https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Koronavirusmuunnoksia tunnistetaan myös jätevedestä – ensimmäiset havainnot omikronista joulukuussa

THL:n jätevesiseurannalla tunnistetaan koronavariantteja jätevesinäytteistä. Koronavirusvarianttien tunnistaminen jätevedestä on mahdollista kehittyneillä sekvensointitekniikoilla, vaikka koronaviruksen perimäaines, virus-RNA, on jätevedessä laimentuneena ja se voi olla vioittunut ympäristötekijöiden vaikutuksesta.

covid

Koronavirusvarianttien tunnistaminen jätevedestä on mahdollista kehittyneillä sekvensointitekniikoilla.

THL aloitti menetelmän kehittämisen koronavirusmuunnosten tunnistamiseksi jätevesinäytteistä viime vuoden loppupuolella. Ensimmäinen varmistunut havainto omikronvariantista jätevedestä Suomessa saatiin Espoon Suomenojan jätevedenpuhdistamolle saapuvasta puhdistamattoman jäteveden näytteestä, joka oli kerätty itsenäisyyspäiväviikolla 6.-7.12.2021, kertoo THL verkkosivustollaan

Myös Helsingin jätevedessä oli havaittavissa viitteitä omikronista, mutta havainto jäi kuitenkin epävarmaksi. Helsingin Viikinmäen jätevedenpuhdistamolta 12.-13.12.2021 kerätystä näytteestä havainto omikronvariantista varmistui.

Omikronia havaittiin lisää seuraavalla viikolla eli 19.-20.12.2021 kerätyistä näytteistä, jolloin muunnosta löytyi HUS-alueella Helsingin Viikinmäen, Pirkanmaalla Tampereen Viinikanlahden, Pohjois-Karjalassa Joensuun Kuhasalon, Satakunnassa Porin Luotsinmäen ja Varsinais-Suomessa Turun Kakolanmäen jätevedenpuhdistamoilta. Omikronhavainto jätevedessä jäi epävarmaksi Pohjois-Savossa Kuopion Lehtoniemen puhdistamolta kerätyssä näytteessä. Aiemmilla viikoilla ja muilla seurantapaikkakunnilla omikronmuunnosta ei ole havaittu.

- Omikronvariantin jätevesilöydökset ajoittuivat ajankohtaan, jolloin omikronin osuus alkoi lisääntyä alueen väestöllä todetuissa koronavirustartunnoissa ennen joulua.

THL:n mukaan vielä marraskuussa kaikki jätevesistä tehdyt havainnot koronavirusmuunnoksista edustivat deltavarianttia. Joulukuussa tutkituissa jätevesissä oli ensin havaittavissa pelkästään deltamuunnosta ja sitten deltamuunnoksen ohella omikronmuunnosta.

THL tiedotti 2.12.2021 ensimmäisestä omikronvariantin aiheuttamasta koronavirustartunnasta, jonka jälkeen muunnoksen aiheuttamia tartuntoja on varmistettu enenevässä määrin. Tällä hetkellä omikronmuunnos on tulossa tai on jo tullut valtavirus valtaosalla alueista.

Jätevesiseuranta jatkuu viikoittain

Koronaviruksen RNA-lukumäärä tutkitaan viikoittain 13 paikkakunnan jätevesinäytteistä: Espoon, Helsingin, Hämeenlinnan, Joensuun, Jyväskylän, Kouvolan, Kuopion, Lappeenrannan, Oulun, Porin, Tampereen, Turun ja Vaasan jätevedenpuhdistamoilta. Lisäksi Rovaniemeltä kerätään näyte kahden viikon välein.

Näytteissä havaitut koronaviruksen RNA-lukumäärät päivittyvät THL:n verkkosivuille jätevesiseurannan viikkoraporttiin kerran viikossa perjantaisin klo 12. Ne jätevesinäytteet, joissa havaitaan koronaviruksen RNA:ta, lähetetään sekvensoitavaksi koronavirusmuunnosten varalta.

