Turvauhkien kirjo esiteltiin Kemianteollisuuden turvallisuuspäivässä

Tärkeintä turvallisuustyössä on riskien tiedostaminen ja yhteistyö. Kemianteollisuus ry:n yhteistyökumppaneineen kolmatta kertaa järjestämän turvallisuuspäivän puhujat kävivät teemaa sekä lainsäädännön ja eri tason poliisitoiminnan kautta kuin konkreettisina teollisuuden case-esimerkkeinä.

biology-blur-blurred-background-954585

Kuva: Martin Lopez, Pexels

Tapahtumassa, joka keräsi satakunta pääasiassa yrityksiä edustanutta kuulijaa, puhuneet viranomaistahot valottivat uhkia omista näkökulmistaan. Suojelupoliisin päällikkö Antti Pelttari puhui yleisesti turvallisuusympäristön muutoksesta, jossa painottuvat erilaiset poliittiset tai muuten kansainväliset tekijät. Yksittäisistäkin yrityksistä voidaan pyrkiä saamaan tietoja tai jopa kemikaaleja, esimerkiksi niin sanottuja kaksikäyttötuotteita, joita hyödynnetään sekä siviilitarkoituksissa että mahdollisissa uhkatarkoituksissa. Suomi on näille tuotteille tärkeä kauttakulkuväylä. Vastaavasti keskusrikospoliisin rikoskemisti Jari Pukkila kertoi KRP:n näkökulmasta uhista, lähinnä CRBNE-aineisiin* liittyvistä.

Yleisökysymyksiä herätti eniten turvallisuusselvitys: kun kemikaaliturvallisuuslaki muuttuu, keistä tulee teettää selvitys? Työ- ja elinkeinoministeriön Tomi Louneman mukaan käytäntö kehittyy ajan kanssa, mutta monissa teollisuuslaitoksissa kaikki työntekijät pääsevät käsiksi prosesseihin niin, että teoriassa voisivat olla uhka. Myös vaarallisten aineiden kuljetusten sääntelyä ollaan uudistamassa eikä kuljetusliikkeitä voi unohtaa selvitysten osalta. Linjaukset pyritään muun muassa Tukesin ja pelastuslaitosten avulla saamaan yhteneviksi koko maahan.

Käytännönläheisempiä case-esimerkkejä toivat Solenis Finland Oy:n toimitusjohtaja Olli Ylihärsilä ja Kraton Chemical Oy:n HSE&S Manager Elisa Tuhkanen. Ylihärsilä esitteli Soleniksen yleisiä turvallisuuskäytäntöjä ja painotti yrityskohtaisen riskien tunnistamisen sekä harjoitusten merkitystä uhkiin varautumisessa. Tuhkanen esitteli Oulun Nuottasaaren teollisuusalueen, Oulun sataman sekä viranomaistahojen yhteistä, vuoden aikana toteutettua turvallisuusharjoitusta, jossa otettiin perinteisten kemikaalionnettomuusuhkien lisäksi huomioon myös pahaa tarkoittavan ihmisen tunkeutuminen alueelle.

Kemianteollisuuden toimitusjohtaja Mika Aalto päätti tilaisuuden kertomalla, että tilaisuus järjestetään varmasti uudestaan vuonna 2021. Tämänkertaisen tapahtuman osallistujista jo runsas 70 prosenttia sanoi organisaatioidensa olevan hyvin varautuneita turvallisuusuhkiin,  kahden vuoden päästä nähdään kehitys.

* CBRNE tulee englanninkielisistä sanoista chemical (kemiallinen), biological (biologinen), radiological (säteily), nuclear (ydin) ja explosives (räjähteet).

 

Teemu Palkki

Uusimmat artikkelit

Työhyvinvointi on kahden kauppaa

Työ teollisuuden alalla on kuormittavaa, ja kuormitusta kasvattaa entisestään työn epäsäännöllisyys. Vuorotyö lisää muun muassa sydän- ja verisuonisairausten riskiä, mutta haittojen vähentämiseen voivat vaikuttaa niin työntekijä kuin työnantajakin.

Boomin dataintegraatiopalvelu IFS:n asiakkaiden käyttöön

IFS:n kenttähuollon ratkaisut, toiminnanohjausjärjestelmät ja kunnossapidon järjestelmät hyödyntävät jatkossa Boomin tarjoamia integraatiomahdollisuuksia yhdistämällä laajat ja nopeasti muuttuvat tietojoukot sovelluksiinsa.

19.2.2020 | Alan Uutiset

FUCHSin uusi voiteluainetehdas – suuri satsaus Pohjoismaiden markkinoille

Fuchsin uuden voiteluainetehtaan rakentaminen on täydessä vauhdissa Forsissa Tukholman eteläpuolella. 

Ratkaisu sähköautojen akkuongelmaan?

Lontoon UCL:n (University College of London) ja Kiinan tiedeakatemian tutkijat ovat kehittäneet ja osoittaneet uuden taivutettavan, grafeenista valmistetun superkondensaattorin, joka lupaa ratkaista sekä sähköautojen että kannettavien laitteiden akkuongelmat. Asiasta kertoi ETN.fi-verkkosivusto.

18.2.2020 | Tutkimus ja koulutus

Tutkimus: Sähköistäminen voi vähentää 60 prosenttia päästöjä Euroopassa vuoteen 2050 mennessä

Liikenteen, rakentamisen ja teollisuuden sähköistäminen voi vähentää kasvihuonekaasupäästöjä Euroopassa jopa 60 prosenttia vuosien 2020–2050 välillä, kertoo tutkimuslaitos BloombergNEF:n (BNEF) julkaisema tuore tutkimus.

Fortum jatkaa käyttö- ja kunnossapitoyhteistyötään Caverion-omisteisen Maintpartnerin kanssa Uudellamaalla

Fortum jatkaa Uudenmaan voima- ja lämpölaitoksia sekä verkkoja koskevaa käyttö- ja kunnossapitokumppanuuttaan Maintpartnerin kanssa neljällä vuodella. Maintpartner on hoitanut palvelua vuodesta 2016. Sopimuksen arvoa ei julkisteta.

16.12.2019 | Kumppaniartikkeli

Insta opettaa prosessit tuottavammiksi

Oikein käytetty data on teollisuudessa rahan arvoinen voimavara. Oppivat koneet tehostavat teollisia prosesseja, jolloin energiaa ja raaka-aineita säästyy, päästöt pienenevät ja yrityksen tuottavuus kohentuu. Opetusdata muuttuu prosessiteollisuudessa sen viimeisen viivan alla näkyväksi tulokseksi.