https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Tutkimustulos esittää tehokasta korvaajaa työmaiden ärsyttävälle peruutuspiippaukselle

Sitowise toteutti Raide-Jokerilla opinnäytetyötutkimuksen peruutuspiippauksen korvaamisesta kohinahälyttimellä. Tulosten perusteella kohina aiheuttaa selvästi vähemmän meluhaittoja ja -stressiä lähiympäristön asukkaille ja työmaan työntekijöille.

sitowise

– Raide-Jokerilla haluttiin tutkia tarkemmin, mitä hyötyjä peruutuspiippausäänen korvaamisesta kohinahälyttimellä olisi, sanoo tutkimuksen tehnyt Mikko Kastinen Sitowiseltä. Molemmille hälytintyypeille, piippaukselle ja kohinalle, tehtiin äänitehotasomittauksia ja julkisivuäänieristävyyslaskenta. Lisäksi työ sisälsi kyselyn työmaalla työskenteleville.

– Kysyimme kokemuksista peruutushälytysäänien turvallisuudesta.

Tulosten mukaan molempien peruutushälyttimien äänet täyttävät liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen vaatimuksen: äänet ovat jaksottaisia, ja niiden äänipainetaso on ajoneuvon takana seitsemän metrin päässä 75 desibeliä. Piippaus tuotti kuitenkin sisätiloihin häiritseviä kapeakaistaisia ääniä kaikissa testatuissa julkisivukohteissa.

– Kohina aiheutti meluhaittoja selvästi vähemmän, joten myös valituksia melusta tulee kohinahälyttimiä käytettäessä harvemmin.

Työmaiden melua halutaan vähentää

Melusaaste on tutkitusti terveydelle haitallista, ja peruutuspiippausääni on varsinkin lähietäisyydellä läpitunkevan voimakas. Rakentaminen keskellä kaupunkeja lisääntyy, ja siksi esimerkiksi Uudenmaan ELY-keskus ja kaupungit ohjeistavat kehittämään raitiotiehankkeiden melunhallintaa.

– Haluamme vähentää lähialueen asukkaiden kokemaa meluhaittaa kaikin keinoin erityisesti yötöiden aikana, toteaa Raide-Jokerin ympäristöasiantuntija Niina Salojärvi HKL:stä.

– Tiiviissä kaupunkiympäristössä on päiväkotien ja koulujen kaltaisia herkkiä kohteita, mutta kaikenikäisten kaupunkilaisten hyvinvointi on meille yhtä tärkeää.

Raide-Jokerilla halutaan kiinnittää huomioida myös työntekijöiden jaksamiseen.

– Jatkuvaan piippausääneen turtuu, mutta silti melu nostaa stressitasoja, toteaa Raide-Jokerin turvallisuuspäällikkö Marko Salomäki NRC Group Finland Oy:stä. Äänihäiriöstä voi olla haittaa myös luonnolle.

– Varsinkin keväällä ja kesällä lintujen ja muiden eläinten pesimäaikaan melukuormitus pitäisi minimoida myös ympäristölle.

Kohina on ihmiskorvan helpompi paikantaa

Kapeakaistainen peruutuspiippaus koetaan yleisesti ärsyttävämpänä kuin laajakaistainen kohina. Koska kohinaäänilähteessä on mukana tuhansia eri taajuuksia, se erottuu hyvin kaupungin muista häiriöäänistä, kuten liikenteen hälystä.

– Laajakaistaisen äänen tulosuunnan paikantaminenkin on ihmiskorvalle helpompaa, Salomäki korostaa. Sammakon kurnutusta tai kosken pauhua muistuttava kohina havahduttaa huomaamaan peruuttavan ajoneuvon.

– Sen sijaan piippausääni tuntuu kuuluvan kaikkialta, jos useita työkoneita peruuttaa yhtä aikaa.

Kohinahälytyksen suurimpia hyötyjä on, että se kuuluu parhaiten siellä missä pitää, ajoneuvon takana.

– Sen sijaan piippaus kuuluu voimakkaana myös ajoneuvon edessä ja sivuilla, jossa se on pelkkää häiriöääntä, Salomäki sanoo. Kohina ei ole häiritsevä ääni enää 20 metrin päässä, jossa piippaus on edelleen voimakasta.

– Siksi meluesteetkin toimivat kohinaäänen kanssa paremmin.

Kohinaääntä suositellaan pääkaupunkiseudun raitiotiehankkeissa

Sitowisen Melu ja ilmanlaatu -osaston päällikkö Anne Kangasaho pitää tärkeänä, että Raide-Jokerin kaltaiset suuret yhteiskunnalliset hankkeet kehittävät alaa ja etsivät keinoja vähentää rakentamisen ympäristövaikutuksia.

