Maersk ja LR linjasivat tulevaisuuden polttoaineita

Varustamojätti Maersk ja luokituslaitos Lloyds Register ovat yhdessä tutkineet uusia kestävän kehityksen mukaisia polttoaineita, joilla meriala voi yltää nollapäästöihin. Pidemmän aikavälin ratkaisuiksi kumppanukset veikkaavat alkoholia, biokaasua ja ammoniakkia. Uusilla ratkaisuilla on jo kiire.

langtech

Merenkulussa on tehty paljon hiilidioksidipäästöjen ja muiden saasteiden vähentämiseksi. Nollapäästöt edellyttävät vallankumousta valtameriliikenteen energian käytössä ja propulsioratkaisuissa. Merellä on otettava käyttöön hiilineutraaleja polttoaineita ja uusia teknologioita.

Laivojen arvellaan tuottavan 2-3 prosenttia maapallon kasvihuonekaasuista. Merenkulku vastaa ghg-päästöistä yhtä suurta osaa kuin vaikkapa Saksan tai Japanin kansantalouksien ilmansaasteiden päästöt ovat.

Maerskin liiketoimintajohtaja Sören Toftin mielestä maailman kauppalaivasto tarvitsee taloudellisesti toimivia päästöttömiä alustyyppejä jo kymmenen vuoden kuluessa, sillä IMO:n uutena nollapäästöjen takarajana pidetään nykyään vuotta 2030.

– Suurin haaste ei ole merellä vaan maalla. Laivoilla tarvitaan vain pieniä teknologisia parannuksia verrattuna niihin jättimäisiin ajattelutapojen muutoksiin, ratkaisuihin ja keksintöihin, joita teollisuudessa on tehtävä kestävän kehityksen mukaisten polttoaineiden tuottamiseksi ja jakelemiseksi koko maailman mittakaavassa, Toft sanoo.

Varustamoyhtiö A.P. Moller-Maerskin ja luokituslaitos Lloyds Registerin yhdessä toteuttamassa tutkimuksessa päädyttiin nollapäästöissä kolmeen polttoaineeseen: alkoholiin, biometaaniin ja ammoniakkiin. Osapuolet korostavat sitä, että kaikilla vaihtoehdoilla on etuja ja haasteita sekä sitä, että mitään muitakaan ratkaisuja ei pidä rajata pois.

– Olemme kuitenkin Lloydsin kanssa yhtä mieltä siitä, että nämä kolme ovat hyvä paikka aloittaa kehitystyöt. Niinpä käytämme 80 prosenttia resursseistamme näihin ja lopuilla tutkimme muita vaihtoehtoja, Toft kuvailee Maerskin t&k-toiminnan painopistealueita yhtiön nettisivuilla.

Yli 600 kauppalaivaa operoiva Maersk on viimeksi kuluneiden neljän vuoden aikana käyttänyt noin miljardi euroa päästöjen vähentämiseen aluksillaan.

LR:n toimitusjohtaja Alastair Marsh painottaa sitä, että tulevalla vuosikymmenellä merenkulun ja teollisuuden on yhdessä päätettävä tulevaisuuden polttoaineista. Hänen mielestään Maerskin ja LR:n yhteinen hanke antaa viitteitä tulevasta.

– Laivanomistajien pitää varautua joustoihin polttoaineratkaisuissa. Siirtymä kohti hiilineutraalia energiaa aiheuttaa suurempia haasteita varustamoiden operatiivisissa kustannuksissa kuin pääomakustannusten puolella konsanaan, Marsh aprikoi.

Kaikilla vaihtoehdoilla on hyötyjä ja haittoja

Alkoholin (etanolin ja metanolin) etuina tutkijat pitävät erilaisia tuotannon vaihtoehtoja joko biomassasta tai uusiutuvalla energialla tuotetun vedyn kautta. Alhaisen leimahduspisteen alkoholin polttaminen osataan hyvin ja helposti sekoittuvat etanolit ja metanolit tuovat joustavuutta alusten bunkraukseen. Alkoholit ovat hyvin tulenarkoja mutta eivät kovin myrkyllisiä nesteitä.

