Suomalainen työsuojeluyhteistyö on kilpailutekijä, sanoo palkittu Juha Pesola

Nolla tapaturmaa -foorumi luovutti viidennen Jorma Saari -palkinnon työympäristöpäällikkö Juha Pesolalle Teollisuusliitosta. Tunnustuspalkinto myönnetään työturvallisuuden edistämiseksi tehdystä pitkäjänteisestä ja tuloksellisesta työstä. 

juha_pesola

Juha Pesola on toiminut ansiokkaasti ja pitkän ajan työturvallisuuden, työterveyden ja työympäristöasioiden parissa. Hän on vienyt eteenpäin työturvallisuuskoulutusta, vaikuttanut työsuojelulainsäädännön valmisteluun sekä ollut kehittämässä suomalaista työelämää useissa valtakunnallisissa hankkeissa.

Kiitospuheessaan Juha Pesola muistutti yhteistyön tärkeydestä työpaikkojen kehittämisessä.

– Suomalainen yhteistyö, vuorovaikutus ja yhdessä kehittäminen työpaikoilla on ainutlaatuista maailmassa, sanoo Pesola.

– Työsuojelutoiminnallemme tyypillinen tapa viedä turvallisuusasioita yhdessä eteenpäin on kilpailutekijä, jota ei ole vielä osattu riittävästi hyödyntää.

Nolla tapaturmaa -foorumia Pesola pitää isona menestyksenä, varsinkin kun se on kasvanut koko ajan.

– Nolla tapaturmaa vaatii sitoutumista, tekoja ja henkilöstön hyvää yhteistyötä, muistuttaa Pesola.
– Toivon, että Nolla tapaturmaa -foorumi toimii edelleen vuoropuhelun edistäjänä Suomessa, jotta työpaikoilla saadaan yhä laajemmin kaikki mukaan työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin kehittämiseen. Tätä työtä tehdään yhdessä.

 Juha Pesola osoitti palkinnon niille sadoille työsuojeluvaltuutetuille, jotka ovat puurtaneet töitä työpaikoilla paremman työympäristön ja työhyvinvoinnin eteen.

Juha Pesola toimii työympäristöpäällikkönä Teollisuusliitossa. Pesola on aiemmin toiminut mm. työsuojeluvaltuutettuna ja Metallityöväen Liitossa työsuojeluyksikön vastaavana. Teollisuusliitto ja sitä edeltänyt Metallityöväen Liitto on ollut alusta asti mukana Nolla tapaturmaa -foorumissa.

Nolla tapaturmaa -foorumi on työpaikkojen verkosto, jossa tavoite on työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin jatkuva kehittäminen ja hyvien käytäntöjen levittäminen. Foorumi on toiminut vuodesta 2003. Siihen kuuluu tällä hetkellä yli 400 työpaikkaa ympäri Suomen, mikä kattaa yli 16 prosenttia työllisestä työvoimasta Suomessa. Foorumin toimintaa koordinoi Työterveyslaitos.  www.nollis.fi  @Nollatapaturmaa

Nolla tapaturmaa - foorumin ohjausryhmän vuonna 2008 perustama Jorma Saari -tunnustuspalkinto myönnetään työturvallisuuden edistämiseksi tehdystä pitkäjänteisestä ja tuloksellisesta työstä. Palkinnon ovat saaneet Jussi Pesonen (2016), Lauri Kivekäs (2013), Pauli Karjalainen (2011) ja Jorma Saari (2009).

Uusimmat artikkelit

29.5.2020 | Tutkimus ja koulutus

Rakentajat tehostavat kosteudenhallintaa verkkokoulutuksella

Neljätoista Suomen suurinta rakennusliikettä on yhdessä kehittänyt eKosteus-koulutuksen ja alkaa hyödyntää sitä oman henkilöstönsä koulutukseen. Tavoitteena on parantaa kosteudenhallinnan osaamista sekä torjua kosteusvaurioita. Koulutus kokoaa yhteen perustiedot, jotka rakentamisen kaikkien osapuolten tulee tuntea, jotta kuivaketju ei katkea. Asiasta raportoi Rakennusteollisuus RT ry.

29.5.2020 | Alan Uutiset

RT: Koronakriisi tuplaa rakentamisen hidastumisen Suomessa

Rakennusteollisuus RT ry:n mukaan asuntoaloitukset vähenevät tänä vuonna yli neljänneksellä, mikä painaa koko rakentamista vauhdilla alaspäin. Myös toimitilarakentaminen on supistumassa voimakkaasti ja julkisen sektorin investoinnit uhkaavat vähentyä.

29.5.2020 | Kumppaniartikkeli

Viafin Service jatkaa yrityskaupan jälkeen kasvu-uralla

Teollisuuden kunnossapitoa tarjoava Viafin Service Oyj on vuoden ajan sulatellut suurta kaasualan käyttö- ja kunnossapitopalveluihin liittyvää yrityskauppaa. Nyt Viafin GASiksi nimetyn yhtiön hankinta on saatettu onnistuneesti päätökseen ja listautunut emoyhtiö voi jatkaa matkaa kohti seuraavaa tavoitetta. Päämääränä on nousta sadan miljoonan euron liikevaihtoa pyörittäväksi teollisuuden kunnossapitoyhtiöksi vuoden 2022 aikana.

Myös maatalouskoneiden huoltokirjaukset hoituvat mobiilisti

Maatalouskoneiden huollot merkitään yleisimmin paperiseen huoltovihkoon. Työtehoseuran keväällä tekemän kyselyn mukaan vain seitsemän prosenttia vastaajista käytti sähköistä huoltokirjaa, yleisimmin Exceliä. Tutkimus osoitti, että mobiilisti käytettävälle huoltokirjalle olisi kysyntää. Nyt sellainen löytyy TTS-Koneesta ja on käytettävissä kaikille käyttöoikeuden lunastaneille.

Ilman epäpuhtaudet teollisuuden työpaikoilla

Ammattitaudeista ja ammattitautiepäilyistä lähes 20 prosenttia on hengitystieallergioita, joiden aiheuttajia ovat muun muassa erilaiset kemialliset tekijät. Teollisuudessa viimeaikoina yleistynyt 3D-tulostus on yksi hengitysilman laatuun vaikuttava työprosessi, jonka turvallinen hyödyntäminen edellyttää turvallisuusnäkökohtien huomioimista.

Kestävillä teräksillä pidennetään työvälineiden käyttöikää, säästetään materiaalia

Uddeholms Ab on ruotsalainen työkaluteräsvalmistaja, joka kuuluu itävaltalaiseen voestalpine-teräskonserniin. 

20 prosenttia Kajaanin kaukolämmöstä: CSC ja Loiste Lämpö allekirjoittivat sopimuksen

Loiste Lämpö ja CSC – Tieteen tietotekniikan keskus ovat allekirjoittaneet sopimuksen LUMI-supertietokoneelle rakennettavan datakeskuksen kaukolämpöliittymän rakentamisesta ja hukkalämmön hyödyntämisestä. Sopimuksen mukaan vuoden 2021 alussa käynnistyvä datakeskus kerää talteen toimintansa sivutuotteena syntyvän lämmön, jonka Loiste Lämpö siirtää verkkoonsa lämmittämään kajaanilaisia koteja ja liiketiloja.