Tornion terästehtaalla kierrätysmetallin säteilyongelmia

Outokummun Tornion terästehtaalla on heinä-syyskuussa sattunut kolme tapausta, joissa radioaktiivinen amerikium-lähde on joutunut sulatukseen kierrätysmetallin joukossa. Tehtaan oma säteilyvalvonta ja oikeat suojelutoimet ovat estäneet radioaktiivisten aineiden leviämisen laitoksen ulkopuolelle. Työntekijät eivät ole altistuneet säteilylle, mutta ovat joutuneet käyttämään hengityssuojaimia.

radio-active-1990156_640

Viimeisin eli neljäs tapaus sattui perjantaina 12. lokakuuta, mutta tällöin säteilylähde havaittiin ennen sulatusta, Säteilyturvakeskus STUK kertoo tiedotteessaan. 

- Radioaktiivisten aineiden katoaminen on aina vakava asia. Mahdolliset terveysriskit ovat rajoittuneet tehdasalueelle, mutta oikeiden suojatoimien ansiosta henkilö- ja ympäristöaltistuksilta on vältytty, STUK:n Säteilytoiminnan valvontaosaston johtaja Tommi Toivonen toteaa.

Toivonen lisää, että vaikka vahingoilta vältyttiin, on tilanne Outokummun kannalta hankala. Yhtiöllä on hallussaan nyt satoja tonneja mahdollisesti radioaktiivista jätettä, joka pitää hävittää jonnekin.

- Olemme informoineet kollegaviranomaisia sekä välittäneet tietoa Kansainväliselle atomienergiajärjestölle IAEA:lle, jotta säteilylähteiden alkuperä saataisiin selville. Säteilyn käyttäjä on aina vastuussa säteilylähteen asianmukaisesta hävittämisestä, hän jatkaa.

STUK:n arvion mukaan kyseessä on poikkeuksellinen turvallisuuteen vaikuttava tapahtuma tapausten toistuvuuden vuoksi. Tapahtuma kuuluu luokkaan yksi kansainvälisellä ydinlaitos ja säteilytapahtumien INES-asteikolla (International Nuclear Event Scale).

Ongelmana orvot säteilylähteet

Niin sanottuja orpoja säteilylähteitä eli lähteitä, joista ei ole huolehdittu asianmukaisesti, löytyy toisinaan kierrätysmetallin joukosta. On kuitenkin poikkeuksellista, että samalla tehtaalla sattuu useita tapauksia lyhyen ajan sisällä. Kierrätysmetallia käsittelevillä laitoksilla on käytössään radioaktiivisuuden ilmaisimia, mutta amerikium-lähteiden havaitseminen metalliromun joukosta on erittäin vaikeaa.
- Kyseiset kierrätysmetallierät on laivattu Suomeen Hollannista ja Baltiasta, mutta metallierät ovat todennäköisesti peräisin Euroopan ulkopuolelta. Säteilylähteitä on hävitetty kierrätysmetallin joukossa tahallisesti tai huolimattomuutta, Toivonen arvioi.
Tornion terästehtaiden säteilyportit havaitsivat kierrätysmetallin joukosta amerikium-lähteitä viimeksi perjantaina ennen kuin kyseinen metallierä päätyi sulatukseen. Tällä kertaa hälytyksen aiheutti Brasiliassa valmistettu ukkosenjohdatin, jossa on kolme aktiivisuudeltaan pienempää amerikium-lähdettä.

- Outokumpu ottaa tällaiset tapaukset aina vakavasti. Kierrätysmetallien toimittajien kanssa tehdyt sopimukset kieltävät yksiselitteisesti radioaktiivisen materiaalin toimitukset romun seassa", Outokumpu kertoo asiaa kysyneelle Reutersille.

Yksi Euroopan suurimmista terästehtaista

Tornion tehtaalla hyvä säteilysuojeluprosessi on suojannut työntekijöitä säteilyaltistukselta. Kun amerikiumia joutuu sulatukseen, se kulkeutuu lähinnä sulatuksessa muodostuvaan kuonaan ja pieneltä osin savukaasuihin. 

