Tornion terästehtaalla kierrätysmetallin säteilyongelmia

Outokummun Tornion terästehtaalla on heinä-syyskuussa sattunut kolme tapausta, joissa radioaktiivinen amerikium-lähde on joutunut sulatukseen kierrätysmetallin joukossa. Tehtaan oma säteilyvalvonta ja oikeat suojelutoimet ovat estäneet radioaktiivisten aineiden leviämisen laitoksen ulkopuolelle. Työntekijät eivät ole altistuneet säteilylle, mutta ovat joutuneet käyttämään hengityssuojaimia.

radio-active-1990156_640

Viimeisin eli neljäs tapaus sattui perjantaina 12. lokakuuta, mutta tällöin säteilylähde havaittiin ennen sulatusta, Säteilyturvakeskus STUK kertoo tiedotteessaan. 

- Radioaktiivisten aineiden katoaminen on aina vakava asia. Mahdolliset terveysriskit ovat rajoittuneet tehdasalueelle, mutta oikeiden suojatoimien ansiosta henkilö- ja ympäristöaltistuksilta on vältytty, STUK:n Säteilytoiminnan valvontaosaston johtaja Tommi Toivonen toteaa.

Toivonen lisää, että vaikka vahingoilta vältyttiin, on tilanne Outokummun kannalta hankala. Yhtiöllä on hallussaan nyt satoja tonneja mahdollisesti radioaktiivista jätettä, joka pitää hävittää jonnekin.

- Olemme informoineet kollegaviranomaisia sekä välittäneet tietoa Kansainväliselle atomienergiajärjestölle IAEA:lle, jotta säteilylähteiden alkuperä saataisiin selville. Säteilyn käyttäjä on aina vastuussa säteilylähteen asianmukaisesta hävittämisestä, hän jatkaa.

STUK:n arvion mukaan kyseessä on poikkeuksellinen turvallisuuteen vaikuttava tapahtuma tapausten toistuvuuden vuoksi. Tapahtuma kuuluu luokkaan yksi kansainvälisellä ydinlaitos ja säteilytapahtumien INES-asteikolla (International Nuclear Event Scale).

Ongelmana orvot säteilylähteet

Niin sanottuja orpoja säteilylähteitä eli lähteitä, joista ei ole huolehdittu asianmukaisesti, löytyy toisinaan kierrätysmetallin joukosta. On kuitenkin poikkeuksellista, että samalla tehtaalla sattuu useita tapauksia lyhyen ajan sisällä. Kierrätysmetallia käsittelevillä laitoksilla on käytössään radioaktiivisuuden ilmaisimia, mutta amerikium-lähteiden havaitseminen metalliromun joukosta on erittäin vaikeaa.
- Kyseiset kierrätysmetallierät on laivattu Suomeen Hollannista ja Baltiasta, mutta metallierät ovat todennäköisesti peräisin Euroopan ulkopuolelta. Säteilylähteitä on hävitetty kierrätysmetallin joukossa tahallisesti tai huolimattomuutta, Toivonen arvioi.
Tornion terästehtaiden säteilyportit havaitsivat kierrätysmetallin joukosta amerikium-lähteitä viimeksi perjantaina ennen kuin kyseinen metallierä päätyi sulatukseen. Tällä kertaa hälytyksen aiheutti Brasiliassa valmistettu ukkosenjohdatin, jossa on kolme aktiivisuudeltaan pienempää amerikium-lähdettä.

- Outokumpu ottaa tällaiset tapaukset aina vakavasti. Kierrätysmetallien toimittajien kanssa tehdyt sopimukset kieltävät yksiselitteisesti radioaktiivisen materiaalin toimitukset romun seassa", Outokumpu kertoo asiaa kysyneelle Reutersille.

Yksi Euroopan suurimmista terästehtaista

Tornion tehtaalla hyvä säteilysuojeluprosessi on suojannut työntekijöitä säteilyaltistukselta. Kun amerikiumia joutuu sulatukseen, se kulkeutuu lähinnä sulatuksessa muodostuvaan kuonaan ja pieneltä osin savukaasuihin. 

