Turvallisuusosaaminen on korkealla tasolla Suomessa, mutta parannettavaakin on

Kemianteollisuuden yrityksissä turvallisuusosaaminen on keskeinen osa henkilöstön ammattitaitoa. Turvallisuuskumppani -yhteistyössä tavoite on lisätä oppilaitosten ja yritysten sekä muiden paikallisten toimijoiden yhteistyötä turvallisuuden kehittämisessä.

LiisaHakalaphoto_1

Hyvä kemikaaliturvallisuus yrityksessä tuo yritykselle kilpailukykyä, sillä huolehtimalla turvallisuudesta yritys vähentää taloudellisia, oikeudellisia ja henkilöihin kohdistuvia riskejä, sanoo johtaja Liisa Hakala sosiaali- ja terveysministeriöstä.

- Turvallisuusosaaminen on korkealla tasolla Suomessa. Parannettavaakin on. Työsuojelun valtakunnallisella kemiallisiin tekijöihin keskittyneellä valvontaviikolla syksyllä 2018 kävi ilmi, että pienten yritysten kemikaaliturvallisuudessa on vielä kehitettävää Suomessa, erityisesti työpaikan riskien arvioinnissa, sanoo johtaja Liisa Hakala sosiaali- ja terveysministeriöstä Kemianteollisuus ry:n haastattelussa.

Hakala muistuttaa, että turvallisuusjohtamisessa tavoite on, että työnantajat asettavat työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden toimintansa peruspilariksi.

- On tärkeää aikaansaada työpaikoilla suunnitelmallisia ja pitkäjänteisiä toimintatapoja, joilla varmistetaan, että työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen liittyvät vaatimukset täytetään lainsäädännön mukaisesti. Työnantajan tulee riittävän järjestelmällisesti selvittää ja tunnistaa työstä ja työympäristöstä työntekijän turvallisuudelle ja terveydelle aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät. Nämä tekijät on työnantajan poistettava, mikäli mahdollista.

Riskien arviointi on A ja O

Turvallisuuden edistämiseksi työnantajalla on oltava hallussaan työpaikan vaarojen selvitys ja arviointi, kemiallisten tekijöiden osalta kirjallinen riskien arviointi. Selvitys ja arviointi on tarkistettava olosuhteiden olennaisesti muuttuessa ja se on muutenkin pidettävä ajan tasalla.

Hakala muistuttaa, että jos työnantajalla ei ole riittävää asiantuntemusta työn vaarojen selvittämiseen ja arviointiin, hänen on käytettävä ulkopuolisia asiantuntijoita.

- Myös työterveyshuolto on työpaikan tärkeä kumppani. Yhteistoiminta työpaikalla on turvallisuuden lisäämiseksi tärkeää, niin työnantajan, henkilöstön, työsuojelutoimijoiden ja työterveyshuollon kesken.

Perehdyttäminen tarpeellista

Myös työntekijöiden perehdyttäminen on tärkeää ja siihen kannattaa kiinnittää huomiota.

- Työnantajan tulee varmistaa, että työntekijällä on tarvittavat tiedot ja osaaminen kemiallisten tekijöiden parissa työskentelyyn. Jos riskien arviointi osoittaa työpaikalla olevan erityistä tapaturman tai sairastumisen vaaraa, työnantajan tulee huolehtia, että tällaista työtä ei saa tehdä muu kuin työhön pätevä ja henkilökohtaisten edellytystensä puolesta soveltuva työntekijä. Muiden henkilöiden pääsy vaara-alueelle tulisi estää.

Haitta-aineista eroon

Terveydelle haitalliset altisteet, joita syntyy työssä tai työstä (esimerkiksi huurut, höyryt ja pölyt), poistetaan työpaikalta, kun se on mahdollista. Työnantaja huolehtii erityisesti myrkytyksen, hapen puutteen tai muun vastaavan vakavan vaaran, kuten syövän, allergisten sairauksien sekä sikiö- ja perimävaurioiden, ehkäisemiseksi tarpeellisista suojelutoimenpiteistä.

- Kaikki tarpeeton altistuminen estetään työjärjestelyin. Ellei kaikkea työntekijöiden altistumista voida muutoin poistaa, tulee hankkia työntekijöille henkilösuojaimet, jotka estävät altistumisen.

