Suomen kemianteollisuus hiilineutraaliksi vuoteen 2045 mennessä

Kemianteollisuus haluaa olla vuoteen 2045 mennessä hiilineutraali. Tähän pyritään sekä hiilijalanjälkeä pienentämällä että hiilikädenjälkeä kasvattamalla. Käytännössä tämä tarkoittaa oman toiminnan hiilijalanjäljen eli kasvihuonekaasupäästöjen pienentämistä sekä hiilikädenjäljen kasvattamista asiakkaiden päästöjä pienentävillä tuotteilla ja uusilla vähäpäästöisillä teknologioilla.

chemistry

Kemianteollisuus on yksi Suomen merkittävimmistä teollisuuden toimialoista. Sen osuus teollisuuden tuotannosta ja tavaraviennistä on noin viidennes. Suoraan, välillisesti ja tulovaikutusten kautta työllistämme lähes 100 000 suomalaista. Kemianteollisuuteen lasketaan Suomessa kemian prosessiteollisuus, öljytuotteet sekä muut kemian tuotteet kuten lääkkeet, kosmetiikka, pesuaineet, maalit, muovi- ja kumituotteet.

- Kemianteollisuus on globaalisti kasvava ala, joka mahdollistaa ilmastonmuutoksen torjumisen ja kiertotalouden. Suomessa ympäristöasiat ovat jo tällä hetkellä kansainvälisesti katsottuna erinomaisella tasolla. Silti edessä on suuri muutos, jossa tarvitsemme uudenlaisia ratkaisuja, innovaatioita ja saumatonta yhteistyötä yritysten, viranomaisten ja päättäjien kesken. Tässä yhteistyössä haluamme olla suunnannäyttäjä, sanoo Kemianteollisuus ry:n toimitusjohtaja Mika Aalto.

- Hiilineutraalius 2045 edellyttää suuria muutoksia läpi yhteiskunnan. Myös teollisuuden prosessien ja materiaalien valmistuksen muutos kiertotalouden periaatteiden mukaiseksi on välttämätöntä. Elinkeinoelämän vahva sitoutuminen ilmastotavoitteisiin luo uskoa, että pystymme pitämään lämpenemisen 1,5 asteen rajoissa. Samalla uskon, että edelläkävijyys vahvistaa keskeisen vientialamme kemianteollisuuden tulevaisuuden näkymiä, sanoo ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen.

Haaste hiilineutraaliuden saavuttamiseksi on valtava, sillä sen saavuttaminen edellyttää paitsi kasvihuonekaasupäästöjen merkittävää vähentämistä, myös vaihtoehtoisten raaka-aineiden käyttöönottoa ja hiilidioksidin hyödyntämistä raaka-aineena kemianteollisuuden prosesseissa

Vähäpäästöisen, hinnaltaan kansainvälisesti kilpailukykyisen ja toimitusvarman sähkön tarve tulee kasvamaan huomattavasti. Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan, pilotointiin ja osaamiseen tarvitaan mittavia investointeja, joissa myös julkisella rahoituksella on oma roolinsa, sanoo kemianteollisuuden ja sen lähialojen elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen edunvalvontajärjestö Kemianteollisuus ry. 

Kemianteollisuuden jatkuvasti kehittyvä Responsible Care -vastuullisuusohjelma kattaa noin 80 prosenttia kemianteollisuuden tuotannosta Suomessa ja siinä on tällä hetkellä mukana noin 100 yritystä. Responsible Care -ohjelma sisältää jo nyt mittarit hiilineutraalisuuden mittaamiseen toimialatasolla.

NIna Garlo-Melkas

Uusimmat artikkelit

19.4.2019 | Alan Uutiset

Fortum sai ympäristöluvan Porin tuhkajalostamolle

Etelä-Suomen aluehallintovirasto myönsi Fortumin Porin tuhkajalostamolle ympäristöluvan 18.4.2019. Porin tuhkajalostamossa käsitellään jätteenpolttolaitoksissa syntyvät tuhkat lain vaatimalla tavalla.

VR Kunnossapito selätti kilpailijat HKL:n metrojunien urakassa

VR-Yhtymä Oy on tehnyt merkittävän aluevaltauksen voittamalla Helsingin kaupungin liikennelaitoksen kilpailutuksen metrojunien peruskorjauksesta. Hankkeen kokonaisarvo VR:lle on noin 30 miljoonaa euroa ja sen toteuttaa VR Kunnossapito Oy.

Maailman ensimmäinen markkinapaikka hiilidioksidin poistolle

Puro on maailman ensimmäinen markkinapaikka, joka käy kauppaa hiilidioksidin poistolla ilmakehästä. Puro on 23 yrityksen pilottihanke, jonka tavoitteena on tehdä hiilidioksidin poistosta verifioitavaa, vertailukelpoista ja kaupallista toimintaa.

Lahti Precision tuo markkinoille mobiilipohjaisen punnituspalvelun

Lahti Precision on tuonut markkinoille maailman ensimmäinen järjestelmistä riippumattoman mobiilipohjaisen punnituspalvelun mScalesin.

PostNord ja GKN Powder Metallurgy vauhdittavat 3D-tulostuksen toimitusketjun kehitystä

Globalisaatio ja digitalisaatio vaikuttavat merkittävällä tavalla nykypäivän tuotantoteollisuuteen. Toimitusajoista on tullut keskeinen kilpailutekijä laadukkaan ja tehokkaan tuotannon rinnalle, mikä nostaa automaation merkityksen uudelle tasolle. PostNord ja GKN Powder Metallurgyn ovat ryhtyneet yhteistyöhön tavoitteenaan lisätä 3D-tulostusmarkkinoiden avoimuutta ja saatavuutta.

Ilmastonmuutos kuriin aurinkopolttoaineiden tuotannolla

Uudessa keinotekoisen fotosynteesin tutkimushankkeessa imitoidaan luonnon fotosynteesiprosessia ja kehitetään teknologia, joka tuottaa auringonvalosta, ilmakehän hiilidioksidista ja vedestä uusiutuvaa hiilineutraalia energiaa yhteiskunnan tarpeisiin.

3.4.2019 | Kumppaniartikkeli

GlobalReader vie tuotantolaitokset lähemmäs Industry 4.0 maailmaa

Ammattitaitoisen ja motivoituneen työvoiman löytäminen on tänä päivänä monelle valmistavan teollisuuden yritykselle haastavaa. Vaikka tehdastyön luonne on lisääntyneen automaation ansiosta muuttunut vuosien varrella täysin, työn arjen todellisuus ei useinkaan vastaa millenniaalisukupolven edustajien odotuksia. Pelkkä rahallinen korvaus työstä ei useinkaan heille riitä, vaan työn tekemisen on oltava myös mielekästä ja motivoivaa.