VTT: Muovien kiertotalous vähentää muovijätettä ja hidastaa ilmastonmuutosta

Muovien kiertotalouteen siirtyminen on ratkaisevan tärkeää, mikäli haluamme yhdistää terveellisen ja turvallisen elämäntapamme kestävään kehitykseen. Uudessa VTT:n julkaisussa kerrotaan, miten voimme ratkaista muovien aiheuttamat ympäristöongelmat säilyttäen samalla niiden tarjoamat hyödyt.

VTT2

Kiertotalousvisiomme toteuttamiseksi VTT tutkii ja kehittää erilaisia vaihtoehtoja, joiden avulla kiertotaloutta voi toteuttaa infograafissa esitetyllä tavalla. Oranssi väri kuvaa muovitalouden tämänhetkistä tilaa. Vihreä väri kuvaa eri tapoja, miten materiaalikierron voi toteuttaa. Uudelleenkäytön kierto: tuotteen tai yksittäisen tavaran kiertäminen Polymeerikierto: makromolekyylitaso Monomeerikierto: rakenneosien taso Biologinen kierto: biohajoaminen mullaksi Biologinen hiilikierto: biohajoaminen hiilidioksidiksi ja metaaniksi Tekninen hiilikierto: hiilidioksidin talteenotto ja hyödyntäinen Energiakierto: energian talteenotto

Muoveilla on erinomaisia ominaisuuksia: ne auttavat meitä esimerkiksi säilyttämään ruoan tuoreena, ne mahdollistavat sähkölaitteiden turvallisen käytön sekä lääketieteen ratkaisut, kuten kertakäyttöruiskut ja tekonivelet. Muovijätteen huonon tai olemattoman keräyksen ja jätehuollon sekä muovien kertakäyttökulttuurin takia luonnolle haitallista muovijätettä kuitenkin päätyy ympäristöön. Lisäksi muovituotteiden valmistuksesta ja erityisesti poltosta aiheutuu kasvihuonepäästöjä, mitkä kiihdyttävät ilmastonmuutosta.

VTT:n visiossa muovimateriaalien kierto on varmistettu eri teknologia- ja toimintaratkaisujen avulla, ympäristöön ei enää päädy muoveja ja muovin valmistus ja kierrätys ovat ilmastoneutraaleja.

- Aitojen kiertotalouden ratkaisujen luominen edellyttää, että meidän on uudistettava raaka-ainevirtojen - mukaan lukien muovijätteen - käsittely, käyttö ja jalostus. Olemme VTT:llä kehittäneet kestäviä teknologioita ja materiaaleja teollisuuden tarpeisiin. Näiden teknologioiden ympärille voimme koota eri alojen toimijoita kehittämään muovin kiertotaloutta ja samalla luomaan kasvun mahdollisuuksia ja hyvinvointia, kertoo tutkimusalueen johtaja Tuulamari Helaja VTT:ltä.

Kuinka muovien kiertotalous toteutetaan?

Ekosuunnittelu ja kiertotalouden liiketoimintamallit ovat muutoksen tärkeimmät osatekijät. Muovijätteen vähentämiseen tarvitaan älykkäitä jätteiden keruu-, lajittelu- ja erottelutekniikoita, erilaisia uudelleenkäyttökonsepteja sekä nykyaikaisia kierrätysteknologioita.  Sujuva siirtyminen uusiin teknologioihin ja arvoketjuihin edellyttää kestäviä liiketoimintamalleja, lainsäädännön uudistamista ja digitaalista suunnittelua.

VTT kehittää parhaillaan älykkäitä mekaanisia kierrätysteknologioita, jotka lisäävät kierrätyksen kannattavuutta. Lisäksi kuluneiden muovituotteiden elinikää voidaan pidentää molekyylirakennetta korjaavilla tekniikoilla.

Jätevirrat, joita ei pystytä hyödyntämään mekaanisen kierrätyksen kautta, voidaan kierrättää kemiallisin menetelmin. VTT kehittää parhaillaan termokemiallisia kierrätysteknologioita monomeerien (polymeerien suoria rakennusaineita) ja jalostusmateriaalien tuottamiseksi. Termokemiallisilla menetelmillä voidaan merkittävästi parantaa kierrätysastetta.

- Jotta muovituotteiden arvoketjujen vaikutukset ilmastonmuutokseen vähenevät, on siirryttävä käyttämään uusiutuvia raaka-aineita, kierrätysmateriaaleja ja hiilidioksidia muovien raaka-aineena. Ilmastoneutraalisuus edellyttää siirtymistä myös uusiutuvan energian käyttöön.

