Kauppakeskuksille suositus painelaitteiden ja kaasulaitteiden hallinnointiin

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) suosittelee kaikkia kauppakeskuksia tarkistamaan, että käytössä olevat paine- ja kaasulaitteet soveltuvat käyttökohteisiinsa. Tukes on valvonnassaan havainnut puutteita kauppakeskuksessa olevien painelaitteiden ja kaasulaitteiden hankinnassa, asennuksissa ja määräaikaistarkastuksissa.

industry-vintage-old-fabric

Tukes teki valvontakäynnin suureen kauppakeskukseen ja havaitsi muun muassa paine- ja kaasulaitteiden hankintaan, asennuksiin ja määräaikaistarkastuksiin liittyviä puutteita. Kauppakeskuksen kiinteistöhuollon mukaan kauppiaat, ravintolat ja muut paine- ja kaasulaitteita käyttävät yritykset hankkivat itse tarvitsemansa laitteet.

- Kauppakeskuksissa on useita painelaitteiden ja kaasulaitteiden omistajia ja haltijoita, joiden kaikkien on tärkeä tuntea laitteet ja osata toimia niiden kanssa turvallisesti ja lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Ei riitä, että kauppakeskuksen kiinteistöomistaja tunnistaa lainsäädännön vaatimukset, vaan jokaisen kiinteistöön sijoittuneen toimijan pitää tunnistaa heitä koskevat velvoitteet, Tukes kertoo lehdistötiedotteessa.

Tukes kehottaa myös varmistamaan, että laitteita pidetään kunnossa ja huolto- ja määräaikaistarkastukset tehdään säännöllisesti. Lisäksi on syytä varmistaa, että kaikille painelaitteille on nimetty vastuuhenkilöt. Työntekijät on perehdytettävä laitteiden turvalliseen käyttöön.

- Jos vaatimuksia ei noudateta, on mahdollista, että laitteista aiheutuu vaaraa ihmisille tai omaisuudelle.

Huomioi nämä, jos toimit kauppakeskuksessa ja käytössäsi on painelaitteita:

 • Kun hankit painelaitteita, huomioi painelaitelainsäädännön vaatimukset. Käytä hankinnassa tarvittaessa apuna teknistä asiantuntijaa.
 • Suunnittele painelaitteiden sijoituspaikka siten, että painelaitteita voidaan huoltaa ja tarkastaa eikä sijoituspaikka vaaranna muiden turvallisuutta. Painelaitetta ympäröivä tila ja rakenteet on suunniteltava ja toteutettava siten, ettei mahdollinen paineen purkautuminen vaaranna muiden turvallisuutta tai rakenteiden kestävyyttä.
 • Hiilidioksidikylmälaitteiston konehuoneessa tulee olla vuotoilmaisin tukehtumisvaaran vuoksi, koneellinen ilmanvaihto ja hätäpysäytyskytkin konehuoneen oven ulkopuolella.
 • Teetä painelaitteiden ja niihin liittyvien putkistojen asennukset ammattiliikkeellä. Älä tee asennuksia itse.
 • Rekisteröi painelaite tarvittaessa. Tarkastuslaitos tarkastaa painelaitteen ja hoitaa rekisteröinnin Tukesiin. Suuret painelaitteet rekisteröidään, esim. hiilidioksidikylmälaitteiston painesäiliö rekisteröidään, kun paineen ja tilavuuden lukuarvojen tulo yli 3 000 bar x litraa.
 • Nimeä vastuuhenkilöt painelaitteille tai sovi ammattiliikkeen kanssa painelaitteiden huollosta ja kunnossapidosta sekä käytön valvonnasta.
 • Huolehdi määräaikaistarkastuksista. Tarkastuksia tekee Tukesin hyväksymä tarkastuslaitos. Hiilidioksidikylmälaitteiston painesäiliöille on sovittava painelaitteen seuranta -menettely tarkastuslaitoksen kanssa.
 • Varmista, että painelaitteille ja painelaitteisiin liittyville putkistoille on huolto- ja kunnossapitosuunnitelma ja voit esittää sen tarvittaessa viranomaisille.
 • Älä säilytä ylimääräistä tavaraa painelaitetilassa ja älä salli muuta toimintaa painelaitetilassa.
 • Varmista pääsy painelaitetilaan, älä estä pääsyä esim. lukitulla portilla tai säilyttämällä tavaraa painelaitetilan oven edessä. Hätätilanteessa huoneeseen pääsemättömyys voi aiheuttaa vaaratilanteen.
 • Tee tarvittaessa muutosilmoitus Tukesille, esim. painelaitteen poisto rekisteristä.

