https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Työturvallisuus paranee rakennusalalla – tekoäly tullut avuksi

Työturvallisuus on ottanut hurjan kehitysloikan 50 vuodessa rakennusalalla ja vauhti kiihtyy tekniikan ja tekoälyn kehityksen myötä.

yit2

Kuva: YIT

1970-luvulla rakennusalan työturvallisuusonnettomuuksissa kuoli keskimäärin yksi henkilö joka viikko eli vuodessa noin 50 henkeä. Vuonna 2020 rakennusalalla henkensä menetti työtapaturmissa yhteensä seitsemän ihmistä, joista kaksi infrapuolella. Muutos on kuitenkin huima jopa 10 vuoden takaiseen tilanteeseen.

-Viimeisten 10 vuoden aikana Rakennusteollisuuden jäsenyritykset puolittivat tapaturmataajuutensa, kertoo Kati Kaskiala, INFRA ry:n turvallisuusvaliokunnan elinkeinopoliittinen asiantuntija.

Ennakointia, suunnittelua ja yhteistyötä

Rakennusalalla tapaturmia pyritään ehkäisemään ennakoinnilla, suunnittelulla ja yhteistyöllä, kuten työkoneiden, henkilökohtaisten suojavarusteiden ja työmailla käytettävien materiaalien kehityksellä sekä muuttuneilla työtavoilla ja asenteilla. Työmailla jaetaan tietoa riskeistä, tapahtuneista onnettomuuksista ja saavutetuista opeista, mikä pistää kaikki ajattelemaan ja osallistumaan. Tapaturmattomuus on aina tavoitteena ja siihen on mahdollista päästä, useat työmaat osoittavat sen todeksi.

YIT:n Jarkko Hyytiäisen mukaan työmailla ei näe enää entisaikojen “tukkilaisromantiikkaa” eli henkilökohtaista riskinottoa, koska työntekijöiden näkemykset otetaan huomioon jo työvaiheiden suunnittelussa ja jatkuvasti hankkeen aikana esimerkiksi viikoittaisissa turvavarteissa.

Tietoa turvallisuuden parantamiseksi jaetaan avoimesti myös eri yritysten välillä. Esimerkiksi INFRA ry:n turvallisuusvaliokunnan jäsenyritykset toimivat näin.

-Työturvallisuusasioita ei nähdä yrityssalaisuuksina tai kilpailuun vaikuttavina tekijöinä, vaan me jaamme oppeja yritysten välillä koko alan kehittämiseksi, kertoo Antti Mitrunen, YIT:n Infra-segmentin työturvallisuuspäällikkö ja INFRA ry:n turvallisuusvaliokunnan varapuheenjohtaja.

Tekoäly parantaa myös työturvallisuutta

Rakennusalan digiloikka on ollut viime vuosina valtava. Koneohjaus, robotiikka ja työmailla käytettävät työkoneet edustavat edistynyttä teknologiaa sekä muun muassa kauko-ohjauksen, dronejen ja 3D-mallinnusten hyödyntämisestä on jo tulossa arkipäivää. Työmaaperehdytyksiä tehdään tulevaisuudessa myös virtuaalikypärän avulla.

Tekniikan ja tekoälyn kehitys tulevat tulevaisuudessa parantamaan myös työturvallisuutta. Tekoäly voi auttaa rutiinitöissä, kuten tapaturmiin liittyvän tilastotiedon jalostamisessa ja analysoinnissa. Esiin saattaa nousta asioita, joita ei muuten huomattaisi. Vaikka ihmisäly tulee olemaan osana työturvallisuutta jatkossakin, tulevaisuudessa esimerkiksi tiedon analyysissä asia voi olla toisin.

Työturvallisuutta varten kehitetään myös älyvaatteita. Niissä olevien antureiden avulla voidaan kerätä tietoa ja varoittaa vaarasta, kuten ilman häkäpitoisuudesta tai lähestyvästä ajoneuvosta, tai jopa ihmisen jaksamisesta.

Uusimmat artikkelit

12.5.2021 | Alan Uutiset

STK ry:n jäsenkysely: Sähkötekniselle alalle tarvitaan lisää osaajia

Sähköistysala näkee työvoiman saannin yhdeksi keskeisistä haasteista tulevaisuudessa. Kolmannes STK:n jäsenkyselyyn vastanneista yrityksistä arvioi tarvitsevansa lisää työvoimaa jo lähitulevaisuudessa. Alalle toivotaan erityisesti ammattilaisia, joilla on myös kaupallista osaamista ja kielitaitoa.

11.5.2021 | Tutkimus ja koulutus

Uutta tietoa yhteistyöllä

Älykäs valmistus ekosysteemissä -tutkimushanke kokosi valmistavan teollisuuden yritykset sekä tutkijat yhdessä ratkomaan digitalisoituvan alan haasteita. Hanke päättyy sellaisenaan nyt maaliskuussa, mutta tutkimustyö jatkuu.

Rakennussähkösuunnittelijan pätevyys mittaa projektin kokonaishallintaa

Rakennussähkösuunnittelijan pätevyyslautakunta on saanut tietoonsa, että rakennusten tietoteknisiin järjestelmiin erikoistuneilta suunnittelijoilta (telesuunnittelijat) on edellytetty tarjouspyynnöissä rakennussähkösuunnittelijan pätevyyttä.

Pohjolan Voima suunnittelee Euroopan suurimpiin kuuluvaa akkuratkaisua

Suomalainen energiakonserni Pohjolan Voima Oyj on käynnistänyt energian varastointia edistävän akkuratkaisun suunnittelun. Teholtaan 35 MW:n akkuratkaisulla turvataan sähköjärjestelmän toimintaa ja lisätään säätövoiman joustavuutta. Toteutuessaan hanke on Euroopan mittakaavassa merkittävä.

Älyrenkailla varustetut robottiautot tekevät tuloaan

Tulevaisuudessa autonomisten autojen renkaissa korostuvat perinteisten rengasominaisuuksien, kuten märkäpidon, lisäksi älykkäät ominaisuudet. Renkaiden sensoriteknologian avulla saadaan aiempaa enemmän tietoa olosuhteista ja niiden muutoksista.

18.3.2021 | Kumppaniartikkeli

Nykyaikaiset voiteluaineet avohammaskäyttöjen voiteluun

Erilaiset avohammaskäytöt – niin meesauuneissa, pulppereissa, kuula- ja tankomyllyissä kuin kiertouuneissa – altistuvat ankarille käyttöolosuhteille. Käyttölaitteiden suunnittelussa ja valmistuksessa on kuitenkin saavutettu huomattavia parannuksia viime vuosikymmenien aikana.

Rikkipesurit taas kannattavia

Vähärikkisen ja tavallisen raskaan polttoöljyn välinen hintaero on markkinoilla jälleen kasvanut, mistä on seurannut, että rikkipesureihin investoineiden laivanomistajien kilpailukyky rahtimarkkinoilla on huomattavasti kohentunut.