VTT: Muovien kiertotalous vähentää muovijätettä ja hidastaa ilmastonmuutosta

Muovien kiertotalouteen siirtyminen on ratkaisevan tärkeää, mikäli haluamme yhdistää terveellisen ja turvallisen elämäntapamme kestävään kehitykseen. Uudessa VTT:n julkaisussa kerrotaan, miten voimme ratkaista muovien aiheuttamat ympäristöongelmat säilyttäen samalla niiden tarjoamat hyödyt.

VTT2

Kiertotalousvisiomme toteuttamiseksi VTT tutkii ja kehittää erilaisia vaihtoehtoja, joiden avulla kiertotaloutta voi toteuttaa infograafissa esitetyllä tavalla. Oranssi väri kuvaa muovitalouden tämänhetkistä tilaa. Vihreä väri kuvaa eri tapoja, miten materiaalikierron voi toteuttaa. Uudelleenkäytön kierto: tuotteen tai yksittäisen tavaran kiertäminen Polymeerikierto: makromolekyylitaso Monomeerikierto: rakenneosien taso Biologinen kierto: biohajoaminen mullaksi Biologinen hiilikierto: biohajoaminen hiilidioksidiksi ja metaaniksi Tekninen hiilikierto: hiilidioksidin talteenotto ja hyödyntäinen Energiakierto: energian talteenotto

Muoveilla on erinomaisia ominaisuuksia: ne auttavat meitä esimerkiksi säilyttämään ruoan tuoreena, ne mahdollistavat sähkölaitteiden turvallisen käytön sekä lääketieteen ratkaisut, kuten kertakäyttöruiskut ja tekonivelet. Muovijätteen huonon tai olemattoman keräyksen ja jätehuollon sekä muovien kertakäyttökulttuurin takia luonnolle haitallista muovijätettä kuitenkin päätyy ympäristöön. Lisäksi muovituotteiden valmistuksesta ja erityisesti poltosta aiheutuu kasvihuonepäästöjä, mitkä kiihdyttävät ilmastonmuutosta.

VTT:n visiossa muovimateriaalien kierto on varmistettu eri teknologia- ja toimintaratkaisujen avulla, ympäristöön ei enää päädy muoveja ja muovin valmistus ja kierrätys ovat ilmastoneutraaleja.

- Aitojen kiertotalouden ratkaisujen luominen edellyttää, että meidän on uudistettava raaka-ainevirtojen - mukaan lukien muovijätteen - käsittely, käyttö ja jalostus. Olemme VTT:llä kehittäneet kestäviä teknologioita ja materiaaleja teollisuuden tarpeisiin. Näiden teknologioiden ympärille voimme koota eri alojen toimijoita kehittämään muovin kiertotaloutta ja samalla luomaan kasvun mahdollisuuksia ja hyvinvointia, kertoo tutkimusalueen johtaja Tuulamari Helaja VTT:ltä.

Kuinka muovien kiertotalous toteutetaan?

Ekosuunnittelu ja kiertotalouden liiketoimintamallit ovat muutoksen tärkeimmät osatekijät. Muovijätteen vähentämiseen tarvitaan älykkäitä jätteiden keruu-, lajittelu- ja erottelutekniikoita, erilaisia uudelleenkäyttökonsepteja sekä nykyaikaisia kierrätysteknologioita.  Sujuva siirtyminen uusiin teknologioihin ja arvoketjuihin edellyttää kestäviä liiketoimintamalleja, lainsäädännön uudistamista ja digitaalista suunnittelua.

VTT kehittää parhaillaan älykkäitä mekaanisia kierrätysteknologioita, jotka lisäävät kierrätyksen kannattavuutta. Lisäksi kuluneiden muovituotteiden elinikää voidaan pidentää molekyylirakennetta korjaavilla tekniikoilla.

Jätevirrat, joita ei pystytä hyödyntämään mekaanisen kierrätyksen kautta, voidaan kierrättää kemiallisin menetelmin. VTT kehittää parhaillaan termokemiallisia kierrätysteknologioita monomeerien (polymeerien suoria rakennusaineita) ja jalostusmateriaalien tuottamiseksi. Termokemiallisilla menetelmillä voidaan merkittävästi parantaa kierrätysastetta.

- Jotta muovituotteiden arvoketjujen vaikutukset ilmastonmuutokseen vähenevät, on siirryttävä käyttämään uusiutuvia raaka-aineita, kierrätysmateriaaleja ja hiilidioksidia muovien raaka-aineena. Ilmastoneutraalisuus edellyttää siirtymistä myös uusiutuvan energian käyttöön.

Muoveille vaihtoehtoja

Muovien kulutuksen ennakoidaan jopa nelinkertaistuvan nykyisestä 360 miljoonasta tonnista vuoteen 2050 mennessä. Vaikka muovien kulutusta onnistuttaisiin hillitsemään ja entistä suurempi osa muovista pystyttäisiin pitämään tehostuneiden kierrätysjärjestelmien ja -teknologioiden avulla uusiokäytön piirissä, VTT:n mukaan tarvitaan myös muoveja korvaavia materiaaliratkaisuja.

