Turvallisuusosaaminen on korkealla tasolla Suomessa, mutta parannettavaakin on

Kemianteollisuuden yrityksissä turvallisuusosaaminen on keskeinen osa henkilöstön ammattitaitoa. Turvallisuuskumppani -yhteistyössä tavoite on lisätä oppilaitosten ja yritysten sekä muiden paikallisten toimijoiden yhteistyötä turvallisuuden kehittämisessä.

LiisaHakalaphoto_1

Hyvä kemikaaliturvallisuus yrityksessä tuo yritykselle kilpailukykyä, sillä huolehtimalla turvallisuudesta yritys vähentää taloudellisia, oikeudellisia ja henkilöihin kohdistuvia riskejä, sanoo johtaja Liisa Hakala sosiaali- ja terveysministeriöstä.

- Turvallisuusosaaminen on korkealla tasolla Suomessa. Parannettavaakin on. Työsuojelun valtakunnallisella kemiallisiin tekijöihin keskittyneellä valvontaviikolla syksyllä 2018 kävi ilmi, että pienten yritysten kemikaaliturvallisuudessa on vielä kehitettävää Suomessa, erityisesti työpaikan riskien arvioinnissa, sanoo johtaja Liisa Hakala sosiaali- ja terveysministeriöstä Kemianteollisuus ry:n haastattelussa.

Hakala muistuttaa, että turvallisuusjohtamisessa tavoite on, että työnantajat asettavat työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden toimintansa peruspilariksi.

- On tärkeää aikaansaada työpaikoilla suunnitelmallisia ja pitkäjänteisiä toimintatapoja, joilla varmistetaan, että työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen liittyvät vaatimukset täytetään lainsäädännön mukaisesti. Työnantajan tulee riittävän järjestelmällisesti selvittää ja tunnistaa työstä ja työympäristöstä työntekijän turvallisuudelle ja terveydelle aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät. Nämä tekijät on työnantajan poistettava, mikäli mahdollista.

Riskien arviointi on A ja O

Turvallisuuden edistämiseksi työnantajalla on oltava hallussaan työpaikan vaarojen selvitys ja arviointi, kemiallisten tekijöiden osalta kirjallinen riskien arviointi. Selvitys ja arviointi on tarkistettava olosuhteiden olennaisesti muuttuessa ja se on muutenkin pidettävä ajan tasalla.

Hakala muistuttaa, että jos työnantajalla ei ole riittävää asiantuntemusta työn vaarojen selvittämiseen ja arviointiin, hänen on käytettävä ulkopuolisia asiantuntijoita.

- Myös työterveyshuolto on työpaikan tärkeä kumppani. Yhteistoiminta työpaikalla on turvallisuuden lisäämiseksi tärkeää, niin työnantajan, henkilöstön, työsuojelutoimijoiden ja työterveyshuollon kesken.

Perehdyttäminen tarpeellista

Myös työntekijöiden perehdyttäminen on tärkeää ja siihen kannattaa kiinnittää huomiota.

- Työnantajan tulee varmistaa, että työntekijällä on tarvittavat tiedot ja osaaminen kemiallisten tekijöiden parissa työskentelyyn. Jos riskien arviointi osoittaa työpaikalla olevan erityistä tapaturman tai sairastumisen vaaraa, työnantajan tulee huolehtia, että tällaista työtä ei saa tehdä muu kuin työhön pätevä ja henkilökohtaisten edellytystensä puolesta soveltuva työntekijä. Muiden henkilöiden pääsy vaara-alueelle tulisi estää.

Haitta-aineista eroon

Terveydelle haitalliset altisteet, joita syntyy työssä tai työstä (esimerkiksi huurut, höyryt ja pölyt), poistetaan työpaikalta, kun se on mahdollista. Työnantaja huolehtii erityisesti myrkytyksen, hapen puutteen tai muun vastaavan vakavan vaaran, kuten syövän, allergisten sairauksien sekä sikiö- ja perimävaurioiden, ehkäisemiseksi tarpeellisista suojelutoimenpiteistä.