Biometaanin eli luonnonkaasun tuotanto on kypsää teollisuutta, jonka infrastruktuuri on jo olemassa. Haasteina ovat niin kutsutut kaasuntuotannon päästöliukumat. Näillä tarkoitetaan sitä, että tuotannon eri vaiheissa poltetusta metaanista syntyy hiilidioksidipäästöjä – kuten LNG:tä poltettaessa.

Täysin hiilineutraalia ammoniakkia voidaan tuottaa uusiutuvalla sähköllä. Polttoaineena ammoniakilla on parempi muuntohyötysuhde kuin biomateriaaleihin pohjautuvilla ratkaisuilla. Ammoniakin suurin haitta on sen myrkyllisyys. Pienetkin määrät ammoniakkia aiheuttavat isoja riskejä ihmisille ja ympäristölle. Niinpä ammoniakilla on edessä valtavia haasteita ennen kuin siitä voi kehittyä todella laajalti käytetty meripolttoaine.
Maerskin ja Lloyds Registerin mielestä sähköakut tai polttokennot eivät näillä näkymin kykene tarjoamaan riittävän nopeita ja kaupallisesti toimivia ratkaisuja nimen omaan valtameriliikenteen hiilineutraaleille tai nollapäästöisille aluksille.

Norsepowerin roottoripurjeista hyvä kokemuksia

Maersk on vuoden ajan testannut yhdellä tuotetankkerillaan suomalaisen Norsepowerin kehittämää roottoripurjetta apukoneena. Viime viikolla saadut tulokset tuulipropulsion toiminnasta olivat niin lupaavia, että varustamo on päättänyt jatkaa m/t Maersk Pelicanilla tehtävää kokeilua.
Kaiken kaikkiaan merialalla on kokeiltu lähes kaikkia keinoja energian säästämiseksi ja päästöjen pienentämiseksi. Konstit vaihtelevat tarkemmin trimmatuista potkureista veden kulkuvastusta vähentäviin laivamaaleihin, joita on kokeiltu muun muassa suuren öljyrahtaaja Cargillin tankkeritonnistossa.

Italialaisen Grimaldi Groupin hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja Emanuele Grimaldi sanoo, että varustamo on vaihtanut alustensa pohjamaaleja liukkaammiksi ja muuntanut potkureita tehokkaammiksi noin 30 laivallaan.

– Kyse on monista pienistä asioista, joilla saadaan aikaan suuria muutoksia. Olemme kyenneet vähentämään hiilidoksidipäästöjä noin 300 000 tonnilla vuosittain, myös Finnlinesilla isännän ääntä käyttävä Grimaldi sanoo.

Uusien vaihtoehtojen keksimiseltä loppuu aika

Varustamot tutkivat kuumeisesti eri vaihtoehtoja, kuten sähköä, vetyä ja ammoniakkia. Kuitenkin asiantuntijoiden mielestä monet uudet polttoaineet ovat vielä vuosien päässä toteutumisesta – tai ne tulevat liian kalliiksi.

LNG:n eli nesteytetyn kaasun polttaminen on puhtaampaa kuin perinteisten meripolttoaineiden, mutta senkin käyttöön ottaminen on laajassa skaalassa ollut hidasta.

– Päästötavoitteisiin yltäminen käy vuosi vuodelta vaikeammaksi ja meiltä loppuu aika. Tarvitsemme nollapäästöjen aluksia jo kymmenen vuoden kuluessa, ja siksi meillä ei ole enää aikaa puuhastella esimerkiksi LNG:n kanssa, norjalaisen Klavenessin varustamon toimitusjohtaja Lasse Kristoffersen sanoi eräässä merialan seminaarissa syyskuussa.

