https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Kemianteollisuus palkitsi kolme yritystä turvallisuuspalkinnoilla

Suurten yritysten sarjassa palkittiin CABB Oy, keskisuurten yritysten sarjassa Yara Suomi Oy Kokkolan tehtaat ja pienten yritysten sarjassa Nalco Finland Manufacturing Oy.

Turvallisuuspalkinto_014-bearbeitet-scaled

CABB Kokkolan tiimi.

Kemianteollisuuden turvallisuuspalkinnot jaettiin 15.6.2023. Yhteistä palkituille yrityksille on turvallisuuden laaja-alainen ja syvä ymmärtäminen, henkilöstön aktiivinen osallistaminen ja yhdessä tekeminen sekä työntekijöiden työhyvinvoinnin korostaminen. Kaikissa palkituissa yrityksissä työtapaturmat ovat vähentyneet.

Kemianteollisuuden turvallisuuspalkinto on osa vastuullisuusohjelmaa Responsible Care. Ohjelmaa kehittävät yhteistyössä Kemianteollisuus ry, Teollisuusliitto ry, Ammattiliitto Pro ry ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry.

– Responsible Care-ohjelmassa on vuosikymmenten ajan seurattu muiden osa-alueiden ohella tarkasti turvallisuutta, turvallisuudesta vastaava vastuullisuuden asiantuntija Harri Järvelin Kemianteollisuus ry:stä sanoo.

Järvelin kertoo, että yhden päivän poissaolot töistä tapaturman vuoksi ovat vuodesta 2000 tulleet alas 78 prosenttia.

– Se on valtava muutos parempaan suuntaan. Kokonaan ilman tapaturmia päästiin viime vuonna Responsible Care-ohjelman noin sadasta yrityksestä 34:ssa. Nollaan tapaturmaan on täysin mahdollista päästä pitkäjänteisellä kehitystyöllä ja jatkuvasti parantaen, Järvelin jatkaa.

– Palkinnon saaneissa yrityksissä on syvällisesti ymmärretty, että parasta turvallisuustyötä tehdään yhdessä, ei ylhäältä käskytettynä eikä pienissä siiloissa. Hyvä työturvallisuus on koko yrityksen asia, joka heijastuu niin tuottavuuteen, johtamiseen, työilmapiiriin kuin rekrytointiinkin. Turvallisuus on alue, jossa voi aina oppia muilta. Responsible Caren kaltainen verkosto on tähän erinomainen paikka, Kemianteollisuus ry:n toimitusjohtaja Mika Aalto muistuttaa.

Suuret yritykset: CABB Oy

Viime vuosina yritys on toteuttanut investointiohjelmaa, joka on vaatinut paljon huomiota ja edellyttänyt uusien henkilöiden palkkaamista. Yritys palkkasi lisää henkilökuntaa laajentuneen tuotannon takia ja myös huomioiden tulevaisuuden eläköitymiset. Näin on varmistettu sekä investointien läpivieminen että turvallinen tuotanto. Turvallisuuden korkea taso on saavutettu lukuisilla toimenpiteillä ja kehitysohjelmilla.

Kehitysohjelmia ovat mm:

- vuotojen torjunta
- sähköinen työlupa
- juurisyyanalyysi
- turvauhat
- 5S (sorteeraus, systematisointi, siivous, standardisointi, seuranta)
- kiintoaineiden panostuksen kehittäminen
- työhygienian kehittäminen
- vaaran paikat
- turvallisuuskeskustelut
- innovatiivinen käyttäytymisen turvallisuus (IBS)

Turvallisuutta kehittävien ohjelmien toteutuksessa on saavutettu konkreettisia muutoksia. Konkreettinen ja näkyväksi tehty turvallisuus varmistaa, että toiminta edelleen kehittyy ja asetetut tavoitteet saavutetaan.

CABB Oy:llä kaikessa tekemisessä näkyy yhdessä tekeminen. Tämä varmistaa, että kaikki ovat mukana tekemässä ja parantamassa turvallisuutta. Näin yhtiön turvallisuuskulttuuri kehittyy ja se edelleen myötävaikuttaa turvallisuuden parantumiseen.

