Mikkeli lähtee hyödyntämään biohiiltä hulevesien käsittelyssä

Mikkelin kaupunki panostaa uusien biohiiliratkaisujen käyttöönottoon. Kaupunkiin Pitkäjärvelle rakennetaan alkuvuoden 2019 aikana biohiiltä hyödyntävä hulevesien käsittelyjärjestelmä, joka toimii samalla ainutlaatuisena hulevesien suodatinratkaisujen tutkimus- ja kehittämisympäristönä tutkimustoimijoille ja yrityksille. Uusi ympäristö vahvistaa osaltaan alueen vesiosaamista.

green-campus-tuulimylly-615x295-tuulimylly-jarvi

Mikkelin kaupunki on päättänyt toteuttaa biohiiltä hyödyntävän hulevesien käsittelyjärjestelmän Pitkäjärveen laskevien hulevesien laadun parantamiseksi. Järjestelmän rakentaminen aloitetaan jo vuoden 2018 aikana ja järjestelmä otetaan käyttöön kesään 2019 mennessä. 

- Investoinnin ensisijainen tavoite on parantaa Pitkäjärveen päätyvien hulevesien laatua, mutta samalla olemme pystyneet ottamaan mukaan seudun kärkiosaamisalueisiin liittyvät kehittämismahdollisuudet, toteaa Mikkelin kaupungin puolelta investoinnin toteutuksesta vastaava suunnitteluinsinööri Antero Cederström

Hulevesien käsittelyjärjestelmään tulee useita rinnakkaisia suodatinyksiköitä, mikä mahdollistaa erilaisten uusien suodatinratkaisuiden testauksen ja vertailun. Puhdistustuloksen optimoimiseksi ja varmistamiseksi järjestelmässä hyödynnetään myös muita vedenkäsittelymenetelmiä, kuten laskeuttamista. Järjestelmä varustetaan jatkuvatoimisella mittaus- ja monitorointijärjestelmällä, jolla voidaan todentaa biohiilisuodatuksen toimintaa. Monitorointijärjestelmän rakentaminen on tarkoitus toteuttaa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) toimesta ja siihen haetaan ELY-keskuksen rahoitusta. Järjestelmä mahdollistaa huleveden laatuun liittyvän reaaliaikaisen mittaustiedon julkistamisen. Käsittelyjärjestelmän tarjoamien tutkimus- ja testausmahdollisuuksien uskotaan herättävän myös kansainvälistä kiinnostusta.

Uusi investointi suunniteltiin alkuvuoden 2018 aikana Mikkelin kaupungin ja Mikkelin kehitysyhtiö Miksein Oy:n koordinoimana. Jo suunnitteluvaiheessa alueen yritykset ja tutkimustoimijat saattoivat kertoa tarpeistaan. Kiinnostuksensa ilmaisi mm. biohiilen tuotantoon erikoistunut Noireco Oy.

- Pitkäjärvelle toteutettava ympäristö tarjoaa konkreettisia mahdollisuuksia uusien biohiileen pohjautuvien suodatinmateriaalien kehittämiseen ja testaukseen. Meitä ilahduttaa, että kaupunki-infran rakentamisessa otetaan huomioon yritysten kehittämistarpeita, toteaa toimitusjohtaja Tuomo Leppänen Noireco Oy:stä. Yhtiö on parhaillaan rakentamassa uutta biohiilen tuotantokapasiteettia tähtäimessään kansainväliset markkinat ja voimakas kasvu.

Biohiilen yksi mielenkiintoisimmaksi arvioitu uusi sovellus on hulevesien käsittelyssä. Pitkäjärven hulevesien käsittelyjärjestelmä kytkeytyy osaksi Mikkelin EcoSairilan vihreän teollisuuden keskittymää ja Sinisen biotalouden osaamiskeskusta, joiden ympärille ollaan rakentamassa laajempaa valtakunnallista kärkeä edustavaa vesiosaamisen tutkimus-, tuotekehitys- ja pilotointiympäristöä. Alueen rakenne ja tuotekehitysympäristöt edistävät suomalaista vesiosaamista ja vesiliiketoiminnan kehittymistä. 

Uusimmat artikkelit

Tuuliturbiinin siiven eroosio-ongelma ratkesi tekoälyn avulla

Tuuliturbiinin siipimateriaalin eroosio sääolosuhteiden vaikutuksesta on ongelma, joka koskee koko tuulienergiasektoria. VTT:n antiAGE-projektissa materiaaliongelmaan löydettiin tekoälyn ja 3D-tulostuksen avulla toimiva ratkaisu.

Kaivostoiminta tehostuu uusien sensori-innovaatioiden avulla

Uusien röntgen- ja 3D-kuvantamisteknologiaan perustuvien sensorien sensorifuusiolla parannetaan mineraalivarojen 3D-mallinnusta ja tehostetaan arvometallien erottelua. VTT koordinoi sensorikehitystä yhdessä yritysten, kansainvälisten tutkimusinstituuttien sekä kaivosalan yhteisöjen kanssa X-Mine EU-projektissa. 

18.1.2019 | Tutkimus ja koulutus

T&k-kulut ajavat autonvalmistajia alliansseihin

Sähkö- ja robottiautojen kehittäminen on kallista puuhaa, samoin puhtaampien ajopelien rakentelu. Uusien autojen pilviä hipovat t&k-kustannukset pakottavat isotkin autonvalmistajat liittoumiin eli alliansseihin. Ford ja VW toimivat jo yhdessä, mikä lisää paineita vaikkapa Daimlerin ja BMW:n suuntiin.

17.1.2019 | Alan Uutiset

Kunnossapitopalveluihin erikoistunut Viafin Service ostaa Gasum Tekniikan

Gasum myy tytäryhtiönsä Gasum Tekniikka Oy:n teollisuuden kunnossapitokumppanille Viafin Service Oyj:lle. Yrityskauppa on osa Gasumin strategiaa keskittyä pohjoismaisten kaasumarkkinoiden ja energiainfrastruktuurin kehittämiseen. Kaupan odotetaan toteutuvan helmikuun loppuun 2019 mennessä. Yrityskaupassa Gasum Tekniikasta tulee osa Viafin Service-konsernia.

SKAL vaatii miljardin euron lisärahoitusta tiestölle; avaa keskustelun tavaraliikenteen päästövähennyksen keinoista

Kaasu on vaihtoehto kevyimmissä yhdistelmissä ja sähkö taajamien jakeluliikenteessä. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n laskelmien mukaan vielä vuonna 2045 yli 80 prosenttia maanteiden tavaraliikenteen energiankulutuksesta on kuitenkin nestemäistä dieseliä. Panostus uusiutuvista raaka-aineista valmistettuun dieseliin ja biokaasuun olisikin Suomen tavaraliikenteelle paras ympäristövalinta. 

Painelaitteiden korjaus- ja muutostöitä koskeva ohje uudistettu

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on julkaissut uudistetun version painelaitteiden korjaus- ja muutostöitä koskevasta ohjeesta. Ohjeessa kerrotaan, millaisia vaatimuksia painelaitesäädökset asettavat painelaitteiden käytönaikaisille korjaus- ja muutostöille.