Teksti Markku Pervilä/Navigator magazine

Uusimmat artikkelit

22.11.2019 | Alan Uutiset

Caverion on saanut Kilpailu- ja kuluttajavirastolta hyväksynnän Maintpartnerin Suomen toimintojen ostolle

Caverion on saanut Kilpailu- ja kuluttajavirastolta hyväksynnän Maintpartnerin Suomen toimintojen ostolle. Kilpailu- ja kuluttajaviraston päätös sisältää tiettyjä ehtoja, joiden mukaan Caverion sitoutuu divestoimaan noin 6,5 prosenttia Teollisuuden ratkaisut -divisioonan kaupan jälkeisestä Suomen liikevaihdosta (noin 300 miljoonaa euroa vuonna 2018).

22.11.2019 | Tutkimus ja koulutus

BMW keskittää akkujen kehityksen ja testauksen uuteen keskukseen Saksan Müncheniin

Autojätti BMW Group kertoo keskittävänsä akkujensa kehityksen ja testauksen Saksan Müncheniin avattuun akkukennojen kehityskeskukseen. Keskuksen tavoitteena on kaksinkertaistaa akkujen energiatiheys ja parantaa akkujen käytettävyyttä.

Energia-alan päästövähennykset eivät riipu hiilinieluista, omat teot avainasemassa

Energiatuotannon tie puhtaaseen energiajärjestelmään ei ole riippuvainen metsien hiilinieluista, vaan alan omista päästövähennyksistä, toteaa  Energiateollisuus ry lehdistötiedotteessa.

EOS esittelee uusia ratkaisuja metallien 3D-tulostukseen

EOS esittelee formnext 2019 -messuilla tuotantovalmiin EOS Shared Modules -ratkaisun. Useista laitteisto- ja ohjelmistomoduuleista koostuva ratkaisu helpottaa ja suoraviivaistaa työnkulkua ennen varsinaista valmistusprosessia, prosessin aikana ja sen jälkeen. EOS Shared Modules mahdollistaa korkealaatuisten metalliosien valmistuksen tehokkaasti, skaalautuvasti ja kannattavasti etenkin käytettäessä rinnakkain useita 3D-tulostusjärjestelmiä. Järjestelmän odotetaan tulevan myyntiin viimeistään vuoden 2020 jälkipuoliskolla.

Teollisuuden tarkastukset kustannustehokkaasti ja turvallisesti

Viasor Oy palkittiin Teknologia 19-tapahtuman yhteydessä Kunnossapitoyhdistys Promaint ry:n ja Suomen Messusäätiön vuoden 2019 yritysinnovaatiopalkinnolla. Lokakuussa 2018 perustettu yhtiö on kehittänyt droneja hyödyntävän ratkaisun vaikeasti lähestyttävien kohteiden, kuten säiliöiden, kunnon tarkastukseen. Droneilla tehtävät seinämän paksuusmittaukset mahdollistavat käsin suoritettuja mittauksia laajemman otannan kustannustehokkaalla ja turvallisella tavalla.

8.11.2019 | Kumppaniartikkeli

KL-Lämmön osaaminen tulppaa teollisten laitteiden rahareiät

Teollisuuden järjestelmissä kiertää nesteiden lisäksi yllättävän paljon rahaa. Ainakin kun ajatellaan Motivan takavuosina vetämää energiatehokkuuden tutkimusta, jonka mukaan tehoton lämmönsiirto aiheuttaa suomalaisille teollisuusyrityksille 500 miljoonan euron vuosittaiset kustannukset. Tässä on suurten kiinteistöjen omistajille taas yksi hyvä syy pitää järjestelmät kunnossa.

Honeywell Analytics tuottaa tehokkaammin joustavien mobiilirobottien avulla

Kolme tanskalaisen Mobile Industrial Robotsin (MiR) robottia siirtävät automaattisesti materiaaleja ja tuotteita koko matkan tuotannossa Honeywell Analyticsilla Englannissa. Robotit auttavat siinä, että yritys voi työskennellähelposti ja ketterästi tuotantoprosesseissaan.