https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Hätäpikasulku­venttiileiltä edellytetään luotettavuutta

Hätäpikasulkuventtiilejä käytetään laajasti eri teollisuuden sektoreissa aina energiantuotannosta petrokemianlaitoksiin sekä muihin teollisuuden aloihin. Yhteistä näissä kohteissa on tinkimättömyys turvallisuudesta. Hätäpikasulkuventtiilin on myös kokonaisuutena täytettävä sille asetetut tiukat standardin mukaiset vaatimukset. 

Hätäpikasulkuventtiiliä valittaessa on muistettava, että venttiilin on täytettävä tiukat standardinmukaisuudet, jotta se täyttää sille asetetut tiukat vaatimukset. Valinta, suunnittelu, tuotanto ja käyttö pohjautuvat lainsäädännön mukaisille standardeille ja teknisille säädöksille. Seuraavassa on esimerkkejä kansainvälisistä standardeista:

  • PED 97 / 23 / EC
  • ATEX 94 / 9 / EC
  • AD = German working Group for Pressure vessels
  • DIN, EN ja ISO standardi
  • VDE regulations (VDE = German Association for Electrical, Electronic & Information Technologies)
  • Technical Instructions on Air Quality Control (EN 15848)
  • Safety integrated Level (SIL) according to IEC EN 61508

Viime vuosina hätäpikasulkuventtiilejä koskevat säädökset ovat tiukentuneet huomattavasti. Tähän asiaan ovat vai-kuttaneet laitteistolle asetettavat turvallisuusvaatimukset, käyttöikä, kunnossapito sekä ympäristöön liittyvät asiat.

Höyrykattilan polttimen pikasulkuventtiilit

Öljy- ja kaasupolttimet on turvallisuussyistä varustettu peräkkäisillä kahdella hätäpikasulkuventtiilillä (oikealla), jotka ovat suorassa yhteydessä jokaiselle polttimelle tai poltinjärjestelmälle standardien EN 12952-8 ja EN 12953-7 mukaisesti. Kaasujärjestelmien hätäpikasulkuventtiileiden yhteydessä käytetään myös niin sanottua välitilan ilmausventtiiliä.

kuva2

Öljy- ja kaasupolttimet on turvallisuussyistä varustettava kahdella peräkkäisellä hätäpikasulkuventtiilillä.

Kyseisten hätäpikasulkuventtiileiden luotettavuus varmistetaan niitä koskevien standardien mukaan. Kaasuventtiilit läpikäyvät PED 97/23/EC mukaiset testit jotka perustuvat EN 13611/EN 161/EN 16678 Part 1 Group A:n mukaiseen standardiin. Öljypohjaisille väliaineille tarkoitettuja venttiileitä koskee taas DIN EN ISO 23553-1 standardi. Edellä mainituissa testeissä kyseiset venttiilit läpikäyvät 500 000 operointisykliä, joissa venttiileiden oikea ja luotettava toiminta varmistetaan.

kuva3

Tyypillinen kaasumaisen polttoaineen pikasulkuventtiili.

Testin avulla varmistetaan myös sisäinen ja ulkoinen tiiveys, sulkeutumisaika, minkä pitää olla alle 1 sekunnin koko testijakson ajan. Kaasu- ja öljyventtiilin onnistunut testaus dokumentoidaan PIN-numerolla. Testin läpäisseet kaasuventtiilit voidaan myös rekisteröidä DVGW-rekisterinumerolla (German technical and Scientific Association for Gas and Water).

Hätäpikasulkuventtiilit ovat tyypillisesti DN 15 – DN 300 kokoluokkaa ja ne toimitetaan joko yksittäisinä venttiileinä tai kombinaatioina, joissa on kaksi hätäpikasulkuventtiiliä asennettuna peräkkäin ja niiden välissä välitilantuuletusventtiili. Venttiileitä ohjataan paineilmalla, jossa paine-ilman syöttöä ohjataan 3/2-tie magneettiventtiilillä sekä välitilaa ohjaavalla nopeatoimisella välitilan tuuletusventtiilillä. Lisäksi venttiilit on varustettu rajakytkimillä.

Standardi materiaalivalinnat ovat monesti joko takoterästä P250GH tai valuterästä GP240GH. Myös erityismateriaaleja voidaan käyttää, mikäli niin toivotaan. Sisäosat sekä keila ovat haponkestävää terästä tai pinnoitettua terästä. Keilan tiivistevaihtoehdot ovat joko NBR, lasivahvistettu PTFE tai FKM. Karantiiveys hoidetaan joko paljetiivisteellä tai V-rengastiivisteellä, joka on varustettu vuototestiliitännällä.

Kaasuturbiinin hätäpikasulkuventtiili

Kaasuturbiinien käyttö on viime vuosina kasvanut merkittävästi. Kaasuturbiinin polttojärjestelmään kohdistuu samat standardivaatimukset kuin höyrykattilajärjestelmille. EN 12952-8 sekä EN 12953-7 standardit edellyttävät, että polttoainejärjestelmä on varustettu hätäpikasulkuventtiileillä.

