Ekomo edistää kiertotaloutta

Helsingin seudun ympäristöpalveluiden ekoteollisuuskeskus Ekomo kerää yhteen kiertotalouden alan toimijoita, jotka voivat hyötyä toistensa resursseista. 

EKOMO_DSC6249

Helsingin seudun ympäristöpalvelun ekoteollisuuskeskus Ekomo kerää yhteen kiertotalouden alan toimijoita.

Vuonna 2014 valmistunut Vantaan Energian jätevoimala ja tämän vuoden alussa voimaan tullut orgaanisen jätteen kaatopaikkakielto ovat vähentäneet Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksessa loppusijoitettavan jätteen määrää merkittävästi. Jätteet ohjataan nykyään pitkälti hyötykäyttöön joko energiaksi tai jalostettaviksi uusiomateriaaleiksi sekä edelleen tuotteiksi. 

– Me etsimme aktiivisesti uusia tapoja hyödyntää alueella aiemmin kaatopaikoille päätyneitä jätteitä. Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen yhteyteen kehittyy ekoteollisuuskeskus Ekomo , jonka tavoitteena on edistää materiaali- ja resurssitehokkuutta, kertoo Helsingin seudun ympäristöpalvelun jätehuollon toimialajohtaja Petri Kouvo.

Pääkaupunkiseudulla ja Kirkkonummella syntyy esimerkiksi rakentamisessa vuosittain miljoonia tonneja uusiokäyttöön soveltuvia jätemateriaaleja, joilla voitaisiin korvata neitseellisen luonnon kiviainesten käyttöä teollisuudessa. Uusiomateriaalien käyttö maarakentamisessa on tehokas keino edistää materiaalitehokkuutta ja vähentää rakentamisen ympäristövaikutuksia. 

Yhden jäte on toisen raaka-aine

Ekomo kerää yhteen kiertotalouden alan toimijoita, jotka tekevät yhteistyötä sekä keskenään että HSY:n kanssa. 

– Tavoitteenamme on, että alueelle syntyy teollisia symbiooseja, joissa toimijat hyötyvät toistensa resursseista, kuten materiaalivirroista, energiasta ja osaamisesta. Teollisen symbioosin periaatteiden mukaan toinen toimija voi hyödyntää toisen toimijan jätettä, sivuvirtaa ja hukkalämpöä, jolloin jätteiden muodostuminen minimoidaan ja alueella tuotettua energiaa käytetään tehokkaasti, Kouvo jatkaa. 

Jätteiden käsittelytoimintaa varten rakennettu valmis infrastruktuuri luo alustan ja puitteet jätemateriaalien ja sivuvirtojen uudenlaiseen hyötykäyttöön tähtäävälle pilotointi- ja kehitystoiminnalle. Lisäksi alueella on kaatopaikkakaasua käyttävä kaasuvoimala ja biokaasulaitos, joissa tuotetaan jätteistä uusiutuvaa energiaa. Biokaasulaitoksessa hyödynnetään kotitalouksilta kerättyä biojätettä, josta tuotetaan sekä biokaasua sähkön ja lämmön tuotantoon että kompostia mullan valmistukseen. Alue onkin energiaomavarainen pitkälle tulevaisuuteen. HSY pyrkii lisäämään alueen jo entisestään laajaa uusiutuvan energian tuotantoa ja selvittää parhaillaan mahdollisuuksia hyödyntää tuuli- ja aurinkoenergiaa.

Useita innovatiivisia hankkeita käynnissä 

Ekomossa on jo useita hankkeita käynnissä. HSY tarjoaa mahdollisuuden myös uusille kumppaneille tulla edistämään kiertotaloutta. Alueen nykyinen toiminta keskittyy uusiomateriaalien, uusiutuvan energian, biopolttoaineiden sekä lannoitevalmisteiden tuotantoon, pilotointiin sekä tutkimus- ja kehittämistoimintaan. 

Esimerkiksi NCC rakentaa parhaillaan Ekomon alueelle kierrätysasfalttiasemaa. Yritys voi hyödyntää kierrätysasfaltin tuotannossa aiemmin kaatopaikkojen muotoilussa käytetyn jäteasfaltin raaka-aineena lähes sata-prosenttisesti. Tuotanto asfalttiasemalla alkaa keväällä 2017. Tuotantoprosessissa on tarkoitus hyödyntää uusiutuvaa energiaa. 

NCC jalostaa myös Blominmäen jätevedenpuhdistamon rakentamisesta syntyvästä kivilouheesta kierrätyskiviainesta yhteistyössä HSY:n kanssa. Tämä vähentää merkittävästi kiviaineskuljetuksista aiheutuvia kustannuksia ja päästöjä.

Maa-aineksiin liittyy myös Maapörssi Oy:n toiminta. Yhtiö testaa Ekomossa hiekoitusmurskeen kierrätysmenetelmää parin vuoden ajan. Hiekoitushiekan kierrätys vähentää kalliomurskeen tarvetta ja maankaatopaikkojen täyttymistä. Nykyään käytetylle hiekoitusmurskeelle ei ole juuri muuta käyttöä kuin täytemaana tai vastaavana.

