Biotalouden automaatio vähentää ympäristöhaittoja

Teknologiakonserni Insta Group on mukana tekemässä järjestelmiä, joilla uusiutuvista luonnonvaroista saadaan lämpöä ja sähköä – ympäristöä säästäen. Esimerkiksi jätevedenpuhdistamon prosessin tuottama puhdistetun jäteveden lämpöenergia voidaan hyödyntää kaukolämpöä ja -kylmää tuotettaessa.

industrial factory_2

– Automaation avulla voidaan tehostaa luontoa säästävää energiatuotantoa. Oikeanlaisen teknologian ansiosta esimerkiksi jätevedenpuhdistamo voi olla täysin energiaomavarainen, teknologiakonserni Insta Groupin toimitusjohtaja Henry Nieminen sanoo.

– Myös prosessissa syntyvän lietteen hyödyntäminen energiaksi mädättämöiden kaasuntuotannon avulla on merkittävässä roolissa monen jätevedenpuhdistamon lämmityksen ja sähkönjakelun omavaraisuudessa. Insta on vahvasti mukana pääkaupunkiseudun vesihuolto- ja energia-automaatiossa, jolla on keskeinen rooli myös Itämeren suojelussa. Instan toimittamien vesihuollon järjestelmien piirissä on noin kolme miljoonaa suomalaiskuluttajaa, Insta Automationin liiketoimintajohtaja Jyri Stenberg kertoo.

Helsingin kaukojäähdytysprojektit maailman edelläkävijöinä

Helsingissä Insta on toteuttanut automaation esimerkiksi Sörnäisissä Katri Valan puiston alla sijaitsevaan lämpöpumppulaitokseen, Pasilassa ja Esplanadin puiston alla sijaitseviin kaukojäähdytysaltaisiin sekä ollut mukana toteuttamassa Esplanadin alle tehtävää lämpöpumppulaitoksen automaatiota. Insta on mukana vesihuollon ja energialaitosten lisäksi myös biokaasulaitosten, jätteenkäsittelyn sekä risteilijöiden vedenkäsittelyn ja jätteenpolton automaatiossa. Laaja-alainen osaaminen auttaa tekemään kriittisen infran automaation ratkaisuista paitsi turvallisia myös kyberturvallisia.

Ohjelmistoilla ja tietotekniikalla on iso merkitys laitteistojen ja prosessien ohjauksissa, joten kyberturvallisuuden rooli biotaloudessa tulee kasvamaan. Yhteiskunnan perustoimintojen on toimittava häiriötilanteissa, jotta ne voidaan palauttaa toimintaan katkoksen tai kyberhyökkäyksen jäljiltä. Kaupungin johto voi vahvistaa kriisinsietokykyä varmatoimisella ja turvallisella automaatiojärjestelmällä. Biotuotanto liittyy keskeisellä tavalla esimerkiksi Suomen huoltovarmuuteen – nyt ja tulevaisuudessa.

– Huoltovarmuus liittyy kansalliseen turvallisuuteen laajemminkin: miten saadaan turvallisesti tuotettua lämpöä, sähköä ja polttoainetta, jotta autot ja lentokoneet liikkuvat. Suomella riittää tässä suhteessa mahdollisuuksia, sillä kemianalan osaaminen, prosessien ohjaaminen kellontarkasti ja datan kerääminen prosessista ovat hyvällä tasolla, Nieminen kiittelee.

www.insta.fi

Uusimmat artikkelit

Tuuliturbiinin siiven eroosio-ongelma ratkesi tekoälyn avulla

Tuuliturbiinin siipimateriaalin eroosio sääolosuhteiden vaikutuksesta on ongelma, joka koskee koko tuulienergiasektoria. VTT:n antiAGE-projektissa materiaaliongelmaan löydettiin tekoälyn ja 3D-tulostuksen avulla toimiva ratkaisu.

Kaivostoiminta tehostuu uusien sensori-innovaatioiden avulla

Uusien röntgen- ja 3D-kuvantamisteknologiaan perustuvien sensorien sensorifuusiolla parannetaan mineraalivarojen 3D-mallinnusta ja tehostetaan arvometallien erottelua. VTT koordinoi sensorikehitystä yhdessä yritysten, kansainvälisten tutkimusinstituuttien sekä kaivosalan yhteisöjen kanssa X-Mine EU-projektissa. 

18.1.2019 | Tutkimus ja koulutus

T&k-kulut ajavat autonvalmistajia alliansseihin

Sähkö- ja robottiautojen kehittäminen on kallista puuhaa, samoin puhtaampien ajopelien rakentelu. Uusien autojen pilviä hipovat t&k-kustannukset pakottavat isotkin autonvalmistajat liittoumiin eli alliansseihin. Ford ja VW toimivat jo yhdessä, mikä lisää paineita vaikkapa Daimlerin ja BMW:n suuntiin.

17.1.2019 | Alan Uutiset

Kunnossapitopalveluihin erikoistunut Viafin Service ostaa Gasum Tekniikan

Gasum myy tytäryhtiönsä Gasum Tekniikka Oy:n teollisuuden kunnossapitokumppanille Viafin Service Oyj:lle. Yrityskauppa on osa Gasumin strategiaa keskittyä pohjoismaisten kaasumarkkinoiden ja energiainfrastruktuurin kehittämiseen. Kaupan odotetaan toteutuvan helmikuun loppuun 2019 mennessä. Yrityskaupassa Gasum Tekniikasta tulee osa Viafin Service-konsernia.

SKAL vaatii miljardin euron lisärahoitusta tiestölle; avaa keskustelun tavaraliikenteen päästövähennyksen keinoista

Kaasu on vaihtoehto kevyimmissä yhdistelmissä ja sähkö taajamien jakeluliikenteessä. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n laskelmien mukaan vielä vuonna 2045 yli 80 prosenttia maanteiden tavaraliikenteen energiankulutuksesta on kuitenkin nestemäistä dieseliä. Panostus uusiutuvista raaka-aineista valmistettuun dieseliin ja biokaasuun olisikin Suomen tavaraliikenteelle paras ympäristövalinta. 

Painelaitteiden korjaus- ja muutostöitä koskeva ohje uudistettu

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on julkaissut uudistetun version painelaitteiden korjaus- ja muutostöitä koskevasta ohjeesta. Ohjeessa kerrotaan, millaisia vaatimuksia painelaitesäädökset asettavat painelaitteiden käytönaikaisille korjaus- ja muutostöille.