Selvitys: Sisäilmaan liittyvät oireet yleisempiä työpaikalla kuin kotona

Noin joka viides työikäinen nainen ja joka kymmenes työikäinen mies kokee saaneensa oireita työpaikkansa sisäilmasta viimeisen 12 kuukauden aikana. Työpaikoilla oireilua on huomattavasti enemmän kuin kotona. Eniten oireita koettiin hoito- ja opetusalalla kunnissa. Tiedot käyvät ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Työterveyslaitoksen ja Kuntaliiton laatimasta selvityksestä.

pexels-photo-313690

Kuva: energepic.com, Pexels

Työterveyslaitoksen sisäilmastokyselyaineiston mukaan oireilu työpaikoilla lisääntyi vuosina 2011–12 ja 2015–17 verrattuna aikaisempaan aineistoon 1996–99.

Kunta-alan työpaikoilla työympäristöön liittyviä oireita koettiin vuosina 2015–17 yleisemmin kuin valtion ja yksityisen alan työpaikoilla. Yksityisen sektorin ja valtion työpaikoilla oireiden yleisyys ei juuri eronnut toisistaan. Valtion työpaikoilla aineistossa oli lähinnä toimistotyötä ja kunta-alalla merkittävästi hoito- ja opetustyötä tekeviä.

Sisäilmastokyselyjen mukaan oireilun määrä on lisääntynyt, mutta työympäristöstä raportoitujen olosuhdehaittojen määrä ei ole lisääntynyt vastaavasti. Pelkkien sisäilmastokyselyjen avulla ei pystytä arvioimaan, mitkä kaikki tekijät vaikuttavat oireilun määrän kasvuun. Arvioinnin tekeminen vaatii lisää selvittelyä ja jatkotutkimuksia. Jatkotutkimuksissa tulisikin selvittää, miksi oireilu on selvästi yleisempää työpaikoilla kuin kodeissa ja millainen merkitys työpaikan ja kodin ilman epäpuhtauksilla sekä muilla sisäympäristötekijöillä on oireilun taustalla.

SisäNyt-hankkeen loppuraportti julkaistaan syksyllä 2019.

Kotona oireillaan vähemmän kuin työpaikalla

Sisäilman laatua ja siihen liittyvien terveyshaittojen nykytilaa on selvitetty muun muassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen FinTerveys2017-tutkimuksen ja Työterveyslaitoksen sisäilmastokyselyaineiston pohjalta.

FinTerveys2017-tutkimuksen mukaan noin joka kolmas nainen ja joka viides mies kokee saaneensa oireita sisäilmasta joskus elämänsä aikana. Oireita koetaan kotona huomattavasti harvemmin kuin työssä. Työikäisistä naisista noin 10 prosenttia ja miehistä 6 prosenttia on joskus saanut kotonaan oireita sisäilmaan liittyen.

Policy brief 6/2019: Sisäilma ja terveys: kehitys, nykytilanne, seuranta ja vertailu eri maiden sekä julkisen ja yksityisen sektorin välillä

SisäNyt-hanke Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivustolla 

Terveet tilat 2028 -ohjelma valtioneuvoston kanslian sivustolla

Uusimmat artikkelit

Fortumin Loviisan voimalaitoksen vuosihuolto 2019 alkaa, vuorossa polttoaineenvaihtoseisokki

Fortumin Loviisan ydinvoimalaitoksen vuosihuolto alkaa sunnuntaina 18. elokuuta laitoksen kakkosyksiköstä, minkä jälkeen huolletaan ykkösyksikkö. Tänä vuonna molemmilla laitos yksiköillä on vuorossa polttoaineenvaihtoseisokki. Vuosihuoltojen arvioidaan kestävän yhteensä noin 35 vuorokautta.

14.8.2019 | Alan Uutiset

Vinkkejä lastuamisnesteiden käsittelyn tehostamiseen ja muita tärppejä Kunnossapidon osto-oppaasta

Tehostamalla lastuamisnesteiden käsittelyä voidaan saavuttaa runsaasti hyötyjä. Näin voidaan esimerkiksi vähentää suunnittelemattomia käyttökatkoja ja pidentää työkalujen ja koneiden käyttöikää. Noudattamalla Fuchs Oil Finland Oy:n vinkkejä voit pitää tuotannon tehokkaana ja tasaisena. Lue aiheesta lisää tästä

SSAB:n Raahen tehtaalla testattiin onnistuneesti fossiilisen hiilen korvaamista biohiilellä

SSAB:n Raahen terästehtaalla on testattu viimeksi kuluneen vuoden aikana kahteen otteeseen biohiilen käyttöä masuunin raaka-aineena. Testeissä fossiilisesta injektiohiilestä eli PCI-hiilestä korvattiin ensin 4 prosenttia ja sitten 10 prosenttia biohiilellä. Testien perusteella biohiilen 10 prosentin osuus on mahdollinen, mikä vähentäisi fossiilisesta hiilestä aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä 100 000 tonnia vuodessa. 

Tuore selvitys sen vahvisti: hyvä johtaminen lisää kannattavuutta

Hyvä johtaminen ja esimiestyö lisäävät selkeästi yritysten kannattavuutta. Teknologiateollisuuden työhyvinvointihankkeessa tehty selvitys osoitti, että kannattavuudessa voi olla jopa useiden prosenttiyksiköiden eroja johtamisesta riippuvista syistä. Hyvällä johtamisella on myönteinen vaikutus myös työmotivaatioon ja työhön sitoutumiseen.

26.7.2019 | Tutkimus ja koulutus

Konesali törrötti keskellä rakennustyömaata, 5000 opiskelijan LAMK nousi ympärille

Lahden ammattikorkeakoulu LAMK:in neljä erillistä kampusta yhdistyivät saman katon alle syksyllä 2018. Uusi kampus saneerattiin vanhan huonekalutehtaan tiloihin ja se palvelee viittätuhatta tekniikan, designin, liiketalouden, matkailun ja sote-alan opiskelijaa 24 tuntia vuorokaudessa.

Langh Tech toimitti skrubberit Chiosin uuteen tankkeriin

Suomalainen Langh Tech on toimittanut rikkipesurit kreikkalaisen Chios Navigationin uuteen 50 000 dwt:n tuotetankkeriin, joka luovutettiin äskettäin korealaiselta Hyundai Mipon telakalta.

23.4.2019 | Kumppaniartikkeli

Kolme pointtia kunnossapidon kehittämisestä

Olemme saaneet olla mukana useiden eri organisaatioiden kanssa kehittämässä kunnossapitotoimintaa ja panneet merkille joitakin tärkeitä asioita, jotka ovat edesauttaneet näissä hankkeissa onnistumista. Kerromme tässä kolme asiaa, jotka kannattaa huomioida kunnossapitotoiminnan kehittämiseen tähtäävissä hankkeissa.