BP povaa uusiutuvalle energialle historian nopeinta kasvua

Maailman energiatuotanto nojautuu seuraavien kahden vuosikymmenen aikana yhä enemmän uusiutuvaan energiaan, joka kasvaa nopeammin kuin mikään muu polttoainemuoto ikinä ennen, arvioi energiajätti BP. Raakaöljyn kysyntä nousee huippuunsa vasta vuoden 2030 tienoilla, kunnon öljy-yhtiö ennustaa.

veo_egersund_1200x800px

Lontoossa päämajaansa pitävä British Petroleum uskoo tuuli- ja aurinkoenergian sekä muiden uusiutuvien energialähteiden yltävän noin 30 prosenttiin maailman energiatarpeesta vuoteen 2040 mennessä. Nykyään uusiutuvien osuus on kymmenkunta prosenttia.

Hiljattain ilmestyneessä Energy Outlook 2019 -katsauksessaan BP on myös korottanut omaa viime vuonna antamaansa ennustetta, jonka mukaan uusiutuvien osuus olisi 25 prosenttia energiatarpeesta vuonna 2040, brysseliläinen Euractiv -uutissaitti kirjoittaa.

Eräillä alueilla, kuten Euroopan maissa, uusiutuvien osuus nousee jopa puoleen käytetystä energiasta vuonna 2040. Yhtä nopeaa muutosta ei energia-alalla ole historian aikana ennen koettu, yhtiö huomauttaa.

Maailman neljän suurimman öljy- ja kaasuyhtiön joukkoon kuuluva BP muistuttaa, että öljyltä kesti melkein 45 vuotta kasvattaa maailmanlaajuinen markkinaosuutensa yhdestä prosentista kymmeneen prosenttiin. Kaasulta vei yli 50 vuotta päästä samaan, ja nyt uusiutuvilta kuluu vain 25 vuotta yltää yhtä suuriin osuuksiin.

BP myöntää, että se voi olla ennusteissaan kartan ulkopuolella, mikäli suuret liikennemuodot siirtyvät odotettua nopeammin käyttämään fossiilittomia tai ainakin alhaisemman hiilipitoisuuden polttoaineita. Nyt povattu uusiutuvien esiinmarssi voi siis tapahtua vaikka 15 seuraavan vuoden kuluessa.

Tuoreimmassa Energy Outlookissa BP korostaa sitä, että talouskasvu ja ihmisten kohoava vauraus lisää energian kysyntää - ja samalla nopeuttaa muutoksen tarvetta kohti vähäpäästöisempiä polttoaineita.

Ennusteessa aprikoidaan myös kauppasotien mahdollisia vaikutuksia. Esimerkiksi Yhdysvaltain ja Kiinan kauppasota voisi pitkittyessään vähentää maailmankaupassa liikenteen tarvetta jopa neljä prosenttia parin vuosikymmenen aikana, The Maritime-Executive kirjoittaa.

Samoin BP aprikoi sitä, miten mahdollinen kertakäyttömuovien globaali täyskielto vaikuttaisi raakaöljyn kysyntään.

British Petroleum olettaa, että nähtävissä olevan tulevaisuuden aikana valtioiden ja hallitusten politiikat, teknologiat ja yhteiskunnalliset valinnat kehittyvät suurin piirtein nykyisellä tavalla ja nopeudella.

Energian kysyntä kasvaa voimakkaasti

BP:n pääekonomisti Spencer Dale huomauttaa energiasektorin suuresta murroksesta ja erittäin nopeasta siirtymästä kohti uusiutuvia energiamuotoja.

- Uusiutuva energia yhdessä maakaasun kanssa tulee tuottamaan suurimman osan ensisijaisen energian tarpeesta. Laskelmiemme mukaan siirtymävaiheessa 85 prosenttia tästä energiasta tuotetaan vähähiilisillä polttoaineilla, Dale sanoo raportissa.

