Kauppakeskuksille suositus painelaitteiden ja kaasulaitteiden hallinnointiin

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) suosittelee kaikkia kauppakeskuksia tarkistamaan, että käytössä olevat paine- ja kaasulaitteet soveltuvat käyttökohteisiinsa. Tukes on valvonnassaan havainnut puutteita kauppakeskuksessa olevien painelaitteiden ja kaasulaitteiden hankinnassa, asennuksissa ja määräaikaistarkastuksissa.

industry-vintage-old-fabric

Tukes teki valvontakäynnin suureen kauppakeskukseen ja havaitsi muun muassa paine- ja kaasulaitteiden hankintaan, asennuksiin ja määräaikaistarkastuksiin liittyviä puutteita. Kauppakeskuksen kiinteistöhuollon mukaan kauppiaat, ravintolat ja muut paine- ja kaasulaitteita käyttävät yritykset hankkivat itse tarvitsemansa laitteet.

- Kauppakeskuksissa on useita painelaitteiden ja kaasulaitteiden omistajia ja haltijoita, joiden kaikkien on tärkeä tuntea laitteet ja osata toimia niiden kanssa turvallisesti ja lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Ei riitä, että kauppakeskuksen kiinteistöomistaja tunnistaa lainsäädännön vaatimukset, vaan jokaisen kiinteistöön sijoittuneen toimijan pitää tunnistaa heitä koskevat velvoitteet, Tukes kertoo lehdistötiedotteessa.

Tukes kehottaa myös varmistamaan, että laitteita pidetään kunnossa ja huolto- ja määräaikaistarkastukset tehdään säännöllisesti. Lisäksi on syytä varmistaa, että kaikille painelaitteille on nimetty vastuuhenkilöt. Työntekijät on perehdytettävä laitteiden turvalliseen käyttöön.

- Jos vaatimuksia ei noudateta, on mahdollista, että laitteista aiheutuu vaaraa ihmisille tai omaisuudelle.

Huomioi nämä, jos toimit kauppakeskuksessa ja käytössäsi on painelaitteita:

 • Kun hankit painelaitteita, huomioi painelaitelainsäädännön vaatimukset. Käytä hankinnassa tarvittaessa apuna teknistä asiantuntijaa.
 • Suunnittele painelaitteiden sijoituspaikka siten, että painelaitteita voidaan huoltaa ja tarkastaa eikä sijoituspaikka vaaranna muiden turvallisuutta. Painelaitetta ympäröivä tila ja rakenteet on suunniteltava ja toteutettava siten, ettei mahdollinen paineen purkautuminen vaaranna muiden turvallisuutta tai rakenteiden kestävyyttä.
 • Hiilidioksidikylmälaitteiston konehuoneessa tulee olla vuotoilmaisin tukehtumisvaaran vuoksi, koneellinen ilmanvaihto ja hätäpysäytyskytkin konehuoneen oven ulkopuolella.
 • Teetä painelaitteiden ja niihin liittyvien putkistojen asennukset ammattiliikkeellä. Älä tee asennuksia itse.
 • Rekisteröi painelaite tarvittaessa. Tarkastuslaitos tarkastaa painelaitteen ja hoitaa rekisteröinnin Tukesiin. Suuret painelaitteet rekisteröidään, esim. hiilidioksidikylmälaitteiston painesäiliö rekisteröidään, kun paineen ja tilavuuden lukuarvojen tulo yli 3 000 bar x litraa.
 • Nimeä vastuuhenkilöt painelaitteille tai sovi ammattiliikkeen kanssa painelaitteiden huollosta ja kunnossapidosta sekä käytön valvonnasta.
 • Huolehdi määräaikaistarkastuksista. Tarkastuksia tekee Tukesin hyväksymä tarkastuslaitos. Hiilidioksidikylmälaitteiston painesäiliöille on sovittava painelaitteen seuranta -menettely tarkastuslaitoksen kanssa.
 • Varmista, että painelaitteille ja painelaitteisiin liittyville putkistoille on huolto- ja kunnossapitosuunnitelma ja voit esittää sen tarvittaessa viranomaisille.
 • Älä säilytä ylimääräistä tavaraa painelaitetilassa ja älä salli muuta toimintaa painelaitetilassa.
 • Varmista pääsy painelaitetilaan, älä estä pääsyä esim. lukitulla portilla tai säilyttämällä tavaraa painelaitetilan oven edessä. Hätätilanteessa huoneeseen pääsemättömyys voi aiheuttaa vaaratilanteen.
 • Tee tarvittaessa muutosilmoitus Tukesille, esim. painelaitteen poisto rekisteristä.

