UUSI LAKI: Työnantajan pitää arvioida altistuvatko työntekijät syöpävaarallisille aineille

Uusi laki syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien luettelosta ja rekisteristä (niin sanottu ASA-rekisteri) astui voimaan 1.9.2020.

syopavaaran-arviointi-uutinen-768x512

Vanhempi asiantuntija Sanni Uuksulainen Työterveyslaitoksesta sanoo, että uudessa laissa painotetaan työnantajan velvollisuutta arvioida altistumista. Työntekijät ilmoitetaan Työterveyslaitoksen ylläpitämään ASA-rekisteriin vuosittain nimenomaan altistumisen perusteella.

–Myös työnantajan velvollisuus oman luettelon ylläpitoon syöpävaarallisista aineista ja työmenetelmistä sekä niille altistuvista työntekijöistä korostuu uudessa laissa, Uuksulainen sanoo TTL:n verkkosivustolla.

Lain sisältämät uudet määritelmät ASA-rekisteröitävistä aineista ja työmenetelmistä ovat tulleet voimaan jo vuoden 2020 alusta

Luettelo auttaa arvioimaan riskit

Työterveyslaitos on julkaissut ASA-rekisterin verkkosivuilla syöpäsairauden vaaraa aiheuttavien työmenetelmien ja EU-tasolla syöpävaaralliseksi tai perimää vaurioittavaksi luokiteltujen aineiden ohjeellisen listan, joka päivitetään vuosittain.

Työnantajan tulee pitää luetteloa myös kaikista työpaikalla käytetyistä teollisuuden itse syöpävaaralliseksi tai perimää vaurioittavaksi luokittelemista aineista.

–Näillä teollisuuden itse ilmoittamilla aineilla ei ole EU-tasolla yhdenmukaistettua luokitusta. Siksi eri valmistajien luokitukset voivat vaihdella. Luokituksen voi tarkistaa aineen tai tuotteen ajantasaisesta käyttöturvallisuustiedotteesta, Sanni Uuksulainen huomauttaa.

Se, että työnantaja pitää luetteloa syöpävaarallisista aineista ja niille altistuvista työntekijöistä, auttaa työpaikkoja kiinnittämään huomiota turvalliseen työskentelyyn.

–ASA-aineille altistumisen arviointi on yksi osa työturvallisuuslain ja kemiallisia tekijöitä työssä koskevan asetuksen edellyttämää altistumisen ja riskien arviointia, Uuksulainen sanoo.

Työntekijöiden ilmoittaminen ASA-rekisteriin

Työnantaja ilmoittaa ASA-rekisteriin lähtökohtaisesti ne työntekijät, joiden altistumisen syöpävaarallisille tekijöille tai perimää vaurioittaville aineille työssä arvioidaan olevan suurempaa kuin yleinen ympäristöperäinen tausta-altistuminen.

Työntekijä voidaan todeta altistuneeksi biologisten altistumismittausten tai työhygieenisten mittausten perusteella tai esimerkiksi hyödyntämällä muilla työpaikoilla vastaavissa olosuhteissa tehtyjen selvitysten ja mittausten tietoja.

Jos tarkempaa tietoa altistumistasoista ei ole, ASA-rekisteriin ilmoitetaan työntekijät, jotka ovat tehneet syöpäsairauden vaaraa aiheuttavalle tekijälle tai perimää vaurioittavalle aineelle altistavaa työtä vähintään 20 työpäivää kyseisenä vuonna merkittävän osan työpäivästä tai vastaavan altistumisajan – esimerkiksi yhden tunnin 40 päivänä.

ASA-rekisteriin ilmoitetaan aina myös sellaiset työntekijät, jotka ovat altistuneet onnettomuuden tai poikkeuksellisen työvaiheen vuoksi epätavallisen suuresti.

–Altistuminen on aina arvioitava tapauskohtaisesti työpaikalla huomioiden työpaikan olosuhteet. Altistumisen arvioinnin lopullinen vastuu on työnantajalla. Työnantaja tekee päätökset siitä, ketkä työntekijät katsotaan altistuneiksi. Työterveyshuolto voi antaa asiantuntija-apua altistuvien arvioinnissa, Sanni Uuksulainen sanoo.

Lisätietoa:

www.ttl.fi

Uusimmat artikkelit

24.9.2020 | Tutkimus ja koulutus

VTT:n uusi prosessikemian pilotointialusta vauhdittaa bio- ja kiertotaloutta

Uusi prosessikemian pilotointialusta VTT Bioruukki -pilotointikeskuksessa on suunniteltu nopeuttamaan yritysten ja tutkimusorganisaatioiden bio- ja kiertotaloushankkeita. Pilotointialustan avajaisia vietettiin 23.9.

Puuhuoltoketjun työhyvinvoinnissa on haasteita

Luonnonvarakeskus (Luke) selvitti koko puuhuoltoketjun työhyvinvointia tähän saakka laajimman ja ketjun eri ammattiryhmät kattavan kyselyn avulla. Puuhuoltoketjussa tehdään pitkää työpäivää, mutta työolosuhteisiin ollaan tyytyväisiä. Liki puolet vastaajista arvioi työn kuitenkin henkisesti rasittavaksi.

20.9.2020 | Kumppaniartikkeli

Somotec: Lisää kulumiskestävyyttä tuotantoprosessiin

Teollisuuden kasvavat kilpailukyky- ja tehokkuusvaatimukset sekä usein raskaat käyttöolosuhteet edellyttävät laitteiden kulutuksen- ja korroosionkestävyyden jatkuvaa parantamista.

Fingrid valitsi Empowerin sähköasemien ja voimajohtojen kunnossapitopartneriksi

Päästöttömien energiaratkaisujen toteuttaja Enersense International Oyj:n omistama Empower on valittu Fingridin julkisen hankinnan kilpailutuksessa ”yhdeksi merkittäväksi kunnossapitopartneriksi". Hankinnan kohteena ovat Fingridin sähköasemien ja voimajohtojen peruskunnossapitopalvelut vuosille 2021–2023.

14.9.2020 | Alan Uutiset

Neste aloittaa yt-neuvottelut, suunnittelee lakkauttavansa Naantalin jalostamon toiminnot

Neste suunnittelee Naantalin jalostamotoimintojen lakkauttamista ja toiminnan keskittämistä terminaali- ja satamatoimintoihin sekä Porvoon jalostamon kehittämistä kohti uusiutuvien ja kierrätys- raaka-aineiden prosessointia.

OL3 EPR:n sähköntuotanto alkaa helmikuussa 2022

Teollisuuden Voima Oyj (TVO) on saanut laitostoimittaja Areva-Siemens -konsortiolta päivitetyn aikataulun OL3 EPR -laitosyksikön käyttöönotosta. Sen mukaan polttoaine ladataan reaktoriin maaliskuussa 2021, laitosyksikkö liitetään valtakunnan sähköverkkoon saman vuoden lokakuussa ja säännöllinen sähköntuotanto alkaa helmikuussa 2022.

Liikuteltavat lasertyökalut tuovat joustavuutta kentälle

Uudet laserteknologiat mahdollistavat uuden joustavuuden tehdashalleissa ja kentällä tapahtuvassa työssä. Koherentti valo kohdistaa energian pienelle alueelle, jolloin alusta tai ympäristö ei vahingoitu, mutta työ käy nopeasti, siististi ja tarkasti.