https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

HYBRIT: Maailman ensimmäinen fossiilivapaan rautasienen tuotantolaitos Ruotsin Jällivaaraan

SSAB:n, LKAB:n ja Vattenfallin yhteisessä HYBRIT-hankkeessa kehitetyn tekniikan teollistaminen alkaa Ruotsin Jällivaarasta (Gällivare), jonne suunnitellaan maailman ensimmäinen fossiilivapaan rautasienen - teräksen raaka-aineen – teollisen mittakaavan tuotantolaitos.

hyb2

- Johdamme maailman terästeollisuuden rakennemuutosta, ja nyt vauhti kasvaa. Se, että lisäämme nyt kunnianhimoa täysin fossiilivapaan teräksen arvoketjun luomisessa, on vahva viesti SSAB:ltä ja HYBRIT-hankkeen kumppaneiltamme. Näemme selvästi, että fossiilivapaan teräksen kysyntä kasvaa, ja siten on oikein nopeuttaa uraauurtavaa yhteistyötämme, sanoo SSAB:n toimitusjohtaja Martin Lindqvist.

Teollisen mittakaavan tuotannon rakentaminen on tarkoitus aloittaa fossiilivapaan rautasienen demonstraatiolaitoksella Jällivaarassa. Sen vuosituotanto on 1,3 miljoonaa tonnia ja suunnitelman mukaan se valmistuu vuonna 2026.

Demonstraatiolaitos integroidaan yhtiöiden mukaan pellettituotantoon ja se on osa LKAB:n muutossuunnitelmaa. Rautasienen tuotantoa on tarkoitus laajentaa täyteen teolliseen mittakaavaan 2,7 miljoonaan tonniin vuoteen 2030 mennessä ja tuottaa raaka-ainetta muun muassa SSAB:lle fossiilivapaan teräksen tuotantoa varten. Jällivaaran valintaa sijaintipaikaksi puolsi kokonaisarvio teollisista synergioista, joissa rautamalmin läheisyys, logistiikka, sähkön saanti ja energiaoptimointi ovat olleet tärkeitä tekijöitä.

- Yhdessä johdamme rauta- ja terästeollisuuden muutosta, ja HYBRITin kanssa aloitamme nyt historiallisen muutoksemme fossiilivapaan rautasienen toimittajaksi. Kaikki alkaa kaivoksen korkealaatuisesta rautamalmista, ja muutossuunnitelmamme tarjoaa vahvat mittakaavaedut, jotka luovat perustan asiakkaidemme kilpailukykyiselle fossiilivapaan teräksen tuotannolle, kertoo LKAB:n toimitusjohtaja Jan Moström.

- Kun LKAB:n muutossuunnitelma on valmis, vähennämme teräsasiakkaidemme globaaleja päästöjä 35 miljoonalla tonnilla vuodessa – vaikutus on kolme kertaa suurempi kuin Ruotsin koko henkilöautoliikenteen päästöt.

Samaan aikaan SSAB ja LKAB kertovat syventävänsä kumppanuuttaan.

- HYBRIT-hankkeen kiihdyttämisen, LKAB:n strategian ja syventyvän kumppanuuden myötä SSAB tutkii mahdollisuuksia siirtyä fossiilivapaaseen tuotantoon Luulajassa suunniteltua aikaisemmin. Suunnitelma Oxelösundin tuotannon muuntamisesta vuoteen 2025 mennessä säilyy muuttumattomana, samoin kuin tavoite tuoda ensimmäisenä fossiilivapaa teräs markkinoilla vuonna 2026.

Fossiilivapaan sähkön saatavuus on ratkaisevan tärkeää

Uuden rautasienitehtaan sijainti Jällivaarassa tarjoaa useita etuja sen lisäksi, että se on lähellä LKAB:n kaivostuotantoa ja jalostusta. Suuria määriä energiaa säästetään käyttämällä prosessissa valmiiksi kuumia rautamalmipellettejä. Lisäksi 30 prosenttia kuljetusten painosta katoaa, kun rautamalmissa oleva happi poistetaan vetykaasun avulla.

