https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Paulig etsii tapoja pienentää päästöjään yhdessä L&T:n kanssa

Pauligin ja L&T:n tiivis yhteistyö energiatehokkuuden parantamiseksi alkoi kesällä 2019. Vuosaaren paahtimoon tehtiin olosuhteiden kartoitus sekä energiakatselmus, ja niiden pohjalta laadittiin energiatehokkuusohjelma, jonka avulla ohjataan myös muiden Pauligin tehtaiden energiatehokkuuden kehittämistä.

paulig

Paulig aikoo vähentää oman toimintansa kasvihuonepäästöjä 80 prosenttia vuoteen 2030 mennessä ja Pauligin tavoitteet ovat saaneet kasvihuonekaasupäästöjen globaaliin vähentämiseen tähtäävän Science Based Targets initiativen (SBTi) validoinnin tieteellisiksi päästövähennystavoitteiksi.

Vuosaaressa hiilineutraaliuden saavuttamiseksi on keskitytty energiatehokkuuteen, aloitettu paahtokoneiden hukkalämmön talteenotto, ja siirrytty hankkimaan biokaasua sekä uusiutuvista lähteistä tuotettua sähköä ja kaukolämpöä.

Saavutetuilla säästöillä katetaan investoinnit

L&T on leikannut Vuosaareen paahtimon energiankäyttöä muun muassa tarpeenmukaisella ilmanvaihdolla. Ilmanvaihdon ohjaustavan muutokset pienensivät sekä sähkön että kaukolämmön kulutusta ja myös energiakustannuksia.

L&T:n energianhallintakeskus huolehtii siitä, että Vuosaaren paahtimon ja toimiston lämpötila ja hiilidioksidin määrä pysyvät Pauligin toivomalla tasolla. Energianhallintakeskus ohjaa myös  kiinteistöhuollon  toimenpiteitä. Energiatehokkuusasiantuntijat tarkastavat kohteen rakennusautomaatiojärjestelmän toiminnan määräajoin, jotta varmistetaan laitteiden optimaalinen toiminta.

Loppuvuodesta 2020 selvitettiin myös kahvipaahtimon paineilmakompressoreiden tuottaman hukkalämmön hyötykäyttöä.

Varsin pienilläkin toimilla saavutetaan nopeasti vaikuttavia lukuja. Toiminta on nettonegatiivista: säästöt ovat suuremmat kuin työn ja investointien kustannukset, L&T kertoo.

- Vuosaaren paahtimo on Pauligin ensimmäinen hiilineutraali tuotantolaitos ja olemme vähentäneet paahtimon kasvihuonepäästöjä 98 prosenttia vuodesta 2014. Tavoite on, että kaikki tuotantolaitoksemme ovat hiilineutraaleja vuoteen 2023 mennessä, kertoo Pauligin kiinteistö- ja turvallisuuspäällikkö Timo Tuukkanen. 

Jatkossa L&T:n tarjoamia energiatehokkuuspalveluita täydennetään digitaalisella, älykkäällä energianhallintajärjestelmä L&T Smartti Automaatiolla, jonka avulla energiankäyttöä voidaan optimoida vieläkin pidemmälle.

- Pauligin ja L&T:n yhteinen tavoite digitaalisten energiatehokkuuspalveluiden käyttöönotolle on kaukolämmön kulutuksen ja kustannusten pienentäminen ensimmäisen vuoden aikana jopa 20 prosentilla.

Vuosaaren kahvipaahtimo

  • Paulig on yksi maailman vastuullisimmista kahvipaahtimoista, ja vuodesta 2018 lähtien kaikki Pauligin käyttämät kahvipavut ovat tulleet vastuulliseksi varmennetuista lähteistä. Paulig valmistaa Vuosaaren paahtimossa 100 miljoonaa kahvipakettia vuodessa, ja tuotannossa on yli 200 erilaista tuotetta. 
  • Kaikki Pauligin Vuosaaren kiinteistön tarvitsema energia tuotetaan uusiutuvilla energianlähteillä.
  • Paahtimorakennuksella on hiilineutraaliudesta kertova CarbonNeutral®-sertifikaatti

Uusimmat artikkelit

12.5.2021 | Alan Uutiset

STK ry:n jäsenkysely: Sähkötekniselle alalle tarvitaan lisää osaajia

Sähköistysala näkee työvoiman saannin yhdeksi keskeisistä haasteista tulevaisuudessa. Kolmannes STK:n jäsenkyselyyn vastanneista yrityksistä arvioi tarvitsevansa lisää työvoimaa jo lähitulevaisuudessa. Alalle toivotaan erityisesti ammattilaisia, joilla on myös kaupallista osaamista ja kielitaitoa.

11.5.2021 | Tutkimus ja koulutus

Uutta tietoa yhteistyöllä

Älykäs valmistus ekosysteemissä -tutkimushanke kokosi valmistavan teollisuuden yritykset sekä tutkijat yhdessä ratkomaan digitalisoituvan alan haasteita. Hanke päättyy sellaisenaan nyt maaliskuussa, mutta tutkimustyö jatkuu.

Rakennussähkösuunnittelijan pätevyys mittaa projektin kokonaishallintaa

Rakennussähkösuunnittelijan pätevyyslautakunta on saanut tietoonsa, että rakennusten tietoteknisiin järjestelmiin erikoistuneilta suunnittelijoilta (telesuunnittelijat) on edellytetty tarjouspyynnöissä rakennussähkösuunnittelijan pätevyyttä.

Pohjolan Voima suunnittelee Euroopan suurimpiin kuuluvaa akkuratkaisua

Suomalainen energiakonserni Pohjolan Voima Oyj on käynnistänyt energian varastointia edistävän akkuratkaisun suunnittelun. Teholtaan 35 MW:n akkuratkaisulla turvataan sähköjärjestelmän toimintaa ja lisätään säätövoiman joustavuutta. Toteutuessaan hanke on Euroopan mittakaavassa merkittävä.

Älyrenkailla varustetut robottiautot tekevät tuloaan

Tulevaisuudessa autonomisten autojen renkaissa korostuvat perinteisten rengasominaisuuksien, kuten märkäpidon, lisäksi älykkäät ominaisuudet. Renkaiden sensoriteknologian avulla saadaan aiempaa enemmän tietoa olosuhteista ja niiden muutoksista.

18.3.2021 | Kumppaniartikkeli

Nykyaikaiset voiteluaineet avohammaskäyttöjen voiteluun

Erilaiset avohammaskäytöt – niin meesauuneissa, pulppereissa, kuula- ja tankomyllyissä kuin kiertouuneissa – altistuvat ankarille käyttöolosuhteille. Käyttölaitteiden suunnittelussa ja valmistuksessa on kuitenkin saavutettu huomattavia parannuksia viime vuosikymmenien aikana.

Rikkipesurit taas kannattavia

Vähärikkisen ja tavallisen raskaan polttoöljyn välinen hintaero on markkinoilla jälleen kasvanut, mistä on seurannut, että rikkipesureihin investoineiden laivanomistajien kilpailukyky rahtimarkkinoilla on huomattavasti kohentunut.