Huomioi nämä, jos toimit kauppakeskuksessa ja käytössäsi on kaasulaitteita:

 • Varmista, ettet käytä sisäkäytössä kaasulaitteita, jotka ovat vain ulkokäyttöön suunniteltuja.
 • Älä omatoimisesti muokkaa kaasulaitteita muun muassa rajoittamalla korvausilma-aukkojen kokoa.
 • Huolehdi kaasulaitteiden siisteydestä, puutteet voivat vaarantaa turvallisuutta.
 • Käytä kaasulaitteiden ja kaasulinjojen asennuksiin pätevää Tukesin hyväksymää kaasuasennusliikettä, älä rakenna omatoimisesti kaasulinjoja liittämällä useita kaasuletkuja toisiinsa.
 • Kiinnitä huomiota kaasulinjojen pääsulkujen sijaintiin, jotta niiden luo pääseminen on hätätilanteessa mahdollista. Esim. katonrajaan pääsy hätätilanteessa on hankalaa.
 • Varmista, ettei kaasupullovarasto sijaitse hätäpoistumistien vieressä ja ettei kaasulinjojen yhteydessä säilytetä tavaraa.

Lainsäädäntö ja vaatimukset:

Painelaitteet-sivu  tukes.fissä

Kaasulaitteet-sivu  tukes.fissä

Painelaitelaki 1144/2016

Kaasulaitelaki 502/2018

Uusimmat artikkelit

17.5.2019 | Tutkimus ja koulutus

Raportti: Yhteistyö korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa vahvistaa pk-yritysten kasvua

Pk-yrityksistä 17 prosenttia tekee yhteistyötä korkeakoulujen tai tutkimuslaitosten kanssa. Yhteistyötä ammattikorkeakoulujen kanssa harjoittaa 12 prosenttia, yliopistojen 7 prosenttia ja tutkimuslaitosten 4 prosenttia yrityksistä. Yliopistojen ja eritoten tutkimuslaitosten osalta yhteistyötä voidaan pitää matalana.

17.5.2019 | Alan Uutiset

Gasum ostaa Mäkikylän biokaasulaitoksen Kouvola Vesi Oy:lta

Gasumin ja Kouvolan Veden välisen sopimuksen mukaisesti Mäkikylän biokaasulaitos ja sen liiketoiminta sopimuksineen siirtyvät Gasumille 17.6 2019. Laitos koostuu Mäkikylän jätevedenpuhdistamon yhteydessä sijaitsevasta biokaasulaitosrakennuksesta prosessilaitteineen.

Ennakkoarvio: Työpaikkatapaturmien määrä nousi vuonna 2018

Tapaturmavakuutuskeskuksen ennakkoarvion mukaan vakuutuslaitokset korvasivat vuonna 2018 yhteensä noin 127 000 palkansaajille sattunutta työtapaturmaa. Kuolemaan johtaneita työpaikkatapaturmia sattui 16 työntekijälle vuonna 2018. Korvatuista tapaturmista oli työpaikkatapaturmia noin 104 000 ja asunnon ja työn välisellä matkalla sattuneita työmatkatapaturmia noin 23 000.

Koneellisessa hakkuussa tuottavuusharppaus

Koneellisen hakkuun tuottavuus on kohentunut 1990-luvun alkuun verrattuna huomattavasti. Harvennushakkuilla tuottavuus on kasvanut päätehakkuita enemmän.

Digitalisaatiolla säästöjä asumiskuluihin

Energianhallinnan ja automaation asiantuntija Schneider Electric järjesti eilen Helsingin messukeskuksessa jokavuotisen Innovation Summit -tapahtumansa. Viesti oli selvä: tekoäly ja IoT-tekniikka ovat nyt tulossa teollisuuden lisäksi vauhdilla myös kiinteistöihin säästöjä tuomaan

Dronesta apua metsäsuunnitteluun

Metsä Group kuvasi viime kesänä dronella noin 3 500 hehtaaria metsää Etelä- ja Länsi-Suomessa ja teki niiden pohjalta metsäsuunnitelmia metsänomistajille. Saatujen kokemusten perusteella menetelmää on kehitetty ja nyt drone-metsäsuunnitelmia myydään vaihtoehtona perinteiselle maastossa tehdylle metsäsuunnitelmalle.

23.4.2019 | Kumppaniartikkeli

Kolme pointtia kunnossapidon kehittämisestä

Olemme saaneet olla mukana useiden eri organisaatioiden kanssa kehittämässä kunnossapitotoimintaa ja panneet merkille joitakin tärkeitä asioita, jotka ovat edesauttaneet näissä hankkeissa onnistumista. Kerromme tässä kolme asiaa, jotka kannattaa huomioida kunnossapitotoiminnan kehittämiseen tähtäävissä hankkeissa.