Biotalouden automaatio vähentää ympäristöhaittoja

Teknologiakonserni Insta Group on mukana tekemässä järjestelmiä, joilla uusiutuvista luonnonvaroista saadaan lämpöä ja sähköä – ympäristöä säästäen. Esimerkiksi jätevedenpuhdistamon prosessin tuottama puhdistetun jäteveden lämpöenergia voidaan hyödyntää kaukolämpöä ja -kylmää tuotettaessa.

industrial factory_2

– Automaation avulla voidaan tehostaa luontoa säästävää energiatuotantoa. Oikeanlaisen teknologian ansiosta esimerkiksi jätevedenpuhdistamo voi olla täysin energiaomavarainen, teknologiakonserni Insta Groupin toimitusjohtaja Henry Nieminen sanoo.

– Myös prosessissa syntyvän lietteen hyödyntäminen energiaksi mädättämöiden kaasuntuotannon avulla on merkittävässä roolissa monen jätevedenpuhdistamon lämmityksen ja sähkönjakelun omavaraisuudessa. Insta on vahvasti mukana pääkaupunkiseudun vesihuolto- ja energia-automaatiossa, jolla on keskeinen rooli myös Itämeren suojelussa. Instan toimittamien vesihuollon järjestelmien piirissä on noin kolme miljoonaa suomalaiskuluttajaa, Insta Automationin liiketoimintajohtaja Jyri Stenberg kertoo.

Helsingin kaukojäähdytysprojektit maailman edelläkävijöinä

Helsingissä Insta on toteuttanut automaation esimerkiksi Sörnäisissä Katri Valan puiston alla sijaitsevaan lämpöpumppulaitokseen, Pasilassa ja Esplanadin puiston alla sijaitseviin kaukojäähdytysaltaisiin sekä ollut mukana toteuttamassa Esplanadin alle tehtävää lämpöpumppulaitoksen automaatiota. Insta on mukana vesihuollon ja energialaitosten lisäksi myös biokaasulaitosten, jätteenkäsittelyn sekä risteilijöiden vedenkäsittelyn ja jätteenpolton automaatiossa. Laaja-alainen osaaminen auttaa tekemään kriittisen infran automaation ratkaisuista paitsi turvallisia myös kyberturvallisia.

Ohjelmistoilla ja tietotekniikalla on iso merkitys laitteistojen ja prosessien ohjauksissa, joten kyberturvallisuuden rooli biotaloudessa tulee kasvamaan. Yhteiskunnan perustoimintojen on toimittava häiriötilanteissa, jotta ne voidaan palauttaa toimintaan katkoksen tai kyberhyökkäyksen jäljiltä. Kaupungin johto voi vahvistaa kriisinsietokykyä varmatoimisella ja turvallisella automaatiojärjestelmällä. Biotuotanto liittyy keskeisellä tavalla esimerkiksi Suomen huoltovarmuuteen – nyt ja tulevaisuudessa.

– Huoltovarmuus liittyy kansalliseen turvallisuuteen laajemminkin: miten saadaan turvallisesti tuotettua lämpöä, sähköä ja polttoainetta, jotta autot ja lentokoneet liikkuvat. Suomella riittää tässä suhteessa mahdollisuuksia, sillä kemianalan osaaminen, prosessien ohjaaminen kellontarkasti ja datan kerääminen prosessista ovat hyvällä tasolla, Nieminen kiittelee.

www.insta.fi

Uusimmat artikkelit

23.8.2019 | Tutkimus ja koulutus

LUT-yliopisto osaksi kaivosalan kansainvälistä osaamiskeskusta

LUT-yliopisto on kutsuttu partneriksi kansainväliseen kaivosalan osaamiskeskukseen, jota johtaa Saint-Petersburg Mining University Pietarissa. Keskus toimii YK:n koulutus-, tiede- ja kulttuurijärjestö UNESCOn hyväksymänä osaamiskeskuksena, joka edistää mineraalivarojen vastuullista hyötykäyttöä maailmanlaajuisesti.

Arktisten alueiden öljyntorjuntaa voidaan parantaa biojätteillä

Öljyvahingot ovat yksi vakavimmista uhkista merialueiden ekosysteemeille. Vahingon sattuessa torjuntamenetelmien sekä -kaluston saatavuus ja soveltuvuus vallitseviin olosuhteisiin vaihtelevat suuresti. LUTin vihreän kemian laboratorio kehittää arktisille merialueille soveltuvaa torjuntaratkaisua, jonka osana hyödynnetään biojätteitä.

22.8.2019 | Alan Uutiset

LeaseGreenin johto uudistuu: Thomas Luther toimitusjohtajaksi

LeaseGreen uudistaa ja vahvistaa johtajistoaan. Uutena toimitusjohtajana aloittaa 1.12.2019 Thomas Luther, ja nykyinen toimitusjohtaja Tomi Mäkipelto siirtyy vastaamaan yhtiön palvelukehityksestä ja asiakkuuksista. Muutoksen tavoitteena on lisätä resursseja LeaseGreenin kasvun johtamiseen, palvelun kehittämiseen ja asiakastyytyväisyyden jatkuvaan parantamiseen.

Schneider Electric toimittaa digitaaliset ratkaisut Haminan LNG-terminaalin sähköistykseen

Energianhallinnan ja automaation asiantuntija Schneider Electric kertoo toimittavansa Wärtsilän LNG-terminaaliprojektiin integroidun kokonaisratkaisun sähköistykseen ja prosessinhallintaan.

Nokian Renkaiden USA:n tehtaan rakentaminen etenee

Nokian Renkaiden rakenteilla oleva Daytonin-tehdas on merkittävä osa yhtiön kasvustrategiaa, jolla yhtiö pyrkii kaksinkertaistamaan myyntinsä USA:ssa vuoteen 2023 mennessä. Laitoksen myötä yhtiö pystyy tuottamaan maanosan kuluttajien tarpeisiin räätälöityjä premium-tuotteita, kasvattamaan ja vahvistamaan asiakaskuntaansa.

Langh Tech toimitti skrubberit Chiosin uuteen tankkeriin

Suomalainen Langh Tech on toimittanut rikkipesurit kreikkalaisen Chios Navigationin uuteen 50 000 dwt:n tuotetankkeriin, joka luovutettiin äskettäin korealaiselta Hyundai Mipon telakalta.

23.4.2019 | Kumppaniartikkeli

Kolme pointtia kunnossapidon kehittämisestä

Olemme saaneet olla mukana useiden eri organisaatioiden kanssa kehittämässä kunnossapitotoimintaa ja panneet merkille joitakin tärkeitä asioita, jotka ovat edesauttaneet näissä hankkeissa onnistumista. Kerromme tässä kolme asiaa, jotka kannattaa huomioida kunnossapitotoiminnan kehittämiseen tähtäävissä hankkeissa.