STUK: Säteilyturvallisuus Suomessa pystytään turvaamaan koronavirusepidemiasta huolimatta

Koronaviruksen vuoksi STUK on sopeuttanut toimintansa sellaiseksi, että se selviää tehtävästään myös koronavirusepidemian laajentuessa Suomessa. STUKin työntekijät tekevät esimerkiksi mahdollisimman paljon etätöitä, jotta tartunnoilta vältytään.

stuk-20-03-2020

STUKin parkkipaikalla on tilaa perjantaiaamuna 20.3.2020, kun virkamiehet ovat pääasiassa etätöissä.

Etätyöjärjestelyistä huolimatta STUK huolehtii, että ympäristön säteilyvalvonta toimii ja että STUKilla on aina riittävä tieto säteilytilanteesta Suomessa. STUK on myös varmistanut, että sen laboratoriotoiminta jatkuu ja että STUK kykenee vastaamaan virka-apupyyntöihin, joita se voi saada esimerkiksi tullilta tai rajavartiolaitokselta.

STUKin säteilyvaaratilanteita varten rakentamat valmius- ja hälytysjärjestelyt toimivat myös normaalisti.

Valvontaa kohdennetaan riskien mukaisesti

Koronaviruksen aiheuttama tilanne vaikuttaa esimerkiksi STUKin ydinvoimalaitospaikoilla ja muiden toiminnanharjoittajien luona tekemään valvontaan. Paikan päällä tarkastuksia tehdään toistaiseksi vain turvallisuusmerkitykseltään merkittävimmissä kohteissa ja tarkastusjärjestelyissä otetaan huomioon terveysviranomaisten ohjeet lähikontaktin välttämisestä. STUKin valvontakohteissa on yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden kannalta kriittisiä toimijoita, kuten terveydenhuolto ja ydinvoima, joten tartuntariskiin suhtaudutaan erittäin vakavasti. Suurin osa valvonnasta perustuu asiakirjojen tarkastuksiin. Tämä työ jatkuu normaalisti etätyönä.

STUK on myös varmistunut, että ydinvoimayhtiöt ovat varautuneet koronavirustilanteeseen. Merkittävin koronaviruksen mahdollisesti aiheuttama seuraus olisi käyttöhenkilökunnan yhtäaikainen sairastuminen, mikä vaikuttaisi laitosten käyttöön. Sellainenkaan tilanne ei aiheuttaisi suoraan turvallisuusriskiä. Voimayhtiöissä on riittävät varahenkilöjärjestelyt sairastapausten varalle. STUKin näkemyksen mukaan ydinvoimalaitoksilla on varauduttu riskeihin riittävästi ja ydinvoimalaitoksia voidaan käyttää turvallisesti.

- Säteilyturvallisuus Suomessa perustuu viime kädessä säteilyn käyttäjien vastuulliseen toimintaan ja hyvään turvallisuuskulttuuriin. Koronavirus aiheuttaa sen, että STUKin pitää ottaa käyttöön uudenlaisia työtapoja valvontatehtävissä. Säteilyturvallisuus pystytään varmistamaan tässäkin tilanteessa, toteaa Säteilyturvakeskuksen pääjohtaja Petteri Tiippana.

Uusimmat artikkelit

Ennätyksellinen 6 000 tonnin tavarajuna liikennöi Vainikkalasta Haminaan

VR Transpoint on pilotoinut maaliskuun aikana ennätyksellisen suurta tavarajunaa transitoliikenteen kuljetuksissa Vainikkalasta Haminan satamaan. 6 000 tonnia painavassa junassa on 66 vaunua ja vajaa kilometrin mittainen kokoonpano liikkuu kahden Vectron-sähköveturin voimin. Suuret junakoot tuovat tehokkuutta rautatiekuljetuksiin.

Ilman typpidioksidipitoisuus on laskenut Suomessa 40 prosenttia poikkeustilan aikana

Koronaviruksen myötä vähentyneet liikennemäärät ovat parantaneet kaupunkien ilmanlaatua. Katupöly kuitenkin heikentää monin paikoin ilmanlaatua.

30.3.2020 | Alan Uutiset

Luke: Pienet metsäkoneyritykset syvissä vaikeuksissa

Puunkorjuun ennätyksistä huolimatta metsäkoneyritysten tuloskehitys on ollut heikkoa viime vuosina. Erityisesti pienet korjuuyritykset ovat vaikeuksissa, joita kuluva talven seisokit syventävät entisestään. Yksistään ulkoiset olosuhteet eivät kuitenkaan selitä yritysten menestystä, ja myös pienten yritysten joukossa on kannattavia. Tuoreet tutkimustulokset kertovat myös tarpeesta kehittää liiketoimintaosaamista erityisesti talouden hallinnan ja neuvottelutaitojen saralla.

Kevään kelirikosta ennustetaan keskimääräistä helpompaa - talvi ei ole ollut yhtä hellä päällysteille

Maanteillä kelirikosta ennustetaan keskimääräistä helpompaa, mutta alueellisia eroja on. Talven runsaat vesisateet Etelä-Suomessa ja runsas lumimäärä Pohjois-Suomessa aiheuttavat eniten epävarmuutta kelirikon vaikeuden ennustamiseen keväällä, kertoo Väylä virasto lehdistötiedotteessa.

26.3.2020 | Tutkimus ja koulutus

Tutkijaryhmä selvittää, kuinka etätyö-Suomi pysyy toimintakykyisenä myös koronaepidemian aikana

Fast Expert Teams- asiantuntijaverkosto selvittää etätyöhön siirtymisen vaikutuksia työelämään. Kaikkia etätyöhön siirtyneitä työntekijöitä pyydetään vastaamaan aiheeseen liittyvään kyselyyn.

Voimalaitosten älykäs ohjaus tukemaan uusiutuvan energian kasvua

Kaksivuotisessa SmartFlex-projektissa kehitetään älykkäitä valvonta- ja säätötyökaluja, joiden avulla voimalaitoksia voidaan ohjata nopeasti muuttuvissa tilanteissa. Tavoitteena on pidentää laitosten elinkaarta sekä ylläpitää hyvä hyötysuhde ja pienet päästöt luotettavasti koko elinkaaren ajan.

24.2.2020 | Kumppaniartikkeli

Tunnista kemikaalivuodot ja reagoi ajoissa – uusi DENIOS innovaatio SpillGuard®

Jo pienikin kemikaali- tai öljyvuoto voi aiheuttaa suuret vahingot meille ihmisille ja ympäristölle, etenkin jos vuotoa ei havaita ajoissa. Halusimme ratkaista tämän ongelman, joten heitimme haasteen tuotekehityksestä vastaaville insinööreillemme.