Suomalainen työsuojeluyhteistyö on kilpailutekijä, sanoo palkittu Juha Pesola

Nolla tapaturmaa -foorumi luovutti viidennen Jorma Saari -palkinnon työympäristöpäällikkö Juha Pesolalle Teollisuusliitosta. Tunnustuspalkinto myönnetään työturvallisuuden edistämiseksi tehdystä pitkäjänteisestä ja tuloksellisesta työstä. 

juha_pesola

Juha Pesola on toiminut ansiokkaasti ja pitkän ajan työturvallisuuden, työterveyden ja työympäristöasioiden parissa. Hän on vienyt eteenpäin työturvallisuuskoulutusta, vaikuttanut työsuojelulainsäädännön valmisteluun sekä ollut kehittämässä suomalaista työelämää useissa valtakunnallisissa hankkeissa.

Kiitospuheessaan Juha Pesola muistutti yhteistyön tärkeydestä työpaikkojen kehittämisessä.

– Suomalainen yhteistyö, vuorovaikutus ja yhdessä kehittäminen työpaikoilla on ainutlaatuista maailmassa, sanoo Pesola.

– Työsuojelutoiminnallemme tyypillinen tapa viedä turvallisuusasioita yhdessä eteenpäin on kilpailutekijä, jota ei ole vielä osattu riittävästi hyödyntää.

Nolla tapaturmaa -foorumia Pesola pitää isona menestyksenä, varsinkin kun se on kasvanut koko ajan.

– Nolla tapaturmaa vaatii sitoutumista, tekoja ja henkilöstön hyvää yhteistyötä, muistuttaa Pesola.
– Toivon, että Nolla tapaturmaa -foorumi toimii edelleen vuoropuhelun edistäjänä Suomessa, jotta työpaikoilla saadaan yhä laajemmin kaikki mukaan työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin kehittämiseen. Tätä työtä tehdään yhdessä.

 Juha Pesola osoitti palkinnon niille sadoille työsuojeluvaltuutetuille, jotka ovat puurtaneet töitä työpaikoilla paremman työympäristön ja työhyvinvoinnin eteen.

Juha Pesola toimii työympäristöpäällikkönä Teollisuusliitossa. Pesola on aiemmin toiminut mm. työsuojeluvaltuutettuna ja Metallityöväen Liitossa työsuojeluyksikön vastaavana. Teollisuusliitto ja sitä edeltänyt Metallityöväen Liitto on ollut alusta asti mukana Nolla tapaturmaa -foorumissa.

Nolla tapaturmaa -foorumi on työpaikkojen verkosto, jossa tavoite on työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin jatkuva kehittäminen ja hyvien käytäntöjen levittäminen. Foorumi on toiminut vuodesta 2003. Siihen kuuluu tällä hetkellä yli 400 työpaikkaa ympäri Suomen, mikä kattaa yli 16 prosenttia työllisestä työvoimasta Suomessa. Foorumin toimintaa koordinoi Työterveyslaitos.  www.nollis.fi  @Nollatapaturmaa

Nolla tapaturmaa - foorumin ohjausryhmän vuonna 2008 perustama Jorma Saari -tunnustuspalkinto myönnetään työturvallisuuden edistämiseksi tehdystä pitkäjänteisestä ja tuloksellisesta työstä. Palkinnon ovat saaneet Jussi Pesonen (2016), Lauri Kivekäs (2013), Pauli Karjalainen (2011) ja Jorma Saari (2009).

Uusimmat artikkelit

20.9.2019 | Tutkimus ja koulutus

Tarkastus- ja kunnossapitotoiminnan robotiikan kiihdytysohjelma RIMA käynnisti avoimen haun alan yrityksille

Euroopan komission Horisontti 2020 -ohjelman RIMA (Robotics for Inspection and Maintenance), on julkistanut ensimmäisen avoimen haun 8,1 miljoonan euron vapaalla omalla pääomarahoituksella pienille, keskisuurille ja hieman isommille yrityksille. RIMA eurooppalainen kiihdytysohjelma tarkastus- ja kunnossapitotoiminnan robotiikalle, 

Neste ja Niemi yhteistyöhön - muuttojen kasvihuonekaasupäästöt vähenevät jopa 90 %

Muutto- ja logistiikka-alan yritys Niemi Palvelut ottaa käyttöönsä 100 prosenttisesti jätteistä ja tähteistä valmistetun Neste MY uusiutuva diesel -polttoaineen dieselautoissaan ja luopuu fossiilisten polttoaineiden käytöstä. Uudistuksen myötä Niemen asiakkaiden muuttojen aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt vähenevät jopa 90 prosenttia.

19.9.2019 | Alan Uutiset

Viafin Service Oyj käynnistää erikoiskunnossapitoliiketoiminnan

Viafin Service Oyj (”Viafin Service”) kertoo käynnistävänsä strategiansa mukaisesti uuden erikoiskunnossapitoliiketoiminnan ja, että yhtiön Etelä-Suomen tulosyksikön johtajana aloittaa Jani Toivonen. Toivonen siirtyy tehtävään Maintpartner Expert Services Oy:stä, jossa hän on toiminut Maintpartnerin Etelä-Suomen palvelupäällikkönä.

18.9.2019 | Kumppaniartikkeli

Uusi puhtaasti kaasukäyttöinen Wärtsilä 31SG -moottori vähentää merenkulun päästöjä

Teknologiayhtiö Wärtsilä tuo markkinoille puhtaasti  kaasukäyttöisen Wärtsilä 31SG -moottorin  merisovelluksia varten. Wärtsilä 31 -tuotealustaan perustuvan moottorin dieselversio julkaistiin  Guinnessin ennätystenkirjassa maailman tehokkaimpana nelitahtidieselmoottorina

Perusväylänpidon lisärahoitus tulee tiestölle viime tipassa

Hallitus on sopinut vuoden 2020 budjettiesityksestä.  Perusväylänpidon rahoitukseen ehdotetaan pysyvää 300 miljoonan euron tasokorotusta tie-, raide- ja vesiväylien korjausvelan kasvun pysäyttämiseksi ja korjausvelan vähentämiseksi. Yhdessä muiden korotusten kanssa perusväylänpidon rahoitukseen tulee lisäystä 362 miljoonaa euroa vuonna 2020.

Kemissä raivataan jo uuden biotuotetehtaan pohjaa

Metsä Groupin Kemin tehdasalueella raivataan jo tonttia uudelle biotuotetehtaalle, joka sijoittuu nykyisen sellutehtaan viereen.

Dronejen käyttömahdollisuuksissa vain avaruus rajana

Dronet esittelivät monipuolisia hyödyntämismahdollisuuksiaan laajassa kansainvälisessä Drone Tournament -kilpailussa. Tavoitteena oli lisäksi houkutella uusia toimijoita alalle ja kehittää innovaatioita. Business Finland oli mukana yhteistyössä.