Keskisuuret yritykset: Yara Suomi Oy Kokkolan tehtaat

Yara Suomen Kokkolan tehtailla on käytössä Prosessiturvallisuus-indeksi, joka koostuu yhdeksästä eri osa-alueesta, joita ovat mm. raportoitujen prosessiturvallisuustapausten määrä, tapausten tutkiminen ja toimenpiteiden määrittäminen, toimenpiteiden loppuun saattaminen, laitteiden ja järjestelmien tarkastukset ja riskinarvioinnit. Indeksi ja sen osatekijät muodostavat hyvin viestittävän kokonaisuuden, jolla prosessiturvallisuus tuodaan osaksi normaalia työpäivää. Erityisen positiivista indeksissä on, että sen avulla turvallisuus voidaan viestiä asiana, jota parannetaan jatkuvasti eikä vain epäonnistumisen (onnettomuuksien) kokoelmana.

Yrityksessä on käytössä HESQ-indeksi, joka koostuu kahdeksasta eri osa-alueesta, mm. turvallisuustapausten käsittelystä, toimenpiteiden määrittämisestä ja loppuun saattamisesta aikataulussa, ehkäisevien toimenpiteiden määrästä, turvallisuuskeskustelujen määrästä ja auditointien havaintojen käsittelystä.

Pienet yritykset: Nalco Finland Manufacturing Oy

Yrityksessä kiinnitetään paljon huomiota ns. eteenpäin katsoviin turvallisuusmittareihin ja riskitietoisuuden lisäämiseen. Näitä ovat mm. työpaikan vaarat ja tapahtumat, joiden seuraus on joko hyvin pieni tai sitä ei ollut ollenkaan, mutta joilla olisi voinut olla potentiaalia suurempaan vahinkoon.

Yrityksen tavoite on järjestää turvallisuuskoulutusta henkilökunnalle vuodessa vähintään 24 tunnin verran. Vuonna 2022 tavoite ylittyi kaksinkertaisesti. Yrityksessä on pantu paljon painoa ihmisen toiminnan ymmärtämiseen ja huomioimiseen. Esimerkiksi vuonna 2022 yrityksen työterveyshuolto kartoitti kaikkien työntekijöiden osalta psykososiaaliset tekijät ja niiden pohjalta tehdyt ehdotukset käytiin henkilökunnan kanssa läpi.

Kemianteollisuuden turvallisuuspalkinto kannustaa yrityksiä turvallisuustyön kehittämiseen ja hyvien käytäntöjen jakamiseen. Palkinto on aiemmin jaettu viisi kertaa - vuosina 2010, 2014, 2017, 2019 ja 2021.

Uusimmat artikkelit

18.6.2024 | Alan Uutiset

Wärtsilä lanseeraa ensimmäisenä maailmassa 100 % vedyllä toimivan suuren mittakaavan moottorivoimalan konseptin

Konsepti perustuu Wärtsilä 31 -moottorialustaan. Vetyvalmiin moottorin odotetaan olevan tilattavissa vuonna 2025 ja toimitettavissa vuodesta 2026 alkaen.

Outokumpu laajentaa robotiikan käyttöä turvallisuustyössä

Ensimmäinen ANYmal-robotti "Jokkeri" aloitti työnsä Torniossa. Yhtiö arvioi, että tarkastustehtävien siirtäminen robotille voi auttaa vähentämään työntekijöiden altistumisaikaa vaarallisille aineille yli 80 prosenttia ja vaarallisia huoltokorjauksia 20 prosenttia.

Nesteen Porvoon jalostamon suurseisokki saatiin onnistuneesti päätökseen

Suurseisokin ajan Porvoon jalostamo oli yksi Suomen suurimmista. Vuoden 2024 suurseisokin kokonaisinvestointi oli noin 390 miljoonaa euroa.

Valio investoi Lapinlahden tehtaaseen yli 60 miljoonaa euroa

Investointi käsittää juustonvalmistustilojen laajennuksen ja laitteiden uusimisen. Investoinnin tarkoituksena on korvata nykyinen, teknisen käyttöikänsä päässä oleva valmistuslaitteisto.

Schneider Electric testaa Helenin sähköverkossa haitallisen SF6-kaasun korvaamista uudella teknologialla

Merkittävä osa sähköverkkoon asennetuista keskijännitekojeistoista sisältää SF6-kaasua. Schneider Electric on pyrkinyt ratkaisemaan ongelmaa RM AirSeT -kojeiston avulla.

VTT rakentaa uuden puolijohteiden pilottilinjan

Puolijohdealalla kiekkokoko on keskeisessä roolissa. Uuden yhteiskäyttöisen pilottilinjan laitteistot tulevat tukemaan sirukehitystä ja piensarjatuotantoa sekä 300 millimetrin että 200 millimetrin piikiekoille.

16.2.2024 | Kumppaniartikkeli

Sulzerilla panostetaan asiakassuhteisiin

Maailmanluokan pumppukaupoissa suurin arvo luodaan asiakkaan kanssa.