BP ennustaa maailman energiatarpeen kasvavan noin kolmanneksen verran vuoteen 2040 mennessä. Tämä johtuu elintason kohoamisesta vallankin Intiassa, Kiinassa ja muissa Aasian runsasväkisissä maissa. Teollisuus ja rakennukset vievät 75 prosenttia kasvavasta energiantarpeesta samalla kun liikenteen osuus pienenee uusien, entistä tehokkaampien kulkuneuvojen tullessa markkinoille.

Aurinkoenergian esiinmarssi erityisesti Kiinassa ja Intiassa on yllättänyt British Petroleumin ekonomistit ja analyytikot, Dale myöntää. Yhtiö näkee Kiinan energiantarpeen kasvun hidastuvan maan siirtyessä saastuttavasta teollisuudesta kohti vähäpäästöisempiä palvelualoja. BP arvelee, että Kiinassa energian kysyntä on pudonnut seitsemän prosenttia vuoden takaisesta. Tässä skenaariossa Intia ohittaa Kiinan energian tarpeen joskus 2020-luvun puolivälissä.

Raakaöljyn kysyntähuippu 2030-luvulla

Kuten aiemmissakin ennusteissaan, yhtiö ei usko raakaöljyn häviävän energiamarkkinoilta minnekään aivan heti. Yhtiö arvelee raakaöljyn kysynnän saavuttavan huippunsa joskus 2030-luvun vuosina, vaikka tätä ennen energian käyttö muuttuu vähäpäästöisemmäksi uusiutuvan energian myötä.

Hiilivedyt näyttelevät suurta osaa energia-alalla ainakin 2040-luvulle saakka, ja tähän tarvitaan myös suuria investointeja sekä öljyn ja kaasun etsintöjä uusilta alueilta. Vuonna 2040 yhtiö povaa öljyn ja kaasun kysynnäksi 80-130 miljoonaa barrelia päivässä, kun se nykyään on noin 100 miljoonaa barrelia päivässä.

Öljy- ja kaasuyhtiönä BP:llä on omia, kunnianhimoisia tavoitteita; yhtiö aikoo kasvattaa omaaöljyn- ja kaasuntuotantoaan 16 prosenttia vuoteen 2025 mennessä, kuten Norjassa toimiva konsulttiyhtiö Rystad Energy on arvioinut.

Ilmaston lämpeneminen jatkuu

Sanomattakin on selvää, että BP:n Energy Outlook 2019 maalaa synkän kuvan ilmaston lämpenemiselle. Yhtiön erään skenaarion mukaan hiilidioksidipäästöt kasvavat kymmenen prosenttia vuoteen 2040 mennessä – nimenomaan siksi, että fossiiliset polttoaineet pysyvät niin merkittävänä osana maailman alati kasvavaa energiapalettia.

BP:n pääjohtaja Bob Dudley korostaa sitä, että ympäristö- ja ilmastohaasteiden selättämisessä tarvitaan monien energiamuotojen yhteistyötä. Dudleyn mukaan uusiutuvien esiinmarssi on jo alkanut ja se saa lisää vauhtia eri maiden hallitusten toimista, teknologian kehittymisestä sekä tuuli- ja aurinkoenergian suhteellisesta halventumisesta.

BP arvioi, että uusiutuvat energiamuodot kasvavat joka vuosi keskimäärin 7,1 prosentin vauhdilla kahden seuraavan vuosikymmenen aikana ja että uusiutuva energia syrjäyttää hiilen maailman tärkeimpänä energialähteenä vuonna 2040.

Euroopassa tuuli, aurinkoenergia ja biokuitu syrjäyttivät hiilen ensisijaisena energiamuotona jo viime vuonna. Näin tapahtui varsinkin Saksassa, Ranskassa ja Isossa-Britanniassa, ilmenee maanosan sähkönkäytön tilastoista.

