https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Suosiolan voimalaitoksen lämmön ja sähkön tuotanto on teknisesti riippumaton turpeesta

Suosiolan voimalaitoksen lämmön ja sähkön tuotanto Rovaniemellä on jo teknisesti riippumaton turpeesta. Elokuusta lokakuun loppuun Suosiola toimii sataprosenttisesti biopolttoaineella. Turvetta käytetään korkeintaan pieniä määriä testitarkoituksessa. Turpeella on kuitenkin yhä tärkeä rooli polttoaineena.

suosiola

Suosiolan voimalaitos hyödyntää nykyisin kasvavissa määrin biopolttoaineita, kuten hakkuutähdettä ja muita metsäteollisuuden sivutuotteita.

Suomen hallitus päätti budjettiriihessään syyskuussa, että maamme pyrkii kohti hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä. Tämän myötä myös lämmityspolttoaineiden veroon tuli korotuksia. Yksi merkittävistä korotuksista oli turpeen verotuksen kiristyminen lähes kaksinkertaiseksi. Tätä muutosta on osattu ennakoida Napapiirin Energia ja Vesi Oy:n (Neve) Suosiolan voimalaitoksella, jossa tuotetaan kaukolämpöä Rovaniemelle sekä sähköä sähkömarkkinoille.

Voimalaitos on kokenut 2010-luvulla lukuisia uudistuksia, joilla sen hyötysuhdetta ja ympäristöystävällisyyttä on parannettu huimasti. Nyt kehitystyö kantaa yhtiön mukaan hedelmää, kun Suosiolan voimalaitoksen tuotantoa voidaan pyörittää pelkällä biopolttoaineella.

– Energiapuu eli latvustähdemassat, karsittu ja karsimaton ranka, kierrätyspuu sekä metsäteollisuuden sivutuotteet ovat nyt pääasialliset polttoaineet. Turpeen osuus on ollut tänä vuonna noin 40 % käytetyistä polttoaineista. Ensi vuonna se on enää noin 20 prosenttia. Tämä turpeen osuuden pienentäminen tarkoittaa meille yli 2 000 000 euron säästöä vuoden aikana päästökauppamaksuissa ja kansallisessa polttoaineen valmisteverossa turpeen kohdalla, laskee Neven tuotantojohtaja Jukka Partanen.

Huoltovarmuuden säilyttämiseksi turpeesta luovutaan asteittain

Vaikka Suosiola voisi jo nyt toimia täysin ilman turvetta, ei se olisi yhtiön mukaan järkevää huoltovarmuuden kannalta. Voimalaitoksen käyttämiä metsäteollisuuden sivutuotteita kuten sahanpurua, puunkuorta ja hakkuutähdettä sekä kierrätyspuuta syntyy, kun talous kasvaa ja metsäteollisuuden tuotteille on kysyntää. Talouden suhdanteiden heittelyt ja metsäteollisuuden tuotteiden kysynnän muutokset vaikuttavat kuitenkin merkittävästi myös sen sivutuotteiden saatavuuteen ja hintaan. Lämmön ja sähkön tuotanto tarvitsee silti edullista polttoainetta aina. Koronan kaltaisen globaalin kriisin aikaan metsäteollisuuden sivuvirroista ja kierrätyspolttoaineista voi tulla hetkessä pula.

– Turve on huoltovarmuuden kannalta erinomainen polttoaine. Se on kotimainen, tuotetaan lähellä, sitä voidaan varastoida helposti ilman, että sen energiasisältö heikkenee, eikä se ole altis kaupallisille suhdannevaihteluille. Jos turpeen tuotanto on täysin alasajettu, ei sitä voida nopeasti käynnistää. Kaukolämmöntuottajan pitää huolehtia kaukolämmön kilpailukyvystä ja toimitusvarmuudesta. Talouden taantumassakin pakkaspäivänä kaupunki on pidettävä lämpimänä. Jos kotimaisia polttoaineita ei ole, silloin vaihtoehdoksi jää polttaa öljyä. Se on huonoin vaihtoehto, summaa Partanen.

Huoltovarmuuden säilyttämiseksi turpeesta siis luovutaan asteittain. Myös Nivavaaran lämpölaitosta muutetaan siten, että se käyttää biopolttoainetta palaturpeen sijaan.

