KemiDigi-palvelu käytössä, koulutusta tulossa

Yritykset voivat nyt tehdä kemikaali-ilmoitukset KemiDigi-palvelussa. Kemikaalitiedon yhteen palveluun kokoava KemiDigi otettiin käyttöön helmikuun alussa.

chemistry

- Käyttöönotto on sujunut hyvin ja palvelun kehittämistä jatketaan kevään aikana. Tulevaisuudessa yritykset voivat hoitaa suurimman osan kemikaalitietoihin liittyvistä raportointi- ja ilmoitusvelvollisuuksista KemiDigin kautta, kertoo projektipäällikkö Minna Valtavaara.

Kemikaali-ilmoitus on yksi niistä vaarallisiin kemikaaleihin liittyvistä asiakirjoista, jonka tiedot yritykset tuovat jatkossa viranomaisten tietoon KemiDigin kautta. Kemikaali-ilmoitus pitää tehdä kaikista Suomen markkinoille tulevista kemikaaleista, jotka on luokiteltu vaarallisiksi. KemiDigiin toimitettu tieto on sekä viranomaisten että kemikaalin käyttäjien hyödynnettävissä.

Kemikaali-ilmoituksen tekeminen on palvelun käyttöönoton ensimmäisen vaihe. Huhtikuun lopulla yritykset voivat tehdä KemiDigin kautta kemikaaliluetteloitaan.

Sujuva palvelu ilmoitusvelvoitteiden hoitamiseen

KemiDigi on hallituksen kärkihanke, jonka tavoitteena on ollut luoda sujuva sähköinen palvelu yritysten kemikaaleihin liittyvien ilmoitusvelvoitteiden hoitamiseen.

- Palvelua on kehitetty yhdessä yritysten ja eri viranomaisten kanssa, jotta se vastaisi hyvin tarpeisiin, Valtavaara kertoo.

KemiDigin ydin muodostuu kemikaalirekisteristä, joka sisältää markkinoilla olevat vaaralliset kemikaalit, ainerekisteristä, jossa on tietoja aineista, sekä kemikaaleja käyttävien yritysten kemikaaliluetteloista, joissa yritykset voivat hyödyntää edellä mainittuja tietoja.

Koulutusta yrityksille

Tukes on järjestänyt yrityksille koulutusta kemikaali-ilmoituksen teossa ja KemiDigin käytössä, ja koulutuksia on tulossa kevään aikana lisää.

14.2.2019 järjestettävä koulutus lähetetään suorana verkkolähetyksenä osoitteessa  http://www.mediaserver.fi/live/tukes . Tilaisuudesta tehdään myös tallenne.

Ohjeita palvelun käyttöön julkaistaan myös  Tukesin nettisivuilla .

Uusimmat artikkelit

19.4.2019 | Alan Uutiset

Fortum sai ympäristöluvan Porin tuhkajalostamolle

Etelä-Suomen aluehallintovirasto myönsi Fortumin Porin tuhkajalostamolle ympäristöluvan 18.4.2019. Porin tuhkajalostamossa käsitellään jätteenpolttolaitoksissa syntyvät tuhkat lain vaatimalla tavalla.

VR Kunnossapito selätti kilpailijat HKL:n metrojunien urakassa

VR-Yhtymä Oy on tehnyt merkittävän aluevaltauksen voittamalla Helsingin kaupungin liikennelaitoksen kilpailutuksen metrojunien peruskorjauksesta. Hankkeen kokonaisarvo VR:lle on noin 30 miljoonaa euroa ja sen toteuttaa VR Kunnossapito Oy.

Maailman ensimmäinen markkinapaikka hiilidioksidin poistolle

Puro on maailman ensimmäinen markkinapaikka, joka käy kauppaa hiilidioksidin poistolla ilmakehästä. Puro on 23 yrityksen pilottihanke, jonka tavoitteena on tehdä hiilidioksidin poistosta verifioitavaa, vertailukelpoista ja kaupallista toimintaa.

Lahti Precision tuo markkinoille mobiilipohjaisen punnituspalvelun

Lahti Precision on tuonut markkinoille maailman ensimmäinen järjestelmistä riippumattoman mobiilipohjaisen punnituspalvelun mScalesin.

PostNord ja GKN Powder Metallurgy vauhdittavat 3D-tulostuksen toimitusketjun kehitystä

Globalisaatio ja digitalisaatio vaikuttavat merkittävällä tavalla nykypäivän tuotantoteollisuuteen. Toimitusajoista on tullut keskeinen kilpailutekijä laadukkaan ja tehokkaan tuotannon rinnalle, mikä nostaa automaation merkityksen uudelle tasolle. PostNord ja GKN Powder Metallurgyn ovat ryhtyneet yhteistyöhön tavoitteenaan lisätä 3D-tulostusmarkkinoiden avoimuutta ja saatavuutta.

Ilmastonmuutos kuriin aurinkopolttoaineiden tuotannolla

Uudessa keinotekoisen fotosynteesin tutkimushankkeessa imitoidaan luonnon fotosynteesiprosessia ja kehitetään teknologia, joka tuottaa auringonvalosta, ilmakehän hiilidioksidista ja vedestä uusiutuvaa hiilineutraalia energiaa yhteiskunnan tarpeisiin.

3.4.2019 | Kumppaniartikkeli

GlobalReader vie tuotantolaitokset lähemmäs Industry 4.0 maailmaa

Ammattitaitoisen ja motivoituneen työvoiman löytäminen on tänä päivänä monelle valmistavan teollisuuden yritykselle haastavaa. Vaikka tehdastyön luonne on lisääntyneen automaation ansiosta muuttunut vuosien varrella täysin, työn arjen todellisuus ei useinkaan vastaa millenniaalisukupolven edustajien odotuksia. Pelkkä rahallinen korvaus työstä ei useinkaan heille riitä, vaan työn tekemisen on oltava myös mielekästä ja motivoivaa.