Suomalainen työsuojeluyhteistyö on kilpailutekijä, sanoo palkittu Juha Pesola

Nolla tapaturmaa -foorumi luovutti viidennen Jorma Saari -palkinnon työympäristöpäällikkö Juha Pesolalle Teollisuusliitosta. Tunnustuspalkinto myönnetään työturvallisuuden edistämiseksi tehdystä pitkäjänteisestä ja tuloksellisesta työstä. 

juha_pesola

Juha Pesola on toiminut ansiokkaasti ja pitkän ajan työturvallisuuden, työterveyden ja työympäristöasioiden parissa. Hän on vienyt eteenpäin työturvallisuuskoulutusta, vaikuttanut työsuojelulainsäädännön valmisteluun sekä ollut kehittämässä suomalaista työelämää useissa valtakunnallisissa hankkeissa.

Kiitospuheessaan Juha Pesola muistutti yhteistyön tärkeydestä työpaikkojen kehittämisessä.

– Suomalainen yhteistyö, vuorovaikutus ja yhdessä kehittäminen työpaikoilla on ainutlaatuista maailmassa, sanoo Pesola.

– Työsuojelutoiminnallemme tyypillinen tapa viedä turvallisuusasioita yhdessä eteenpäin on kilpailutekijä, jota ei ole vielä osattu riittävästi hyödyntää.

Nolla tapaturmaa -foorumia Pesola pitää isona menestyksenä, varsinkin kun se on kasvanut koko ajan.

– Nolla tapaturmaa vaatii sitoutumista, tekoja ja henkilöstön hyvää yhteistyötä, muistuttaa Pesola.
– Toivon, että Nolla tapaturmaa -foorumi toimii edelleen vuoropuhelun edistäjänä Suomessa, jotta työpaikoilla saadaan yhä laajemmin kaikki mukaan työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin kehittämiseen. Tätä työtä tehdään yhdessä.

 Juha Pesola osoitti palkinnon niille sadoille työsuojeluvaltuutetuille, jotka ovat puurtaneet töitä työpaikoilla paremman työympäristön ja työhyvinvoinnin eteen.

Juha Pesola toimii työympäristöpäällikkönä Teollisuusliitossa. Pesola on aiemmin toiminut mm. työsuojeluvaltuutettuna ja Metallityöväen Liitossa työsuojeluyksikön vastaavana. Teollisuusliitto ja sitä edeltänyt Metallityöväen Liitto on ollut alusta asti mukana Nolla tapaturmaa -foorumissa.

Nolla tapaturmaa -foorumi on työpaikkojen verkosto, jossa tavoite on työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin jatkuva kehittäminen ja hyvien käytäntöjen levittäminen. Foorumi on toiminut vuodesta 2003. Siihen kuuluu tällä hetkellä yli 400 työpaikkaa ympäri Suomen, mikä kattaa yli 16 prosenttia työllisestä työvoimasta Suomessa. Foorumin toimintaa koordinoi Työterveyslaitos.  www.nollis.fi  @Nollatapaturmaa

Nolla tapaturmaa - foorumin ohjausryhmän vuonna 2008 perustama Jorma Saari -tunnustuspalkinto myönnetään työturvallisuuden edistämiseksi tehdystä pitkäjänteisestä ja tuloksellisesta työstä. Palkinnon ovat saaneet Jussi Pesonen (2016), Lauri Kivekäs (2013), Pauli Karjalainen (2011) ja Jorma Saari (2009).

Uusimmat artikkelit

12.7.2019 | Tutkimus ja koulutus

Pula digialan osaajista maksaa yrityksille satoja miljardeja

Eurooppalaisten yksityisomisteisten yritysten kasvun suurin haaste on kasvava osaajapula sekä tarve tarttua rohkeammin digitaaliseen transformaatioon.

Langh Tech toimitti skrubberit Chiosin uuteen tankkeriin

Suomalainen Langh Tech on toimittanut rikkipesurit kreikkalaisen Chios Navigationin uuteen 50 000 dwt:n tuotetankkeriin, joka luovutettiin äskettäin korealaiselta Hyundai Mipon telakalta.

3D-tulostuksesta uusia mahdollisuuksia sähköverkon kunnossapidon varaosatarpeisiin

Sähköverkkojen järjestelmällisen uudistamisen rinnalla sähköverkkoyhtiöt pitävät huolta verkkojen kunnossapidosta. Uudistusinvestoinnit vievät vuosia, joten olemassa olevien sähköverkkojen kunnossapidolla on tärkeä rooli sähköjärjestelmän toimivuuden takaamiseksi.

Euroopan kiihtyvä energiapeli näkyy ja tuntuu Itämerellä

Itämeren allas nousee yhä kirkkaammin Euroopan energiapolitiikan parrasvaloihin, ja juuri sopivasti Suomen EU:n puheenjohtajakaudella. Kaikilla yhdeksällä rantavaltiolla on käynnissä omat ja eri kehitysvaiheissa olevat suuret energiahankkeensa. Itämeren energiapaletti vaihtelee maiden sähköverkkoja yhdistävistä merikaapeleista kaasuputkiin ja tuulivoiman tuotantoon.

3.7.2019 | Alan Uutiset

Uusi EU-lannoitevalmisteasetus vauhdittaa orgaanisten ja jätepohjaisten lannoitevalmisteiden käyttöä

Uudessa lannoitevalmisteasetuksessa vahvistetaan yhteiset säännöt, jotka koskevat erilliskerätyn biojätteen ja muiden jätepohjaisten aineiden muuntamista raaka-aineiksi, joita voidaan käyttää CE-merkittyjen EU-lannoitevalmisteiden valmistuksessa. Asetus tulee voimaan 14.7.2019 ja sitä sovelletaan 16.7.2022 alkaen.

Digitalisaatiolla säästöjä asumiskuluihin

Energianhallinnan ja automaation asiantuntija Schneider Electric järjesti eilen Helsingin messukeskuksessa jokavuotisen Innovation Summit -tapahtumansa. Viesti oli selvä: tekoäly ja IoT-tekniikka ovat nyt tulossa teollisuuden lisäksi vauhdilla myös kiinteistöihin säästöjä tuomaan

23.4.2019 | Kumppaniartikkeli

Kolme pointtia kunnossapidon kehittämisestä

Olemme saaneet olla mukana useiden eri organisaatioiden kanssa kehittämässä kunnossapitotoimintaa ja panneet merkille joitakin tärkeitä asioita, jotka ovat edesauttaneet näissä hankkeissa onnistumista. Kerromme tässä kolme asiaa, jotka kannattaa huomioida kunnossapitotoiminnan kehittämiseen tähtäävissä hankkeissa.