https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

EU ehkäisee tuki- ja liikuntaelinsairauksia työsuojeluviranomaisten valvontakampanjalla

Tänään alkaa Euroopan Unionin jäsenmaiden toteuttama Terveellinen työ – Työn keventämisen keinot käyttöön -työsuojelun valvontakampanja, jolla pyritään ehkäisemään tuki- ja liikuntaelinsairauksia (TULE). Maakohtaiset työsuojelutarkastukset tehdään maalis-kesäkuun aikana.

euosha

Kampanjassa keskitytään TULE-sairauksien riskeihin toistotyössä ja käsin tapahtuvassa taakkojen käsittelyssä. Kampanjan työsuojelutarkastukset tehdään seuraaville toimialoille: terveyspalvelut ja sosiaalihuolto, liikennettä palveleva toiminta ja kuriiritoiminta, elintarvike- ja juomateollisuus sekä rakennusala.

Kampanjan tavoitteena on edistää työpaikoilla työterveyteen ja työturvallisuuteen sekä riskinhallintaan liittyviä toimenpiteitä TULE-sairauksien ehkäisemiseksi. Kampanja pyrkii edistämään TULE-sairauksien osalta tasapuolisia toimintaedellytyksiä niin, että EU:ssa työterveys ja -turvallisuus on työntekijöillä samalla tasolla ja yrityksillä on samat kilpailuolosuhteet.

Faktaa ja tilastotietoa

Työperäiset niin sanotut tule-vaivat ovat edelleen hyvin yleisiä Euroopassa, vaikka niitä on ennaltaehkäisty laajoilla toimenpiteillä. Vuoden 2015 Euroopan työolotutkimuksen mukaan noin kolmella viidestä työntekijästä on jokin tule-ongelma. Yleisimmät vaivat ovat selkä- ja yläraajakipu. EU-OSHAn vuoden 2019 ESENER-tutkimuksessa yleisimmästä todennäköisyys sille, että haitan mahdollisuus toteutuu käyttö- ja/tai altistusolosuhteissa">riskitekijöistä kolme neljästä on tule-riskejä. Näitä ovat toistuvat käden tai käsivarren liikkeet, pitkään istuminen ja ihmisten tai raskaiden kuormien nostaminen tai siirtäminen.

Tule-sairaudet ovat yleisimpiä työkyvyttömyyden, sairauspoissaolojen ja ennenaikaiselle eläkkeelle siirtymisen syitä. Ne ovat ongelma yksittäisille työntekijöille sekä yrityksille ja yhteiskunnille.

Uusimmat artikkelit

21.6.2022 | Alan Uutiset

ESG näkyy nyt ylimmän johdon agendalla - yli kolmannes eurooppalaisista yrityksistä palkannut kestävän kehityksen johtajan

Vuonna 2021 kansainvälisissä yrityksissä nimitettiin enemmän kestävän kehityksen johtajia kuin viitenä edellisenä vuotena yhteensä, ilmenee PwC:n globaalin strategiakonsultointiin erikoistuneen yksikön Strategy&:n tutkimuksesta.

Digita ja Kymen Vesi ovat solmineet yhteistyön vesihuollon digitalisoinnista

Digita ja Kymen Vesi ovat solmineet yhteistyön vesihuollon digitalisoinnista. Yhteistyö on alkanut vuonna 2018 pilotoinnin merkeissä. Mittarikannan vaihto etäluentaan aloitettiin tämän vuoden alussa. Tähän mennessä etäluettavia mittareita on asennettu jo yli 2000 kappaletta.

15.6.2022 | Tutkimus ja koulutus

Uusilla ruoantuotantoteknologioilla vauhtia Suomen ilmastotavoitteisiin

Suomi pyrkii hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä. Ruoantuotantojärjestelmän uudistaminen, erityisesti uusien tuotantomenetelmien käyttöönotto edistäisi tavoitteen saavuttamista. Samalla Suomen proteiiniomavaraisuus paranisi, mikä on entistä tärkeämpää nykyisessä geopoliittisessa tilanteessa, ilmenee VTT:n ja Luken selvityksestä.

Metron turvallisuutta parannetaan – jopa 40 vuotta vanhoja järjestelmiä uudistetaan

Metro on liikennöinyt pääkaupunkiseudulla pian 40 vuoden ajan. Osa metrossa käytetyistä järjestelmistä on alkuperäisiä, ja ne alkavat tulla elinkaarensa päähän. Vanhojen järjestelmien uusimiseksi laadittu hankesuunnitelma oli 14.6. käsittelyssä HKL:n johtokunnassa. Hankkeen käsittely jatkuu syksyllä Helsingin ja Espoon kaupunginvaltuustoissa.

Tulevaisuuden digiratkaisut vauhdittavat ruokaketjun vastuullisuutta ja läpinäkyvyyttä

Uuden HKScanin johtaman kumppanuusverkoston tavoitteena on tuoda ruokaketjun vastuullisuusdata kaikkien ulottuville. Mukana verkostossa ovat HKScanin lisäksi huippuosaajat Biolanilta, Ilmatieteen laitokselta, Luonnonvarakeskuksesta ja Mtech Digital Solutionsilta.

Automatisointi lievittää logistiikan työvoimapulaa

Finn-ID:n toimitusjohtaja Janne Pyrrö ja teknologiajohtaja Kari Hänninen kertovat, että esimerkiksi logistiikka-alalla robottien harteille voidaan ulkoistaa uuvuttavat ja toisteiset tehtävät.

10.5.2022 | Kumppaniartikkeli

Loppuu se kuluminen – kestävillä ratkaisuilla huolettomuutta teollisuuden kunnossapitoon

Panssariteräksestä valmistetut siirtoruuvit, sykloonit, puhaltimet, putkistot ja monet muut teollisuuslaitteet altistuvat jatkuvasti kulumiselle. Halpa tuotanto ja vääränlaiset sovellukset ovat kuluttaneet laitteiden lisäksi panssariteräksen mainetta. Kestävä ratkaisu on kuitenkin olemassa. Ajatus laadusta, ennakoivasta kunnossapidosta ja elinkaariajattelusta jalkautuu teollisuuteen hitaasti mutta varmasti, luottaa Somotec Oy:n toimitusjohtaja Olli Riihiluoma.