Aikaisempien vastaavien tapausten perusteella tiedetään, että amerikium ei kulkeudu valmistettavaan teräkseen. Tornion terästehdas ottaa näytteitä kuonasta ja lähettää näytteet mitattavaksi STUK:n laboratorioon. Amerikiumia sisältävä kuona ja savukaasusuodattimet kerätään tehtaalla talteen ja varastoidaan erilleen muusta materiaalista myöhempää loppusijoitusta varten.

Amerikium on radioaktiivinen alkuaine, jota käytetään esimerkiksi maaperän tiiveysmittareissa sekä teollisuuden mittalaitteissa. Sulatukseen joutuneet lähteet ovat olleet vahvuudeltaan noin 1-2 gigabecquereliä.

Outokummun Tornion terästehdas on yksi Euroopan suurimmista, Reuters kirjoittaa.

Markku Pervilä

Uusimmat artikkelit

12.7.2019 | Tutkimus ja koulutus

Pula digialan osaajista maksaa yrityksille satoja miljardeja

Eurooppalaisten yksityisomisteisten yritysten kasvun suurin haaste on kasvava osaajapula sekä tarve tarttua rohkeammin digitaaliseen transformaatioon.

Langh Tech toimitti skrubberit Chiosin uuteen tankkeriin

Suomalainen Langh Tech on toimittanut rikkipesurit kreikkalaisen Chios Navigationin uuteen 50 000 dwt:n tuotetankkeriin, joka luovutettiin äskettäin korealaiselta Hyundai Mipon telakalta.

3D-tulostuksesta uusia mahdollisuuksia sähköverkon kunnossapidon varaosatarpeisiin

Sähköverkkojen järjestelmällisen uudistamisen rinnalla sähköverkkoyhtiöt pitävät huolta verkkojen kunnossapidosta. Uudistusinvestoinnit vievät vuosia, joten olemassa olevien sähköverkkojen kunnossapidolla on tärkeä rooli sähköjärjestelmän toimivuuden takaamiseksi.

Euroopan kiihtyvä energiapeli näkyy ja tuntuu Itämerellä

Itämeren allas nousee yhä kirkkaammin Euroopan energiapolitiikan parrasvaloihin, ja juuri sopivasti Suomen EU:n puheenjohtajakaudella. Kaikilla yhdeksällä rantavaltiolla on käynnissä omat ja eri kehitysvaiheissa olevat suuret energiahankkeensa. Itämeren energiapaletti vaihtelee maiden sähköverkkoja yhdistävistä merikaapeleista kaasuputkiin ja tuulivoiman tuotantoon.

3.7.2019 | Alan Uutiset

Uusi EU-lannoitevalmisteasetus vauhdittaa orgaanisten ja jätepohjaisten lannoitevalmisteiden käyttöä

Uudessa lannoitevalmisteasetuksessa vahvistetaan yhteiset säännöt, jotka koskevat erilliskerätyn biojätteen ja muiden jätepohjaisten aineiden muuntamista raaka-aineiksi, joita voidaan käyttää CE-merkittyjen EU-lannoitevalmisteiden valmistuksessa. Asetus tulee voimaan 14.7.2019 ja sitä sovelletaan 16.7.2022 alkaen.

Digitalisaatiolla säästöjä asumiskuluihin

Energianhallinnan ja automaation asiantuntija Schneider Electric järjesti eilen Helsingin messukeskuksessa jokavuotisen Innovation Summit -tapahtumansa. Viesti oli selvä: tekoäly ja IoT-tekniikka ovat nyt tulossa teollisuuden lisäksi vauhdilla myös kiinteistöihin säästöjä tuomaan

23.4.2019 | Kumppaniartikkeli

Kolme pointtia kunnossapidon kehittämisestä

Olemme saaneet olla mukana useiden eri organisaatioiden kanssa kehittämässä kunnossapitotoimintaa ja panneet merkille joitakin tärkeitä asioita, jotka ovat edesauttaneet näissä hankkeissa onnistumista. Kerromme tässä kolme asiaa, jotka kannattaa huomioida kunnossapitotoiminnan kehittämiseen tähtäävissä hankkeissa.