https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Tutkimustulos esittää tehokasta korvaajaa työmaiden ärsyttävälle peruutuspiippaukselle

Sitowise toteutti Raide-Jokerilla opinnäytetyötutkimuksen peruutuspiippauksen korvaamisesta kohinahälyttimellä. Tulosten perusteella kohina aiheuttaa selvästi vähemmän meluhaittoja ja -stressiä lähiympäristön asukkaille ja työmaan työntekijöille.

sitowise

– Raide-Jokerilla haluttiin tutkia tarkemmin, mitä hyötyjä peruutuspiippausäänen korvaamisesta kohinahälyttimellä olisi, sanoo tutkimuksen tehnyt Mikko Kastinen Sitowiseltä. Molemmille hälytintyypeille, piippaukselle ja kohinalle, tehtiin äänitehotasomittauksia ja julkisivuäänieristävyyslaskenta. Lisäksi työ sisälsi kyselyn työmaalla työskenteleville.

– Kysyimme kokemuksista peruutushälytysäänien turvallisuudesta.

Tulosten mukaan molempien peruutushälyttimien äänet täyttävät liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen vaatimuksen: äänet ovat jaksottaisia, ja niiden äänipainetaso on ajoneuvon takana seitsemän metrin päässä 75 desibeliä. Piippaus tuotti kuitenkin sisätiloihin häiritseviä kapeakaistaisia ääniä kaikissa testatuissa julkisivukohteissa.

– Kohina aiheutti meluhaittoja selvästi vähemmän, joten myös valituksia melusta tulee kohinahälyttimiä käytettäessä harvemmin.

Työmaiden melua halutaan vähentää

Melusaaste on tutkitusti terveydelle haitallista, ja peruutuspiippausääni on varsinkin lähietäisyydellä läpitunkevan voimakas. Rakentaminen keskellä kaupunkeja lisääntyy, ja siksi esimerkiksi Uudenmaan ELY-keskus ja kaupungit ohjeistavat kehittämään raitiotiehankkeiden melunhallintaa.

– Haluamme vähentää lähialueen asukkaiden kokemaa meluhaittaa kaikin keinoin erityisesti yötöiden aikana, toteaa Raide-Jokerin ympäristöasiantuntija Niina Salojärvi HKL:stä.

– Tiiviissä kaupunkiympäristössä on päiväkotien ja koulujen kaltaisia herkkiä kohteita, mutta kaikenikäisten kaupunkilaisten hyvinvointi on meille yhtä tärkeää.

Raide-Jokerilla halutaan kiinnittää huomioida myös työntekijöiden jaksamiseen.

– Jatkuvaan piippausääneen turtuu, mutta silti melu nostaa stressitasoja, toteaa Raide-Jokerin turvallisuuspäällikkö Marko Salomäki NRC Group Finland Oy:stä. Äänihäiriöstä voi olla haittaa myös luonnolle.

– Varsinkin keväällä ja kesällä lintujen ja muiden eläinten pesimäaikaan melukuormitus pitäisi minimoida myös ympäristölle.

Kohina on ihmiskorvan helpompi paikantaa

Kapeakaistainen peruutuspiippaus koetaan yleisesti ärsyttävämpänä kuin laajakaistainen kohina. Koska kohinaäänilähteessä on mukana tuhansia eri taajuuksia, se erottuu hyvin kaupungin muista häiriöäänistä, kuten liikenteen hälystä.

– Laajakaistaisen äänen tulosuunnan paikantaminenkin on ihmiskorvalle helpompaa, Salomäki korostaa. Sammakon kurnutusta tai kosken pauhua muistuttava kohina havahduttaa huomaamaan peruuttavan ajoneuvon.

– Sen sijaan piippausääni tuntuu kuuluvan kaikkialta, jos useita työkoneita peruuttaa yhtä aikaa.

Kohinahälytyksen suurimpia hyötyjä on, että se kuuluu parhaiten siellä missä pitää, ajoneuvon takana.

– Sen sijaan piippaus kuuluu voimakkaana myös ajoneuvon edessä ja sivuilla, jossa se on pelkkää häiriöääntä, Salomäki sanoo. Kohina ei ole häiritsevä ääni enää 20 metrin päässä, jossa piippaus on edelleen voimakasta.

– Siksi meluesteetkin toimivat kohinaäänen kanssa paremmin.

Kohinaääntä suositellaan pääkaupunkiseudun raitiotiehankkeissa

Sitowisen Melu ja ilmanlaatu -osaston päällikkö Anne Kangasaho pitää tärkeänä, että Raide-Jokerin kaltaiset suuret yhteiskunnalliset hankkeet kehittävät alaa ja etsivät keinoja vähentää rakentamisen ympäristövaikutuksia.

– Tämäkin tutkimus on Raide-Jokerilta selvä kädenojennus ja osoitus halusta puuttua itse äänilähteisiin, ei vain torjua melua rakenteellisin keinoin.

