Selvitys: Sisäilmaan liittyvät oireet yleisempiä työpaikalla kuin kotona

Noin joka viides työikäinen nainen ja joka kymmenes työikäinen mies kokee saaneensa oireita työpaikkansa sisäilmasta viimeisen 12 kuukauden aikana. Työpaikoilla oireilua on huomattavasti enemmän kuin kotona. Eniten oireita koettiin hoito- ja opetusalalla kunnissa. Tiedot käyvät ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Työterveyslaitoksen ja Kuntaliiton laatimasta selvityksestä.

pexels-photo-313690

Kuva: energepic.com, Pexels

Työterveyslaitoksen sisäilmastokyselyaineiston mukaan oireilu työpaikoilla lisääntyi vuosina 2011–12 ja 2015–17 verrattuna aikaisempaan aineistoon 1996–99.

Kunta-alan työpaikoilla työympäristöön liittyviä oireita koettiin vuosina 2015–17 yleisemmin kuin valtion ja yksityisen alan työpaikoilla. Yksityisen sektorin ja valtion työpaikoilla oireiden yleisyys ei juuri eronnut toisistaan. Valtion työpaikoilla aineistossa oli lähinnä toimistotyötä ja kunta-alalla merkittävästi hoito- ja opetustyötä tekeviä.

Sisäilmastokyselyjen mukaan oireilun määrä on lisääntynyt, mutta työympäristöstä raportoitujen olosuhdehaittojen määrä ei ole lisääntynyt vastaavasti. Pelkkien sisäilmastokyselyjen avulla ei pystytä arvioimaan, mitkä kaikki tekijät vaikuttavat oireilun määrän kasvuun. Arvioinnin tekeminen vaatii lisää selvittelyä ja jatkotutkimuksia. Jatkotutkimuksissa tulisikin selvittää, miksi oireilu on selvästi yleisempää työpaikoilla kuin kodeissa ja millainen merkitys työpaikan ja kodin ilman epäpuhtauksilla sekä muilla sisäympäristötekijöillä on oireilun taustalla.

SisäNyt-hankkeen loppuraportti julkaistaan syksyllä 2019.

Kotona oireillaan vähemmän kuin työpaikalla

Sisäilman laatua ja siihen liittyvien terveyshaittojen nykytilaa on selvitetty muun muassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen FinTerveys2017-tutkimuksen ja Työterveyslaitoksen sisäilmastokyselyaineiston pohjalta.

FinTerveys2017-tutkimuksen mukaan noin joka kolmas nainen ja joka viides mies kokee saaneensa oireita sisäilmasta joskus elämänsä aikana. Oireita koetaan kotona huomattavasti harvemmin kuin työssä. Työikäisistä naisista noin 10 prosenttia ja miehistä 6 prosenttia on joskus saanut kotonaan oireita sisäilmaan liittyen.

Policy brief 6/2019: Sisäilma ja terveys: kehitys, nykytilanne, seuranta ja vertailu eri maiden sekä julkisen ja yksityisen sektorin välillä

SisäNyt-hanke Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivustolla 

Terveet tilat 2028 -ohjelma valtioneuvoston kanslian sivustolla

Uusimmat artikkelit

20.3.2019 | Alan Uutiset

Tekoäly uudistaa teollisuuden palveluita, kunnossapitoa ja työturvallisuutta

Uusi Teollisuus ja Advanced Engineering -tapahtumat alkavat tänään Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa ja ovat avoinna kävijöille keskiviikosta torstaihin 20.−21.3.2019.

Mittava hyökkäys norjalaiseen alumiiniyhtiöön, siirtyy manuaalisiin operaatioihin

Yksi maailman suurimmista alumiinin valmistajista, norjalaisyhtiö Norsk Hydro ASA on tällä hetkellä pahoissa vaikeuksissa maanantaina alkaneiden kyberhyökkäysten vuoksi.

15.3.2019 | Kumppaniartikkeli

Konecranesin asiakasportaali on kunnossapitopalvelun tiedonlähde

Konecranes tuo teollisen internetin edut asiakkaiden ulottuville yourKONECRANES-asiakasportaalin kautta. Asiakasportaali yhdistää laitteiden reaaliaikaisen käyttö- ja kuntotiedon järjestelmällisen kunnossapidon tuottamaan tietoon. Portaalin uusimpana ominaisuutena on online-raportointinäkymä, jonka kautta asiakkaat saavat reaaliajassa tiedot valmistuneesta huollosta digitaalisessa muodossa.

Tamspark tuo esiin additiivisen valmistuksen hybridiratkaisuja Tampereen Advanced Engineering -messuilla

Automaatiosta ja additiivisen valmistuksen hybridiratkaisuista tulee tärkeitä kilpailukeinoja yrityksille, jotka haluavat nostaa tuotantonsa seuraavalle tasolle. Suomalainen 3D-tulostuskoneiden maahantuoja ja toimittaja Tamspark esittelee näitä mahdollisuuksia Tampereella 20.–21.3.2019 järjestettävillä Advanced Engineering -messuilla.

LST Etävalvonta auttaa vähentämään tuotannon hallitsemattomia käyttökatkoja

LST Teollisuuspalvelu esittelee Uusi Teollisuus -messuilla langattoman kunnonvalvontapalvelun LST Etävalvonta -palvelun, joka on tärkeä osa teollisuuden riskienhallintaa.

Finavia kasvattaa aurinkovoiman tuotantoa tuntuvasti

Helsinki-Vantaan terminaalin katolle asennetaan parhaillaan uusia aurinkopaneeleja. Ne kuuluvat Finavian aurinkovoimalaan, jonka ensimmäinen osa otettiin käyttöön vajaat kaksi vuotta sitten. Paneeleja tulee lisää myös ensi vuonna avattavan parkkitalon julkisivuun.

12.3.2019 | Tutkimus ja koulutus

Konecranes perustaa datalaboratorion Ranskaan

Konecranes ilmoitti perustavansa datalaboratorion Ranskaan Lyonin kaupunkiin. Taustalla on pyrkimys lisätä tuotteiden, palveluiden ja toimintojen digitaalisuutta teollisen internetin hyötyjen valjastamiseksi. Konecranesilla on etävalvonnassa 20 000 laitetta maailmanlaajuisesti ja digitaaliset elinkaarenaikaiset tiedot yli 600 0000 laitteesta. Yhtiöllä onkin vahva usko siihen, että datan hyödyntämiseen perustuva arvonluonti tulee mullistamaan materiaalinkäsittelyteollisuuden.