https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Tutkimus todistaa: aggregaattien päästöistä eroon kannettavalla virtalähteellä

Tuore EU-rahoitteinen tutkimus osoittaa kannettavien virtalähteiden päästövähennys- ja kustannusäästöpotentiaalin.

Kannettavat virtalähteet vähentävät paikallisia päästöjä, melua ja kustannuksia perinteisiin polttomoottoriaggregaatteihin verrattuna, selviää tuoreesta EU-rahoitteisessa tutkimuksesta.

Tutkimuksessa selvitettiin kannettavien virtalähteiden soveltuvuutta rakennustyömaiden tarpeisiin. Tulokset osoittavat, että kannettavat virtalähteet päihittävät polttomoottoriaggregaatit ympäristökuormituksen lisäksi työtehokkuudessa sekä työterveyden ja -turvallisuuden näkökulmasta.

Kolmivuotisessa tutkimuksessa selvitettiin Instagrid-startupin kehittämän kannettavan akkujärjestelmän hyötyjä rakennustyömailla. Tutkimukseen osallistui 12 eurooppalaista rakennusyhtiötä seitsemässä EU-maassa. Suomesta tutkimukseen osallistui YIT, joka pyrkii puolittamaan toiminnastaan syntyvät päästöt vuoteen 2030 mennessä 

Tutkimuksen tärkeimmät havainnot ovat:

  • Kannettavat virtalähteet nollaavat paikalliset päästöt. Aggregaatit ovat terveysriski sekä käyttäjälle että sivullisille päästämällä pakokaasuissa ilmaan typpioksidia (NOx), pienhiukkasia (PN), hiilimonoksidia (CO) ja hiilivetyä (HC).
  • Kannettavat virtalähteet vähentävät melua. Aggregaattien valmistajien ilmoittamat desibeliarvot  vaihtelevat 80–100 desibelin välillä, mikä ylittää EU:n määrittelemän korkean melutason kynnyksen (50-55 db).
  • Kannettavat virtalähteet vähentävät CO2-päästöjä koko elinkaaren aikana: Tutkimuksessa hyödynnetyn virtalähteen elinkaaren aikaiset CO2-päästöt ovat 13 prosenttia bensiiniaggregaatin ja 8 prosenttia dieselaggregaatin elinkaaren CO2-päästöistä. Kannettava virtalähde vähensi kasvihuonekaasujen kokonaispäästöjä 97 prosenttia.
  • Kannettavista virtalähteistä kustannusäästöjä: Aggregaattien suurimmat kustannukset liittyvät polttoainekustannuksiin. Omistuskustannusten kokonaisvertailu 10 vuoden ajalta osoittaa yli 25 prosentin kustannusedun kannettavien virtalähteiden hyväksi. Seuraavan vuosikymmenen aikana polttoaineiden hintojen odotetaan nousevan voimakkaasti, kun taas akkukennojen kustannusten odotetaan laskevan merkittävästi.

Pieniä polttomoottoriaggregaatteja käytetään edelleen laajasti: pelkästään vuonna 2020 niitä valmistettiin noin 50 miljoonaa kappaletta maailmanlaajuisesti.

Tutkimusten mukaan yksi tunti kannettavalla bensiinikäyttöisellä aggregaatilla päästää yhtä paljon ilmansaasteita kuin 250 km ajomatka keskimääräisellä henkilöautolla. Tämän vuoksi polttomoottoriaggregaattien käyttöä on alettu suitsia. Esimerkiksi Kalifornian osavaltio kielsi hiljattain bensiinikäyttöisten aggregaattien myynnin vuodesta 2028 alkaen.

Uusimmat artikkelit

29.11.2022 | Alan Uutiset

Wärtsilä liittoutuu suomalaisen Hycamiten kanssa vetytuotannon kehittämiseksi

Konseptissa hyödynnetään olemassa olevaa LNG-infrastruktuuria.

Stora Enso uudisti Imatran tehtaiden puunkäsittelyn – vettä kuluu 500 miljoonaa litraa vähemmän vuodessa

Stora Enson Imatran tehtaiden käyttämät puut kuoritaan ja haketetaan keskitetysti Kaukopään tehtaan kolmella kuorintalinjalla.

4.11.2022 | Kumppaniartikkeli

Mekaaninen tiiviste on laitteen herkin kohta - näin tuotteen valinta ja huolto säästää rahaa

Oikeanlaisella tiivisteellä vältetään rikkoontumisia ja optimoidaan käyttökustannuksia. Mekaanisen tiivisteen huolto säästää rahaa ja ympäristöä. Sulzerin asiantuntijaverkosto on asiakkaan tukena kaikissa tiivisteisiin liittyvissä aiheissa.

Viranomaiselta hyväksyntä: Helen siirtää käyttö- ja kunnossapitopalveluita Enersenselle

Helen ostaa palvelut jatkossa Enersense IN Oy:ltä. Sopimuksen kesto on vähintään neljä vuotta.

19.8.2022 | Tutkimus ja koulutus

Koulutusyhteistyöllä henkilöstön hyvinvointia

Wirmax on tehnyt Taitotalon kanssa koulutusyhteistyötä tammikuusta 2022 alkaen. Yhteistyö alkoi, kun Taitotalon asiakkuuspäällikkö osasi jo ensineuvottelussa ehdottaa ja tarjota Wirmaxille sopivia koulutusratkaisuja.

Digita ja Kymen Vesi ovat solmineet yhteistyön vesihuollon digitalisoinnista

Digita ja Kymen Vesi ovat solmineet yhteistyön vesihuollon digitalisoinnista. Yhteistyö on alkanut vuonna 2018 pilotoinnin merkeissä. Mittarikannan vaihto etäluentaan aloitettiin tämän vuoden alussa. Tähän mennessä etäluettavia mittareita on asennettu jo yli 2000 kappaletta.

Tulevaisuuden digiratkaisut vauhdittavat ruokaketjun vastuullisuutta ja läpinäkyvyyttä

Uuden HKScanin johtaman kumppanuusverkoston tavoitteena on tuoda ruokaketjun vastuullisuusdata kaikkien ulottuville. Mukana verkostossa ovat HKScanin lisäksi huippuosaajat Biolanilta, Ilmatieteen laitokselta, Luonnonvarakeskuksesta ja Mtech Digital Solutionsilta.