- Kaikki tarpeeton altistuminen estetään työjärjestelyin. Ellei kaikkea työntekijöiden altistumista voida muutoin poistaa, tulee hankkia työntekijöille henkilösuojaimet, jotka estävät altistumisen.

Hakala korostaa, että työpaikan kemikaalit on myös luetteloitava ja käyttöturvallisuustiedotteiden tulee olla saatavilla suomeksi ja ruotsiksi. Käyttöturvallisuustiedotteiden vaatimuksia on noudatettava.

www.kemianteollisuus.fi

Uusimmat artikkelit

17.5.2019 | Tutkimus ja koulutus

Raportti: Yhteistyö korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa vahvistaa pk-yritysten kasvua

Pk-yrityksistä 17 prosenttia tekee yhteistyötä korkeakoulujen tai tutkimuslaitosten kanssa. Yhteistyötä ammattikorkeakoulujen kanssa harjoittaa 12 prosenttia, yliopistojen 7 prosenttia ja tutkimuslaitosten 4 prosenttia yrityksistä. Yliopistojen ja eritoten tutkimuslaitosten osalta yhteistyötä voidaan pitää matalana.

17.5.2019 | Alan Uutiset

Gasum ostaa Mäkikylän biokaasulaitoksen Kouvola Vesi Oy:lta

Gasumin ja Kouvolan Veden välisen sopimuksen mukaisesti Mäkikylän biokaasulaitos ja sen liiketoiminta sopimuksineen siirtyvät Gasumille 17.6 2019. Laitos koostuu Mäkikylän jätevedenpuhdistamon yhteydessä sijaitsevasta biokaasulaitosrakennuksesta prosessilaitteineen.

Ennakkoarvio: Työpaikkatapaturmien määrä nousi vuonna 2018

Tapaturmavakuutuskeskuksen ennakkoarvion mukaan vakuutuslaitokset korvasivat vuonna 2018 yhteensä noin 127 000 palkansaajille sattunutta työtapaturmaa. Kuolemaan johtaneita työpaikkatapaturmia sattui 16 työntekijälle vuonna 2018. Korvatuista tapaturmista oli työpaikkatapaturmia noin 104 000 ja asunnon ja työn välisellä matkalla sattuneita työmatkatapaturmia noin 23 000.

Koneellisessa hakkuussa tuottavuusharppaus

Koneellisen hakkuun tuottavuus on kohentunut 1990-luvun alkuun verrattuna huomattavasti. Harvennushakkuilla tuottavuus on kasvanut päätehakkuita enemmän.

Digitalisaatiolla säästöjä asumiskuluihin

Energianhallinnan ja automaation asiantuntija Schneider Electric järjesti eilen Helsingin messukeskuksessa jokavuotisen Innovation Summit -tapahtumansa. Viesti oli selvä: tekoäly ja IoT-tekniikka ovat nyt tulossa teollisuuden lisäksi vauhdilla myös kiinteistöihin säästöjä tuomaan

Dronesta apua metsäsuunnitteluun

Metsä Group kuvasi viime kesänä dronella noin 3 500 hehtaaria metsää Etelä- ja Länsi-Suomessa ja teki niiden pohjalta metsäsuunnitelmia metsänomistajille. Saatujen kokemusten perusteella menetelmää on kehitetty ja nyt drone-metsäsuunnitelmia myydään vaihtoehtona perinteiselle maastossa tehdylle metsäsuunnitelmalle.

23.4.2019 | Kumppaniartikkeli

Kolme pointtia kunnossapidon kehittämisestä

Olemme saaneet olla mukana useiden eri organisaatioiden kanssa kehittämässä kunnossapitotoimintaa ja panneet merkille joitakin tärkeitä asioita, jotka ovat edesauttaneet näissä hankkeissa onnistumista. Kerromme tässä kolme asiaa, jotka kannattaa huomioida kunnossapitotoiminnan kehittämiseen tähtäävissä hankkeissa.