https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Vahvalta näyttänyt talouskasvu vaihtui hetkessä epävarmuuteen

Teknisen Kaupan Liiton toimitusjohtaja Markku Uitto pohtii pääkirjoituksessaan Ukrainan sodan vaikutuksia liiton jäsenyrityksiin. Vielä tämän vuoden helmikuun alussa näytti vielä tulevan toinen vahvan talouskasvun vuosi niin Suomen talouteen kuin tekniseen kauppaankin, mutta näkymä kuitenkin pian muuttui Venäjän käynnistettyä sodan Ukrainaa vastaan.

akku

– Elämme jälleen melkoisen sumun peitossa tulevaisuuden osalta, kirjoittaa Markku Uitto.

Monella liiton jäsenyrityksellä on ollut toimintaa niin Ukrainassa, Venäjällä kuin Valko-Venäjälläkin. Ukrainan toiminnot ovat keskeytyksissä ja päähuomio on nyt oman henkilöstön turvaan saaminen sota-alueelta. Venäjällä ja Valko-Venäjällä olevia toimintoja uudelleen arvioidaan ja vähintään skaalataan alaspäin, hän lisää.

Teknisen kaupan näkökulmasta sodalla on ollut suurin ja nopein vaikutus teräskauppaan Euroopassa ja Suomessa. Ukraina, Venäjä ja Valko-Venäjä ovat olleet merkittäviä teräksen toimittajia. Ukrainan tehtaat ovat kiinni, Venäjän suurimmat tehtaat pakotteiden piirissä omistajiensa kautta ja nyt loputkin uusimman tuontipakotekierroksen johdosta.

– Valitettavasti eurooppalaiset terästehtaat ovat myös tuoneet merkittävän osan käyttämästään rautamalmista ja teräsaihioista Venäjältä ja Ukrainasta. Tämä tarkoittaa kokonaisuutena täysin poikkeuksellista tarjontahäiriötä markkinoilla. Varsinkaan keski- ja eteläeurooppalaiset terästehtaat eivät välttämättä ota uusia tilauksia lainkaan vastaan tai hinnat ovat jotain ennenkokematonta. Jo viime vuonna teräksen hinta oli kaikkien aikojen ennätystasolla, joka monissa laaduissa on nyt mennen tullen ylitetty.

– Yritykset varmasti keksivät korvaavia logistisia putkia teräksen tarjonnan lisäämiseksi ajan kanssa. EU:n ulkopuolista tuontia jarruttavat lähtömaakohtaiset tuontikiintiöt, jotka pitäisikin nopeasti vähintään allokoida uudestaan näiden kolmen maan osalta. Muuten edessä saattaa olla merkittävässä määrin teollisten ja kiinteistöinvestointien lykkäämistä tai perumista saatavuusongelmien ja korkeiden hintojen johdosta, Uitto päättää.

//Nina Garlo-Melkas

Uusimmat artikkelit

21.6.2022 | Alan Uutiset

ESG näkyy nyt ylimmän johdon agendalla - yli kolmannes eurooppalaisista yrityksistä palkannut kestävän kehityksen johtajan

Vuonna 2021 kansainvälisissä yrityksissä nimitettiin enemmän kestävän kehityksen johtajia kuin viitenä edellisenä vuotena yhteensä, ilmenee PwC:n globaalin strategiakonsultointiin erikoistuneen yksikön Strategy&:n tutkimuksesta.

Digita ja Kymen Vesi ovat solmineet yhteistyön vesihuollon digitalisoinnista

Digita ja Kymen Vesi ovat solmineet yhteistyön vesihuollon digitalisoinnista. Yhteistyö on alkanut vuonna 2018 pilotoinnin merkeissä. Mittarikannan vaihto etäluentaan aloitettiin tämän vuoden alussa. Tähän mennessä etäluettavia mittareita on asennettu jo yli 2000 kappaletta.

15.6.2022 | Tutkimus ja koulutus

Uusilla ruoantuotantoteknologioilla vauhtia Suomen ilmastotavoitteisiin

Suomi pyrkii hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä. Ruoantuotantojärjestelmän uudistaminen, erityisesti uusien tuotantomenetelmien käyttöönotto edistäisi tavoitteen saavuttamista. Samalla Suomen proteiiniomavaraisuus paranisi, mikä on entistä tärkeämpää nykyisessä geopoliittisessa tilanteessa, ilmenee VTT:n ja Luken selvityksestä.

Metron turvallisuutta parannetaan – jopa 40 vuotta vanhoja järjestelmiä uudistetaan

Metro on liikennöinyt pääkaupunkiseudulla pian 40 vuoden ajan. Osa metrossa käytetyistä järjestelmistä on alkuperäisiä, ja ne alkavat tulla elinkaarensa päähän. Vanhojen järjestelmien uusimiseksi laadittu hankesuunnitelma oli 14.6. käsittelyssä HKL:n johtokunnassa. Hankkeen käsittely jatkuu syksyllä Helsingin ja Espoon kaupunginvaltuustoissa.

Tulevaisuuden digiratkaisut vauhdittavat ruokaketjun vastuullisuutta ja läpinäkyvyyttä

Uuden HKScanin johtaman kumppanuusverkoston tavoitteena on tuoda ruokaketjun vastuullisuusdata kaikkien ulottuville. Mukana verkostossa ovat HKScanin lisäksi huippuosaajat Biolanilta, Ilmatieteen laitokselta, Luonnonvarakeskuksesta ja Mtech Digital Solutionsilta.

Automatisointi lievittää logistiikan työvoimapulaa

Finn-ID:n toimitusjohtaja Janne Pyrrö ja teknologiajohtaja Kari Hänninen kertovat, että esimerkiksi logistiikka-alalla robottien harteille voidaan ulkoistaa uuvuttavat ja toisteiset tehtävät.

10.5.2022 | Kumppaniartikkeli

Loppuu se kuluminen – kestävillä ratkaisuilla huolettomuutta teollisuuden kunnossapitoon

Panssariteräksestä valmistetut siirtoruuvit, sykloonit, puhaltimet, putkistot ja monet muut teollisuuslaitteet altistuvat jatkuvasti kulumiselle. Halpa tuotanto ja vääränlaiset sovellukset ovat kuluttaneet laitteiden lisäksi panssariteräksen mainetta. Kestävä ratkaisu on kuitenkin olemassa. Ajatus laadusta, ennakoivasta kunnossapidosta ja elinkaariajattelusta jalkautuu teollisuuteen hitaasti mutta varmasti, luottaa Somotec Oy:n toimitusjohtaja Olli Riihiluoma.