Jällivaara tarjoaa myös mahdollisuuden fossiilivapaan sähkön hyvään saatavuuteen Vattenfallilta.

- Ruotsilla ja HYBRITillä on maailman johtava asema fossiilivapaan rauta- ja terästuotannon mahdollistamisessa, ja nyt hanketta laajennetaan edelleen. Fossiilivapaan sähkön käyttö ja uraauurtavat prosessit poistavat periaatteessa täysin ilmastoon vaikuttavat raudan ja teräksen tuotannon päästöt. Se on lippulaivaesimerkki Vattenfallin strategiasta, jonka tavoitteena on mahdollistaa fossiilivapaa elämä sukupolven sisällä. Nyt on erityisen tärkeää, että lupaprosessit voivat edetä samassa tahdissa kuin fossiilivapaa teräksen tuotanto, kertoo Vattenfallin toimitusjohtaja Anna Borg.

 

HYBRIT-hanke

  •  SSAB:n, LKAB:n ja Vattenfallin omistama Hybrit Development AB kehittää tekniikkaa teräksen tuottamiseksi vedyn avulla hiilen sijasta, mikä minimoi tuotannon ilmastovaikutukset. 
  • HYBRIT-hankkeen vuonna 2020 avautunut pilottitehdas Luulajassa pystyy jo vuonna 2021 tuottamaan fossiilivapaata rautasientä fossiilivapaan teräksen valmistamiseksi asiakkaiden prototyyppejä varten.
  • Hankkeella on potentiaalia vähentää hiilidioksidipäästöjä 10 % Ruotsissa ja 7 % Suomessa, ja se auttaa myös vähentämään terästeollisuuden päästöjä Euroopassa ja muualla maailmassa.
  • Muutaman kuukauden kuluessa HYBRITin odotetaan pystyvän testaamaan rautamalmin pelkistystä vedyllä Luulajan pilottitehtaalla, ja siten SSAB:n odotetaan pystyvän toimittamaan ensimmäisiä eriä fossiilivapaata terästä asiakkaille prototyyppituotantoon jo 2021.
  • HYBRIT-hankkeessa tapahtuva tekniikan kehittäminen haastaa vakiintuneen ja kaupallisesti tarjolla olevan tekniikan. Tavoitteena on periaatteessa poistaa prosessin hiilidioksidipäästöt käyttämällä täysimääräisesti fossiilivapaita tuotantopanoksia ja fossiilivapaita energialähteitä arvoketjun kaikissa osissa.
  • Terästeollisuuden osuus maailman hiilidioksidipäästöistä on tällä hetkellä noin 7 %. HYBRITin avulla SSAB, LKAB ja Vattenfall aikovat luoda täysin fossiilivapaan arvoketjun kaivoksesta valmiiseen teräkseen ja ottaa käyttöön täysin uuden tekniikan rautamalmin hapen poistamiseksi fossiilivapaalla sähköllä ja vedyllä kivihiilen ja koksin sijaan. Päästöinä syntyy tavallista vettä hiilidioksidin sijasta.
  • Hybrit Development AB on tutkimus- ja teknologiakehitysyhtiö, joka toimittaa ratkaisuja laitoksille ja jolla on tärkeä rooli molemmissa projekteissa. Teknologian kehittäminen tapahtuu läheisessä yhteistyössä omistajayritysten kanssa.
  • HYBRIT-hankkeen käynnistivät vuonna 2016 kolme omistajayhtiötä eli SSAB, LKAB ja Vattenfall. Luulajan suoran pelkistyksen pilottilaitos otettiin käyttöön 31. elokuuta 2020. Suunnitteilla on myös kallioon rakennettava varastosäiliö fossiilivapaalle vedylle.
  • Suunnitteilla on toinen rautasienitehdas Jällivaaraan. Se on käyttövalmis vuonna 2030 kokonaistuotannon lisäämiseksi. Tehtaiden kapasiteetti on yhteensä 2,7 miljoonaa tonnia fossiilivapaata rautasientä vuodessa.
  • HYBRIT on saanut merkittävää tukea Ruotsin energiavirastolta Industriklivetin kautta, joka on hallituksen pitkäaikainen investointipanostus, jolla tuetaan teollisuuden siirtymistä nollapäästöihin.

