Konecranes ensimmäisenä suomalaisena yrityksenä mukaan pohjoismaiseen kiertotaloutta tutkivaan CIRCit-hankkeeseen

Konecranes ensimmäisenä suomalaisena yrityksenä mukaan pohjoismaiseen kiertotaloutta tutkivaan CIRCit-hankkeeseen

Konecranes-kiertotalous-2

Konecranes on valittu ensimmäisenä tason 1 yrityksenä mukaan CIRCit-tutkimushankkeeseen. CIRCit-hanke auttaa pohjoismaisia yrityksiä löytämään kiertotalouden tarjoamia mahdollisuuksia. Tavoitteena on nostaa pohjoismainen teollisuus kiertotalouden edelläkävijäksi ja samalla vahvistaa sen asemaa erittäin kilpailluilla kansainvälisillä markkinoilla. Konecranes-konsernin roolina hankkeessa on kehittää ja konseptoida yhdessä johtavien yliopistojen tutkijoista kootun CIRCit-tiimin kanssa kiertotalouteen perustuvia liiketoimintamalleja, ratkaisuja sekä tuotteita ja palveluja. 

- Toiminnan kehittäminen kiertotalouden näkökulmasta tarjoaa meille runsaasti mahdollisuuksia, sanoo Konecranes-konsernin yritysvastuujohtaja Nathalie Clément.

- Tavoitteenamme on tarjota innovatiivisia ja ympäristötehokkaita ratkaisuja, jotka inspiroivat markkinoita ja asiakkaitamme. Toivomme saavamme CIRCit-hankkeesta konkreettisia työkaluja prosessiemme tueksi sekä uusia kiertotaloutta edistäviä ratkaisuja ja liiketoimintamalleja, jotka vastaavat asiakkaiden tarpeisiin ja tuleviin trendeihin.
- Yksi yritysten isoimmista haasteista on sovittaa kilpailukykyyn ja kasvuun liittyvät tavoitteet yhteen luonnonvarojen ja energian tehokkaan käytön kanssa, toteaa hanketta vetävä Tim C. McAloone Tanskan teknillisestä yliopistosta.

- On hienoa, että hankkeeseen on jo lähtenyt mukaan yrityksiä, joita kiinnostaa kiertotalouden tuomien mahdollisuuksien hyödyntäminen. Toivottavasti moni muukin yritys siirtyy tulevaisuudessa kiertotalouteen.
Hanketta johtaa Tanskan teknillinen yliopisto (DTU) yhdessä Swerea IVF:n, Norjan teknis-luonnontieteellisen yliopiston (NTNU), Innovation Center Icelandin ja Teknologiateollisuuden kanssa. CIRCit on osa Nordic Green Growth Research and Innovation -ohjelmaa, jonka rahoittavat NordForsk, Nordic Energy Research ja Nordic Innovation.

 

Uusimmat artikkelit

Austalin telakka kyberiskun kohteena – U.S. Navyn data turvassa

Sotalaivoja ja matkustaja-aluksia rakentava australialainen Austalin telakka ilmoittaa joutuneensa äskettäin kiristyshaittaohjelman kohteeksi. Telakka ei maksanut kiristäjille. 

12.11.2018 | Alan Uutiset

Janakkalan vuoden yrittäjäksi on valittu teollisuuden kunnossapitoon erikoistunut Inweld Oy

Janakkalan vuoden yrittäjinä on palkittu teollisuuden kunnossapitoon erikoistuneen Inweld Oy:n yrittäjät Timo ja Janne Kurkela. Hämeen Yrittäjät ja paikallisyhdistys Janakkalan Yrittäjät luovuttivat palkinnon Janakkalan yrittäjäjuhlassa viime perjantaina, kerrotaan Yrittäjät.fi -verkkosivustolla.

SSAB ja Kemppi kehittävät yhdessä hitsausprosessia nopeuttavan digitaalisen ratkaisun

SSAB ja hitsausalan digitalisoinnin edelläkävijä, Kemppi, ovat onnistuneet yhdistämään SSAB SmartSteel- ja Kemppi WeldEye-pilvipalvelut toisiinsa perusainetietojen käsittelyn tehostamiseksi hitsaustuotannossa. Onnistuneen pilottikokeen tulokset ovat nyt kumpaakin digitaalista palvelua käyttävien yritysten saatavilla.

7.11.2018 | Tutkimus ja koulutus

Turbiinitekniikka -kirja voimalaitoksen käyttö- ja kunnossapitohenkilöstölle sekä energia-alan opiskelijoille

Turbiinitekniikka -kirja on tarkoitettu käsikirjaksi voimalaitoksen käyttö- ja kunnossapitohenkilöstölle. Kirjan tavoitteena on antaa lukijoille perustiedot turbiinilaitoksesta ja perusta oman turbiinilaitoksen ymmärtämiseen ja käyttö- ja kunnossapitotoiminnan kehittämiseen.

Painelaitteiden korjaus- ja muutostöitä koskeva ohje uudistettu

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on julkaissut uudistetun version painelaitteiden korjaus- ja muutostöitä koskevasta ohjeesta. Ohjeessa kerrotaan, millaisia vaatimuksia painelaitesäädökset asettavat painelaitteiden käytönaikaisille korjaus- ja muutostöille.

Kemijoki Oy jatkaa sopimusta Lieksan seudun vesivoimalaitosten käytöstä ja kunnossapidosta Maintpartnerin kanssa

Kemijoki Oy jatkaa Lieksanjoessa sijaitsevien Lieksankosken ja Pankakosken vesivoimalaitostensa paikalliskäyttöä ja kunnossapitoa koskevaa sopimusta Maintpartnerin kanssa. Maintpartner on vastannut laitosten käytöstä ja kunnossapidosta vuodesta 2008.