https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Rakennussähkösuunnittelijan pätevyys mittaa projektin kokonaishallintaa

Rakennussähkösuunnittelijan pätevyyslautakunta on saanut tietoonsa, että rakennusten tietoteknisiin järjestelmiin erikoistuneilta suunnittelijoilta (telesuunnittelijat) on edellytetty tarjouspyynnöissä rakennussähkösuunnittelijan pätevyyttä.

CMMS

Sähkösuunnittelija on voinut saada vuodesta 2004 vapaaehtoisen pätevyystodistuksen, jonka avulla asiakas voi varmistaa sähköteknisiin suunnittelijatehtäviin ehdolla olevan henkilön pätevyyden eri vaativuusluokkien mukaisissa suunnittelutehtävissä. Järjestelmä on löytänyt paikkansa markkinoilla.

Luokituksen perustana on suunnittelijan koulutus ja käytännön kokemus talonrakentamisen suunnittelutyöstä, ja sen ylimmät tasot korostavat erityisesti suunnittelijan suunnitteluprosessin kokonaishallintaa.

Telesuunnittelijoille asia on hankala, koska he tulevat harvoin nimetyksi hankkeissa vastaaviksi sähkösuunnittelijoiksi tai projektipäällikön tehtäviin, jotka puolestaan olisivat pätevyyshakemuksen referenssikohteita listatessa edellytyksenä vaativaan tai poikkeuksellisen vaativaan pätevyysluokkaan.

Lisäksi rakennussähkösuunnittelijan pätevyysjärjestelmän koulutusvaatimukset eivät automaattisesti sisälly esimerkiksi tietoliikenne- tai automaatioinsinööritutkintoihin. Vaativan ja poikkeuksellisen vaativan luokan pätevyyksiin vaaditaan sähköturvallisuuteen, sähkösuunnitteluun ja sähköjärjestelmiin perehdyttäviä opintoja 40 / 45 opintopistettä.

Tele- ja turvasuunnittelijoiden osaamista arvioitava toisin

Sähkösuunnittelun pätevyyslautakunta on tarkastellut pätevyysjärjestelmää tele- ja turvasuunnittelijoiden näkökulmasta vuosien varrella useaan otteeseen.

Pätevyysjärjestelmä perustuu projektinhallinnan osaamiseen. Järjestelmässä ei arvioida hakijan teknistä kompetenssia, vaan suunnittelijan koulutuksen ja kokemuksen kautta saavutettua soveltuvuutta projektin kokonaishallintaan. Tällöin hyvinkin suurta teknistä taitoa ja pätevyyttä edellyttävä osaaminen esimerkiksi tietoteknisten järjestelmien, valaistuksen, turvallisuus- tai AV-järjestelmien vaativissa suunnittelutehtävissä ei kuulu tämän luokituksen piiriin.

Sähkösuunnittelutehtäviin kuuluvan yksittäisen osa-alueen osaamisesta ei siis voida myöntää vaativimpien luokkien pätevyyttä nyt käytössä olevilla kriteereillä.

Vuosina 2016-2017 pätevyyslautakunta tarkasteli järjestelmän koulutusvaatimuksia ja pyrki löytämään koulutuspolun, jonka avulla sähkösuunnittelutehtävissä toimiville tietoliikenne- ja automaatioinsinööreille avautuisi mahdollisuus saavuttaa sähköturvallisuuteen, sähkösuunnitteluun, sähköjärjestelmiin perehdyttäviä opintoja vaativimpiin pätevyysluokkiin tarvittava määrä.

Ammattikorkeakoulut suhtautuivat täydennyskoulutuksen järjestämiseen periaatteessa myönteisesti, mutta kurssin järjestämiseksi opiskelijoita pitäisi olla riittävä määrä.

Pätevyysrekisterissä noin 500 suunnittelijaa

Sähkösuunnittelijan pätevyysjärjestelmä uudistettiin vuonna 2016 vastaamaan Maankäyttö- ja rakennuslaissa mainittujen suunnittelupätevyyksien mukaista luokittelua ja vaatimuksia. Tällä hetkellä voimassa olevia rakennussähkösuunnittelijan pätevyyksiä on noin 500 suunnittelijalla.

