https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Puupölyn terveyshaittoja voi ehkäistä ennalta – päivitetty opas avuksi työpaikoille

Puupölyn hallinta puuteollisuudessa -opas on päivitetty ja opas on ostettavissa verkossa. Tiivistettyyn tietokorttiin voi tutustua verkossa.

pexels-cleyder-duque-3637838

– Vaikka kyseessä on luonnontuote, puupölyn mahdollisesti aiheuttamat haitat pitää ottaa vakavasti. Oireet voivat aiheuttaa sairauspoissaoloja, ja ne ovat luonteeltaan sellaisia, että elämänlaatu kärsii, sanoo asiantuntija Markku Tolvanen Työturvallisuuskeskuksesta.

Puupöly voi aiheuttaa esimerkiksi silmien ja hengitysteiden ärsytysoireita, pitkittynyttä nuhakuumetta ja ärsytysihottumaa sekä allergista nuhaa ja astmaa. Harvinaisia työperäisiä ammattitauteja ovat nenän, nenän sivuonteloiden ja nenänielun syövät.

– Puualalla on Suomessa merkittävä rooli, joten meidän on tärkeää pitää huolta alan työntekijöistä, sanoo johtava asiantuntija Tuula Liukkonen Työterveyslaitoksesta.

Puupölyongelmaa ei ratkaista vain henkilösuojaimilla

Oppaassa korostetaan, että pelkät hengityksensuojaimet eivät ole riittävä toimenpide puupölyn hallinnassa.

Ensisijaisesti tulisi pyrkiä vaikuttamaan pölypäästön määrään esimerkiksi valitsemalla mahdollisimman vähän pölyä tuottavia työstömenetelmiä ja minimoimalla paineilmapuhalluksen käyttö siivouksessa.

Mikäli näin ei päästä haluttuun lopputulokseen, estetään pölyn leviäminen. Oppaassa esitetään yksityiskohtaisia ohjeita, joilla voi tehostaa erilaisten puuntyöstökoneiden pölynpoistoa. Pienilläkin investoinneilla voidaan päästä hyvään tulokseen.

Kolmas vaihe pölyn hallinnassa on työntekijöiden kouluttaminen ja ohjaaminen sekä pölyaltistumista vähentävät työjärjestelyt. Myös henkilönsuojaimia saatetaan joutua käyttämään tilanteissa, joissa liiallista altistumista ei voida muuten estää.

– Hengityksensuojaimia ei ole tarkoitettu jatkuvaan käyttöön. Ne kuormittavat aina työntekijää. Tarvitsemme työpaikoille ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä, tehokasta siivoamista sekä teknisiä ratkaisuja, joilla vähennetään puupölylle altistumista ja sen mahdollisesti aiheuttamia haittoja, sanoo Tuula Liukkonen.

Muuttunut lainsäädäntö tutuksi oppaan avulla

Puupölyn hallintaoppaan edellinen painos julkaistiin vuonna 2010, ja nyt sen päivittäminen tuli ajankohtaiseksi muuttuneen lainsäädännön takia.

Vuonna 2020 Suomessa astui voimaan Euroopan Unionin asettama uusi ja sitova raja-arvo kovapuupölylle eli lehtipuupölylle.

Myös ASA-laki muuttui niin, että kaikelle lehtipuupölylle työssään altistuvat tulee ilmoittaa ASA-rekisteriin ( Syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteri ). Aiemmin ilmoitusvelvollisuus koski vai tammen ja pyökin pölylle altistumista.

– Esittelemme oppaassa uudistuneen lainsäädännön, tuomme esiin puupölyaltistumiseen liittyviä riskejä ja kuvailemme pääperiaatteet pölynhallintaan. Oppaan edellisessä versiossa esitetyt pölynhallinnan periaatteet ovat edelleen käyttökelpoisia, sanoo Tuula Liukkonen.