BP:n pääekonomisti Dale huomauttaa siitä, että pelkillä liikenteen päästöjen rajoituksilla ei pitkälle pötkitä hiukkaspäästöjen pienentämisessä ja ilmaston lämpenemisen hidastamisessa. Liikenne kattaa noin viidesosan maailman koko energian tarpeesta. Dalen mielestä liikenne on vain matalimmalla roikkuva hedelmä, johon liikenteen päästörajoituksia ajavien on helpointa tarttua.

Markku Pervilä

https://www.euractiv.com/section/climate-strategy-2050/news/renewable-energy-will-be-worlds-main-power-source-by-2040-says-bp/

https://maritime-executive.com/article/bp-renewables-to-grow-faster-than-any-fuel-in-histor

Uusimmat artikkelit

17.5.2019 | Tutkimus ja koulutus

Raportti: Yhteistyö korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa vahvistaa pk-yritysten kasvua

Pk-yrityksistä 17 prosenttia tekee yhteistyötä korkeakoulujen tai tutkimuslaitosten kanssa. Yhteistyötä ammattikorkeakoulujen kanssa harjoittaa 12 prosenttia, yliopistojen 7 prosenttia ja tutkimuslaitosten 4 prosenttia yrityksistä. Yliopistojen ja eritoten tutkimuslaitosten osalta yhteistyötä voidaan pitää matalana.

17.5.2019 | Alan Uutiset

Gasum ostaa Mäkikylän biokaasulaitoksen Kouvola Vesi Oy:lta

Gasumin ja Kouvolan Veden välisen sopimuksen mukaisesti Mäkikylän biokaasulaitos ja sen liiketoiminta sopimuksineen siirtyvät Gasumille 17.6 2019. Laitos koostuu Mäkikylän jätevedenpuhdistamon yhteydessä sijaitsevasta biokaasulaitosrakennuksesta prosessilaitteineen.

Ennakkoarvio: Työpaikkatapaturmien määrä nousi vuonna 2018

Tapaturmavakuutuskeskuksen ennakkoarvion mukaan vakuutuslaitokset korvasivat vuonna 2018 yhteensä noin 127 000 palkansaajille sattunutta työtapaturmaa. Kuolemaan johtaneita työpaikkatapaturmia sattui 16 työntekijälle vuonna 2018. Korvatuista tapaturmista oli työpaikkatapaturmia noin 104 000 ja asunnon ja työn välisellä matkalla sattuneita työmatkatapaturmia noin 23 000.

Koneellisessa hakkuussa tuottavuusharppaus

Koneellisen hakkuun tuottavuus on kohentunut 1990-luvun alkuun verrattuna huomattavasti. Harvennushakkuilla tuottavuus on kasvanut päätehakkuita enemmän.

Digitalisaatiolla säästöjä asumiskuluihin

Energianhallinnan ja automaation asiantuntija Schneider Electric järjesti eilen Helsingin messukeskuksessa jokavuotisen Innovation Summit -tapahtumansa. Viesti oli selvä: tekoäly ja IoT-tekniikka ovat nyt tulossa teollisuuden lisäksi vauhdilla myös kiinteistöihin säästöjä tuomaan

Dronesta apua metsäsuunnitteluun

Metsä Group kuvasi viime kesänä dronella noin 3 500 hehtaaria metsää Etelä- ja Länsi-Suomessa ja teki niiden pohjalta metsäsuunnitelmia metsänomistajille. Saatujen kokemusten perusteella menetelmää on kehitetty ja nyt drone-metsäsuunnitelmia myydään vaihtoehtona perinteiselle maastossa tehdylle metsäsuunnitelmalle.

23.4.2019 | Kumppaniartikkeli

Kolme pointtia kunnossapidon kehittämisestä

Olemme saaneet olla mukana useiden eri organisaatioiden kanssa kehittämässä kunnossapitotoimintaa ja panneet merkille joitakin tärkeitä asioita, jotka ovat edesauttaneet näissä hankkeissa onnistumista. Kerromme tässä kolme asiaa, jotka kannattaa huomioida kunnossapitotoiminnan kehittämiseen tähtäävissä hankkeissa.