Kaasuturbiinin pikasulkuventtiilit vasemmalla alhaalla on modifioitu normaalien hätäpikasulkuventtiileiden pohjalta kattamaan laajemman toiminta-alueen sekä paineessa että lämpötilassa, mutta tinkimättä toiminnasta.

Kaasumaiset matalan lämpöarvon polttoaineet

Hätäpikasulkuventtiilit kaasumaisille polttoaineille, jotka omaavat alemman lämpöarvon ja matalan operointipaineen, kuten koksikaasut ja masuunikaasut, edellyttävät yleensä suhteellisen suuren DN kokoluokan. Näissä tapauksissa voidaan monesti käyttää hätäpikasulkuventtiileinä läppäventtiileitä, jonka kokoluokat vaihtelevat DN 250 – DN 3000 ja kohteisiin, joissa on korkeat
tiiveysvaatimukset (yllä).

Kyseisille läppäventtiileille on ominaista erikoisrakenne, jossa istukkarengas ja tiivisteet ovat saatavana yksiö- tai kaksiosulkupinnalla. Tämä järjestelmä soveltuu EN 12952-8 mukaisesti kaasuille, missä kaasunpaine on maksimissaan 200 mbar.

Kaksoissulkujärjestelmä mahdollistaa parhaan mahdollisen tiiveyden sekä erittäin nopean sulkeutumisajan. Venttiiliä operoidaan elektropneumaattisella toimilaitteella, jossa sulkutoiminto tapahtuu jousen avulla. Kyseisten venttiileiden tyyppihyväksyntä suoritetaan PED 97 / 23 EC ja EN 161 standardin mukaisesti.

Käsitellyt ratkaisut ovat ainoastaan pieni läpileikkaus eri järjestelmissä käytetyille hätäpikasulkuventtiileille. Hätäpikasulkuventtiiliä valittaessa on otettava huomioon kyseinen järjestelmä ja sitä koskevat standardinmukaisuudet.

kuva1

Kai Heinänen
varatoimitusjohtaja
Oy Konwell Ab,
kai.heinanen@konwell.fi

Uusimmat artikkelit

23.3.2023 | Alan Uutiset

Outokumpu ja Fortum selvittävät pienydinvoiman toteuttamisen mahdollisuuksia Suomessa

Outokumpu ja Fortum tutkivat mahdollisuuksia ruostumattoman terästeollisuuden hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi.

Kuusakoski rakentaa ensimmäisen hiilivapaan teräksenkierrätyslaitoksen Kemin Veitsiluotoon

Investointi lisää Kuusakosken metallipitoisten jätteiden kierrätyskapasiteettia neljänneksellä ja vastaa kysynnän kasvuun Suomessa ja Ruotsissa. 

Teollisuuden sähkölämmitysten uusi sukupolvi

Teollisuuden oikeat lämmitysvalinnat säästävät sekä euroja, energiaa että ympäristöä. Modernien sähkösaattojen kysyntä on kasvussa.

Fortumin jätteenpolton pilotointi onnistui – seuraava askel on fossiilivapaan muovin valmistuksen testaus

Yhtiön viime vuonna julkaisema jätteenpolttosektorin Carbon2x-konseptin tavoitteena on muuntaa kierrättämällä jätteenpoltosta syntyvät hiilidioksidipäästöt muoveiksi.

23.2.2023 | Tutkimus ja koulutus

Uusien polttoaineteknologioiden kaupallistamista nopeutetaan toteuttamalla kaikille avoin simulointialusta

GECFD-tutkimushankkeessa luodaan avoimesti saataville tuleva simulaatio- ja yhteistyöalusta vihreiden polttoaineiden vaatimien uusien teknologioiden kehitykseen ja niiden käytön mallintamiseen.

Sähköasennusstandardi SFS 6000 uudistui

Pienjännitesähköasennusten standardista on julkaistu uusi painos SFS 6000:2022. Uudistuksessa sähköasennustandardin aurinkosähköasennuksia käsittelevä osaan on tehty merkittäviä muutoksia. Päivitysten ja parannusten lisäksi sarjaan on julkaistu kaksi uutta standardia, jotka käsittelevät akkujen asennuksia SFS 6000-5-57 ja PoE-asennuksia SFS 6000-7-716.

4.11.2022 | Kumppaniartikkeli

Mekaaninen tiiviste on laitteen herkin kohta - näin tuotteen valinta ja huolto säästää rahaa

Oikeanlaisella tiivisteellä vältetään rikkoontumisia ja optimoidaan käyttökustannuksia. Mekaanisen tiivisteen huolto säästää rahaa ja ympäristöä. Sulzerin asiantuntijaverkosto on asiakkaan tukena kaikissa tiivisteisiin liittyvissä aiheissa.