Pätevyyden myöntää lautakunta, joka koostuu Sähkösuunnittelijat NSS ry:n, Senaatti-kiinteistöjen, Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry:n, Sähköinsinöörit SIL ry:n, Sähkötarkastusyhdistys SÄTY ry:n ja Insinööriliitto ry:n edustajista. Sähkösuunnittelijan pätevyysjärjestelmän sihteerijärjestönä toimii Sähkösuunnittelijat NSS ry.

Rakennussähkösuunnittelijan pätevyyssivut hakemuslomakkeineen ja pätevyysrekistereineen löytyvät osoitteesta www.sähkösuunnittelu.fi

Uusimmat artikkelit

12.5.2021 | Alan Uutiset

STK ry:n jäsenkysely: Sähkötekniselle alalle tarvitaan lisää osaajia

Sähköistysala näkee työvoiman saannin yhdeksi keskeisistä haasteista tulevaisuudessa. Kolmannes STK:n jäsenkyselyyn vastanneista yrityksistä arvioi tarvitsevansa lisää työvoimaa jo lähitulevaisuudessa. Alalle toivotaan erityisesti ammattilaisia, joilla on myös kaupallista osaamista ja kielitaitoa.

11.5.2021 | Tutkimus ja koulutus

Uutta tietoa yhteistyöllä

Älykäs valmistus ekosysteemissä -tutkimushanke kokosi valmistavan teollisuuden yritykset sekä tutkijat yhdessä ratkomaan digitalisoituvan alan haasteita. Hanke päättyy sellaisenaan nyt maaliskuussa, mutta tutkimustyö jatkuu.

Pohjolan Voima suunnittelee Euroopan suurimpiin kuuluvaa akkuratkaisua

Suomalainen energiakonserni Pohjolan Voima Oyj on käynnistänyt energian varastointia edistävän akkuratkaisun suunnittelun. Teholtaan 35 MW:n akkuratkaisulla turvataan sähköjärjestelmän toimintaa ja lisätään säätövoiman joustavuutta. Toteutuessaan hanke on Euroopan mittakaavassa merkittävä.

Uusi ohje rakennustyömaille koronariskin arviointiin

Rakennusalalle on laadittu ohje koronatartuntojen riskien arvioinnin tueksi. Ohjeen mukaan rakennustyömaalla päätoteuttaja on velvollinen laatimaan yleisen riskien arvioinnin. Kaikkien rakennustyömaalla työskentelevien on noudatettava arviointiin perustuvia toimenpiteitä. Työmaan muut työnantajat arvioivat lisäksi oman toimintansa riskit.

Älyrenkailla varustetut robottiautot tekevät tuloaan

Tulevaisuudessa autonomisten autojen renkaissa korostuvat perinteisten rengasominaisuuksien, kuten märkäpidon, lisäksi älykkäät ominaisuudet. Renkaiden sensoriteknologian avulla saadaan aiempaa enemmän tietoa olosuhteista ja niiden muutoksista.

18.3.2021 | Kumppaniartikkeli

Nykyaikaiset voiteluaineet avohammaskäyttöjen voiteluun

Erilaiset avohammaskäytöt – niin meesauuneissa, pulppereissa, kuula- ja tankomyllyissä kuin kiertouuneissa – altistuvat ankarille käyttöolosuhteille. Käyttölaitteiden suunnittelussa ja valmistuksessa on kuitenkin saavutettu huomattavia parannuksia viime vuosikymmenien aikana.

Rikkipesurit taas kannattavia

Vähärikkisen ja tavallisen raskaan polttoöljyn välinen hintaero on markkinoilla jälleen kasvanut, mistä on seurannut, että rikkipesureihin investoineiden laivanomistajien kilpailukyky rahtimarkkinoilla on huomattavasti kohentunut.