Kohinaäänilähteen käyttöönotto on työkoneissa helppoa ja edullista. Tuore tutkimus vaikuttaakin jo tulevan kesän työmaakäytäntöihin.

– Raide-Jokerilla suositellaan kohinaäänen käyttöä, vaikka siihen ei velvoiteta sopimusteknisistä syistä, Salomäki sanoo. Kohinan käytöstä neuvotellaan esimerkiksi valmisbetonitoimittajien kanssa, mikä edistää häiriöttömiä työmaatoimituksia jo tänä kesänä.

Myös HKL pitää tutkimustuloksia erittäin mielenkiintoisina.

– Kohinaääni on hyvä keino vähentää kaupunkilaisille ja työntekijöille aiheutuvia meluhaittoja, ja aiomme hyödyntää näitä tuloksia, kun teemme päätöksiä kohinahälyttimen käytöstä tulevissa rakennushankkeissa, Salojärvi sanoo. Kohinaäänilähteen käyttöä harkitaan esimerkiksi Kruunusilloissa.

Uusimmat artikkelit

Konepajateollisuuden tehokkuuden edistäjä

Metallintyöstössä käytettävät lastuamisnesteet vaikuttavat suoraan konepajateollisuuden tuotannon tehokkuuteen, laatuun, ekologisuuteen sekä koneistajan työskentelyolosuhteisiin. Parhaimmillaan oikealla lastuamisnesteen valinnalla saadaan säästettyä aikaa, rahaa, koneita, ihmisiä ja luontoa.

11.8.2022 | Alan Uutiset

Kaivosteollisuusala koolle 25.−27.10.2022 FinnMateria-ammattimessuille

FinnMateria, Pohjoismaiden johtavat kaivosteollisuuden, metallinjalostuksen, kiviainesteollisuuden, kiertotalouden ja maarakentamisen erikoismessut, järjestetään 25.−27.10.2022 Paviljongissa. ”Ammattimessuja odotetaan innolla, ja FinnMateria on lähes loppuunmyyty”, sanoo FinnMateria-messumyynnistä vastaava myyntipäällikkö Hannu Mennala Jyväskylän Messuilta.

Digita ja Kymen Vesi ovat solmineet yhteistyön vesihuollon digitalisoinnista

Digita ja Kymen Vesi ovat solmineet yhteistyön vesihuollon digitalisoinnista. Yhteistyö on alkanut vuonna 2018 pilotoinnin merkeissä. Mittarikannan vaihto etäluentaan aloitettiin tämän vuoden alussa. Tähän mennessä etäluettavia mittareita on asennettu jo yli 2000 kappaletta.

15.6.2022 | Tutkimus ja koulutus

Uusilla ruoantuotantoteknologioilla vauhtia Suomen ilmastotavoitteisiin

Suomi pyrkii hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä. Ruoantuotantojärjestelmän uudistaminen, erityisesti uusien tuotantomenetelmien käyttöönotto edistäisi tavoitteen saavuttamista. Samalla Suomen proteiiniomavaraisuus paranisi, mikä on entistä tärkeämpää nykyisessä geopoliittisessa tilanteessa, ilmenee VTT:n ja Luken selvityksestä.

Metron turvallisuutta parannetaan – jopa 40 vuotta vanhoja järjestelmiä uudistetaan

Metro on liikennöinyt pääkaupunkiseudulla pian 40 vuoden ajan. Osa metrossa käytetyistä järjestelmistä on alkuperäisiä, ja ne alkavat tulla elinkaarensa päähän. Vanhojen järjestelmien uusimiseksi laadittu hankesuunnitelma oli 14.6. käsittelyssä HKL:n johtokunnassa. Hankkeen käsittely jatkuu syksyllä Helsingin ja Espoon kaupunginvaltuustoissa.

Tulevaisuuden digiratkaisut vauhdittavat ruokaketjun vastuullisuutta ja läpinäkyvyyttä

Uuden HKScanin johtaman kumppanuusverkoston tavoitteena on tuoda ruokaketjun vastuullisuusdata kaikkien ulottuville. Mukana verkostossa ovat HKScanin lisäksi huippuosaajat Biolanilta, Ilmatieteen laitokselta, Luonnonvarakeskuksesta ja Mtech Digital Solutionsilta.

10.5.2022 | Kumppaniartikkeli

Loppuu se kuluminen – kestävillä ratkaisuilla huolettomuutta teollisuuden kunnossapitoon

Panssariteräksestä valmistetut siirtoruuvit, sykloonit, puhaltimet, putkistot ja monet muut teollisuuslaitteet altistuvat jatkuvasti kulumiselle. Halpa tuotanto ja vääränlaiset sovellukset ovat kuluttaneet laitteiden lisäksi panssariteräksen mainetta. Kestävä ratkaisu on kuitenkin olemassa. Ajatus laadusta, ennakoivasta kunnossapidosta ja elinkaariajattelusta jalkautuu teollisuuteen hitaasti mutta varmasti, luottaa Somotec Oy:n toimitusjohtaja Olli Riihiluoma.