– Oppaan pohjalta laadittua tiivistä ja käytännönläheistä tietokorttia voi käyttää tarkistuslistana, kun arvioidaan työpaikalla jo toteutettuja ja vielä tarvittavia pölyn hallintaratkaisuja, toteaa Markku Tolvanen.

Opas päivitettiin Työterveyslaitoksen ja Työturvallisuuskeskuksen yhteistyönä. Neuvoa-antavana taustaryhmänä toimi Puuteollisuuden työalatoimikunta.

Puupölyn hallinta puuteollisuudessa

Työterveyslaitoksen puupölytutkimus

Uusimmat artikkelit

Oululainen Samat Nordic investoi jättihankkeeseen Haminassa

Ranskalaiseen Samat -konserniin kuuluva Samat Nordic Oy investoi yhteensä 15 miljoonaa euroa uuden säiliöterminaalin rakentamiseen Haminan satamaan. Kyseessä on yhteistyö Fintoilin mäntyöljyjalostamon kanssa, jonka välittömään läheisyyteen myös Samat Nordicin säiliöterminaali rakentuu.

22.4.2021 | Alan Uutiset

Keliber päivitti Kokkolan kemiantehtaan prosessia ja YVA-selostusta

Keliber Oy:n suunnitteleman Kokkolan litiumkemiantehtaan prosessia on kehitetty sen jälkeen, kun ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) arviointiselostus valmistui 6.3.2020. Yhtiö on nyt päivittänyt YVA-selostusta vastaamaan nykyistä hankesuunnitelmaa. Prosessiin tehdyt muutokset koskevat sekä poistovesien että sivuvirtana muodostuvan analsiimihiekan käsittelyä. 

22.4.2021 | Tutkimus ja koulutus

Energiapuun mittauksessa mittauslain vaatimukset tahtovat unohtua

Kuluvan talven aikana virallisille mittaajille on tullut useita energiapuun mittausta koskeneita yhteydenottoja. Keskeiset ongelmat liittyvät mittauksesta sopimiseen, itse mittaamiseen ja mittalaitteiden omavalvontaan. Energiapuun käytön lisääntyessä ja hinnan noustessa taloudelliset intressit kasvavat, jolloin lainmukaisen mittauksen merkitys korostuu.

Uusi ohje rakennustyömaille koronariskin arviointiin

Rakennusalalle on laadittu ohje koronatartuntojen riskien arvioinnin tueksi. Ohjeen mukaan rakennustyömaalla päätoteuttaja on velvollinen laatimaan yleisen riskien arvioinnin. Kaikkien rakennustyömaalla työskentelevien on noudatettava arviointiin perustuvia toimenpiteitä. Työmaan muut työnantajat arvioivat lisäksi oman toimintansa riskit.

Älyrenkailla varustetut robottiautot tekevät tuloaan

Tulevaisuudessa autonomisten autojen renkaissa korostuvat perinteisten rengasominaisuuksien, kuten märkäpidon, lisäksi älykkäät ominaisuudet. Renkaiden sensoriteknologian avulla saadaan aiempaa enemmän tietoa olosuhteista ja niiden muutoksista.

18.3.2021 | Kumppaniartikkeli

Nykyaikaiset voiteluaineet avohammaskäyttöjen voiteluun

Erilaiset avohammaskäytöt – niin meesauuneissa, pulppereissa, kuula- ja tankomyllyissä kuin kiertouuneissa – altistuvat ankarille käyttöolosuhteille. Käyttölaitteiden suunnittelussa ja valmistuksessa on kuitenkin saavutettu huomattavia parannuksia viime vuosikymmenien aikana.

Rikkipesurit taas kannattavia

Vähärikkisen ja tavallisen raskaan polttoöljyn välinen hintaero on markkinoilla jälleen kasvanut, mistä on seurannut, että rikkipesureihin investoineiden laivanomistajien kilpailukyky rahtimarkkinoilla on huomattavasti kohentunut.