Konecranes ensimmäisenä suomalaisena yrityksenä mukaan pohjoismaiseen kiertotaloutta tutkivaan CIRCit-hankkeeseen

Konecranes ensimmäisenä suomalaisena yrityksenä mukaan pohjoismaiseen kiertotaloutta tutkivaan CIRCit-hankkeeseen

Konecranes-kiertotalous-2

Konecranes on valittu ensimmäisenä tason 1 yrityksenä mukaan CIRCit-tutkimushankkeeseen. CIRCit-hanke auttaa pohjoismaisia yrityksiä löytämään kiertotalouden tarjoamia mahdollisuuksia. Tavoitteena on nostaa pohjoismainen teollisuus kiertotalouden edelläkävijäksi ja samalla vahvistaa sen asemaa erittäin kilpailluilla kansainvälisillä markkinoilla. Konecranes-konsernin roolina hankkeessa on kehittää ja konseptoida yhdessä johtavien yliopistojen tutkijoista kootun CIRCit-tiimin kanssa kiertotalouteen perustuvia liiketoimintamalleja, ratkaisuja sekä tuotteita ja palveluja. 

- Toiminnan kehittäminen kiertotalouden näkökulmasta tarjoaa meille runsaasti mahdollisuuksia, sanoo Konecranes-konsernin yritysvastuujohtaja Nathalie Clément.

- Tavoitteenamme on tarjota innovatiivisia ja ympäristötehokkaita ratkaisuja, jotka inspiroivat markkinoita ja asiakkaitamme. Toivomme saavamme CIRCit-hankkeesta konkreettisia työkaluja prosessiemme tueksi sekä uusia kiertotaloutta edistäviä ratkaisuja ja liiketoimintamalleja, jotka vastaavat asiakkaiden tarpeisiin ja tuleviin trendeihin.
- Yksi yritysten isoimmista haasteista on sovittaa kilpailukykyyn ja kasvuun liittyvät tavoitteet yhteen luonnonvarojen ja energian tehokkaan käytön kanssa, toteaa hanketta vetävä Tim C. McAloone Tanskan teknillisestä yliopistosta.

- On hienoa, että hankkeeseen on jo lähtenyt mukaan yrityksiä, joita kiinnostaa kiertotalouden tuomien mahdollisuuksien hyödyntäminen. Toivottavasti moni muukin yritys siirtyy tulevaisuudessa kiertotalouteen.
Hanketta johtaa Tanskan teknillinen yliopisto (DTU) yhdessä Swerea IVF:n, Norjan teknis-luonnontieteellisen yliopiston (NTNU), Innovation Center Icelandin ja Teknologiateollisuuden kanssa. CIRCit on osa Nordic Green Growth Research and Innovation -ohjelmaa, jonka rahoittavat NordForsk, Nordic Energy Research ja Nordic Innovation.

 

Uusimmat artikkelit

Neste, ReNew ELP ja Licella aloittavat yhteistyön jätemuovin hyödyntämiseksi raaka-aineena

Uusiutuvan dieselin valmistaja Neste, brittiläinen kemiallisen kierrätyksen yhtiö ReNew ELP ja australialainen teknologiakehittäjä Licella tutkivat yhteisessä kehitysprojektissa erilaisten jätemuovien käyttöpotentiaalia polttoaineiden, kemikaalien ja uusien muovien raaka-aineena.

Kauppakeskus Veturin katolle valmistuu yksi Suomen suurimmista aurinkovoimaloista

Kouvolassa sijaitsevan Kauppakeskus Veturin katolle valmistuu elokuussa aurinkovoimala. Suomen suurimpiin lukeutuva aurinkovoimala  tuottaa sähköä kauppakeskuksessa sijaitsevalle K-Citymarketille. Veturin kauppakeskus tarvitsee kaukolämpöä lämmittämiseen vain kaikkein kovimmilla pakkasilla.

13.8.2018 | Alan Uutiset

Fortum myy käyttö- ja kunnossapitoliiketoimintansa Naantalissa Turku Energialle

Turun Seudun Energiantuotanto Oy (TSE) keskittää Turun ja Naantalin voimalaitostensa käytön ja kunnossapidon yhdelle palveluntoimittajalle, Turku Energialle. Tällä hetkellä Turun laitoksilla toiminnasta vastaa Turku Energia ja Naantalin laitoksilla Fortum. TSE on Fortumin osaomisteinen yhtiö.

Vesivoimalan uusiminen hyödyttää vesistöä

Savon Voima Oyj on valinnut VEO:n huolehtimaan Vieremällä sijaitsevan Salahmin 1MW:n vesivoimalaitoksen koneistojen kokonaisuusinnasta. Uudistuksessa entiset pienemmät potkuriturpiinit korvataan yhdellä isommalla säädettävällä turpiinilla, jonka avulla vesistön virtaama pystytään pitämään tasaisempana ja voimalan hyötysuhdetta saadaan parannettua.

13.8.2018 | Tutkimus ja koulutus

Puettava teknologia ja lisätty todellisuus mahdollistavat uudet työtavat kunnossapidossa

Puettavaa teknologiaa voidaan käyttää robotin etäohjauksessa ja lisätty todellisuus voi opastaa mobiilia huoltohenkilöä maapallon toiselta puolelta. VTT:n tutkija, diplomi-insinööri Iina Aaltonen havaitsi väitöstyössään, että uusien teknologioiden sovellettavuus ei ole vielä riittävällä tasolla työkäyttöön. Tarvitaan käytännön tietoa työntekijän ja teknologian vuorovaikutuksesta, jotta sovellettavuus ja kalliit teknologiainvestoinnit saadaan käännettyä hyödyiksi ja voitoiksi.

Posti ja Vaisala keräävät tekoälyllä tietoa teiden kunnosta

Suomen Posti ja Vaisala yhdistävät voimansa teiden ja katujen kuntoa mittaavan tekoälylaitteiston käyttöönotossa ja kaupallistamisessa. Vaisalan kehittämä RoadAI -järjestelmä antaa tiestön kunnosta ja liikenneoloista tosiaikaisen tilannekuvan Postin jakeluautojen kameroiden ja Vaisalan antureiden kautta. Pitkällä tähtäyksellä kimppa kehittää älyliikennettä Suomessa.