Huomioi nämä, jos toimit kauppakeskuksessa ja käytössäsi on kaasulaitteita:

 • Varmista, ettet käytä sisäkäytössä kaasulaitteita, jotka ovat vain ulkokäyttöön suunniteltuja.
 • Älä omatoimisesti muokkaa kaasulaitteita muun muassa rajoittamalla korvausilma-aukkojen kokoa.
 • Huolehdi kaasulaitteiden siisteydestä, puutteet voivat vaarantaa turvallisuutta.
 • Käytä kaasulaitteiden ja kaasulinjojen asennuksiin pätevää Tukesin hyväksymää kaasuasennusliikettä, älä rakenna omatoimisesti kaasulinjoja liittämällä useita kaasuletkuja toisiinsa.
 • Kiinnitä huomiota kaasulinjojen pääsulkujen sijaintiin, jotta niiden luo pääseminen on hätätilanteessa mahdollista. Esim. katonrajaan pääsy hätätilanteessa on hankalaa.
 • Varmista, ettei kaasupullovarasto sijaitse hätäpoistumistien vieressä ja ettei kaasulinjojen yhteydessä säilytetä tavaraa.

Lainsäädäntö ja vaatimukset:

Painelaitteet-sivu  tukes.fissä

Kaasulaitteet-sivu  tukes.fissä

Painelaitelaki 1144/2016

Kaasulaitelaki 502/2018

Uusimmat artikkelit

Fortumin Loviisan voimalaitoksen vuosihuolto 2019 alkaa, vuorossa polttoaineenvaihtoseisokki

Fortumin Loviisan ydinvoimalaitoksen vuosihuolto alkaa sunnuntaina 18. elokuuta laitoksen kakkosyksiköstä, minkä jälkeen huolletaan ykkösyksikkö. Tänä vuonna molemmilla laitos yksiköillä on vuorossa polttoaineenvaihtoseisokki. Vuosihuoltojen arvioidaan kestävän yhteensä noin 35 vuorokautta.

14.8.2019 | Alan Uutiset

Vinkkejä lastuamisnesteiden käsittelyn tehostamiseen ja muita tärppejä Kunnossapidon osto-oppaasta

Tehostamalla lastuamisnesteiden käsittelyä voidaan saavuttaa runsaasti hyötyjä. Näin voidaan esimerkiksi vähentää suunnittelemattomia käyttökatkoja ja pidentää työkalujen ja koneiden käyttöikää. Noudattamalla Fuchs Oil Finland Oy:n vinkkejä voit pitää tuotannon tehokkaana ja tasaisena. Lue aiheesta lisää tästä

SSAB:n Raahen tehtaalla testattiin onnistuneesti fossiilisen hiilen korvaamista biohiilellä

SSAB:n Raahen terästehtaalla on testattu viimeksi kuluneen vuoden aikana kahteen otteeseen biohiilen käyttöä masuunin raaka-aineena. Testeissä fossiilisesta injektiohiilestä eli PCI-hiilestä korvattiin ensin 4 prosenttia ja sitten 10 prosenttia biohiilellä. Testien perusteella biohiilen 10 prosentin osuus on mahdollinen, mikä vähentäisi fossiilisesta hiilestä aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä 100 000 tonnia vuodessa. 

Tuore selvitys sen vahvisti: hyvä johtaminen lisää kannattavuutta

Hyvä johtaminen ja esimiestyö lisäävät selkeästi yritysten kannattavuutta. Teknologiateollisuuden työhyvinvointihankkeessa tehty selvitys osoitti, että kannattavuudessa voi olla jopa useiden prosenttiyksiköiden eroja johtamisesta riippuvista syistä. Hyvällä johtamisella on myönteinen vaikutus myös työmotivaatioon ja työhön sitoutumiseen.

26.7.2019 | Tutkimus ja koulutus

Konesali törrötti keskellä rakennustyömaata, 5000 opiskelijan LAMK nousi ympärille

Lahden ammattikorkeakoulu LAMK:in neljä erillistä kampusta yhdistyivät saman katon alle syksyllä 2018. Uusi kampus saneerattiin vanhan huonekalutehtaan tiloihin ja se palvelee viittätuhatta tekniikan, designin, liiketalouden, matkailun ja sote-alan opiskelijaa 24 tuntia vuorokaudessa.

Langh Tech toimitti skrubberit Chiosin uuteen tankkeriin

Suomalainen Langh Tech on toimittanut rikkipesurit kreikkalaisen Chios Navigationin uuteen 50 000 dwt:n tuotetankkeriin, joka luovutettiin äskettäin korealaiselta Hyundai Mipon telakalta.

23.4.2019 | Kumppaniartikkeli

Kolme pointtia kunnossapidon kehittämisestä

Olemme saaneet olla mukana useiden eri organisaatioiden kanssa kehittämässä kunnossapitotoimintaa ja panneet merkille joitakin tärkeitä asioita, jotka ovat edesauttaneet näissä hankkeissa onnistumista. Kerromme tässä kolme asiaa, jotka kannattaa huomioida kunnossapitotoiminnan kehittämiseen tähtäävissä hankkeissa.