Hiilineutraaliksi vaikka jäteautojen avulla

Pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen noin 140 jäteautoa alkaa kulkea biokaasulla tai uusiutuvalla dieselillä. HSY päätti helmikuussa, että jäteautoissa pitää käyttää vaihtoehtoisia polttoaineita, kuten biokaasua tai uusiutuvaa dieseliä.

jäteauto

Pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen noin 140 jäteautoa alkaa kulkea biokaasulla tai uusiutuvalla dieselillä. HSY päätti helmikuussa, että jäteautoissa pitää käyttää vaihtoehtoisia polttoaineita, kuten biokaasua tai uusiutuvaa dieseliä.

- Jäteautojen polttoaineeksi on tarjolla paljon vähäpäästöisiä vaihtoehtoja, kuten biokaasu, biodiesel, parafiininen diesel (HVO) ja etanoli. Tulevissa kilpailutuksissamme edellytämme kuljetusyrittäjien tarjoavan ei-fossiilisia vaihtoehtoja, joilla on minimaaliset ilmastovaikutukset, käyttöpäällikkö Juho Nuutinen kertoo.

Pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen kuljetusurakat kilpailutetaan alueittain noin viiden vuoden välein. Uutena ehtona on, että autojen käyttövoimana on fossiiliton polttoaine.

Jätekuljetusten osuus HSY:n toiminnan kaikista päästöistä on melko pieni eli alle 10 prosenttia.

- Silti siihenkin kannattaa tarttua ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, varsinkin kun kuljetusten määrä on kasvussa, Nuutinen sanoo.

HSY:n tavoitteena on vähentää vuoteen 2025 mennessä kolmanneksella oman toimintansa ja tuottamiensa palvelujen kasvihuonekaasupäästöjä verrattuna vuoden 2016 tasoon. Hiilineutraalisuus on määrä saavuttaa vuonna 2030.

Uusimmat artikkelit

30.3.2020 | Alan Uutiset

Luotsit varautuivat koronavirusepidemiaan – toiminta varmistetaan poikkeusoloissakin

Finnpilot aloitti koronavirusepidemiaa varten varautumisen jo tammikuussa. Tiukoilla ohjeistuksilla pyritään turvaamaan meriliikenteen tärkeän lenkin, luotsauksen sujuminen myös poikkeusoloissa.

Ennätyksellinen 6 000 tonnin tavarajuna liikennöi Vainikkalasta Haminaan

VR Transpoint on pilotoinut maaliskuun aikana ennätyksellisen suurta tavarajunaa transitoliikenteen kuljetuksissa Vainikkalasta Haminan satamaan. 6 000 tonnia painavassa junassa on 66 vaunua ja vajaa kilometrin mittainen kokoonpano liikkuu kahden Vectron-sähköveturin voimin. Suuret junakoot tuovat tehokkuutta rautatiekuljetuksiin.

Ilman typpidioksidipitoisuus on laskenut Suomessa 40 prosenttia poikkeustilan aikana

Koronaviruksen myötä vähentyneet liikennemäärät ovat parantaneet kaupunkien ilmanlaatua. Katupöly kuitenkin heikentää monin paikoin ilmanlaatua.

Kevään kelirikosta ennustetaan keskimääräistä helpompaa - talvi ei ole ollut yhtä hellä päällysteille

Maanteillä kelirikosta ennustetaan keskimääräistä helpompaa, mutta alueellisia eroja on. Talven runsaat vesisateet Etelä-Suomessa ja runsas lumimäärä Pohjois-Suomessa aiheuttavat eniten epävarmuutta kelirikon vaikeuden ennustamiseen keväällä, kertoo Väylä virasto lehdistötiedotteessa.

26.3.2020 | Tutkimus ja koulutus

Tutkijaryhmä selvittää, kuinka etätyö-Suomi pysyy toimintakykyisenä myös koronaepidemian aikana

Fast Expert Teams- asiantuntijaverkosto selvittää etätyöhön siirtymisen vaikutuksia työelämään. Kaikkia etätyöhön siirtyneitä työntekijöitä pyydetään vastaamaan aiheeseen liittyvään kyselyyn.

Voimalaitosten älykäs ohjaus tukemaan uusiutuvan energian kasvua

Kaksivuotisessa SmartFlex-projektissa kehitetään älykkäitä valvonta- ja säätötyökaluja, joiden avulla voimalaitoksia voidaan ohjata nopeasti muuttuvissa tilanteissa. Tavoitteena on pidentää laitosten elinkaarta sekä ylläpitää hyvä hyötysuhde ja pienet päästöt luotettavasti koko elinkaaren ajan.

24.2.2020 | Kumppaniartikkeli

Tunnista kemikaalivuodot ja reagoi ajoissa – uusi DENIOS innovaatio SpillGuard®

Jo pienikin kemikaali- tai öljyvuoto voi aiheuttaa suuret vahingot meille ihmisille ja ympäristölle, etenkin jos vuotoa ei havaita ajoissa. Halusimme ratkaista tämän ongelman, joten heitimme haasteen tuotekehityksestä vastaaville insinööreillemme.