STUK: Säteilyturvallisuus Suomessa pystytään turvaamaan koronavirusepidemiasta huolimatta

Koronaviruksen vuoksi STUK on sopeuttanut toimintansa sellaiseksi, että se selviää tehtävästään myös koronavirusepidemian laajentuessa Suomessa. STUKin työntekijät tekevät esimerkiksi mahdollisimman paljon etätöitä, jotta tartunnoilta vältytään.

stuk-20-03-2020

STUKin parkkipaikalla on tilaa perjantaiaamuna 20.3.2020, kun virkamiehet ovat pääasiassa etätöissä.

Etätyöjärjestelyistä huolimatta STUK huolehtii, että ympäristön säteilyvalvonta toimii ja että STUKilla on aina riittävä tieto säteilytilanteesta Suomessa. STUK on myös varmistanut, että sen laboratoriotoiminta jatkuu ja että STUK kykenee vastaamaan virka-apupyyntöihin, joita se voi saada esimerkiksi tullilta tai rajavartiolaitokselta.

STUKin säteilyvaaratilanteita varten rakentamat valmius- ja hälytysjärjestelyt toimivat myös normaalisti.

Valvontaa kohdennetaan riskien mukaisesti

Koronaviruksen aiheuttama tilanne vaikuttaa esimerkiksi STUKin ydinvoimalaitospaikoilla ja muiden toiminnanharjoittajien luona tekemään valvontaan. Paikan päällä tarkastuksia tehdään toistaiseksi vain turvallisuusmerkitykseltään merkittävimmissä kohteissa ja tarkastusjärjestelyissä otetaan huomioon terveysviranomaisten ohjeet lähikontaktin välttämisestä. STUKin valvontakohteissa on yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden kannalta kriittisiä toimijoita, kuten terveydenhuolto ja ydinvoima, joten tartuntariskiin suhtaudutaan erittäin vakavasti. Suurin osa valvonnasta perustuu asiakirjojen tarkastuksiin. Tämä työ jatkuu normaalisti etätyönä.

STUK on myös varmistunut, että ydinvoimayhtiöt ovat varautuneet koronavirustilanteeseen. Merkittävin koronaviruksen mahdollisesti aiheuttama seuraus olisi käyttöhenkilökunnan yhtäaikainen sairastuminen, mikä vaikuttaisi laitosten käyttöön. Sellainenkaan tilanne ei aiheuttaisi suoraan turvallisuusriskiä. Voimayhtiöissä on riittävät varahenkilöjärjestelyt sairastapausten varalle. STUKin näkemyksen mukaan ydinvoimalaitoksilla on varauduttu riskeihin riittävästi ja ydinvoimalaitoksia voidaan käyttää turvallisesti.

- Säteilyturvallisuus Suomessa perustuu viime kädessä säteilyn käyttäjien vastuulliseen toimintaan ja hyvään turvallisuuskulttuuriin. Koronavirus aiheuttaa sen, että STUKin pitää ottaa käyttöön uudenlaisia työtapoja valvontatehtävissä. Säteilyturvallisuus pystytään varmistamaan tässäkin tilanteessa, toteaa Säteilyturvakeskuksen pääjohtaja Petteri Tiippana.

Uusimmat artikkelit

24.9.2020 | Tutkimus ja koulutus

VTT:n uusi prosessikemian pilotointialusta vauhdittaa bio- ja kiertotaloutta

Uusi prosessikemian pilotointialusta VTT Bioruukki -pilotointikeskuksessa on suunniteltu nopeuttamaan yritysten ja tutkimusorganisaatioiden bio- ja kiertotaloushankkeita. Pilotointialustan avajaisia vietettiin 23.9.

Puuhuoltoketjun työhyvinvoinnissa on haasteita

Luonnonvarakeskus (Luke) selvitti koko puuhuoltoketjun työhyvinvointia tähän saakka laajimman ja ketjun eri ammattiryhmät kattavan kyselyn avulla. Puuhuoltoketjussa tehdään pitkää työpäivää, mutta työolosuhteisiin ollaan tyytyväisiä. Liki puolet vastaajista arvioi työn kuitenkin henkisesti rasittavaksi.

20.9.2020 | Kumppaniartikkeli

Somotec: Lisää kulumiskestävyyttä tuotantoprosessiin

Teollisuuden kasvavat kilpailukyky- ja tehokkuusvaatimukset sekä usein raskaat käyttöolosuhteet edellyttävät laitteiden kulutuksen- ja korroosionkestävyyden jatkuvaa parantamista.

Fingrid valitsi Empowerin sähköasemien ja voimajohtojen kunnossapitopartneriksi

Päästöttömien energiaratkaisujen toteuttaja Enersense International Oyj:n omistama Empower on valittu Fingridin julkisen hankinnan kilpailutuksessa ”yhdeksi merkittäväksi kunnossapitopartneriksi". Hankinnan kohteena ovat Fingridin sähköasemien ja voimajohtojen peruskunnossapitopalvelut vuosille 2021–2023.

14.9.2020 | Alan Uutiset

Neste aloittaa yt-neuvottelut, suunnittelee lakkauttavansa Naantalin jalostamon toiminnot

Neste suunnittelee Naantalin jalostamotoimintojen lakkauttamista ja toiminnan keskittämistä terminaali- ja satamatoimintoihin sekä Porvoon jalostamon kehittämistä kohti uusiutuvien ja kierrätys- raaka-aineiden prosessointia.

OL3 EPR:n sähköntuotanto alkaa helmikuussa 2022

Teollisuuden Voima Oyj (TVO) on saanut laitostoimittaja Areva-Siemens -konsortiolta päivitetyn aikataulun OL3 EPR -laitosyksikön käyttöönotosta. Sen mukaan polttoaine ladataan reaktoriin maaliskuussa 2021, laitosyksikkö liitetään valtakunnan sähköverkkoon saman vuoden lokakuussa ja säännöllinen sähköntuotanto alkaa helmikuussa 2022.

Liikuteltavat lasertyökalut tuovat joustavuutta kentälle

Uudet laserteknologiat mahdollistavat uuden joustavuuden tehdashalleissa ja kentällä tapahtuvassa työssä. Koherentti valo kohdistaa energian pienelle alueelle, jolloin alusta tai ympäristö ei vahingoitu, mutta työ käy nopeasti, siististi ja tarkasti.