- Siirtyminen muovien kiertotalouteen on monimutkainen prosessi. Parhaat ratkaisut on usein arvioitava tapaus kerrallaan, ja niiden kestävyys on arvioitava jo varhaisessa vaiheessa, jotta vältetään esimerkiksi jätteen ja haitallisten aineiden siirtyminen seuraavan elinkaaren tuotteisiin. Joskus uusiokäyttö on toimivin ratkaisu - toisinaan taas kierrätys on ekologiselta ja taloudelliselta kannalta katsottuna paras vaihtoehto.

VTT:n julkaisu muovien kiertotaloudesta verkossa

Tiekartan kehittäneeseen työryhmään kuului VTT:n huippuasiantuntijoita seuraavilta aloilta: polymeerisuunnittelu, muovien tuotanto, tuotekehitys, kierrätysteknologiat, kiertotalous ja biotalous. https://info.vttresearch.com/article/circular-economy-of-plastics

Uusimmat artikkelit

Kivivillajäte ekologisesti kierrätykseen tehtaalta ja rakennustyömailta

Rakennusten julkisivuissa käytettävien pelti-villa-pelti-elementtien valmistuksessa ja asennuksessa syntyvä kivivillajäte on tähän asti ollut ongelmajätettä. Nyt se voidaan kierrättää ja hyödyntää uusien eristeiden valmistuksessa.

4.6.2020 | Alan Uutiset

Kemianteollisuuden koronakysely: kolmasosa ennakoi investointien laskua

Suurimmalla osalla kemianteollisuuden yrityksistä menee vielä normaalisti tai hyvin, mutta huonosti menevien määrä on kasvanut kuukaudessa kymmenyksellä. Seuraavan kuukauden ja kolmen kuukauden kuluessa tilanteen arvioidaan edelleen heikkenevän, ja koko vuoden liikevaihdon laskua ennakoi 75 prosentttia vastaajista, Kemianteollisuus ry:n toteuttamasta kyselystä selviää.

29.5.2020 | Tutkimus ja koulutus

Rakentajat tehostavat kosteudenhallintaa verkkokoulutuksella

Neljätoista Suomen suurinta rakennusliikettä on yhdessä kehittänyt eKosteus-koulutuksen ja alkaa hyödyntää sitä oman henkilöstönsä koulutukseen. Tavoitteena on parantaa kosteudenhallinnan osaamista sekä torjua kosteusvaurioita. Koulutus kokoaa yhteen perustiedot, jotka rakentamisen kaikkien osapuolten tulee tuntea, jotta kuivaketju ei katkea. Asiasta raportoi Rakennusteollisuus RT ry.

29.5.2020 | Kumppaniartikkeli

Viafin Service jatkaa yrityskaupan jälkeen kasvu-uralla

Teollisuuden kunnossapitoa tarjoava Viafin Service Oyj on vuoden ajan sulatellut suurta kaasualan käyttö- ja kunnossapitopalveluihin liittyvää yrityskauppaa. Nyt Viafin GASiksi nimetyn yhtiön hankinta on saatettu onnistuneesti päätökseen ja listautunut emoyhtiö voi jatkaa matkaa kohti seuraavaa tavoitetta. Päämääränä on nousta sadan miljoonan euron liikevaihtoa pyörittäväksi teollisuuden kunnossapitoyhtiöksi vuoden 2022 aikana.

Myös maatalouskoneiden huoltokirjaukset hoituvat mobiilisti

Maatalouskoneiden huollot merkitään yleisimmin paperiseen huoltovihkoon. Työtehoseuran keväällä tekemän kyselyn mukaan vain seitsemän prosenttia vastaajista käytti sähköistä huoltokirjaa, yleisimmin Exceliä. Tutkimus osoitti, että mobiilisti käytettävälle huoltokirjalle olisi kysyntää. Nyt sellainen löytyy TTS-Koneesta ja on käytettävissä kaikille käyttöoikeuden lunastaneille.

Kestävillä teräksillä pidennetään työvälineiden käyttöikää, säästetään materiaalia

Uddeholms Ab on ruotsalainen työkaluteräsvalmistaja, joka kuuluu itävaltalaiseen voestalpine-teräskonserniin. 

20 prosenttia Kajaanin kaukolämmöstä: CSC ja Loiste Lämpö allekirjoittivat sopimuksen

Loiste Lämpö ja CSC – Tieteen tietotekniikan keskus ovat allekirjoittaneet sopimuksen LUMI-supertietokoneelle rakennettavan datakeskuksen kaukolämpöliittymän rakentamisesta ja hukkalämmön hyödyntämisestä. Sopimuksen mukaan vuoden 2021 alussa käynnistyvä datakeskus kerää talteen toimintansa sivutuotteena syntyvän lämmön, jonka Loiste Lämpö siirtää verkkoonsa lämmittämään kajaanilaisia koteja ja liiketiloja.