Suomen kemianteollisuus hiilineutraaliksi vuoteen 2045 mennessä

Kemianteollisuus haluaa olla vuoteen 2045 mennessä hiilineutraali. Tähän pyritään sekä hiilijalanjälkeä pienentämällä että hiilikädenjälkeä kasvattamalla. Käytännössä tämä tarkoittaa oman toiminnan hiilijalanjäljen eli kasvihuonekaasupäästöjen pienentämistä sekä hiilikädenjäljen kasvattamista asiakkaiden päästöjä pienentävillä tuotteilla ja uusilla vähäpäästöisillä teknologioilla.

chemistry

Kemianteollisuus on yksi Suomen merkittävimmistä teollisuuden toimialoista. Sen osuus teollisuuden tuotannosta ja tavaraviennistä on noin viidennes. Suoraan, välillisesti ja tulovaikutusten kautta työllistämme lähes 100 000 suomalaista. Kemianteollisuuteen lasketaan Suomessa kemian prosessiteollisuus, öljytuotteet sekä muut kemian tuotteet kuten lääkkeet, kosmetiikka, pesuaineet, maalit, muovi- ja kumituotteet.

- Kemianteollisuus on globaalisti kasvava ala, joka mahdollistaa ilmastonmuutoksen torjumisen ja kiertotalouden. Suomessa ympäristöasiat ovat jo tällä hetkellä kansainvälisesti katsottuna erinomaisella tasolla. Silti edessä on suuri muutos, jossa tarvitsemme uudenlaisia ratkaisuja, innovaatioita ja saumatonta yhteistyötä yritysten, viranomaisten ja päättäjien kesken. Tässä yhteistyössä haluamme olla suunnannäyttäjä, sanoo Kemianteollisuus ry:n toimitusjohtaja Mika Aalto.

- Hiilineutraalius 2045 edellyttää suuria muutoksia läpi yhteiskunnan. Myös teollisuuden prosessien ja materiaalien valmistuksen muutos kiertotalouden periaatteiden mukaiseksi on välttämätöntä. Elinkeinoelämän vahva sitoutuminen ilmastotavoitteisiin luo uskoa, että pystymme pitämään lämpenemisen 1,5 asteen rajoissa. Samalla uskon, että edelläkävijyys vahvistaa keskeisen vientialamme kemianteollisuuden tulevaisuuden näkymiä, sanoo ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen.

Haaste hiilineutraaliuden saavuttamiseksi on valtava, sillä sen saavuttaminen edellyttää paitsi kasvihuonekaasupäästöjen merkittävää vähentämistä, myös vaihtoehtoisten raaka-aineiden käyttöönottoa ja hiilidioksidin hyödyntämistä raaka-aineena kemianteollisuuden prosesseissa

Vähäpäästöisen, hinnaltaan kansainvälisesti kilpailukykyisen ja toimitusvarman sähkön tarve tulee kasvamaan huomattavasti. Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan, pilotointiin ja osaamiseen tarvitaan mittavia investointeja, joissa myös julkisella rahoituksella on oma roolinsa, sanoo kemianteollisuuden ja sen lähialojen elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen edunvalvontajärjestö Kemianteollisuus ry. 

Kemianteollisuuden jatkuvasti kehittyvä Responsible Care -vastuullisuusohjelma kattaa noin 80 prosenttia kemianteollisuuden tuotannosta Suomessa ja siinä on tällä hetkellä mukana noin 100 yritystä. Responsible Care -ohjelma sisältää jo nyt mittarit hiilineutraalisuuden mittaamiseen toimialatasolla.

NIna Garlo-Melkas

Uusimmat artikkelit

15.2.2019 | Tutkimus ja koulutus

Tampereen yliopisto panostaa tekoälyn soveltamiseen teollisuudessa

Tekoälyn tuomaa murrosta rummutetaan paljon, mutta hyödyntämättömiä sovellusmahdollisuuksia Suomen teollisuudessa on edelleen merkittävästi. Tätä potentiaalia kartoitetaan Tampereen yliopiston ja yritysten käynnistämässä kaksivuotisessa MIDAS-tekoälyprojektissa.  

11.2.2019 | Alan Uutiset

Uusi verkkotyökalu organisaatioille tekoälykypsyyden testaamiseen

VTT:n kehittämän verkkotyökalun avulla organisaatiot voivat selvittää tekoälyvalmiutensa. Työkalua esitellään tänään 11.2.2019 klo 17 alkavassa AI Monday -tilaisuudessa Helsingin keskuskirjasto Oodissa.

Tulevaisuuden toimivat väylät edellyttävät monipuolisia rahoituskeinoja ja merkittävää rahoitustason nostoa

Liikennejärjestelmän kehittäminen edellyttää pitkäjänteisiä rahoituspäätöksiä sekä riittävää liikenneverkon kunnossapidon ja kehittämisen rahoitustasoa, sanoi Väylän pääjohtaja Kari Wihlman viraston ensimmäisessä sidosryhmätilaisuudessa tänään perjantaina 8.2. Finlandiatalolla.

Energiayhtiö Gasum siirtyi käyttämään 100 %:sti uusiutuvaa sähköä

Energiayhtiö Gasum on siirtynyt käyttämään uusiutuvaa sähköä kaikessa toiminnassaan vuoden 2018 alusta alkaen. Kaikki yhtiön käyttämä sähkö 150 GWh on tuotettu Pohjoismaisella vesivoimalla. 

Elintarvikealalle Suomen ensimmäinen materiaalitehokkuuden sitoumus

Suomen ensimmäinen materiaalitehokkuuden sitoumus julkistettiin 8.2.2019. Elintarviketeollisuuden, kaupan ja pakkausalan sekä kolmen ministeriön välisellä sitoumuksella vähennetään ruoan valmistuksen, jakelun ja kulutuksen ympäristövaikutuksia vuosina 2019–2021. 

VTT kehitti uudentyyppisen laitteen hankalien jätemateriaalien prosessointiin

VTT:n kehittämällä lieriöekstruuderilla on hyvät mahdollisuudet mullistaa kierrätettävien materiaalien käsittelyä ja siten edistää kiertotalousliiketoimintaa. Se soveltuu esimerkiksi hankalien tekstiili- ja muovijätteiden ja hävikkiruoan pelletointiin. Laitteen ensimmäinen prototyyppi ylitti jo ensimmäisissä testeissä tutkijoiden ja teollisen ohjausryhmän odotukset. VTT etsii parhaillaan tekniikalle kaupallistajaa.