KemiDigi-palvelu käytössä, koulutusta tulossa

Yritykset voivat nyt tehdä kemikaali-ilmoitukset KemiDigi-palvelussa. Kemikaalitiedon yhteen palveluun kokoava KemiDigi otettiin käyttöön helmikuun alussa.

chemistry

- Käyttöönotto on sujunut hyvin ja palvelun kehittämistä jatketaan kevään aikana. Tulevaisuudessa yritykset voivat hoitaa suurimman osan kemikaalitietoihin liittyvistä raportointi- ja ilmoitusvelvollisuuksista KemiDigin kautta, kertoo projektipäällikkö Minna Valtavaara.

Kemikaali-ilmoitus on yksi niistä vaarallisiin kemikaaleihin liittyvistä asiakirjoista, jonka tiedot yritykset tuovat jatkossa viranomaisten tietoon KemiDigin kautta. Kemikaali-ilmoitus pitää tehdä kaikista Suomen markkinoille tulevista kemikaaleista, jotka on luokiteltu vaarallisiksi. KemiDigiin toimitettu tieto on sekä viranomaisten että kemikaalin käyttäjien hyödynnettävissä.

Kemikaali-ilmoituksen tekeminen on palvelun käyttöönoton ensimmäisen vaihe. Huhtikuun lopulla yritykset voivat tehdä KemiDigin kautta kemikaaliluetteloitaan.

Sujuva palvelu ilmoitusvelvoitteiden hoitamiseen

KemiDigi on hallituksen kärkihanke, jonka tavoitteena on ollut luoda sujuva sähköinen palvelu yritysten kemikaaleihin liittyvien ilmoitusvelvoitteiden hoitamiseen.

- Palvelua on kehitetty yhdessä yritysten ja eri viranomaisten kanssa, jotta se vastaisi hyvin tarpeisiin, Valtavaara kertoo.

KemiDigin ydin muodostuu kemikaalirekisteristä, joka sisältää markkinoilla olevat vaaralliset kemikaalit, ainerekisteristä, jossa on tietoja aineista, sekä kemikaaleja käyttävien yritysten kemikaaliluetteloista, joissa yritykset voivat hyödyntää edellä mainittuja tietoja.

Koulutusta yrityksille

Tukes on järjestänyt yrityksille koulutusta kemikaali-ilmoituksen teossa ja KemiDigin käytössä, ja koulutuksia on tulossa kevään aikana lisää.

14.2.2019 järjestettävä koulutus lähetetään suorana verkkolähetyksenä osoitteessa  http://www.mediaserver.fi/live/tukes . Tilaisuudesta tehdään myös tallenne.

Ohjeita palvelun käyttöön julkaistaan myös  Tukesin nettisivuilla .

Uusimmat artikkelit

15.2.2019 | Tutkimus ja koulutus

Tampereen yliopisto panostaa tekoälyn soveltamiseen teollisuudessa

Tekoälyn tuomaa murrosta rummutetaan paljon, mutta hyödyntämättömiä sovellusmahdollisuuksia Suomen teollisuudessa on edelleen merkittävästi. Tätä potentiaalia kartoitetaan Tampereen yliopiston ja yritysten käynnistämässä kaksivuotisessa MIDAS-tekoälyprojektissa.  

11.2.2019 | Alan Uutiset

Uusi verkkotyökalu organisaatioille tekoälykypsyyden testaamiseen

VTT:n kehittämän verkkotyökalun avulla organisaatiot voivat selvittää tekoälyvalmiutensa. Työkalua esitellään tänään 11.2.2019 klo 17 alkavassa AI Monday -tilaisuudessa Helsingin keskuskirjasto Oodissa.

Tulevaisuuden toimivat väylät edellyttävät monipuolisia rahoituskeinoja ja merkittävää rahoitustason nostoa

Liikennejärjestelmän kehittäminen edellyttää pitkäjänteisiä rahoituspäätöksiä sekä riittävää liikenneverkon kunnossapidon ja kehittämisen rahoitustasoa, sanoi Väylän pääjohtaja Kari Wihlman viraston ensimmäisessä sidosryhmätilaisuudessa tänään perjantaina 8.2. Finlandiatalolla.

Energiayhtiö Gasum siirtyi käyttämään 100 %:sti uusiutuvaa sähköä

Energiayhtiö Gasum on siirtynyt käyttämään uusiutuvaa sähköä kaikessa toiminnassaan vuoden 2018 alusta alkaen. Kaikki yhtiön käyttämä sähkö 150 GWh on tuotettu Pohjoismaisella vesivoimalla. 

Elintarvikealalle Suomen ensimmäinen materiaalitehokkuuden sitoumus

Suomen ensimmäinen materiaalitehokkuuden sitoumus julkistettiin 8.2.2019. Elintarviketeollisuuden, kaupan ja pakkausalan sekä kolmen ministeriön välisellä sitoumuksella vähennetään ruoan valmistuksen, jakelun ja kulutuksen ympäristövaikutuksia vuosina 2019–2021. 

VTT kehitti uudentyyppisen laitteen hankalien jätemateriaalien prosessointiin

VTT:n kehittämällä lieriöekstruuderilla on hyvät mahdollisuudet mullistaa kierrätettävien materiaalien käsittelyä ja siten edistää kiertotalousliiketoimintaa. Se soveltuu esimerkiksi hankalien tekstiili- ja muovijätteiden ja hävikkiruoan pelletointiin. Laitteen ensimmäinen prototyyppi ylitti jo ensimmäisissä testeissä tutkijoiden ja teollisen ohjausryhmän odotukset. VTT etsii parhaillaan tekniikalle kaupallistajaa.