https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Kemikaalien ja niihin liittyvien määrätietojen ilmoittamiseen muutoksia vuoden alusta

Kemikaali-ilmoituksella ilmoitettaviin tietoihin on tullut tarkennuksia vuoden alussa. Yritys ilmoittaa kemikaali-ilmoituksella Suomen markkinoille saattamansa kemikaalin tiedot viranomaiselle. Yritys toimittaa kemikaali-ilmoituksen Tukesille sähköisen asiointipalvelun eli KemiDigi-järjestelmän kautta.

kemidigi-logo

Ilmoitettavat tiedot pohjautuvat käyttöturvallisuustiedotteeseen (KTT). Ilmoitetuista kemikaaleista kerätään myös määrätiedot.

Kemikaali-ilmoituksella  ilmoitettaviin tietoihin on tullut tarkennuksia uudessa sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa (1118/2020). Kemikaali-ilmoitusta laatiessa on mm. ilmoitettava, tehdäänkö ilmoitus kemikaalituotteesta vai luvanvaraisesta biosidi- tai kasvinsuojeluainevalmisteesta, joiden tiedot haetaan ilmoitukselle automaattisesti kyseisistä rekistereistä.

Määrätietojen ilmoittamiseen on uuden asetuksen myötä kuukausi enemmän aikaa kuin aiemmin, eli määrätiedot on ilmoitettava jatkossa edelliseltä vuodelta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Myös käyttöturvallisuustiedotteen tietovaatimuksia on uudistettu , ja uusia vaatimuksia sovelletaan tammikuusta 2021 alkaen. Kemikaalin KTT on liitettävä kemikaali-ilmoitukseen KemiDigissä.

Näiden lisäksi kemikaalilakiin on tullut kemikaalituoterekisteriä koskevia muutoksia, joita sovelletaan 1.1.2021 alkaen. Muutokset liittyvät digitaaliseen asiointiin KemiDigi-järjestelmän kautta sekä ilmoituksiin myrkytystietokeskuksille. Ilmoitus myrkytystietokeskukselle on hoitunut Suomessa aiemmin kemikaali-ilmoituksen yhteydessä, mutta vuoden alusta alkaen siihen vaaditaan erillinen ilmoitus, joka on tehtävä Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) ilmoitusportaalin kautta noudattaen yhtenäisiä EU:n tietovaatimuksia.

Tietojen kerääminen kansallisesti markkinoilla olevista kemikaaleista ja niiden määristä on tärkeää terveyden ja ympäristön suojelemiseksi. Lainsäädäntöä toimeenpanevat ja valvovat viranomaiset käyttävät kemikaali-ilmoitusten tietoja ja määrätiedoista johdettuja tietoja omassa toiminnassaan.

Tukesin toimintaohje  (pdf) kemikaalituoterekisteriin tehtävistä kemikaali-ilmoituksista ja niihin liittyvistä määrätiedoista on julkaistu Tukesin verkkosivulla.

Kemikaalituoterekisterin julkisesta versiosta kuka tahansa voi katsoa perustietoja useista kemikaaleista. Kemikaalituoterekisterin lisäksi myös biosidi - ja kasvinsuojeluainerekisterit ovat KemiDigissä julkisesti saatavilla, Tukes kertoo..

Uusimmat artikkelit

VR varmistaa Kemin uuden biotuotetehtaan puunsaannin

Metsä Group on valinnut VR Transpointin Kemiin rakennettavan biotuotetehtaansa raakapuun logistiikkakumppaniksi. Raakapuuta tulee kulkemaan raiteitse tehtaalle viisi miljoona kuutiota vuodessa eli vuorokaudessa tehtaalle liikennöi keskimäärin 9 junaa. 

5.3.2021 | Alan Uutiset

Pohjoinen Teollisuus -suurtapahtuma siirtyy toukokuulle 2022

Kesäkuun 2021 alkuun suunniteltu Pohjoinen Teollisuus -suurtapahtuma siirtyy toukokuulle 2022. Tarkat päivämäärät ovat 18.-19.5.2022 ja tapahtumapaikkana säilyy Ouluhalli Oulussa.

Trukin-, nosturin- ja henkilönostimen kuljettajakoulutus muuttui virtuaaliseksi

Valtioneuvoston asetuksen mukaiset nostotöiden pätevyysvaatimukset voi täyttää itseopiskeluna verkossa. Nyt uutena erityistä osaamista vaativat harjoitteet voidaan tehdä Soprano Groupin koulutuskampuksella virtuaalisesti. Arviomme mukaan Suomessa suoritetaan vuosittain noin 80 000 nostotyöhön liittyvää pätevyyskurssia.

Puupölyn terveyshaittoja voi ehkäistä ennalta – päivitetty opas avuksi työpaikoille

Puupölyn hallinta puuteollisuudessa -opas on päivitetty ja opas on ostettavissa verkossa. Tiivistettyyn tietokorttiin voi tutustua verkossa.

Konecranesille huoltosopimus Euroopan johtavan rautamalmituottajan LKAB:n kanssa

Konecranes on saanut kansainväliseltä kaivos- ja mineraalikonsernilta LKAB:ltä monivuotisen huoltosopimuksen, joka koskee noin 1 600 laitteen huoltoa neljässä kohteessa Pohjois-Ruotsissa ja napapiirin yläpuolella. Konecranes voitti sopimuksen hyväksi todetun tekniikkansa ja sen ansiosta, että se pystyy parantamaan asiakkaiden turvallisuutta ja tuottavuutta myös kaikista haastavimmissa olosuhteissa.

Caverion, Osuuskauppa Arina ja Oulun Energia ovat kehittäneet hiilineutraalia kaukolämpöä tuottavan innovaation

Caverion on kehittänyt yhteistyössä Osuuskauppa Arinan ja Oulun Energian kanssa innovaation, joka hyödyntää kauppojen kylmälaitteiden lauhdelämpöä ja tehostaa energiantuotantoa. Järjestelmän avulla tuotetaan hiilineutraalia kaukolämpöä vaikutusalueen asukkaiden ja yhteisöjen käyttöön. 

16.11.2020 | Kumppaniartikkeli

FINN-Tarkastus Oy laajensi nostolaitteiden tarkastuksiin

Tämän vuoden elokuussa sähkölaitteistojen tarkastuksista tunnettu FINN-Tarkastus Oy aloitti uuden vaiheen panostamalla vahvasti koneturvallisuus- ja koulutuspalveluihin. Nyt yritys on ottanut seuraavan askeleen aloittamalla nostureiden, henkilönostimien ja muiden nostolaitteiden lakisääteiset käyttöönotto- ja määräaikaistarkastukset FINAS-akkreditointipalvelun myönnettyä 5.11.2020 pätevyysalueeseen nostolaitteiden tarkastuksia koskevan laajennuksen.