Vaasan yliopisto ja Westenergy vauhdittavat jäte-energia-alan tutkimusta

Vaasan yliopiston energian ja kestävään kehityksen tutkimusalusta VEBIC tutkii yhdessä jätteenpolttolaitosta operoivan Westenergyn kanssa jäte-energialaitosten liiketoimintamahdollisuuksia ja kehityshaasteita. Tutkimuksessa aiotaan erityisesti keskittyä hiilineutraalisuuteen, teollisiin symbiooseihin ja kiertotalouteen jäte-energia-alalla. Hankkeessa aiotaan rakentaa uusia verkostoja ja uusia tutkimushankkeita.

VEBIC2

Ympäristötavoitteiden saavuttaminen vaatii innovatiivisten teknologioiden kehittymistä. Kuvassa Vaasan yliopiston VEBICin johtaja Suvi Karirinne, Westenergyn toimitusjohtaja Olli Alhoniemi, projektipäällikkö Karita Luokkanen-Rabetino Vaasan yliopistosta Westenergyn jätteenpolttolaitoksella Mustasaaressa. Kuvaaja: Riikka Kalmi/Vaasan yliopisto

– Usein jäte-energialaitokset mielletään jätealan toimijoiksi, jotka yhdyskuntajätettä polttamalla mahdollistavat tehokkaan jätehuollon toteutumisen. Todellisuudessa jäte-energialaitokset ovat kuitenkin varsin merkittävä osa niin alueellisia energiatuotantokokonaisuuksia kuin kiertotaloutta. Westenergy tuottaa paitsi sähköä, myös reilut 40 prosenttia Vaasan kaukolämmöstä, toteaa Westenergyn toimitusjohtaja Olli Alhoniemi.

– Prosessin sivutuotteena syntyvästä tuhkasta yhteistyökumppanimme erottelevat arvokkaita metalleja ja mineraaleja, jotka sitten päätyvät uudelleen käytettäviksi. Lisäksi tuhkaa pystytään hyödyntämään esimerkiksi kevyen liikenteen väylien rakentamiseen, kaatopaikkojen täytemaana sekä esimerkiksi betonikivetysten valmistuksessa. Näin kierrätykseen kelpaamaton materiaali pystytään hyödyntämään energiana ja uusina materiaaleina lähes sataprosenttisesti.

Alhoniemen mukaan Westenergy pyrkii Vaasan yliopiston kanssa paitsi kehittämään ydintoimintaa ekologisen jäteperusteisen energian tuottajana, myös tutkimaan uusia mahdollisuuksia kiertotaloudessa.

– Esimerkiksi savukaasuista tapahtuva hiilidioksidin talteenotto ja hyödyntäminen, logistiikkaketjun hiilidioksidipäästöjen alentaminen, sekä innovatiiviset tavat edistää kiertotaloutta aiempaa tehokkaalla jätteiden kierrätyksellä kiinnostavat meitä, Alhoniemi sanoo.

Haasteita ja mahdollisuuksia

Hankkeen projektipäällikön Karita Luokkanen-Rabetinon mukaan jäte-energia-ala tarjoaa mielenkiintoisen kontekstin monitieteelliselle tutkimukselle. Hänen mukaansa kehittyvä lainsäädäntö ja ympäristöpoliittinen keskustelu tuovat omia haasteita ja epävarmuustekijöitä jäte-energia-alan toimijoiden strategian kehittämiseen liittyen. 

– On esimerkiksi käyty poliittista keskustelua siitä, miten jätteenpoltosta muodostuviin hiilidioksidipäästöihin suhtaudutaan, tulisiko jätteenpolton siirtyä taakanjakosektorilta päästökaupan piiriin vai saataisiinko suotuisia ympäristövaikutuksia niin sanotuilla green dealeilla vai veromenettelyillä. Sillä, mikä vaihtoehto toteutuu, on omat vaikutuksensa strategian kehittämiselle, investointipäätöksille ja t&k-portfolion sisällölle, toteaa Luokkanen-Rabetino.

Luokkanen-Rabetinon mukaan ympäristötavoitteiden saavuttaminen vaatii innovatiivisten teknologioiden kehittymistä. Esimerkiksi hiilineutraalisuuden saavuttaminen edellyttää teknologioiden hyödyntämistä, jotka eivät ole tällä hetkellä valmiita kaupallistettavaksi. Jätteiden kierrätysasteen ja uudelleenkäytön lisääminen voi puolestaan vaatia kokonaan uudenlaisten ekosysteemien rakentamista, missä tekoälyllä ja digitalisaatiolla on varsin merkittävä rooli.