Aikaisempien vastaavien tapausten perusteella tiedetään, että amerikium ei kulkeudu valmistettavaan teräkseen. Tornion terästehdas ottaa näytteitä kuonasta ja lähettää näytteet mitattavaksi STUK:n laboratorioon. Amerikiumia sisältävä kuona ja savukaasusuodattimet kerätään tehtaalla talteen ja varastoidaan erilleen muusta materiaalista myöhempää loppusijoitusta varten.

Amerikium on radioaktiivinen alkuaine, jota käytetään esimerkiksi maaperän tiiveysmittareissa sekä teollisuuden mittalaitteissa. Sulatukseen joutuneet lähteet ovat olleet vahvuudeltaan noin 1-2 gigabecquereliä.

Outokummun Tornion terästehdas on yksi Euroopan suurimmista, Reuters kirjoittaa.

Markku Pervilä

Uusimmat artikkelit

Tuuliturbiinin siiven eroosio-ongelma ratkesi tekoälyn avulla

Tuuliturbiinin siipimateriaalin eroosio sääolosuhteiden vaikutuksesta on ongelma, joka koskee koko tuulienergiasektoria. VTT:n antiAGE-projektissa materiaaliongelmaan löydettiin tekoälyn ja 3D-tulostuksen avulla toimiva ratkaisu.

Kaivostoiminta tehostuu uusien sensori-innovaatioiden avulla

Uusien röntgen- ja 3D-kuvantamisteknologiaan perustuvien sensorien sensorifuusiolla parannetaan mineraalivarojen 3D-mallinnusta ja tehostetaan arvometallien erottelua. VTT koordinoi sensorikehitystä yhdessä yritysten, kansainvälisten tutkimusinstituuttien sekä kaivosalan yhteisöjen kanssa X-Mine EU-projektissa. 

18.1.2019 | Tutkimus ja koulutus

T&k-kulut ajavat autonvalmistajia alliansseihin

Sähkö- ja robottiautojen kehittäminen on kallista puuhaa, samoin puhtaampien ajopelien rakentelu. Uusien autojen pilviä hipovat t&k-kustannukset pakottavat isotkin autonvalmistajat liittoumiin eli alliansseihin. Ford ja VW toimivat jo yhdessä, mikä lisää paineita vaikkapa Daimlerin ja BMW:n suuntiin.

17.1.2019 | Alan Uutiset

Kunnossapitopalveluihin erikoistunut Viafin Service ostaa Gasum Tekniikan

Gasum myy tytäryhtiönsä Gasum Tekniikka Oy:n teollisuuden kunnossapitokumppanille Viafin Service Oyj:lle. Yrityskauppa on osa Gasumin strategiaa keskittyä pohjoismaisten kaasumarkkinoiden ja energiainfrastruktuurin kehittämiseen. Kaupan odotetaan toteutuvan helmikuun loppuun 2019 mennessä. Yrityskaupassa Gasum Tekniikasta tulee osa Viafin Service-konsernia.

SKAL vaatii miljardin euron lisärahoitusta tiestölle; avaa keskustelun tavaraliikenteen päästövähennyksen keinoista

Kaasu on vaihtoehto kevyimmissä yhdistelmissä ja sähkö taajamien jakeluliikenteessä. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n laskelmien mukaan vielä vuonna 2045 yli 80 prosenttia maanteiden tavaraliikenteen energiankulutuksesta on kuitenkin nestemäistä dieseliä. Panostus uusiutuvista raaka-aineista valmistettuun dieseliin ja biokaasuun olisikin Suomen tavaraliikenteelle paras ympäristövalinta. 

Painelaitteiden korjaus- ja muutostöitä koskeva ohje uudistettu

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on julkaissut uudistetun version painelaitteiden korjaus- ja muutostöitä koskevasta ohjeesta. Ohjeessa kerrotaan, millaisia vaatimuksia painelaitesäädökset asettavat painelaitteiden käytönaikaisille korjaus- ja muutostöille.