Borealis Polymers tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2045 mennessä - tiekartta valmisteilla

Hiilineutraaliuden saavuttamiseksi Borealis Polymers on laatimassa tiekarttaa lyhyen, keskipitkän ja pitkän tähtäimen toimenpiteisiin. Energiatehokkuuden kehittäminen on yksi tärkeä keino matkalla kohti hiilineutraaliutta. Borealiksen tavoite on parantaa energiatehokkuuttaan 20 prosenttia vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoteen 2015.

Borealis_Polymers-1newspo

Kuvassa Borealiksen energiapäällikkö Jari Salonen sekä toimitusjohtaja Salla Roni-Poranen. (Newspool)

Newspoolin artikkelissa Borealiksen toimitusjohtaja Salla Roni-Poranen pitää yhtiön lukuisista energiasäästöhankkeista parhaana hanketta, jossa olefiinituotantoon suunnitellaan isoa krakkausuunia, jolla korvattaisiin pari pienempää.

– Olemme parantaneet laitosten luotettavuutta järjestämällä koulutuksia ja kehittämällä henkilöstön osaamista jatkuvan parantamisen hengessä, kertoo energiapäällikkö Jari Salonen artikkelissa.

Osaamisen kehittäminen ja toimintatapojen muuttaminen on puolittanut soihdutuksien määrän suurimmassa tuotantoyksikössä, eli olefiinituotannossa. Borealis-konserni on myös investoinut ympäristöystävällisiin ratkaisuihin ja energiansäästöön Porvoon toimipaikassa. Uusia tekniikoita otetaan käyttöön viiden vuoden välein seisokkien yhteydessä.

Borealis on sitoutunut vapaaehtoiseen energiansäästösopimukseen vuodesta 2003. Vuoteen 2030 mennessä puolet käytetystä sähköstä on määrä olla uusiutuvaa sähköä. Energiatehokkuuden on tarkoitus parantua 20 prosentilla.

Biopohjaisten raaka-aineiden käyttöä tutkitaan yhtiössä yhtenä vaihtoehtona hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä.

Yhtiön näkemyksen mukaan muovia tulisi käyttää niissä kohteissa, joissa se on selvästi muita materiaaleja parempi. Esimerkiksi autoteollisuudessa muovit vähentävät polttoaineen kulutusta ja samalla ilmastopäästöjä. Useissa lääketieteellisissä sovelluksissa muovit ovat korvaamaton vaihtoehto. Ruokapakkauksissa ne takaavat säilyvyyden ja hygieenisyyden. Juomavesi- ja sanitaatioverkostoissa muovi on kestävä materiaali, joka vähentää merkittävästi vesihävikkiä.

Yhtiö investoi muovien kierrätykseen liittyvään tutkimukseen.

– Muovin kieltäminen ei ole ratkaisu, vaan on luotava uusia keinoja kiertotalouden toteuttamiseksi.

Uusimmat artikkelit

21.2.2020 | Alan Uutiset

Business Finland: "Koronaviruksen vaikutukset suomalaisiin yrityksiin eivät ole vielä laajasti nähtävillä"

Noin puolet suomalaisyrityksistä arvioi, ettei koronavirusepidemia juurikaan vaikuta liikevaihtoon tai vientiin lyhyellä aikavälillä. Kolmasosa arvioi, että vaikutukset ovat joko kielteisiä tai hyvin kielteisiä lyhyellä aikavälillä, selviää Business Finlandin toteuttamasta kyselystä.

21.2.2020 | Tutkimus ja koulutus

Vaasan yliopisto vahvistaa energiatutkimustaan

Vaasan yliopiston energiatutkimuksen tavoitteena on pyrkiä vastaamaan joustavan energiantuotannon, energialiiketoiminnan ja kestävän yhteiskunnallisen kehityksen globaaleihin tarpeisiin. Tutkimusta tehdään muun muassa tulevaisuuden älykkäisiin energiajärjestelmiin ja -verkkoihin, uusiin polttoaineisiin sekä teollisuuden ja alueellisiin kiertotalouden ratkaisuihin liittyen.

Työhyvinvointi on kahden kauppaa

Työ teollisuuden alalla on kuormittavaa, ja kuormitusta kasvattaa entisestään työn epäsäännöllisyys. Vuorotyö lisää muun muassa sydän- ja verisuonisairausten riskiä, mutta haittojen vähentämiseen voivat vaikuttaa niin työntekijä kuin työnantajakin.

Boomin dataintegraatiopalvelu IFS:n asiakkaiden käyttöön

IFS:n kenttähuollon ratkaisut, toiminnanohjausjärjestelmät ja kunnossapidon järjestelmät hyödyntävät jatkossa Boomin tarjoamia integraatiomahdollisuuksia yhdistämällä laajat ja nopeasti muuttuvat tietojoukot sovelluksiinsa.

Ratkaisu sähköautojen akkuongelmaan?

Lontoon UCL:n (University College of London) ja Kiinan tiedeakatemian tutkijat ovat kehittäneet ja osoittaneet uuden taivutettavan, grafeenista valmistetun superkondensaattorin, joka lupaa ratkaista sekä sähköautojen että kannettavien laitteiden akkuongelmat. Asiasta kertoi ETN.fi-verkkosivusto.

Fortum jatkaa käyttö- ja kunnossapitoyhteistyötään Caverion-omisteisen Maintpartnerin kanssa Uudellamaalla

Fortum jatkaa Uudenmaan voima- ja lämpölaitoksia sekä verkkoja koskevaa käyttö- ja kunnossapitokumppanuuttaan Maintpartnerin kanssa neljällä vuodella. Maintpartner on hoitanut palvelua vuodesta 2016. Sopimuksen arvoa ei julkisteta.

16.12.2019 | Kumppaniartikkeli

Insta opettaa prosessit tuottavammiksi

Oikein käytetty data on teollisuudessa rahan arvoinen voimavara. Oppivat koneet tehostavat teollisia prosesseja, jolloin energiaa ja raaka-aineita säästyy, päästöt pienenevät ja yrityksen tuottavuus kohentuu. Opetusdata muuttuu prosessiteollisuudessa sen viimeisen viivan alla näkyväksi tulokseksi.