumppaniartikkeli

GlobalReader vie tuotantolaitokset lähemmäs Industry 4.0 maailmaa

Ammattitaitoisen ja motivoituneen työvoiman löytäminen on tänä päivänä monelle valmistavan teollisuuden yritykselle haastavaa. Vaikka tehdastyön luonne on lisääntyneen automaation ansiosta muuttunut vuosien varrella täysin, työn arjen todellisuus ei useinkaan vastaa millenniaalisukupolven edustajien odotuksia. Pelkkä rahallinen korvaus työstä ei useinkaan heille riitä, vaan työn tekemisen on oltava myös mielekästä ja motivoivaa.