Hakala korostaa, että työpaikan kemikaalit on myös luetteloitava ja käyttöturvallisuustiedotteiden tulee olla saatavilla suomeksi ja ruotsiksi. Käyttöturvallisuustiedotteiden vaatimuksia on noudatettava.

www.kemianteollisuus.fi

Uusimmat artikkelit

Fortumin Loviisan voimalaitoksen vuosihuolto 2019 alkaa, vuorossa polttoaineenvaihtoseisokki

Fortumin Loviisan ydinvoimalaitoksen vuosihuolto alkaa sunnuntaina 18. elokuuta laitoksen kakkosyksiköstä, minkä jälkeen huolletaan ykkösyksikkö. Tänä vuonna molemmilla laitos yksiköillä on vuorossa polttoaineenvaihtoseisokki. Vuosihuoltojen arvioidaan kestävän yhteensä noin 35 vuorokautta.

14.8.2019 | Alan Uutiset

Vinkkejä lastuamisnesteiden käsittelyn tehostamiseen ja muita tärppejä Kunnossapidon osto-oppaasta

Tehostamalla lastuamisnesteiden käsittelyä voidaan saavuttaa runsaasti hyötyjä. Näin voidaan esimerkiksi vähentää suunnittelemattomia käyttökatkoja ja pidentää työkalujen ja koneiden käyttöikää. Noudattamalla Fuchs Oil Finland Oy:n vinkkejä voit pitää tuotannon tehokkaana ja tasaisena. Lue aiheesta lisää tästä

SSAB:n Raahen tehtaalla testattiin onnistuneesti fossiilisen hiilen korvaamista biohiilellä

SSAB:n Raahen terästehtaalla on testattu viimeksi kuluneen vuoden aikana kahteen otteeseen biohiilen käyttöä masuunin raaka-aineena. Testeissä fossiilisesta injektiohiilestä eli PCI-hiilestä korvattiin ensin 4 prosenttia ja sitten 10 prosenttia biohiilellä. Testien perusteella biohiilen 10 prosentin osuus on mahdollinen, mikä vähentäisi fossiilisesta hiilestä aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä 100 000 tonnia vuodessa. 

Tuore selvitys sen vahvisti: hyvä johtaminen lisää kannattavuutta

Hyvä johtaminen ja esimiestyö lisäävät selkeästi yritysten kannattavuutta. Teknologiateollisuuden työhyvinvointihankkeessa tehty selvitys osoitti, että kannattavuudessa voi olla jopa useiden prosenttiyksiköiden eroja johtamisesta riippuvista syistä. Hyvällä johtamisella on myönteinen vaikutus myös työmotivaatioon ja työhön sitoutumiseen.

26.7.2019 | Tutkimus ja koulutus

Konesali törrötti keskellä rakennustyömaata, 5000 opiskelijan LAMK nousi ympärille

Lahden ammattikorkeakoulu LAMK:in neljä erillistä kampusta yhdistyivät saman katon alle syksyllä 2018. Uusi kampus saneerattiin vanhan huonekalutehtaan tiloihin ja se palvelee viittätuhatta tekniikan, designin, liiketalouden, matkailun ja sote-alan opiskelijaa 24 tuntia vuorokaudessa.

Langh Tech toimitti skrubberit Chiosin uuteen tankkeriin

Suomalainen Langh Tech on toimittanut rikkipesurit kreikkalaisen Chios Navigationin uuteen 50 000 dwt:n tuotetankkeriin, joka luovutettiin äskettäin korealaiselta Hyundai Mipon telakalta.

23.4.2019 | Kumppaniartikkeli

Kolme pointtia kunnossapidon kehittämisestä

Olemme saaneet olla mukana useiden eri organisaatioiden kanssa kehittämässä kunnossapitotoimintaa ja panneet merkille joitakin tärkeitä asioita, jotka ovat edesauttaneet näissä hankkeissa onnistumista. Kerromme tässä kolme asiaa, jotka kannattaa huomioida kunnossapitotoiminnan kehittämiseen tähtäävissä hankkeissa.