Uusiomateriaalien valmistusta harjoittaa Ekomossa puolestaan Delete Oy, joka valmistaa DeleKivi®-uusiokiviainesta rakennusten purkamisessa tai betoniteollisuudessa syntyvästä betoni-ja tiilijätteestä. Gypsum Recycling Oy sen sijaan vastaanottaa ja jalostaa kipsijätettä raaka-aineeksi kipsiteollisuuteen.

Ekomossa harjoitetaan myös tutkimus- ja kehitystoimintaa. HSY tutkii yhteistyössä yritysten kanssa mahdollisuuksia tuottaa jätevesilietteistä esimerkiksi biohiiltä ja lannoitteita, jotta ravinteet saataisiin mahdollisimman hyvin kiertoon. HSY tutkii myös ravinteiden talteenottoa kasvattamalla levää kaatopaikan suotovesissä.

Energiayhtiö Fortum on myös mukana Ekomon toiminnassa. Yhtiö kehittää parhaillaan hevosen kuivikelannasta ja sahanpurusta energiantuotantoon sopivaa HorsePower-biopolttoainetta. HorsePower tuotetaan ja varastoidaan Ekomon alueella ja toimitetaan Fortumin voimalaitokseen hyödynnettäväksi.

Teksti: Ira Hanf, liiketoiminnan kehityspäällikkö, HSY, ira.hanf(at)hsy.fi

Uusimmat artikkelit

22.11.2019 | Alan Uutiset

Caverion on saanut Kilpailu- ja kuluttajavirastolta hyväksynnän Maintpartnerin Suomen toimintojen ostolle

Caverion on saanut Kilpailu- ja kuluttajavirastolta hyväksynnän Maintpartnerin Suomen toimintojen ostolle. Kilpailu- ja kuluttajaviraston päätös sisältää tiettyjä ehtoja, joiden mukaan Caverion sitoutuu divestoimaan noin 6,5 prosenttia Teollisuuden ratkaisut -divisioonan kaupan jälkeisestä Suomen liikevaihdosta (noin 300 miljoonaa euroa vuonna 2018).

22.11.2019 | Tutkimus ja koulutus

BMW keskittää akkujen kehityksen ja testauksen uuteen keskukseen Saksan Müncheniin

Autojätti BMW Group kertoo keskittävänsä akkujensa kehityksen ja testauksen Saksan Müncheniin avattuun akkukennojen kehityskeskukseen. Keskuksen tavoitteena on kaksinkertaistaa akkujen energiatiheys ja parantaa akkujen käytettävyyttä.

Energia-alan päästövähennykset eivät riipu hiilinieluista, omat teot avainasemassa

Energiatuotannon tie puhtaaseen energiajärjestelmään ei ole riippuvainen metsien hiilinieluista, vaan alan omista päästövähennyksistä, toteaa  Energiateollisuus ry lehdistötiedotteessa.

EOS esittelee uusia ratkaisuja metallien 3D-tulostukseen

EOS esittelee formnext 2019 -messuilla tuotantovalmiin EOS Shared Modules -ratkaisun. Useista laitteisto- ja ohjelmistomoduuleista koostuva ratkaisu helpottaa ja suoraviivaistaa työnkulkua ennen varsinaista valmistusprosessia, prosessin aikana ja sen jälkeen. EOS Shared Modules mahdollistaa korkealaatuisten metalliosien valmistuksen tehokkaasti, skaalautuvasti ja kannattavasti etenkin käytettäessä rinnakkain useita 3D-tulostusjärjestelmiä. Järjestelmän odotetaan tulevan myyntiin viimeistään vuoden 2020 jälkipuoliskolla.

Teollisuuden tarkastukset kustannustehokkaasti ja turvallisesti

Viasor Oy palkittiin Teknologia 19-tapahtuman yhteydessä Kunnossapitoyhdistys Promaint ry:n ja Suomen Messusäätiön vuoden 2019 yritysinnovaatiopalkinnolla. Lokakuussa 2018 perustettu yhtiö on kehittänyt droneja hyödyntävän ratkaisun vaikeasti lähestyttävien kohteiden, kuten säiliöiden, kunnon tarkastukseen. Droneilla tehtävät seinämän paksuusmittaukset mahdollistavat käsin suoritettuja mittauksia laajemman otannan kustannustehokkaalla ja turvallisella tavalla.

8.11.2019 | Kumppaniartikkeli

KL-Lämmön osaaminen tulppaa teollisten laitteiden rahareiät

Teollisuuden järjestelmissä kiertää nesteiden lisäksi yllättävän paljon rahaa. Ainakin kun ajatellaan Motivan takavuosina vetämää energiatehokkuuden tutkimusta, jonka mukaan tehoton lämmönsiirto aiheuttaa suomalaisille teollisuusyrityksille 500 miljoonan euron vuosittaiset kustannukset. Tässä on suurten kiinteistöjen omistajille taas yksi hyvä syy pitää järjestelmät kunnossa.

Honeywell Analytics tuottaa tehokkaammin joustavien mobiilirobottien avulla

Kolme tanskalaisen Mobile Industrial Robotsin (MiR) robottia siirtävät automaattisesti materiaaleja ja tuotteita koko matkan tuotannossa Honeywell Analyticsilla Englannissa. Robotit auttavat siinä, että yritys voi työskennellähelposti ja ketterästi tuotantoprosesseissaan.