– Nämä ovat isoja kysymyksiä, joita ei ratkaista hetkessä tai yhden organisaation toimesta. Tärkeää onkin tunnistaa keskeisiä toimijoita, joiden kanssa asioita voidaan edistää yhteisvoimin, sanoo Luokkanen-Rabetino.

Tutkimuksen avulla innovatiivisia ratkaisuja

Westenergyn kanssa tehtävä yhteistyö tarjoaa VEBICille ja Vaasan yliopistolle hienon mahdollisuuden edistää tutkimusta, jonka avulla pyritään rakentamaan innovatiivisia jäte-energia-alan ja kiertotalouden ratkaisuja. Hanke on alkanut keväällä ja jatkuu kuluvan vuoden ajan.

 – Olemme tehneet tiivistä yhteistyötä Westnergyn kanssa jo parin vuoden ajan Business Finlandin rahoittamassa Share-hankkeessa, jonka myötä olemme oppineet paljon toimialasta ja sen ominaispiirteistä. Tämä antaa hyvät lähtökohdat tutkimus- ja kehityshankkeiden rakentamiselle, Karita Luokkanen-Rabetino toteaa.

– Lisäksi yhteistyö tarjoaa meille mielenkiintoisen kontekstin kiertotalouden, teollisten ekosysteemien ja symbioosien tutkimukselle. Nämä teemat ja ratkaisujen löytäminen niihin tukevat myös alueen muita kunnianhimoisia yrityslähtöisiä kehityshankkeita, sanoo puolestaan Vaasan yliopiston VEBIC-tutkimusalustan johtaja Suvi Karirinne.

Uusimmat artikkelit

19.4.2019 | Alan Uutiset

Fortum sai ympäristöluvan Porin tuhkajalostamolle

Etelä-Suomen aluehallintovirasto myönsi Fortumin Porin tuhkajalostamolle ympäristöluvan 18.4.2019. Porin tuhkajalostamossa käsitellään jätteenpolttolaitoksissa syntyvät tuhkat lain vaatimalla tavalla.

VR Kunnossapito selätti kilpailijat HKL:n metrojunien urakassa

VR-Yhtymä Oy on tehnyt merkittävän aluevaltauksen voittamalla Helsingin kaupungin liikennelaitoksen kilpailutuksen metrojunien peruskorjauksesta. Hankkeen kokonaisarvo VR:lle on noin 30 miljoonaa euroa ja sen toteuttaa VR Kunnossapito Oy.

Maailman ensimmäinen markkinapaikka hiilidioksidin poistolle

Puro on maailman ensimmäinen markkinapaikka, joka käy kauppaa hiilidioksidin poistolla ilmakehästä. Puro on 23 yrityksen pilottihanke, jonka tavoitteena on tehdä hiilidioksidin poistosta verifioitavaa, vertailukelpoista ja kaupallista toimintaa.

Lahti Precision tuo markkinoille mobiilipohjaisen punnituspalvelun

Lahti Precision on tuonut markkinoille maailman ensimmäinen järjestelmistä riippumattoman mobiilipohjaisen punnituspalvelun mScalesin.

PostNord ja GKN Powder Metallurgy vauhdittavat 3D-tulostuksen toimitusketjun kehitystä

Globalisaatio ja digitalisaatio vaikuttavat merkittävällä tavalla nykypäivän tuotantoteollisuuteen. Toimitusajoista on tullut keskeinen kilpailutekijä laadukkaan ja tehokkaan tuotannon rinnalle, mikä nostaa automaation merkityksen uudelle tasolle. PostNord ja GKN Powder Metallurgyn ovat ryhtyneet yhteistyöhön tavoitteenaan lisätä 3D-tulostusmarkkinoiden avoimuutta ja saatavuutta.

Ilmastonmuutos kuriin aurinkopolttoaineiden tuotannolla

Uudessa keinotekoisen fotosynteesin tutkimushankkeessa imitoidaan luonnon fotosynteesiprosessia ja kehitetään teknologia, joka tuottaa auringonvalosta, ilmakehän hiilidioksidista ja vedestä uusiutuvaa hiilineutraalia energiaa yhteiskunnan tarpeisiin.

3.4.2019 | Kumppaniartikkeli

GlobalReader vie tuotantolaitokset lähemmäs Industry 4.0 maailmaa

Ammattitaitoisen ja motivoituneen työvoiman löytäminen on tänä päivänä monelle valmistavan teollisuuden yritykselle haastavaa. Vaikka tehdastyön luonne on lisääntyneen automaation ansiosta muuttunut vuosien varrella täysin, työn arjen todellisuus ei useinkaan vastaa millenniaalisukupolven edustajien odotuksia. Pelkkä rahallinen korvaus työstä ei useinkaan heille riitä, vaan työn tekemisen on oltava myös mielekästä ja motivoivaa.