https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Pakkausjätteille uudet tiukat kierrätystavoitteet

Valtioneuvosto hyväksyi 30.11.2021 viisi tuottajavastuuta koskevaa asetusta* ja kaatopaikkoja koskevan asetuksen. Valtioneuvoston asetus pakkauksista ja pakkausjätteistä korvaa aiemman asetuksen, ja muita asetuksia muutetaan.

  

pakkausjäte

iStock

Pakkausjätteelle asetetaan uudet EU-säännöksiä vastaavat kierrätystavoitteet ja niiden nykyistä tiukemmat laskentamenetelmät. Uudet tavoitteet täsmentävät heinäkuussa hyväksyttyä jätelakia, joka velvoittaa erilliskeräämään ja kierrättämään jätteet nykyistä tehokkaammin.

- Erityisesti muovi- ja puupakkauksia koskevat tavoitteet ovat haasteellisia saavuttaa. Tuottajien tulee järjestää koko maan kattava alueellinen keräys pakkausjätteelle, joka jää kuntien asuinkiinteistöillä järjestämän keräyksen ulkopuolelle. Tuottajien velvollisuus on myös järjestää kattava alueellinen keräys kuntien ja jätehuoltoyritysten kiinteistöiltä keräämälle pakkausjätteelle sekä yritysten pakkausjätteelle, kertoo ympäristöministeriö lehdistötiedotteessa.

Tuottajavastuujärjestelmiä koskevilla asetuksilla tarkennetaan pakkausten, ajoneuvojen, renkaiden, akkujen ja paristojen sekä sähkö-ja elektroniikkalaitteiden tuottajien ja tuottajayhteisöjen uusia, jätelaissa säädettyjä velvoitteita. Asetuksissa täsmennetään muun muassa tuottajan tuottajayhteisölle maksamien maksujen määräytymisperusteita, tuottajayhteisöiltä edellytettävän omaan toimintaan kohdistuvan omavalvonnan vaatimuksia sekä tuottajan neuvonta-, tiedotus- ja raportointivelvoitteita.

Kaatopaikka-asetusta tarkistetaan vastaamaan uusia EU-säännöksiä

Asetuksen tarkoituksena on vähentää kierrätykseen tai muuhun hyödyntämiseen soveltuvan jätteen sijoittamista kaatopaikalle ja tehostaa kaatopaikalle sijoitetun jätteen seurantaa.

Tuottajavastuulla tarkoitetaan tuotteiden valmistajien ja maahantuojien velvollisuutta järjestää tuotteiden jätehuolto kustannuksellaan, kun tuotteet poistetaan käytöstä. Pakkausten osalta tuottajavastuuvelvollinen on tuotteiden pakkaaja tai pakattujen tuotteiden maahantuoja.

* Valtioneuvoston asetus pakkauksista ja pakkausjätteistä; valtioneuvoston asetus sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta; valtioneuvoston asetus paristoista ja akuista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta; valtioneuvoston asetus romuajoneuvoista sekä vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta; valtioneuvoston asetus käytöstä poistettujen renkaiden erilliskeräyksestä ja hyödyntämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta; valtioneuvoston asetus kaatopaikoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Uusimmat artikkelit

13.6.2024 | Alan Uutiset

Vanhoista renkaista uusia autonosia – Nesteen, Borealiksen ja Covestron yhteishanke

Käytetyt auton renkaat nesteytetään kemiallisen kierrätyksen avulla ja jalostetaan peruskemikaaleiksi sekä edelleen erittäin puhtaiksi polykarbonaateiksi. Polykarbonaatteja voidaan käyttää erilaisissa autoteollisuuden käyttökohteissa ajovalojen osista jäähdyttimien säleikköihin.

Outokumpu laajentaa robotiikan käyttöä turvallisuustyössä

Ensimmäinen ANYmal-robotti "Jokkeri" aloitti työnsä Torniossa. Yhtiö arvioi, että tarkastustehtävien siirtäminen robotille voi auttaa vähentämään työntekijöiden altistumisaikaa vaarallisille aineille yli 80 prosenttia ja vaarallisia huoltokorjauksia 20 prosenttia.

Nesteen Porvoon jalostamon suurseisokki saatiin onnistuneesti päätökseen

Suurseisokin ajan Porvoon jalostamo oli yksi Suomen suurimmista. Vuoden 2024 suurseisokin kokonaisinvestointi oli noin 390 miljoonaa euroa.

Valio investoi Lapinlahden tehtaaseen yli 60 miljoonaa euroa

Investointi käsittää juustonvalmistustilojen laajennuksen ja laitteiden uusimisen. Investoinnin tarkoituksena on korvata nykyinen, teknisen käyttöikänsä päässä oleva valmistuslaitteisto.

Schneider Electric testaa Helenin sähköverkossa haitallisen SF6-kaasun korvaamista uudella teknologialla

Merkittävä osa sähköverkkoon asennetuista keskijännitekojeistoista sisältää SF6-kaasua. Schneider Electric on pyrkinyt ratkaisemaan ongelmaa RM AirSeT -kojeiston avulla.

VTT rakentaa uuden puolijohteiden pilottilinjan

Puolijohdealalla kiekkokoko on keskeisessä roolissa. Uuden yhteiskäyttöisen pilottilinjan laitteistot tulevat tukemaan sirukehitystä ja piensarjatuotantoa sekä 300 millimetrin että 200 millimetrin piikiekoille.

16.2.2024 | Kumppaniartikkeli

Sulzerilla panostetaan asiakassuhteisiin

Maailmanluokan pumppukaupoissa suurin arvo luodaan asiakkaan kanssa.