Muoveille vaihtoehtoja

Muovien kulutuksen ennakoidaan jopa nelinkertaistuvan nykyisestä 360 miljoonasta tonnista vuoteen 2050 mennessä. Vaikka muovien kulutusta onnistuttaisiin hillitsemään ja entistä suurempi osa muovista pystyttäisiin pitämään tehostuneiden kierrätysjärjestelmien ja -teknologioiden avulla uusiokäytön piirissä, VTT:n mukaan tarvitaan myös muoveja korvaavia materiaaliratkaisuja.

- Siirtyminen muovien kiertotalouteen on monimutkainen prosessi. Parhaat ratkaisut on usein arvioitava tapaus kerrallaan, ja niiden kestävyys on arvioitava jo varhaisessa vaiheessa, jotta vältetään esimerkiksi jätteen ja haitallisten aineiden siirtyminen seuraavan elinkaaren tuotteisiin. Joskus uusiokäyttö on toimivin ratkaisu - toisinaan taas kierrätys on ekologiselta ja taloudelliselta kannalta katsottuna paras vaihtoehto.

VTT:n julkaisu muovien kiertotaloudesta verkossa

Tiekartan kehittäneeseen työryhmään kuului VTT:n huippuasiantuntijoita seuraavilta aloilta: polymeerisuunnittelu, muovien tuotanto, tuotekehitys, kierrätysteknologiat, kiertotalous ja biotalous. https://info.vttresearch.com/article/circular-economy-of-plastics

Uusimmat artikkelit

21.7.2020 | Alan Uutiset

Clean Steel aloittaa yhteistyön kansainvälisen sellujätin kanssa

Clean Steel on tehnyt sopimuksen Uruguaylaisen Montes del Platan sellutehtaan kanssa. Stora Ensolla ja Arauconille kuuluvan yhteisyrityksen tuotantolaitos sijaitsee Lounais-Uruguayssa, Punta Pereirasssa. Lyhytkuitusellua tuottava tehdas aloitti toimintansa vuonna 2014 ja sen vuosittainen tuotantokapasiteetti on 1,4 miljoonaa tonnia.

Saksalaisjätti Schaeffler lanseeraa suomalaisen partneriverkoston avulla kehitetyn kunnonvalvontajärjestelmän

Saksalainen auto- ja teollisuusalan yritys Schaeffler on toteuttanut kunnonvalvontajärjestelmänsä OPTIME:n suomalaisen partneriverkoston avulla. Saksalaisyhtiö on jo aikaisemmin perustanut tuotekehitystiimin Suomeen ja nyt yhteistyöllä luotua tuotetta lanseerataan kaupallisesti.

Pauligilla on Suomen ensimmäisenä elintarvikealan yrityksenä Science Based Targets aloitteen hyväksymät ilmastotavoitteet

Paulig kertoo noudattavansa Suomen ensimmäisenä elintarvikealan yrityksenä Science Based Targets asettamia ilmastotavoitteita. Yhtiön tavoitteena on vähentää 80 prosenttia oman toiminnnan luomista kasvihuonepäästöistä ja 50 prosenttia arvoketjujen päästöistä vuoteen 2030 mennessä. 

EVA: Talouskriisi on suomalaisten suurin uhka

Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA:n julkaisemassa tutkimuksessa kysyttiin, kuinka uhkaavina suomalaiset pitävät maailmalla ja Suomessa tapahtuvia konflikteja ja kriisejä omalle ja läheistensä turvallisuudelle. Eniten pelkoa suomalaisissa herätti uusi laajamittainen talouskriisi (77 prosenttia vastaajista) sekä toiseksi eniten pandemiat ja tartuntataudit (72 prosenttia vastaajista).

Signify tuo markkinoille uusia desinfioivia valaisimia

UV-teknologiaan perustuvaan valaistukseen erikoistunut Signify kertoi kasvattavansa UV-C-valaistuksen tuotantokapasiteettiaan ja laajentavansa UV-C-tuotevalikoimaansa maailman kasvaneen desinfiointitarpeen vuoksi.

Asfalttikoneista saatava data parantaa päällysteen laatua, vähentää päästöjä

Asfalttikoneiden anturien tuottaman tiedon avulla voidaan vaikuttaa päällysteen laatuun ja kestävyyteen.

29.5.2020 | Kumppaniartikkeli

Viafin Service jatkaa yrityskaupan jälkeen kasvu-uralla

Teollisuuden kunnossapitoa tarjoava Viafin Service Oyj on vuoden ajan sulatellut suurta kaasualan käyttö- ja kunnossapitopalveluihin liittyvää yrityskauppaa. Nyt Viafin GASiksi nimetyn yhtiön hankinta on saatettu onnistuneesti päätökseen ja listautunut emoyhtiö voi jatkaa matkaa kohti seuraavaa tavoitetta. Päämääränä on nousta sadan miljoonan euron liikevaihtoa pyörittäväksi teollisuuden kunnossapitoyhtiöksi vuoden 2022 aikana.