– Neven strategisena tavoitteena on siirtyä täysin uusiutuvaan energiantuotantoon vuoteen 2030 mennessä. Neve tutkii aktiivisesti mahdollisuutta kehittää kaukolämmöntuotantoon teknologiaa, joka ei perustuisi polttamiseen. Lisäksi erilaisten hukkalämpöjen hyödyntämisen mahdollisuus on osa tulevaisuuden kaukolämpöjärjestelmää, yhtiö sanoo lehdistötiedotteessa.

Uusimmat artikkelit

VR varmistaa Kemin uuden biotuotetehtaan puunsaannin

Metsä Group on valinnut VR Transpointin Kemiin rakennettavan biotuotetehtaansa raakapuun logistiikkakumppaniksi. Raakapuuta tulee kulkemaan raiteitse tehtaalle viisi miljoona kuutiota vuodessa eli vuorokaudessa tehtaalle liikennöi keskimäärin 9 junaa. 

5.3.2021 | Alan Uutiset

Pohjoinen Teollisuus -suurtapahtuma siirtyy toukokuulle 2022

Kesäkuun 2021 alkuun suunniteltu Pohjoinen Teollisuus -suurtapahtuma siirtyy toukokuulle 2022. Tarkat päivämäärät ovat 18.-19.5.2022 ja tapahtumapaikkana säilyy Ouluhalli Oulussa.

Trukin-, nosturin- ja henkilönostimen kuljettajakoulutus muuttui virtuaaliseksi

Valtioneuvoston asetuksen mukaiset nostotöiden pätevyysvaatimukset voi täyttää itseopiskeluna verkossa. Nyt uutena erityistä osaamista vaativat harjoitteet voidaan tehdä Soprano Groupin koulutuskampuksella virtuaalisesti. Arviomme mukaan Suomessa suoritetaan vuosittain noin 80 000 nostotyöhön liittyvää pätevyyskurssia.

Puupölyn terveyshaittoja voi ehkäistä ennalta – päivitetty opas avuksi työpaikoille

Puupölyn hallinta puuteollisuudessa -opas on päivitetty ja opas on ostettavissa verkossa. Tiivistettyyn tietokorttiin voi tutustua verkossa.

Konecranesille huoltosopimus Euroopan johtavan rautamalmituottajan LKAB:n kanssa

Konecranes on saanut kansainväliseltä kaivos- ja mineraalikonsernilta LKAB:ltä monivuotisen huoltosopimuksen, joka koskee noin 1 600 laitteen huoltoa neljässä kohteessa Pohjois-Ruotsissa ja napapiirin yläpuolella. Konecranes voitti sopimuksen hyväksi todetun tekniikkansa ja sen ansiosta, että se pystyy parantamaan asiakkaiden turvallisuutta ja tuottavuutta myös kaikista haastavimmissa olosuhteissa.

Caverion, Osuuskauppa Arina ja Oulun Energia ovat kehittäneet hiilineutraalia kaukolämpöä tuottavan innovaation

Caverion on kehittänyt yhteistyössä Osuuskauppa Arinan ja Oulun Energian kanssa innovaation, joka hyödyntää kauppojen kylmälaitteiden lauhdelämpöä ja tehostaa energiantuotantoa. Järjestelmän avulla tuotetaan hiilineutraalia kaukolämpöä vaikutusalueen asukkaiden ja yhteisöjen käyttöön. 

16.11.2020 | Kumppaniartikkeli

FINN-Tarkastus Oy laajensi nostolaitteiden tarkastuksiin

Tämän vuoden elokuussa sähkölaitteistojen tarkastuksista tunnettu FINN-Tarkastus Oy aloitti uuden vaiheen panostamalla vahvasti koneturvallisuus- ja koulutuspalveluihin. Nyt yritys on ottanut seuraavan askeleen aloittamalla nostureiden, henkilönostimien ja muiden nostolaitteiden lakisääteiset käyttöönotto- ja määräaikaistarkastukset FINAS-akkreditointipalvelun myönnettyä 5.11.2020 pätevyysalueeseen nostolaitteiden tarkastuksia koskevan laajennuksen.