Uusimmat artikkelit

21.6.2022 | Alan Uutiset

ESG näkyy nyt ylimmän johdon agendalla - yli kolmannes eurooppalaisista yrityksistä palkannut kestävän kehityksen johtajan

Vuonna 2021 kansainvälisissä yrityksissä nimitettiin enemmän kestävän kehityksen johtajia kuin viitenä edellisenä vuotena yhteensä, ilmenee PwC:n globaalin strategiakonsultointiin erikoistuneen yksikön Strategy&:n tutkimuksesta.

Digita ja Kymen Vesi ovat solmineet yhteistyön vesihuollon digitalisoinnista

Digita ja Kymen Vesi ovat solmineet yhteistyön vesihuollon digitalisoinnista. Yhteistyö on alkanut vuonna 2018 pilotoinnin merkeissä. Mittarikannan vaihto etäluentaan aloitettiin tämän vuoden alussa. Tähän mennessä etäluettavia mittareita on asennettu jo yli 2000 kappaletta.

15.6.2022 | Tutkimus ja koulutus

Uusilla ruoantuotantoteknologioilla vauhtia Suomen ilmastotavoitteisiin

Suomi pyrkii hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä. Ruoantuotantojärjestelmän uudistaminen, erityisesti uusien tuotantomenetelmien käyttöönotto edistäisi tavoitteen saavuttamista. Samalla Suomen proteiiniomavaraisuus paranisi, mikä on entistä tärkeämpää nykyisessä geopoliittisessa tilanteessa, ilmenee VTT:n ja Luken selvityksestä.

Metron turvallisuutta parannetaan – jopa 40 vuotta vanhoja järjestelmiä uudistetaan

Metro on liikennöinyt pääkaupunkiseudulla pian 40 vuoden ajan. Osa metrossa käytetyistä järjestelmistä on alkuperäisiä, ja ne alkavat tulla elinkaarensa päähän. Vanhojen järjestelmien uusimiseksi laadittu hankesuunnitelma oli 14.6. käsittelyssä HKL:n johtokunnassa. Hankkeen käsittely jatkuu syksyllä Helsingin ja Espoon kaupunginvaltuustoissa.

Tulevaisuuden digiratkaisut vauhdittavat ruokaketjun vastuullisuutta ja läpinäkyvyyttä

Uuden HKScanin johtaman kumppanuusverkoston tavoitteena on tuoda ruokaketjun vastuullisuusdata kaikkien ulottuville. Mukana verkostossa ovat HKScanin lisäksi huippuosaajat Biolanilta, Ilmatieteen laitokselta, Luonnonvarakeskuksesta ja Mtech Digital Solutionsilta.

Automatisointi lievittää logistiikan työvoimapulaa

Finn-ID:n toimitusjohtaja Janne Pyrrö ja teknologiajohtaja Kari Hänninen kertovat, että esimerkiksi logistiikka-alalla robottien harteille voidaan ulkoistaa uuvuttavat ja toisteiset tehtävät.

10.5.2022 | Kumppaniartikkeli

Loppuu se kuluminen – kestävillä ratkaisuilla huolettomuutta teollisuuden kunnossapitoon

Panssariteräksestä valmistetut siirtoruuvit, sykloonit, puhaltimet, putkistot ja monet muut teollisuuslaitteet altistuvat jatkuvasti kulumiselle. Halpa tuotanto ja vääränlaiset sovellukset ovat kuluttaneet laitteiden lisäksi panssariteräksen mainetta. Kestävä ratkaisu on kuitenkin olemassa. Ajatus laadusta, ennakoivasta kunnossapidosta ja elinkaariajattelusta jalkautuu teollisuuteen hitaasti mutta varmasti, luottaa Somotec Oy:n toimitusjohtaja Olli Riihiluoma.