Energiateollisuus: Suomessa uusiutuvan energian osuus lämmityksessä EU:n toiseksi korkein

Eurostatin vastikään julkaiseman tilaston mukaan Suomessa uusiutuvien osuus lämmityksessä ja jäähdytyksessä on 55 prosenttia, mikä on toiseksi korkein EU:ssa. Ainoastaan Ruotsi kiilaa edellemme.

pexels-photo-1122164

Suomessa uusiutuvan kaukolämmön ja sähkön myönteinen kehitys on mahdollistanut podium-paikan Eurostatin tilastossa ja EU-komission silmissä. Uusiutuvien osuus kaukolämmön tuotannossa on kolminkertaistunut kymmenen vuoden aikana. Energia-alan päästöt ovat samassa ajassa puoliintuneet. Sähköön perustuvilla lämpöpumpuilla on korvattu muun muassa fossiilista öljyä lämmittämisessä mikä nostaa myös Suomen sijoitusta.

Tulevaisuudenkaan suhteen ei tarvitse olla huolissaan. Jo tulevalla vuosikymmenellä on nähtävissä, että kohoava päästöoikeuden hinta sekä olemassa oleva verotus ohjaa uusiutuvien energialähteiden ja hukkalämpöjen merkittävään kasvuun kaukolämpö- ja jäähdytysjärjestelmissä. Meillä ei ole syytä ripotella tuhkaa itsemme eikä toimijoiden niskaan, vaan positiivisin keinoin kannustaa tekemään töitä hyvän kehityksen jatkamiseksi.

Suomi ja Energiateollisuus ajavat kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa. Tämä tarkoittaa, että EU:n tulisi asettaa tiukat päästökiintiöt vuosille 2040 ja 2050. Keinona tulee käyttää tehokkaasta päästökauppajärjestelmää ja tehdä siitä nykyistä kattavampi laajentamalla se koskemaan koko lämmityssektoria. Tämä varmistaisi positiivisen kehityksen, ei paitsi Suomessa, vaan koko EU-alueella. Tämä on tehokkain ja tällä hetkellä todennäköisin tapa saada tilaston peränpitäjät mukaan ilmastonmuutoksen torjuntaan.

Antti Kohopää, Energiateollisuus ry

Uusimmat artikkelit

17.5.2019 | Tutkimus ja koulutus

Raportti: Yhteistyö korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa vahvistaa pk-yritysten kasvua

Pk-yrityksistä 17 prosenttia tekee yhteistyötä korkeakoulujen tai tutkimuslaitosten kanssa. Yhteistyötä ammattikorkeakoulujen kanssa harjoittaa 12 prosenttia, yliopistojen 7 prosenttia ja tutkimuslaitosten 4 prosenttia yrityksistä. Yliopistojen ja eritoten tutkimuslaitosten osalta yhteistyötä voidaan pitää matalana.

17.5.2019 | Alan Uutiset

Gasum ostaa Mäkikylän biokaasulaitoksen Kouvola Vesi Oy:lta

Gasumin ja Kouvolan Veden välisen sopimuksen mukaisesti Mäkikylän biokaasulaitos ja sen liiketoiminta sopimuksineen siirtyvät Gasumille 17.6 2019. Laitos koostuu Mäkikylän jätevedenpuhdistamon yhteydessä sijaitsevasta biokaasulaitosrakennuksesta prosessilaitteineen.

Ennakkoarvio: Työpaikkatapaturmien määrä nousi vuonna 2018

Tapaturmavakuutuskeskuksen ennakkoarvion mukaan vakuutuslaitokset korvasivat vuonna 2018 yhteensä noin 127 000 palkansaajille sattunutta työtapaturmaa. Kuolemaan johtaneita työpaikkatapaturmia sattui 16 työntekijälle vuonna 2018. Korvatuista tapaturmista oli työpaikkatapaturmia noin 104 000 ja asunnon ja työn välisellä matkalla sattuneita työmatkatapaturmia noin 23 000.

Koneellisessa hakkuussa tuottavuusharppaus

Koneellisen hakkuun tuottavuus on kohentunut 1990-luvun alkuun verrattuna huomattavasti. Harvennushakkuilla tuottavuus on kasvanut päätehakkuita enemmän.

Digitalisaatiolla säästöjä asumiskuluihin

Energianhallinnan ja automaation asiantuntija Schneider Electric järjesti eilen Helsingin messukeskuksessa jokavuotisen Innovation Summit -tapahtumansa. Viesti oli selvä: tekoäly ja IoT-tekniikka ovat nyt tulossa teollisuuden lisäksi vauhdilla myös kiinteistöihin säästöjä tuomaan

Dronesta apua metsäsuunnitteluun

Metsä Group kuvasi viime kesänä dronella noin 3 500 hehtaaria metsää Etelä- ja Länsi-Suomessa ja teki niiden pohjalta metsäsuunnitelmia metsänomistajille. Saatujen kokemusten perusteella menetelmää on kehitetty ja nyt drone-metsäsuunnitelmia myydään vaihtoehtona perinteiselle maastossa tehdylle metsäsuunnitelmalle.

23.4.2019 | Kumppaniartikkeli

Kolme pointtia kunnossapidon kehittämisestä

Olemme saaneet olla mukana useiden eri organisaatioiden kanssa kehittämässä kunnossapitotoimintaa ja panneet merkille joitakin tärkeitä asioita, jotka ovat edesauttaneet näissä hankkeissa onnistumista. Kerromme tässä kolme asiaa, jotka kannattaa huomioida kunnossapitotoiminnan kehittämiseen tähtäävissä hankkeissa.