Turvauhkien kirjo esiteltiin Kemianteollisuuden turvallisuuspäivässä

Tärkeintä turvallisuustyössä on riskien tiedostaminen ja yhteistyö. Kemianteollisuus ry:n yhteistyökumppaneineen kolmatta kertaa järjestämän turvallisuuspäivän puhujat kävivät teemaa sekä lainsäädännön ja eri tason poliisitoiminnan kautta kuin konkreettisina teollisuuden case-esimerkkeinä.

biology-blur-blurred-background-954585

Kuva: Martin Lopez, Pexels

Tapahtumassa, joka keräsi satakunta pääasiassa yrityksiä edustanutta kuulijaa, puhuneet viranomaistahot valottivat uhkia omista näkökulmistaan. Suojelupoliisin päällikkö Antti Pelttari puhui yleisesti turvallisuusympäristön muutoksesta, jossa painottuvat erilaiset poliittiset tai muuten kansainväliset tekijät. Yksittäisistäkin yrityksistä voidaan pyrkiä saamaan tietoja tai jopa kemikaaleja, esimerkiksi niin sanottuja kaksikäyttötuotteita, joita hyödynnetään sekä siviilitarkoituksissa että mahdollisissa uhkatarkoituksissa. Suomi on näille tuotteille tärkeä kauttakulkuväylä. Vastaavasti keskusrikospoliisin rikoskemisti Jari Pukkila kertoi KRP:n näkökulmasta uhista, lähinnä CRBNE-aineisiin* liittyvistä.

Yleisökysymyksiä herätti eniten turvallisuusselvitys: kun kemikaaliturvallisuuslaki muuttuu, keistä tulee teettää selvitys? Työ- ja elinkeinoministeriön Tomi Louneman mukaan käytäntö kehittyy ajan kanssa, mutta monissa teollisuuslaitoksissa kaikki työntekijät pääsevät käsiksi prosesseihin niin, että teoriassa voisivat olla uhka. Myös vaarallisten aineiden kuljetusten sääntelyä ollaan uudistamassa eikä kuljetusliikkeitä voi unohtaa selvitysten osalta. Linjaukset pyritään muun muassa Tukesin ja pelastuslaitosten avulla saamaan yhteneviksi koko maahan.

Käytännönläheisempiä case-esimerkkejä toivat Solenis Finland Oy:n toimitusjohtaja Olli Ylihärsilä ja Kraton Chemical Oy:n HSE&S Manager Elisa Tuhkanen. Ylihärsilä esitteli Soleniksen yleisiä turvallisuuskäytäntöjä ja painotti yrityskohtaisen riskien tunnistamisen sekä harjoitusten merkitystä uhkiin varautumisessa. Tuhkanen esitteli Oulun Nuottasaaren teollisuusalueen, Oulun sataman sekä viranomaistahojen yhteistä, vuoden aikana toteutettua turvallisuusharjoitusta, jossa otettiin perinteisten kemikaalionnettomuusuhkien lisäksi huomioon myös pahaa tarkoittavan ihmisen tunkeutuminen alueelle.

Kemianteollisuuden toimitusjohtaja Mika Aalto päätti tilaisuuden kertomalla, että tilaisuus järjestetään varmasti uudestaan vuonna 2021. Tämänkertaisen tapahtuman osallistujista jo runsas 70 prosenttia sanoi organisaatioidensa olevan hyvin varautuneita turvallisuusuhkiin,  kahden vuoden päästä nähdään kehitys.

* CBRNE tulee englanninkielisistä sanoista chemical (kemiallinen), biological (biologinen), radiological (säteily), nuclear (ydin) ja explosives (räjähteet).

 

Teemu Palkki

Uusimmat artikkelit

19.4.2019 | Alan Uutiset

Fortum sai ympäristöluvan Porin tuhkajalostamolle

Etelä-Suomen aluehallintovirasto myönsi Fortumin Porin tuhkajalostamolle ympäristöluvan 18.4.2019. Porin tuhkajalostamossa käsitellään jätteenpolttolaitoksissa syntyvät tuhkat lain vaatimalla tavalla.

VR Kunnossapito selätti kilpailijat HKL:n metrojunien urakassa

VR-Yhtymä Oy on tehnyt merkittävän aluevaltauksen voittamalla Helsingin kaupungin liikennelaitoksen kilpailutuksen metrojunien peruskorjauksesta. Hankkeen kokonaisarvo VR:lle on noin 30 miljoonaa euroa ja sen toteuttaa VR Kunnossapito Oy.

Maailman ensimmäinen markkinapaikka hiilidioksidin poistolle

Puro on maailman ensimmäinen markkinapaikka, joka käy kauppaa hiilidioksidin poistolla ilmakehästä. Puro on 23 yrityksen pilottihanke, jonka tavoitteena on tehdä hiilidioksidin poistosta verifioitavaa, vertailukelpoista ja kaupallista toimintaa.

Lahti Precision tuo markkinoille mobiilipohjaisen punnituspalvelun

Lahti Precision on tuonut markkinoille maailman ensimmäinen järjestelmistä riippumattoman mobiilipohjaisen punnituspalvelun mScalesin.

PostNord ja GKN Powder Metallurgy vauhdittavat 3D-tulostuksen toimitusketjun kehitystä

Globalisaatio ja digitalisaatio vaikuttavat merkittävällä tavalla nykypäivän tuotantoteollisuuteen. Toimitusajoista on tullut keskeinen kilpailutekijä laadukkaan ja tehokkaan tuotannon rinnalle, mikä nostaa automaation merkityksen uudelle tasolle. PostNord ja GKN Powder Metallurgyn ovat ryhtyneet yhteistyöhön tavoitteenaan lisätä 3D-tulostusmarkkinoiden avoimuutta ja saatavuutta.

Ilmastonmuutos kuriin aurinkopolttoaineiden tuotannolla

Uudessa keinotekoisen fotosynteesin tutkimushankkeessa imitoidaan luonnon fotosynteesiprosessia ja kehitetään teknologia, joka tuottaa auringonvalosta, ilmakehän hiilidioksidista ja vedestä uusiutuvaa hiilineutraalia energiaa yhteiskunnan tarpeisiin.

3.4.2019 | Kumppaniartikkeli

GlobalReader vie tuotantolaitokset lähemmäs Industry 4.0 maailmaa

Ammattitaitoisen ja motivoituneen työvoiman löytäminen on tänä päivänä monelle valmistavan teollisuuden yritykselle haastavaa. Vaikka tehdastyön luonne on lisääntyneen automaation ansiosta muuttunut vuosien varrella täysin, työn arjen todellisuus ei useinkaan vastaa millenniaalisukupolven edustajien odotuksia. Pelkkä rahallinen korvaus työstä ei useinkaan heille riitä, vaan työn tekemisen on oltava myös mielekästä ja motivoivaa.