Uusimmat artikkelit

Oululainen Samat Nordic investoi jättihankkeeseen Haminassa

Ranskalaiseen Samat -konserniin kuuluva Samat Nordic Oy investoi yhteensä 15 miljoonaa euroa uuden säiliöterminaalin rakentamiseen Haminan satamaan. Kyseessä on yhteistyö Fintoilin mäntyöljyjalostamon kanssa, jonka välittömään läheisyyteen myös Samat Nordicin säiliöterminaali rakentuu.

22.4.2021 | Alan Uutiset

Keliber päivitti Kokkolan kemiantehtaan prosessia ja YVA-selostusta

Keliber Oy:n suunnitteleman Kokkolan litiumkemiantehtaan prosessia on kehitetty sen jälkeen, kun ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) arviointiselostus valmistui 6.3.2020. Yhtiö on nyt päivittänyt YVA-selostusta vastaamaan nykyistä hankesuunnitelmaa. Prosessiin tehdyt muutokset koskevat sekä poistovesien että sivuvirtana muodostuvan analsiimihiekan käsittelyä. 

22.4.2021 | Tutkimus ja koulutus

Energiapuun mittauksessa mittauslain vaatimukset tahtovat unohtua

Kuluvan talven aikana virallisille mittaajille on tullut useita energiapuun mittausta koskeneita yhteydenottoja. Keskeiset ongelmat liittyvät mittauksesta sopimiseen, itse mittaamiseen ja mittalaitteiden omavalvontaan. Energiapuun käytön lisääntyessä ja hinnan noustessa taloudelliset intressit kasvavat, jolloin lainmukaisen mittauksen merkitys korostuu.

Uusi ohje rakennustyömaille koronariskin arviointiin

Rakennusalalle on laadittu ohje koronatartuntojen riskien arvioinnin tueksi. Ohjeen mukaan rakennustyömaalla päätoteuttaja on velvollinen laatimaan yleisen riskien arvioinnin. Kaikkien rakennustyömaalla työskentelevien on noudatettava arviointiin perustuvia toimenpiteitä. Työmaan muut työnantajat arvioivat lisäksi oman toimintansa riskit.

Älyrenkailla varustetut robottiautot tekevät tuloaan

Tulevaisuudessa autonomisten autojen renkaissa korostuvat perinteisten rengasominaisuuksien, kuten märkäpidon, lisäksi älykkäät ominaisuudet. Renkaiden sensoriteknologian avulla saadaan aiempaa enemmän tietoa olosuhteista ja niiden muutoksista.

18.3.2021 | Kumppaniartikkeli

Nykyaikaiset voiteluaineet avohammaskäyttöjen voiteluun

Erilaiset avohammaskäytöt – niin meesauuneissa, pulppereissa, kuula- ja tankomyllyissä kuin kiertouuneissa – altistuvat ankarille käyttöolosuhteille. Käyttölaitteiden suunnittelussa ja valmistuksessa on kuitenkin saavutettu huomattavia parannuksia viime vuosikymmenien aikana.

Rikkipesurit taas kannattavia

Vähärikkisen ja tavallisen raskaan polttoöljyn välinen hintaero on markkinoilla jälleen kasvanut, mistä on seurannut, että rikkipesureihin investoineiden laivanomistajien kilpailukyky rahtimarkkinoilla on huomattavasti kohentunut.