https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Puupölyn terveyshaittoja voi ehkäistä ennalta – päivitetty opas avuksi työpaikoille

Puupölyn hallinta puuteollisuudessa -opas on päivitetty ja opas on ostettavissa verkossa. Tiivistettyyn tietokorttiin voi tutustua verkossa.

pexels-cleyder-duque-3637838

– Vaikka kyseessä on luonnontuote, puupölyn mahdollisesti aiheuttamat haitat pitää ottaa vakavasti. Oireet voivat aiheuttaa sairauspoissaoloja, ja ne ovat luonteeltaan sellaisia, että elämänlaatu kärsii, sanoo asiantuntija Markku Tolvanen Työturvallisuuskeskuksesta.

Puupöly voi aiheuttaa esimerkiksi silmien ja hengitysteiden ärsytysoireita, pitkittynyttä nuhakuumetta ja ärsytysihottumaa sekä allergista nuhaa ja astmaa. Harvinaisia työperäisiä ammattitauteja ovat nenän, nenän sivuonteloiden ja nenänielun syövät.

– Puualalla on Suomessa merkittävä rooli, joten meidän on tärkeää pitää huolta alan työntekijöistä, sanoo johtava asiantuntija Tuula Liukkonen Työterveyslaitoksesta.

Puupölyongelmaa ei ratkaista vain henkilösuojaimilla

Oppaassa korostetaan, että pelkät hengityksensuojaimet eivät ole riittävä toimenpide puupölyn hallinnassa.

Ensisijaisesti tulisi pyrkiä vaikuttamaan pölypäästön määrään esimerkiksi valitsemalla mahdollisimman vähän pölyä tuottavia työstömenetelmiä ja minimoimalla paineilmapuhalluksen käyttö siivouksessa.

Mikäli näin ei päästä haluttuun lopputulokseen, estetään pölyn leviäminen. Oppaassa esitetään yksityiskohtaisia ohjeita, joilla voi tehostaa erilaisten puuntyöstökoneiden pölynpoistoa. Pienilläkin investoinneilla voidaan päästä hyvään tulokseen.

Kolmas vaihe pölyn hallinnassa on työntekijöiden kouluttaminen ja ohjaaminen sekä pölyaltistumista vähentävät työjärjestelyt. Myös henkilönsuojaimia saatetaan joutua käyttämään tilanteissa, joissa liiallista altistumista ei voida muuten estää.

– Hengityksensuojaimia ei ole tarkoitettu jatkuvaan käyttöön. Ne kuormittavat aina työntekijää. Tarvitsemme työpaikoille ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä, tehokasta siivoamista sekä teknisiä ratkaisuja, joilla vähennetään puupölylle altistumista ja sen mahdollisesti aiheuttamia haittoja, sanoo Tuula Liukkonen.

Muuttunut lainsäädäntö tutuksi oppaan avulla

Puupölyn hallintaoppaan edellinen painos julkaistiin vuonna 2010, ja nyt sen päivittäminen tuli ajankohtaiseksi muuttuneen lainsäädännön takia.

Vuonna 2020 Suomessa astui voimaan Euroopan Unionin asettama uusi ja sitova raja-arvo kovapuupölylle eli lehtipuupölylle.

Myös ASA-laki muuttui niin, että kaikelle lehtipuupölylle työssään altistuvat tulee ilmoittaa ASA-rekisteriin ( Syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteri ). Aiemmin ilmoitusvelvollisuus koski vai tammen ja pyökin pölylle altistumista.

– Esittelemme oppaassa uudistuneen lainsäädännön, tuomme esiin puupölyaltistumiseen liittyviä riskejä ja kuvailemme pääperiaatteet pölynhallintaan. Oppaan edellisessä versiossa esitetyt pölynhallinnan periaatteet ovat edelleen käyttökelpoisia, sanoo Tuula Liukkonen.

– Oppaan pohjalta laadittua tiivistä ja käytännönläheistä tietokorttia voi käyttää tarkistuslistana, kun arvioidaan työpaikalla jo toteutettuja ja vielä tarvittavia pölyn hallintaratkaisuja, toteaa Markku Tolvanen.

Opas päivitettiin Työterveyslaitoksen ja Työturvallisuuskeskuksen yhteistyönä. Neuvoa-antavana taustaryhmänä toimi Puuteollisuuden työalatoimikunta.

Puupölyn hallinta puuteollisuudessa

Työterveyslaitoksen puupölytutkimus

Uusimmat artikkelit

Valmetilta teollisen internetin ratkaisu mittaustiedon keräämiseen kaasukuljetuskonteista

Valmet on kehittänyt teollisen internetin ratkaisun, joka kerää kriittistä mittaustietoa kaasukuljetuskonteista. Tarkka tiedonkeruu ilman perinteisiä fyysisiä mittauksia parantaa räjähdysherkkien, esimerkiksi metaania tai vetyä sisältävien konttien turvallisuutta, tuo säästöjä ja antaa tietoja konttien sisällöstä logistiikkaa varten.

19.10.2021 | Tutkimus ja koulutus

Neste avaa tutkimuskeskuksen Singaporeen

Neste vauhdittaa kasvustrategiansa toteutusta perustamalla tutkimuskeskuksen Singaporeen. Investoinnin myötä Neste kasvattaa maailmanlaajuista tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaansa ja edistää kumppaniyhteistyötä Aasian ja Tyynenmeren alueella ja erityisesti Singaporessa.

18.10.2021 | Alan Uutiset

Metsäteollisuus elpyy – teollisuuspuun hakkuut kasvavat

Koronapandemian vähittäinen väistyminen ja talouden elvytystoimien jatkuminen heijastuvat maailmantalouteen ja kasvattavat metsäteollisuustuotteiden tuotanto- ja vientimääriä vuonna 2021. Suomessa teollisuuden kasvava puuntarve lisää hakkuumääriä ja nostaa kantohintoja.

K-ryhmä saavutti vuoden 2025 energiatehokkuustavoitteensa – taustalla uudet innovaatiot

K-ryhmä sitoutui vuonna 2017 pienentämään energiankulutustaan 7,5 prosenttia vuoteen 2025 mennessä. Tuoreet luvut paljastavat, että tavoite on täyttynyt neljä vuotta etuajassa.

Terrafamen akkukemikaalitehtaan tuotannon ylösajo on käynnistynyt

Terrafamen uuden akkukemikaalitehtaan tuotannon ylösajo on käynnistynyt. Terrafame teki päätöksen akkukemikaalitehtaan 240 miljoonan euron investoinnista vuonna 2018. Akkukemikaalitehdas on valmistuessaan kapasiteetiltaan yksi maailman suurimmista akkukemikaalien tuotantolinjoista.

VR ottaa käyttöön koneälyisen apukuskin

VR on ottanut kevään aikana sekä matkustaja- että tavaraliikenteen junissa käyttöön veturinkuljettajaa avustavan, koneälyä hyödyntävän DAS-järjestelmän. DAS auttaa optimoimaan junan ajoa niin, että energiatehokkuus lisääntyy, täsmällisyys paranee ja samalla matkustusmukavuus kasvaa.

1.6.2021 | Kumppaniartikkeli

S/Y Christopher -jahdin peräsimien tiivisteiden vaihto – kuinka jahti päätyi Suomeen?

Viisi vuotta sitten S/Y Christopher -jahti oli Mallorcalla kunnostuksessa ja Baltic Yachts auttoi heitä siellä monissa kunnostukseen liittyvissä asioissa. Samalla Baltic Yachts loi hyvät suhteet kapteeni Mark O’Reillyyn.