Austalin telakka kyberiskun kohteena – U.S. Navyn data turvassa

Sotalaivoja ja matkustaja-aluksia rakentava australialainen Austalin telakka ilmoittaa joutuneensa äskettäin kiristyshaittaohjelman kohteeksi. Telakka ei maksanut kiristäjille. 

Tuntematon hakkeri onnistui ryöväämään telakan informaatiota, jonka joukossa oli työntekijöiden yksityistietoja ja vähäinen määrä asiakkaiden dataa.

Telakan mukaan hakkerit yrittivät ensin kiristää telakkaa datan takaisin saamiseksi ja sen jälkeen tietoja kaupattiin internetissä eniten tarjoavalle. Sisäisten sääntöjensä mukaisesti  Austalin telakka  ei maksanut kiristäjille rahaa.

Telakka painottaa tiedotteessaan sitä, että esimerkiksi asiakkaille tai yhteistyökumppaneille tehdyt työpiirustukset eivät ole salaisena pidettävää materiaalia. Austal ei ole paljastanut sitä, onko laivojen piirustuksia saati sopimustekstejä varastettu, The Maritime-Executive kirjoittaa.

U.S. Navyn data turvassa

Siviilitöiden ohella Austalin telakka on rakentanut sotalaivoja oman maansa merivoimille sekä toiminut Yhdysvaltain merivoimien tärkeänä kumppanina U.S. Navyn niin sanotussa Littoral Combat Ship -hankkeessa. Viime mainittu on murtovesissä ja vuorovesialueilla eli matalissa vesissä toimimaan suunniteltu uuden tyyppinen häivealus.

– Austalin liiketoimet Yhdysvaltain kanssa eivät ole joutuneet tietomurron kohteeksi, koska telakan ja USA:n merivoimien it-järjestelmät eivät ole yhteydessä toisiinsa, telakka toteaa tiedotteessaan.

Australian liittovaltion kyberturvakeskus ja maan poliisi tutkivat kyberiskua ja kengurumaan puolustusministeriö tarjoaa tutkijoille teknistä apua.

– Tämä tuorein tapaus osoittaa taas kerran sen, että puolusvälineteollisuus toimii jatkuvien kyberuhkien alaisena ja että tietoturvaa on entisestään tehostettava, ministeriö kommentoi.

Austalin telakka on tehnyt sopimukset kahden eri luokan vartioalusten rakentamisesta ja kunnossapidosta Australian puolustusministeriön kanssa.

Kyberiskut ovat tulleet merialalle

Austalin telakka ei suinkaan ole ainoa merialan toimija, joka on viime aikoina joutunut alttiiksi kyberiskuille. Hiljattain terminaalioperaattori APM Terminals joutui kiristyshaittaohjelmien kohteeksi. Hakkerit ovat tunkeutuneet myös kiinalaisen jättivarustamo Coscon ja San Diegon sataman tietojärjestelmiin.

Viime vuonna maailman suurin konttivarustamo Maersk Line menetti tuloksestaan ainakin 350 miljoonaa dollaria hakkereiden halvaannuttaessa Maerskin tietojärjestelmät pitkäksi aikaa. Tanskalaisvarustamo joutui lopulta rakentamaan koko it-järjestelmänsä uudelleen. Aiheesta kirjoitti ensimmäisenä The Maritime Executive ja raportoi Navigator.fi -verkkosivusto.

Teksti: Markku Pervilä

Uusimmat artikkelit

Suomessa on otollinen kulttuuri yhdessä kehittämiselle

– Suomi on raskaan prosessiteollisuuden ja konerakentamisen Piilaakso, Pauli Järvinen sanoo.

Hänen mukaansa uusien teknologioiden kehittäminen yhdessä asiakkaiden, akateemisten laitosten ja jopa samalla toimialalla kilpailevien yritysten kesken on Suomessa helpompaa kuin monessa muussa maassa.

17.12.2018 | Tutkimus ja koulutus

Vanhan kaivostoiminnan vaikutukset luonnonympäristöön huolestuttavat edelleen Kolarissa

Tietoa vanhojen kaivosten ympäristön nykyisestä tilasta, erityisesti niiden vaikutuksista pinta- ja pohjaveteen sekä maaperään ja luonnontuotteiden käytettävyyteen kaivataan nykyistä enemmän, osoittaa tuore tutkimus.

13.12.2018 | Alan Uutiset

Fortum valmistautuu Kivenlahden uuteen biolämpölaitokseen rakentamalla uuden kaukolämpölinjan

Fortum kertoo aloittavansa kaukolämpölinjan rakennustyöt Kivenlahdesta Puolarmetsään Espoossa. Putkiyhteydellä valmistaudutaan Kivenlahteen rakennettavaan biolämpölaitokseen, joka tulee vähentämään merkittävästi Espoon hiilidioksidipäästöjä. Vuonna 2020 aloittava uusi biolämpölaitos tulee korvaamaan osan Espoon hiilipohjaisesta lämmöntuotannosta. Polttoaineena uudessa laitoksessa käytetään puuperäisiä polttoaineita, kuten hakkuutähteitä ja metsäteollisuuden sivutuotteita.

Mikkeli lähtee hyödyntämään biohiiltä hulevesien käsittelyssä

Mikkelin kaupunki panostaa uusien biohiiliratkaisujen käyttöönottoon. Kaupunkiin Pitkäjärvelle rakennetaan alkuvuoden 2019 aikana biohiiltä hyödyntävä hulevesien käsittelyjärjestelmä, joka toimii samalla ainutlaatuisena hulevesien suodatinratkaisujen tutkimus- ja kehittämisympäristönä tutkimustoimijoille ja yrityksille. Uusi ympäristö vahvistaa osaltaan alueen vesiosaamista.

Elcolinen kunnianhimoinen lupaus: 100 miljoonan liikevaihto 2023 mennessä

Elcoline Group kertoo haluavansa tuottaa erinomaisia teknisiä urakointi- ja kunnossapitopalveluita teollisuusyrityksille ja olla toimialallaan maailman ykkönen. Tavoitteet vaativat määrätietoista kasvua ja siirtymistä yrityksenä seuraavaan kokoluokkaan. Elcolinen kohdalla se tarkoittaa 1 000 työntekijää ja 100 miljoonan euron liikevaihtoa seuraavan viiden vuoden aikana. Liikevaihtotavoitteen Elcoline aikoo saavuttaa orgaanisen kasvun ja yrityskauppojen avulla.  

Painelaitteiden korjaus- ja muutostöitä koskeva ohje uudistettu

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on julkaissut uudistetun version painelaitteiden korjaus- ja muutostöitä koskevasta ohjeesta. Ohjeessa kerrotaan, millaisia vaatimuksia painelaitesäädökset asettavat painelaitteiden käytönaikaisille korjaus- ja muutostöille.