Biotalouden automaatio vähentää ympäristöhaittoja

Teknologiakonserni Insta Group on mukana tekemässä järjestelmiä, joilla uusiutuvista luonnonvaroista saadaan lämpöä ja sähköä – ympäristöä säästäen. Esimerkiksi jätevedenpuhdistamon prosessin tuottama puhdistetun jäteveden lämpöenergia voidaan hyödyntää kaukolämpöä ja -kylmää tuotettaessa.

industrial factory_2

– Automaation avulla voidaan tehostaa luontoa säästävää energiatuotantoa. Oikeanlaisen teknologian ansiosta esimerkiksi jätevedenpuhdistamo voi olla täysin energiaomavarainen, teknologiakonserni Insta Groupin toimitusjohtaja Henry Nieminen sanoo.

– Myös prosessissa syntyvän lietteen hyödyntäminen energiaksi mädättämöiden kaasuntuotannon avulla on merkittävässä roolissa monen jätevedenpuhdistamon lämmityksen ja sähkönjakelun omavaraisuudessa. Insta on vahvasti mukana pääkaupunkiseudun vesihuolto- ja energia-automaatiossa, jolla on keskeinen rooli myös Itämeren suojelussa. Instan toimittamien vesihuollon järjestelmien piirissä on noin kolme miljoonaa suomalaiskuluttajaa, Insta Automationin liiketoimintajohtaja Jyri Stenberg kertoo.

Helsingin kaukojäähdytysprojektit maailman edelläkävijöinä

Helsingissä Insta on toteuttanut automaation esimerkiksi Sörnäisissä Katri Valan puiston alla sijaitsevaan lämpöpumppulaitokseen, Pasilassa ja Esplanadin puiston alla sijaitseviin kaukojäähdytysaltaisiin sekä ollut mukana toteuttamassa Esplanadin alle tehtävää lämpöpumppulaitoksen automaatiota. Insta on mukana vesihuollon ja energialaitosten lisäksi myös biokaasulaitosten, jätteenkäsittelyn sekä risteilijöiden vedenkäsittelyn ja jätteenpolton automaatiossa. Laaja-alainen osaaminen auttaa tekemään kriittisen infran automaation ratkaisuista paitsi turvallisia myös kyberturvallisia.

Ohjelmistoilla ja tietotekniikalla on iso merkitys laitteistojen ja prosessien ohjauksissa, joten kyberturvallisuuden rooli biotaloudessa tulee kasvamaan. Yhteiskunnan perustoimintojen on toimittava häiriötilanteissa, jotta ne voidaan palauttaa toimintaan katkoksen tai kyberhyökkäyksen jäljiltä. Kaupungin johto voi vahvistaa kriisinsietokykyä varmatoimisella ja turvallisella automaatiojärjestelmällä. Biotuotanto liittyy keskeisellä tavalla esimerkiksi Suomen huoltovarmuuteen – nyt ja tulevaisuudessa.

– Huoltovarmuus liittyy kansalliseen turvallisuuteen laajemminkin: miten saadaan turvallisesti tuotettua lämpöä, sähköä ja polttoainetta, jotta autot ja lentokoneet liikkuvat. Suomella riittää tässä suhteessa mahdollisuuksia, sillä kemianalan osaaminen, prosessien ohjaaminen kellontarkasti ja datan kerääminen prosessista ovat hyvällä tasolla, Nieminen kiittelee.

www.insta.fi

Uusimmat artikkelit

Metsä Tissuen Mäntän tehdas siirtyy LNG:n käyttöön pehmopaperituotannossa

LNG-yhtiö Skangas Oy ja Metsä Tissue Oyj ovat solmineet sopimuksen nesteytetyn maakaasun (LNG) toimittamisesta Mäntän pehmopaperitehtaalle tuotannon prosesseihin. Mäntän tehdas käyttää jatkossa nesteytettyä maakaasua paperin kuivausprosessissa korvaamaan nestekaasun käytön. Polttoaineen vaihtaminen nestekaasusta LNG:lle parantaa kilpailukykyä ja vähentää yhtiön hiilidioksidipäästöjä.

Älytela vähentää seisokkeja

Paperikoneiden seisokit tuovat kustannuksia, kun tehdas tai tuotantolaitos pysähtyy. Turhia seisokkeja voidaan kuitenkin myös välttää. Uusin kotimainen innovaatio, etäluettava ja älykäs levitystela, tuo merkittäviä säästöjä. Se mahdollistaa täysin ennakoivan huollon, mittaamalla ja hallitsemalla esimerkiksi kosteutta sekä seuraamalla lämpötilaa ja rasvan laatua ja kuntoa.

24.9.2018 | Alan Uutiset

Metso ja Rotator edustajasopimukseen murskaus- ja seulontalaitosten myynnistä Suomessa

Metso avaa uuden myyntikanavan pienten Lokotrack- murskaus- ja seulontalaitosten myynnille Suomessa. Tehdyn edustajasopimuksen mukaan Rotator Oy myy ja huoltaa jatkossa Metson oman myyntiyhtiön rinnalla pienimpiä, erityisesti urakointikäyttöön suunniteltuja tela-alustaisia murskaus- ja seulontalaitoksia.

19.9.2018 | Tutkimus ja koulutus

Tulevaisuudessa kauppa ennustaa kuluttajan ostokäyttäytymisen paremmin kuin kuluttaja itse

Pohjoismainen vähittäiskauppa elää yhtä historiansa haasteellisinta aikaa. Tämä tulee esiin EY:n pohjoismaisen vähittäiskaupan tulevaisuutta arvioivan  Future of Nordic Retail  -raporttisarjan uusimmassa versiossa. Raportti perustuu kaupan asiantuntijoiden haastatteluihin sekä työpajoihin, ja siinä korostuu erityisesti pohjoismaisten kauppiaiden lisääntynyt paine seurata Yhdysvalloissa ja Kiinassa tapahtuvaa kehitystä.

Tuulienenergian etähavainnoinnille on tarvetta

Vaisalan, maailman johtava ympäristön ja teollisuuden mittaratkaisuja tarjoava yritys avaa uuden toimintakeskuksen Birminghamiin Englantiin tarjotaakseen Triton-tuuliluotainta käyttäville asiakkailleen kattavampia tukipalveluja.

Kemijoki Oy jatkaa sopimusta Lieksan seudun vesivoimalaitosten käytöstä ja kunnossapidosta Maintpartnerin kanssa

Kemijoki Oy jatkaa Lieksanjoessa sijaitsevien Lieksankosken ja Pankakosken vesivoimalaitostensa paikalliskäyttöä ja kunnossapitoa koskevaa sopimusta Maintpartnerin kanssa. Maintpartner on vastannut laitosten käytöstä ja kunnossapidosta vuodesta 2008.