https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Paulig etsii tapoja pienentää päästöjään yhdessä L&T:n kanssa

Pauligin ja L&T:n tiivis yhteistyö energiatehokkuuden parantamiseksi alkoi kesällä 2019. Vuosaaren paahtimoon tehtiin olosuhteiden kartoitus sekä energiakatselmus, ja niiden pohjalta laadittiin energiatehokkuusohjelma, jonka avulla ohjataan myös muiden Pauligin tehtaiden energiatehokkuuden kehittämistä.

paulig

Paulig aikoo vähentää oman toimintansa kasvihuonepäästöjä 80 prosenttia vuoteen 2030 mennessä ja Pauligin tavoitteet ovat saaneet kasvihuonekaasupäästöjen globaaliin vähentämiseen tähtäävän Science Based Targets initiativen (SBTi) validoinnin tieteellisiksi päästövähennystavoitteiksi.

Vuosaaressa hiilineutraaliuden saavuttamiseksi on keskitytty energiatehokkuuteen, aloitettu paahtokoneiden hukkalämmön talteenotto, ja siirrytty hankkimaan biokaasua sekä uusiutuvista lähteistä tuotettua sähköä ja kaukolämpöä.

Saavutetuilla säästöillä katetaan investoinnit

L&T on leikannut Vuosaareen paahtimon energiankäyttöä muun muassa tarpeenmukaisella ilmanvaihdolla. Ilmanvaihdon ohjaustavan muutokset pienensivät sekä sähkön että kaukolämmön kulutusta ja myös energiakustannuksia.

L&T:n energianhallintakeskus huolehtii siitä, että Vuosaaren paahtimon ja toimiston lämpötila ja hiilidioksidin määrä pysyvät Pauligin toivomalla tasolla. Energianhallintakeskus ohjaa myös  kiinteistöhuollon  toimenpiteitä. Energiatehokkuusasiantuntijat tarkastavat kohteen rakennusautomaatiojärjestelmän toiminnan määräajoin, jotta varmistetaan laitteiden optimaalinen toiminta.

Loppuvuodesta 2020 selvitettiin myös kahvipaahtimon paineilmakompressoreiden tuottaman hukkalämmön hyötykäyttöä.

Varsin pienilläkin toimilla saavutetaan nopeasti vaikuttavia lukuja. Toiminta on nettonegatiivista: säästöt ovat suuremmat kuin työn ja investointien kustannukset, L&T kertoo.

- Vuosaaren paahtimo on Pauligin ensimmäinen hiilineutraali tuotantolaitos ja olemme vähentäneet paahtimon kasvihuonepäästöjä 98 prosenttia vuodesta 2014. Tavoite on, että kaikki tuotantolaitoksemme ovat hiilineutraaleja vuoteen 2023 mennessä, kertoo Pauligin kiinteistö- ja turvallisuuspäällikkö Timo Tuukkanen. 

Jatkossa L&T:n tarjoamia energiatehokkuuspalveluita täydennetään digitaalisella, älykkäällä energianhallintajärjestelmä L&T Smartti Automaatiolla, jonka avulla energiankäyttöä voidaan optimoida vieläkin pidemmälle.

- Pauligin ja L&T:n yhteinen tavoite digitaalisten energiatehokkuuspalveluiden käyttöönotolle on kaukolämmön kulutuksen ja kustannusten pienentäminen ensimmäisen vuoden aikana jopa 20 prosentilla.

Vuosaaren kahvipaahtimo

  • Paulig on yksi maailman vastuullisimmista kahvipaahtimoista, ja vuodesta 2018 lähtien kaikki Pauligin käyttämät kahvipavut ovat tulleet vastuulliseksi varmennetuista lähteistä. Paulig valmistaa Vuosaaren paahtimossa 100 miljoonaa kahvipakettia vuodessa, ja tuotannossa on yli 200 erilaista tuotetta. 
  • Kaikki Pauligin Vuosaaren kiinteistön tarvitsema energia tuotetaan uusiutuvilla energianlähteillä.
  • Paahtimorakennuksella on hiilineutraaliudesta kertova CarbonNeutral®-sertifikaatti

Uusimmat artikkelit

Valmetilta teollisen internetin ratkaisu mittaustiedon keräämiseen kaasukuljetuskonteista

Valmet on kehittänyt teollisen internetin ratkaisun, joka kerää kriittistä mittaustietoa kaasukuljetuskonteista. Tarkka tiedonkeruu ilman perinteisiä fyysisiä mittauksia parantaa räjähdysherkkien, esimerkiksi metaania tai vetyä sisältävien konttien turvallisuutta, tuo säästöjä ja antaa tietoja konttien sisällöstä logistiikkaa varten.

19.10.2021 | Tutkimus ja koulutus

Neste avaa tutkimuskeskuksen Singaporeen

Neste vauhdittaa kasvustrategiansa toteutusta perustamalla tutkimuskeskuksen Singaporeen. Investoinnin myötä Neste kasvattaa maailmanlaajuista tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaansa ja edistää kumppaniyhteistyötä Aasian ja Tyynenmeren alueella ja erityisesti Singaporessa.

18.10.2021 | Alan Uutiset

Metsäteollisuus elpyy – teollisuuspuun hakkuut kasvavat

Koronapandemian vähittäinen väistyminen ja talouden elvytystoimien jatkuminen heijastuvat maailmantalouteen ja kasvattavat metsäteollisuustuotteiden tuotanto- ja vientimääriä vuonna 2021. Suomessa teollisuuden kasvava puuntarve lisää hakkuumääriä ja nostaa kantohintoja.

K-ryhmä saavutti vuoden 2025 energiatehokkuustavoitteensa – taustalla uudet innovaatiot

K-ryhmä sitoutui vuonna 2017 pienentämään energiankulutustaan 7,5 prosenttia vuoteen 2025 mennessä. Tuoreet luvut paljastavat, että tavoite on täyttynyt neljä vuotta etuajassa.

Terrafamen akkukemikaalitehtaan tuotannon ylösajo on käynnistynyt

Terrafamen uuden akkukemikaalitehtaan tuotannon ylösajo on käynnistynyt. Terrafame teki päätöksen akkukemikaalitehtaan 240 miljoonan euron investoinnista vuonna 2018. Akkukemikaalitehdas on valmistuessaan kapasiteetiltaan yksi maailman suurimmista akkukemikaalien tuotantolinjoista.

VR ottaa käyttöön koneälyisen apukuskin

VR on ottanut kevään aikana sekä matkustaja- että tavaraliikenteen junissa käyttöön veturinkuljettajaa avustavan, koneälyä hyödyntävän DAS-järjestelmän. DAS auttaa optimoimaan junan ajoa niin, että energiatehokkuus lisääntyy, täsmällisyys paranee ja samalla matkustusmukavuus kasvaa.

1.6.2021 | Kumppaniartikkeli

S/Y Christopher -jahdin peräsimien tiivisteiden vaihto – kuinka jahti päätyi Suomeen?

Viisi vuotta sitten S/Y Christopher -jahti oli Mallorcalla kunnostuksessa ja Baltic Yachts auttoi heitä siellä monissa kunnostukseen liittyvissä asioissa. Samalla Baltic Yachts loi hyvät suhteet kapteeni Mark O’Reillyyn.