– Tämäkin tutkimus on Raide-Jokerilta selvä kädenojennus ja osoitus halusta puuttua itse äänilähteisiin, ei vain torjua melua rakenteellisin keinoin.

Kohinaäänilähteen käyttöönotto on työkoneissa helppoa ja edullista. Tuore tutkimus vaikuttaakin jo tulevan kesän työmaakäytäntöihin.

– Raide-Jokerilla suositellaan kohinaäänen käyttöä, vaikka siihen ei velvoiteta sopimusteknisistä syistä, Salomäki sanoo. Kohinan käytöstä neuvotellaan esimerkiksi valmisbetonitoimittajien kanssa, mikä edistää häiriöttömiä työmaatoimituksia jo tänä kesänä.

Myös HKL pitää tutkimustuloksia erittäin mielenkiintoisina.

– Kohinaääni on hyvä keino vähentää kaupunkilaisille ja työntekijöille aiheutuvia meluhaittoja, ja aiomme hyödyntää näitä tuloksia, kun teemme päätöksiä kohinahälyttimen käytöstä tulevissa rakennushankkeissa, Salojärvi sanoo. Kohinaäänilähteen käyttöä harkitaan esimerkiksi Kruunusilloissa.

Uusimmat artikkelit

Selvitys: Öljyn varastointi jatkossakin osa liikenteen huoltovarmuuspalettia

Fossiilisten polttonesteiden varmuusvarastointia on syytä ylläpitää tulevina vuosikymmeninäkin, vaikka erityisesti henkilöautoliikenteessä sähköistymisen odotetaan etenevän, suositetaan AFRYn tuoreessa selvityksessä. Samalla on syytä valmistautua uusiutuvien nestemäisten polttoaineiden varastointiin ja kehittää järjestelmiä sähkönsaannin turvaamiseksi.

29.6.2021 | Alan Uutiset

SFS:n toimitusjohtaja Helena Vänskä eurooppalaisen standardisointijärjestö CENin hallitukseen

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n toimitusjohtaja Helena Vänskä on valittu eurooppalaisen standardisointijärjestö CENin hallitukseen kaksivuotiselle kaudelle. Valinta tarjoaa Suomelle ja suomalaiselle elinkeinoelämälle merkittävän näköalapaikan eurooppalaisen standardisoinnin kehitykseen.

Kurikan Vesihuolto digitalisoi vesihuollon palveluitaan Digitan IoT-verkon avulla

Kurikan Vesihuolto Oy ja Digita ovat aloittaneet yhteistyön vesihuollon digitalisoinnista. Uudet etäluettavat vesimittarit ja vedenkulutuksen reaaliaikainen seuranta tullaan ottamaan käyttöön vaiheittain vuoteen 2025 mennessä. Vesihuollon digitalisoinnissa hyödynnetään Digitan LoRaWAN-teknologiaan pohjautuvaa IoT-verkkoa.

Terrafamen akkukemikaalitehtaan tuotannon ylösajo on käynnistynyt

Terrafamen uuden akkukemikaalitehtaan tuotannon ylösajo on käynnistynyt. Terrafame teki päätöksen akkukemikaalitehtaan 240 miljoonan euron investoinnista vuonna 2018. Akkukemikaalitehdas on valmistuessaan kapasiteetiltaan yksi maailman suurimmista akkukemikaalien tuotantolinjoista.

21.6.2021 | Tutkimus ja koulutus

Uudet kaukokartoitusmenetelmät soveltuvat hyvin puulajien erotteluun

Itä-Suomen yliopiston historia- ja maantieteiden laitoksen ja Suomen ympäristökeskuksen tutkijat kehittävät IBC-Carbon-tutkimushankkeessa uudenlaisia kaukokartoitusmenetelmiä, joiden avulla voidaan tutkia metsien monimuotoisuutta ja hiilen sidontaa.

VR ottaa käyttöön koneälyisen apukuskin

VR on ottanut kevään aikana sekä matkustaja- että tavaraliikenteen junissa käyttöön veturinkuljettajaa avustavan, koneälyä hyödyntävän DAS-järjestelmän. DAS auttaa optimoimaan junan ajoa niin, että energiatehokkuus lisääntyy, täsmällisyys paranee ja samalla matkustusmukavuus kasvaa.

1.6.2021 | Kumppaniartikkeli

S/Y Christopher -jahdin peräsimien tiivisteiden vaihto – kuinka jahti päätyi Suomeen?

Viisi vuotta sitten S/Y Christopher -jahti oli Mallorcalla kunnostuksessa ja Baltic Yachts auttoi heitä siellä monissa kunnostukseen liittyvissä asioissa. Samalla Baltic Yachts loi hyvät suhteet kapteeni Mark O’Reillyyn.